VÝNIMOČNÁ PLANÉTAKniha Výnimočná planéta ponúka náročnému čitateľovi mnoho pravdivých informácií z dávnej minulosti ľudskej civilizácie. Voľne nadväzuje a súvisí s knihou Dve Tretiny - Dejiny našej Galaxie. Ponúka odpovede na otázky, ktoré sa vynárajú pri pozornom čítaní uvedenej knihy. Aké? Napríklad v súvislosti s dnešným ľudstvom, ktorého genetická matrica je dvojvláknová pravotočivá šrobovnica.


Odkiaľ pochádzame? 
Odkiaľ sa vzali náboženstvá? 
Prečo náboženstvá ovládali ľudskú civilizáciu? 
Stáli za filozofiami náboženstiev mimozemské entity? Ktoré to boli?
Okrem iného sa dočítate, že dnešný typ človeka bol vysadený na planéte Zem v oblasti Tarimskej panvy neďaleko Altajskej oblasti. Dozviete sa, prečo zanikla bájna Atlantída, čo mala priniesť misia Ježiša


Dnes existuje na Zemi aj mnoho vedeckých dôkazov v hmote, ktoré potvrdzujú telepatické prenosy duchovných komunikácií mimozmyslovým vnímaním.Vždy je možné Pravdivosť zvyšovať vyššou úrovňou harmónie.Táto kniha môže čitateľovi doplniť ďalšiu časť mozaiky v poznaní pri zvyšovaní úrovne Vedomia.Formát : A4

Počet strán : 270