Davorin Trstenjak: Dokonalý učiteľ

NOVINKA !!! (LIMITOVANÁ EDÍCIA)

NOVINKA !!!  (LIMITOVANÁ EDÍCIA)

Knižiek o pedagogike je na trhu dostatok, ale takých ako táto je málo. Napriek tomu, že kniha bola napísaná v roku 1907, nestratila na aktuálnosti ani dnes. Javí sa to tak, že človek je nepoučiteľný aj vo výchove aj v živote. Učiteľské povolanie je podľa autora jedno z najkrajších a najťažších povolaní a určite budú mnohí súhlasiť, že v tomto prípade sa snúbi po-volanie s po-slaním. Nie každý učiteľ môže zostať učiteľ, pretože pokiaľ nemá predpoklady pre svoje poslanie, nemôže deti vzdelávať a vychovávať a mal by si nájsť inú náplň života. Autor opisuje po svojich životných skúsenostiach rady pre učiteľov a tieto rady sú naozaj veľmi cenné. Odporúčame nielen učiteľom na všetkých stupňoch vzdelávania, ale aj rodičom. Učiteľ musí byť v prvom rade mravným vzorom, ktorý je nasledovanihodný, inak nemôže nikoho vzdelávať a vychovávať.

Formát A5

Počet strán 165

ISBN 978-80-69029-11-8

15,00 €