PRÍSNE TAJNÉ SPISY A SVEDECKÉ VÝPOVEDE o kontaktoch s MIMOZEMSKÝMI CIVILIZÁCIAMI … UDALOSTI V NOVOM MEXIKU … ROSWELL & OBLASŤ 51 a iné …

20.06.2022

V niektorých z predchádzajúcich článkov sme sa venovali aj utajovaným skutočnostiam, ktoré sa úmyselne zakrývali pred verejnosťou nielen v USA, v súvislosti s kontaktmi s mimozemskými civilizáciami. Mnohokrát išlo v podstate o princíp zneužitia vedy proti ľudstvu, pod rôznymi zámienkami a vytváranie priestoru na prepieranie čiernych peňazí z rôznych fondov vlády USA, najmä na tvorbu zbraňových systémov, perspektívne vesmírnych zbraní, vedenia vojen z vesmíru a pod..

Pokiaľ je pre nás dôležitý osobný pojem cti a rýdzosť, pravdivosť, pri dostatočnom nadhľade vieme, že prečo je dôležité zbavovať sa nepravdivých informácii o histórii ľudstva, vyčistiť to, vymotať sa postupne z bludov. Bez toho nie je možná priaznivá evolúcia ľudstva a vzostup k vyššej vyváženosti a kvalitám Vedomia. Nemôže vám predsa hovoriť o zdravom životnom štýle a fyzickej kondícii niekto, kto nedokáže urobiť bez problémov 10 klikov a 10 sklapovačiek :-)

V dnešnom článku si priblížime okrem iného aj svedecké výpovede konkrétnych osôb, ktoré majú čo povedať o udalosti v Roswelli z roku 1947 a ďalších záujímavostiach kontaktov s mimozemskými civilizáciami. Jedným z nich bol vrchný seržant Dan Morris, operatívny dôstojník Národného prieskumného úradu (NRO) s poverením pre vesmírne projekty. Ďalšími sú Richard Doty, agent kancelárie zvláštneho vyšetrovania leteckých síl, Matilda O' Donell MacElroyová, starší veliaci dôstojník lekárskeho zboru Vzdušných síl ženskej armády, Philip J. Corso, astronaut Gordon Cooper a mnohí ďalší...


Nepochybne zásadnou udalosťou, ktorá vyrušila mimozemské entity aj na základe telepaticky prenesených infomácii zo zdrojov od Arkturiánov, Andromédskych svetelných entít a ďalších Sfér Svetelných energií vysokých frekvencií a pamäťových jednotiek jednak Planéty Zem, ale aj nášho Vesmíru, nevynímajúc telepatické prenosy od skupiny tzv. "Rady deviatich", bolo zhodenie prvých atomových bômb na Hirošimu a Nagasaki. Prečo bolo veľmi zaujímavé v tejto súvislosti práve Nové Mexiko?

Je potrebné vedieť, že prvé atómové bomby boli vyrobené v Los Alamos a testované boli v oblastiach Alamagordo a White Sands v Novom Mexiku. Uvedomme si, že práve v tejto lokalite sa nachádza aj Roswell. V tejto súvislosti dávame do pozornosti veľmi dôležitú knihu, ktorú sme preložili v apríli roku 2021 do slovenského jazyka ... Rozhovor s mimozemšťanom. Práve táto kniha prináša zásadné informácie s vysokou úrovňou pravdivosti, v súvislosti s predmetnou témou udalostí, ktoré sa odohrali v roku 1947. Pokiaľ máte záujem prečítať si autentické telepatické prenosy informácii so skupinou "Rady deviatich" počas rokov 1974 až 1994, (taktiež aj o hrozbe nukleárnych zbraní na Zemi), odprúčame vám ďalšiu našu knihu v slovenskom preklade Výnimočná Planéta.

O udalostiach s haváriami UFO sa začalo písať na začiatku júla 1947. V tomto čase sa nachádzala na vojenskej leteckej základni (AFB) v Roswelli 509. letka bombardérov, čo bola v tom čase jediná letka schopná niesť atómové bomby. Zásadný dôvod "vyrušenia" pozitívnych mimozemských entít bolo, že ľudstvo disponovalo zbraňami, ktorými by bolo schopné zničiť Planétu Zem. Boli tu však aj negatívne mimozemské entity zo súhvezdia Orion (sústav Betelgeuse a Rigel) a iné temné entity, ktorým by ovládnutie Planéty Zem vyhovovalo.

