VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

Nové doplnené vydanie, formát A4Cena: 15 EUR vr. poštovnéhoMimoriadne informácie, doteraz nepublikované. Plnofarebný prieskum väzieb medzi starovekými pamiatkami na Zemi, rôznymi formáciami na Marse, posvätnou geometriou, kruhmi v obilí a pokročilou vedou a astrofyzikou

• Podrobnosti o tom, ako prieskumné sondy vyslané na Mars v 70. rokoch minulého storočia spustili množstvo anomálnych udalostí, najmä kruhov v obilí (glyfy) a ako sú tieto udalosti správami mimozemskej inteligencie, ktoré nám pomôžu vyslať ľudskú misiu na Mars
• odhaľuje, ako anomálna oblasť Cydonia na Marse zapadá do špirály so zlatým pomerom a pozerá sa na prepojenia medzi marťanskými formáciami a starobylými miestami Zeme, afinita medzi energetickými formáciami a stavebnými celkami na Marse a na Zemi

• je ilustrovaná farebnými fotografiami, mapami a schémami.

V tejto plnofarebnej štúdii založenej na 25-ročnom výskume Mary Bennett v spolupráci s Davidom S. Percym (jedným z autorov knihy Dve Tretiny - Dejiny našej Galaxie) skúma starodávne a moderné súvislosti medzi Marsom a Zemou a tiež to, ako sa nám mimozemská inteligencia pokúša pomôcť pri konštrukcii životaschopnej vesmírnej lode, ktorá by rýchlo a bezpečne dopravila ľudskú posádku do Mars. Podrobne popisuje, ako prieskumné sondy odoslané na Mars v 70. rokoch minulého storočia spustili viac ako tri desaťročia anomálnych, ale vedecky overených udalostí, vrátane kruhov v obilí alebo glyfov v obilí. Vysvetľuje, ako tieto útvary spolu so súvisiacimi udalosťami kódujú pokročilé inžinierske koncepty, ktoré ponúkajú riešenia základných problémov, ktoré v súčasnosti bránia diaľkovým vesmírnym letom s posádkou-či už na Mesiac, Mars alebo mimo neho.

Pri pohľade na samotnú červenú planétu autor odhaľuje vedecky overiteľné dôkazy poukazujúce na inteligentný dizajn na povrchu Marsu, konkrétne v oblasti Cydonia, ktorá súvisí so Zlatou špirálou. Pozerá sa na skryté väzby medzi marťanskými formáciami a starovekými lokalitami Zeme, ako je napríklad krajina Avebury v Anglicku a komplex v Gíze. Opisuje, ako agentúry zaoberajúce sa cestovaním do vesmíru ticho zrkadlia oblasti Marsu prostredníctvom stavebných projektov tu na Zemi, pričom odhaľuje, že mnohé zo správ ET sú už čiastočne dekódované.

Počet strán: 384

Formát: A4


VIAC O KNIHE

Obsahom tejto knihy je list, oficiálne prísne tajné prepisy rozhovorov Armádneho letectva USA a osobné poznámky, ktoré dostal autor knihy od zosnulej Matildy O'Donnell MacElroyovej. Jej list pre neho tvrdí, že tento materiál je založený na sérii rozhovorov, ktoré uskutočnila s mimozemskou bytosťou júli 1947 v Roswelli, ako súčasť jej úradnej povinnosti zdravotnej sestry v USA u Armádneho letectva. 

Mimozemšťan, s ktorým urobila rozhovor, sa identifikovala ako dôstojníčka, pilotka a inžinierka Expedičnej jednotky Oblasti, rasy bytostí, ktorá posledných 10 000 rokov používala Pás asteroidov v našej Slnečnej sústave ako medzigalaktickú základňu. Jej poslednou vôľou bolo, aby sa prepisy konečne dostali na svetlo sveta. 

V liste, ktorý bol doručený s prepismi, pani MacElroyová hovorí: "Ľudstvo musí poznať odpovede na otázky, ktoré sú obsiahnuté v týchto dokumentoch: Kto sme? Odkiaľ sme prišli? Aký je náš účel života na Zemi? Ak existuje inteligentný život inde vo Vesmíre, prečo nás nekontaktovali? Je nevyhnutné, aby ľudia pochopili ničivé následky pre naše fyzické a duchovné prežitie, ak nepodnikneme účinné kroky na potlačenie dlhotrvajúcich a všadeprítomných účinkov mimozemských zásahov na Zemi.
Kniha okrem iného potvrdzuje napríklad aj mnoho informácii uvedených v knihách Dve Tretiny, Výnimočná planéta a Mimozemšťania v pozadí vlády USA ... poukazuje vzájomnými prienikmi na pravdivosť informácii". Zaujímavosťou, ktorú prináša táto kniha je, že už pred viac ako 70 biliónmi rokov lineárneho vnímania času existovali v jednej vyspelej galaxii vyspelé výskumné laboratóriá vedeckých spoločností, ktoré sa zaoberali vytváraním éterických (nehmotných) genetických matríc a predpisov rôznych typov bytostí, prírodných a ľudských bytostí pre rôzne Svety a vetvy Stvorení...

