Grigorij P. Klimov: Červená kabala - Degenerológia

NOVINKA !!! (900 strán)

Hlavné myšlienky knihy Klimovovej "Červenej kabaly" obsahuje niekoľko téz, ktoré autor postupne dokazuje, pričom argumentuje osobným názorom na každú problematiku.Táto kniha je štvrtým dielom G. Klimova – "Červená kabala" je pokračovanie a doplnenie "Protokolov sovietskych mudrcov" a výsledok 35-ročnej serióznej výskumnej práce. Vďaka tejto práci budeme môcť lepšie porozumieť pascám alebo satanským bakchanáliám našich dní.

Téza 1. Staroba a smrť sú charakteristické nielen pre ľudí, ale aj pre klany a národy.

Téza 2. K starnutiu národov dochádza v dôsledku úzko súvisiacich väzieb.

Téza 3. Homosexualita je prejavom "degradácie ľudí".

Téza 4. Svetovládu vykonáva 666 židovských rodín, ktorým sú podriadené všetky vlády sveta.

Téza 5. Sovietska moc bola zámerne umelo vnesená na územie Ruského impéria s cieľom zničenia ruského ľudu pomocou špeciálnych inštrukcií-formulí prijatých zo zahraničia. V Klimovovej "Červenej kabale" sa o "Pápežovom vzorci" hovorí, že rovnako ako senzačný "Dullesov plán" je zameraný na skorumpovanie ruského ľudu a jeho uvedenie do stavu "degradácie".

Téza 6. Všetky politické osobnosti v absolútne akejkoľvek krajine na svete sú prejavom diabla a "nástrojom v jeho rukách". Podobné tézy publicista odhaľuje a argumentuje v celej knihe.

"Červená kabala" od Grigorija Klimova je druhou časťou autorovej trilógie, venovanej analýze vyššie opísaných problémov. Práca zahŕňa analýzu štvrtej a piatej tézy a obsahuje veľké množstvo informácií zameraných na diskreditáciu vlády Sovietskeho zväzu a Ruskej federácie. Výnimkou nie sú ani ostatné krajiny ako Slovensko a Česko.

Počet strán: kniha 1-420 a kniha 2-480 - spolu 900 strán

Formát: A5

ISBN: 978-80-69029-09-5


47,00 €