Niet pochýb o tom, dnes už vieme bezpečne potvrdiť, že k udalosti v Roswelli došlo. Súčasťou mnohých dôkazov je napríklad memorandum FBI, zaslané agentom z terénu dňa 22. marca 1950, adresované priamo riaditeľovi tohto úradu. Popisuje v ňom detailne udalosti troch tzv. lietajúcich tanierov zabavených v Novom Mexiku. Tento dokument fyzicky existuje. Možno to niekoho prekvapí, ale prísne tajné dokumenty potvrdzujú, že už v roku 1947 sme boli schopní ako ľudstvo produkovať pozdĺžne elektromagnetické vlny ako súčasť zbraňového systému. Áno, správne uvažujete tí, ktorých napadlo, že ide o tzv. skalárne a hypersonické zbane, o ktorých sa niketorým ani nesníva.


Už 24. júna 1947 vyšlo v medzinárodnej tlači niekoľko článkov o pozorovaniach UFO. Presne o osem dní začali posádku vojenskej leteckej základne AFB v Roswelli "dráždiť" tri mimozemské lode (ETV). "Odpoveď" bola vytvorená zo strany posádky, niečo, čo by sa dalo výstižne nazvať "zbraňový systém pozdĺžneho vlnenia elektromagnetických vĺn". Lietajúce taniere havarovali, dva boli objavené okamžite na začiatku júla 1947, tretí o niekoľko rokov neskôr...


Pozrime sa trošku bližšie komplexne na utajené svedecké výpovede ...

Dan Morris je vyslúžilým hlavným seržantom amerických vzdušných síl. Dlhé obdobie svojej kariéry bol zapojený do mimozemských projektov. Potom, čo opustil vzdušné sily, prijal nové miesto u supertajného Národného výskumného úradu (NRO), kde počas svojej služby pracoval výlučne na operáciách spojených s mimozemšťanmi. Jeho previerka bola na najvyššiu úroveň utajenia (stupeň utajenia 38 "nad veľmi prísne tajné"), podľa dostupných informácii, túto úroveň nikdy nemal žiadny prezident USA.

Podľa jeho detailných informácii, po zameraní radarov špeciálnych vysokých frekvencií, (osadených na miestach vo White Sands a dole v Roswelli) na mimozemské lode, sa dve z nich zrazili vo vzduchu a následne jedna z nich pristála (jediný o ktorom sa písalo jeden deň v miestnej tlači), druhá "spadla" neďaleko na poli. Pri zaisťovaní stroja boli objavení dvaja mimozemštania, ktorí ležali mimo loď. Jeden z nich bol zranený a mal bolesti. Druhý bol živý, ale skôr, ako mohol byť premiestnený, zomrel.

Tretia mimozemská bytosť z prvej lode, bola podľa svedectva Dana Morrisa ponechaná na základni v Los Alamos, kde bola asi 3 roky ale potom ochorela. Použitím rôznej techniky sa pokúšali do vesmíru vysielať signál, že je EBEN (Extraterrestrial Biological Entity), teda mimozemská biologická entita chorá, že to nie je naše zavinenie, a že pokiaľ budú chcieť, môžu si ho prísť vyzdvihnúť.

(Poznámka.: Je otázne, či to skutočne nebolo zavinením konkrétnych osôb, pracujúcich práve v tom čase v pozícii "ako lekári" v spolupráci s vojenskou políciou vzdušných síl USA pri výsluchoch (s mučením) mimozemskej entity ... viď kniha Rozhovor s mimozemšťanom)

Lenže on zomrel skôr, než stihli priletieť. Keď mimozemské entity dorazili, bolo už na jeho záchranu pozde, zobrali si teda aspoň telo. Práve, keď si ho boli vyzvdvihnúť, na Washingtonom bola videná na oblohe formácia záhadných svetiel v roku 1952 na Capitolom. Existujú viaceré videozáznamy z tejto udalosti. Toľko teda autentické informácie Dana Morrisa.


Podobne tak uviedol presné informácie aj Richard Doty, ktorý bol zvláštnym agentom kontrarozviedky v Kancelárii zvláštneho vyšetrovania leteckých síl (AFOSI ... Air Force Office of Special Investigations). Osobne pôsobil na Kirtlandovom AFB v Novom Mexiku, na AFB v Nellis (známej skôr ako Area 51) a na ďalších miestach. Viac ako osem rokov bol poverovaný s úlohami spojenými s ET.