Počet strán: 180

Rok vydania: 2021


VIAC O KNIHE

Kniha "Dve Tretiny" ponúka svojrázny pohľad na dejiny našej galaxie a spôsob jej osídlenia. Je to dômyselne prepracovaný text, v ktorom pomocou mýtov a alegórie autori odkrývajú prostredníctvom rozprávania príbehov hrdinov dejiny, ktoré sa odohrali v minulosti nielen na Planéte Zem a Planéte Mars, ale aj na iných planétach nielen našej Slnečnej sústavy, ale aj v iných kútoch našej a ďalších galaxií.V KNIHE NÁJDETE, ako sa vyvíja pohonný systém bez použitia pohonných látok akéhokoľvek druhu

- Navrhuje radikálne odlišné technológie výroby energie

Miestami je text značne ťažký, čo má navodiť čitateľovi pocity, ktoré prežívali jej hrdinovia.

Preklad z anglického originálu : Myers & Percy: Two Thirds - History of our Galaxy

Formát A4 , 

Počet strán : 552

Rok vydania 2019


VIAC O KNIHE

Kniha Výnimočná planéta ponúka náročnému čitateľovi mnoho pravdivých informácií z dávnej minulosti ľudskej civilizácie. Voľne nadväzuje a súvisí s knihou Dve Tretiny - Dejiny našej Galaxie. Ponúka odpovede na otázky, ktoré sa vynárajú pri pozornom čítaní uvedenej knihy. Aké? Napríklad v súvislosti s dnešným ľudstvom, ktorého genetická matrica je dvojvláknová pravotočivá šrobovnica

Odkiaľ pochádzame? Odkiaľ sa vzali náboženstvá? Prečo náboženstvá ovládali ľudskú civilizáciu? Stáli za filozofiami náboženstiev mimozemské entity? Ktoré to boli?

Okrem iného sa dočítate, že dnešný typ človeka bol vysadený na planéte Zem v oblasti Tarimskej panvy neďaleko Altajskej oblasti. Dozviete sa, prečo zanikla bájna Atlantída.Dnes existuje na Zemi aj mnoho vedeckých dôkazov v hmote, ktoré potvrdzujú telepatické prenosy duchovných komunikácií mimozmyslovým vnímaním.Vždy je možné Pravdivosť zvyšovať vyššou úrovňou harmónie.Táto kniha môže čitateľovi doplniť ďalšiu časť mozaiky v poznaní pri zvyšovaní úrovne Vedomia.

Formát : A5

Počet strán : 339

VIAC O KNIHE

Slovenský preklad knihy Mimozemšťania v pozadí vlády USA autora Miltona Williama Coopera prináša pohľad na fakty týkajúce sa odtajnenia inštitúcie MJ12, ktorá bola založená v rámci prísne tajných tzv."neexistujúcich" inštitúcií s cieľom realizovať operácie týkajúce sa kontaktov s mimozemskými entitami. Okrem iného prináša prehľad udalostí súvisiacich s udalosťou v roku 1947 v Roswelli. 

Odkrýva zaujímavé pozadie tieňovej vlády USA a jej sofistikovaných prepojení a "neviditeľných" akcií aj počas 20. storočia. Kniha nestráca nič na svojej aktuálnosti v dnešnej dobe, aj keď bola vydaná prvý krát v roku 1989. Jej posolstvom je aj čiastočne pochopiť udalosti, ktoré sa odohrávajú v dnešných dňoch. Aké dôležité je nebyť ovládaný a smerovať k rozširovaniu poznania a zvyšovaniu úrovne Vedomia každého jednotlivca. Je posolstvom vnútornej slobody jednotlivca ako základným pilierom vyváženej spoločnosti a objasňuje otázky, kam smeruje ľudstvo.

Počet strán: 60

Rok vydania: 2020

AKO ZVYŠOVAŤ SVOJU FREKVENCIU