GUSTAVE LE BON

PSYCHOLÓGIA DAVOV

Načítali sme pre našich poslucháčov knihu Gustava Le Bona : Psychológia davov, ktorá síce vyšla v roku 1895, ale keďže história sa opakuje, tak je aktuálna aj v súčasnosti. Na knihu nadviazali mnohí filozofi, sociológovia, ale aj politici a to až do dnešných čias. 

Veríme, že sa Vám kniha v audioforme bude páčiť.


ÚVOD, obdobie davov, vstup ľudových tried do politického života, 


O citoch a mravnosti davu, popudlivosť, premenlivosť a dráždivosť davov, ľahkovernosť davov a jednoduchosť, akou podliehajú sugescii, prehnanosť a zjednodušenie emócií davov, neznášanlivosť, konzervatívnosť a autoritatívnosť davov, mravnosť davov, 


O spôsobe uvažovania a obrazotvornosti davov (idey davov, spôsoby uvažovania, obrazotvornosť)  náboženská forma davových presvedčení, o faktoroch pôsobiacich nepriamo na presvedčenia davov.


Vzdelanie a výchova ako faktor pôsobiaci na presvedčenie davov, faktory pôsobiace na názory davov (rasa, tradícia, čas, politické a sociálne inštitúcie, vzdelanie a výchova, 


Vodcovia davov a prostriedky akými presviedčajú, prestíž a napodobňovanie (obrazy, slová, formuly, ilúzia, skúsenosť, rozum), prostriedky, akými pôsobia vodcovia: tvrdenie, opakovanie, nákaza, 


Premenlivosť presvedčenia a názorov davov, roztriedenie a opis rôznych druhov davov. Pevné presvedčenie, premenlivé názory) Kategorizácia davov: rôznorodé a rovnorodé, zločinné, porotné súdy,


Davy voličské a parlamentné zhromaždenia, pár slov o autorovi a doslov. Dejiny revolúcie.