Uviedol, že k Roswellskému incidentu nedošlo priamo v Roswelli. Prvé plavidlo bol nájdené východne od Corony v Novom Mexiku. Druhé plavidlo havarovalo v Horse Mesa, západne od Magdaleny, taktiež v Novom Mexiku. Tretie plavidlo bolo nájdené až v roku 1949, neďaleko Magdalény.

Doty tvrdil, že ako súčasť briefingu mu bol ukázaný 16 milimetrový film zo záchrannej misie v Roswelli, ktorý jednoznačne podliehal vysoko prísnemu utajeniu. Zachytával vojenský personál zaisťujúci na mieste havárie telá mimozemšťanov a ich lodí. Našli taktiež jedného živého mimozemšťana (ET). Bolo im povedané, že ho previezli do Kirtlandovej vojenskej leteckej základne a následne bol na určitý čas premiestnený do Los Alamos. Film uvádzal, že tento mimozemšťan zomrel niekedy v roku 1952. Ostatné telá mŕtvych mimozemšťanov boli zmrazené a poslané na AFB Wright-Patterson v Daytone v štáte Ohio.

Samotné plavidlo malo oválny tvar, takmer vajcovitý, určite to nebol tvar taniera. Bytosti mali okolo 1,2 metra výšku. Niektoré z nich boli potlčené až ťažko zmrzačené, roztrhané na kusy. Len dve telá boli takmer neporušené.

Plavidlo, ktoré bolo v júli 1947 nájdené ako prvé, v skutočnosti havarovalo už na konci júna 1947. To, ktoré sa zrútilo pri Horse Mesa a bolo nájdené až v roku 1949, bolo úplne rovnaké ako plavidlá v Corone (pri Roswelli).


V tomto článku si pripomenieme aj svedectvo autentických udalostí, ktoré prežila pani Matilda O' Donell MacElroyová, uvedené v knihe Rozhovor s mimozemšťanom, ktorej slovenský preklad sme vydali v apríli 2021. Nech sa páči:

"Ako iste viete, v júli roku 1947 Vojenská letecká základňa v Roswelli (RAAF) vydala tlačovú správu o tom, že zamestnanci z 509. bombardovacej skupiny objavili havarovaný "lietajúci tanier" v poli pri farme neďalelko Roswellu v Novom Mexiku, čím sa rozhorel intenzívny záujem médií. Neskôr v rovnaký deň veliaci generál 8. letectva prehlásil, že major Jesse Marcel, ktorý sa podieľal na pôvodnom vyzdvihnutí trosiek, priviezol iba potrhané zbytky meteorologického balóna. Samozrejme, že klamal. Od tej doby boli skutočné fakty o incidente dlhodobo utajované vládou Spojených štátov.

Možno neviete, že som sa zapísala do lekárskeho zboru Vzdušných síl americkej ženskej armády (WAC), ktorý bol vtedy súčasťou Armády USA. Bola som pridelená do 509. bombardovacej skupiny ako letecká sestra v dobe incidentu.

Keď bola na základni prijatá správa, že došlo k havárii, tak ma požiadali, aby som sprevádzala pána Cavitta, dôstojníka kontrarozviedky, na miesto havárie ako vodič jeho automobilu a preto, aby som eventuálne poskytla lekársku pomoc prípadným preživším. Z toho dôvodu som stručne vypovedala o vraku mimozemskej kozmickej lode, rovnako ako o pozostatkoch niekoľkých mimozemských pracovníkov na palube lietadla, ktorí už boli mŕtvi.

Keď sme prišli, zistila som, že jedna bytosť na palube plavidla prežila haváriu a bola pri vedomí, pravdepodobne zranená. Preživší mimozemšťan bol vzhľadovo podobný ostatným, nie rovnaký. Nikto ďalší z prítomných pracovníkov nemohol komunikovať s preživším, pretože bytosť nekomunikovala verbálne a ani žiadnymi inými rozpoznateľnými znakmi.

Keď som ale skúmala zranenia "pacienta", okamžite som zistila a pochopila, že sa so mnou mimozemšťan snaží komunikovať pomocou "myšlienkových obrazov" alebo "telepatických myšlienok", ktoré vychádzali priamo z mimozemšťanovej mysle. Okamžite som tento jav nahlásila pánovi Cavittovi. Keďže nikto ďalší nebol schopný vnímať tieto myšlienky a zdalo sa, že je mimozemšťan schopný a ochotný so mnou komunikovať, bolo po krátkej konzultácii s najvyšším dôstojníkom rozhodnuté, že odprevadím žijúceho mimozemšťana späť na základňu.


To bolo čiastočne zapríčinené tým, že som bola zdravotná sestra a mohla som sa postarať o fyzické potreby mimozemšťana, ale tiež som mohla slúžiť ako bezpečný komunikátor a spoločník. Konieckoncov som bola na mieste jediná žena a jediný človek, ktorý nebol ozbrojený. Potom som bola trvale pridelená k mimozemšťanovi, aby som mu za všetkých okolností slúžila ako "spoločník". Mojou povinnosťou bolo komunikovať a vypočuť mimozemšťana a vyhotoviť kompletnú správu pre veliace orgány o všetkom, čo objavím. Následne mi dodali zoznam s konkrétnymi otázkami, poskytnutými nevojenskými aj vojenskými pracovníkmi, ktoré som musela "položiť" mimozemšťanovi a zaznamenávať odpovede na uvedené otázky.

Tiež som mimozemšťana sprevádzala po celú dobu lekárskych vyšetrení a mnohých ďalších testov, ktorým bol podrobený pracovníkmi z mnohých vládnych agentúr. Bola som povýšená na hodnosť staršieho veliaceho seržanta (SMSgt), aby sa mi zvýšila bezpečnostná úroveň a moja mesačná mzda za túto neobvyklú úlohu vzrástla z 54 dolárov na 138 dolárov.

Tieto povinnosti som plnila od 7. júla 1947 do augusta 1947, kedy mimozemšťan "zomrel" alebo opustil "telo", ako sa dočítate v mojich poznámkach. Aj keď som nikdy nebola s mimozemšťanom celkom sama fyzicky, pretože bol vždy prítomný vojenský personál, zamestnanci rozviedky a čas od času mnoho ďalších úradníkov, mala som nepretržitý kontakt a prístup k mimozemšťanovi takmer šesť týždňov.

Ďalej je v knihe uvedený prehľad a súhrn mojich osobných spomienok na "rozhovory" s mimozemským pilotom, ktorého som poznala ako "Airl". Cítim, že je teraz mojou povinnosťou, v najlepšom záujme obyvateľov Zeme, odhaliť na výročie jej "smrti" alebo jej "odchodu" pred šesťdesiatimi rokmi, čo som sa naučila počas mojej komunikácie s "Airl" v priebehu tých šiestich týždňov. Keďže som slúžila ako zdravotná sestra v Armádnom letectve, nie som pilot alebo technik. Ďalej som nemala žiadny priamy kontakt s vesmírnou loďou ani inými materiálmi získanými z miesta nehody v tej dobe alebo neskôr. Do tejto miery je potrebné vziať do úvahy, že moje chápanie komunikácie s "Airl" je založené na mojej vlastnej subjektívnej schopnosti interpretovať význam myšlienok a myšlienkových obrazov, ktoré som bola schopná vnímať.


Naša komunikácia nebola založená na "hovorenom jazyku" v bežnom slova zmysle. V skutočnosti nemalo "telo" mimozemšťana žiadne ústa, ktorými by mohlo hovoriť. Naša komunikácia prebiehala telepaticky. Spočiatku som Airl veľmi dobre nerozumela. Uvedomovala som si obrazy, emócie a dojmy, ale bolo pre mňa veľmi ťažké ich vyjadriť slovami. Akonáhle sa Airl naučila anglický jazyk, bola schopná presnejšie svoje myšlienky skoncentrovať pomocou symbolov a významu slov, ktorým som bola schopná rozumieť. To, že sa naučila anglický jazyk, bola láskavosť urobená pre mňa. Urobila to skôr pre môj vlastný prospech ako jej.

S blížiacim sa koncom našich rozhovorov mi bola telepatická komunikácia oveľa príjemnejšia. Rozumela som myšlienkam Airl, akoby boli moje vlastné. Tak nejako boli jej vlastné myšlienky mojimi myšlienkami. Jej emócie boli mojimi emóciami. Toto však bolo obmedzené jej ochotou a zámerom zdieľať jej vlastný, osobný vesmír so mnou. Bola schopná rozlíšiť, čo sa od nej môžem dozvedieť. Rovnako ako jej skúsenosti, výcvik, vzdelanie, vzťahy a úmysly boli výhradne jej vlastné.

Napriek všetkému cítim, že Vy môžete oceniť hodnotu, akú tieto znalosti môžu mať pre tých, ktorí sú tomu v skutočnosti ochotní a schopní čeliť. Ľudstvo potrebuje poznať odpovede na otázky, ktoré sú obsiahnuté v týchto dokumentoch. Kto sme? Odkiaľ sme prišli? Čo je našim cieľom na Zemi? Je ľudstvo vo Vesmíre samé? V prípade, že niekde existuje inteligentný život, prečo nás zatiaľ nekontaktoval?

Je dôležité, aby ľudia pochopili ničivé dôsledky pre naše duševné a fyzické prežitie, pokiaľ sa nám nepodarí prijať účinné opatrenia s cieľom zrušenia dlhodobých a všadeprítomných mimozemských intervencií na Zemi. Možno, že informácie v týchto dokumentoch budú slúžiť ako odrazový mostík k lepšej budúcnosti pre ľudstvo. Dúfam, že budete múdrejší, kreatívnejší a odvážnejší v distribúcii týchto informácií, ako som boja ja.

Boh Vám žehnaj a ochraňuj

Pani Matilda O'Donnell MacElroyová

Starší veliaci dôstojník lekárskeho zboru Vzdušných síl

ženskej armády, momentálne v dôchodku

100 Troytown Heights

Navan, Meath

Grófstvo Meath, Írsko ".


... toto boli posledné slová napísané v sprievodnom liste zo dňa 12. augusta 2007, ktorý adresovala pani Matilda O'Donnell MacElroyová autorovi knihy Laurence R. Spencerovi, ktorého knihu v slovenskom preklade Rozhovor s mimozemšťanom si môžete kúpiť TU, alebo na v obchode na www.infovojna.bz.Uvádzame ešte aj kapitolu 16. z knihy Rozhovor s mimozemšťanom :

Kapitola šestnásta: Airl odchádza

(osobné poznámky Matildy O'Donell MacElroyovej)

" Zostala som na základni, väčšinou vo svojej ubytovni, ďalšie tri týždne potom, čo bola Airl "paralyzovaná" doktorom Wilcoxom. Jeden krát denne ma eskortovali do miestnosti, kde ležala Airl na posteli pod nepretržitým dozorom doktora Wilcoxa a ďalších, predpokladám. Vždy, keď som do miestnosti vstúpila, som bola požiadaná, aby som sa znova pokúsila komunikovať s Airl. Ani raznebola žiadna odozva. To ma naozaj zarmútilo. Vzhľadom k ďalším dňom som bola viac neistá a zdeptaná, že Airl je "mŕtva", pokiaľ je to teda to správne slovo.

Každý deň som si znova čítala prepisy mojich rozhovorov s Airl a hľadala som stopu, ktorá by mi mohla pripomenúť niečo alebo mi pomôcť nejakým spôsobom znova nadviazať komunikáciu s Airl. Stále som vlastnila obálku s kópiami prepisov, ktoré mala Airl podpísať. Dodnes nechápem, prečo ma nikto nikdy nepožiadal, aby som ich vrátila. Predpokladám, že na to z celého toho vzrušenia zabudli. Ani som im neponúkala, že ich vrátim. Nechala som si ich ukryté pod matracom mojej postele celú dobu, čo som bola na základni a od tej doby som ich mala. Budete prvým človekom, ktorý tieto prepisy uvidí.

Vzhľadom k tomu, že telo Airl nebolo biologické, lekári nezistili, či je telo živé alebo mŕtve, kým sa nepohne. Samozrejme som vedela, že pokiaľ by Airl vedome neoživila telo ako "JE-BYŤ" bytosť, telo by sa nehýbalo. Vysvetlila som to doktorovi Wilcoxovi. Vysvetlila som mu to niekoľkokrát. Vždy ma obdaril povýšeneckým arogantným úsmevom, poklepal ma po pleci a poďakoval mi, že som to znova skúsila.


Na konci tretieho týždňa mi doktor Wilcox povedal, že už moje služby nebude viac potrebovať, pretože armáda sa rozhodla presunúť Airl do väčšieho, bezpečnejšieho vojenského zdravotníckeho zariadenia, ktoré je lepšie vybavené pre takúto situáciu. Nepovedal mi nič o tom, kde sa takéto zariadenie nachádza. To bolo naposledy, čo som telo Airl uvidela.

Nasledujúci deň som obdržala písomné rozkazy podpísané generálom Twiningom. Rozkazy vraveli, že som skončila svoju službu v americkej armáde a bola oficiálne prepustená zo svojej služby a že obdržím slávnostné vyradenie a veľkorysý vojenský dôchodok. Budem armádou premiestnená a získam novú identitu s príslušnými dokladmi. Spolu s rozkazmi som obdržala dokument, ktorý som si mala prečítať a podpísať. Bol to sľub mlčanlivosti.

Jazyk dokumentu bol plný "právničiny", ale podstata bola veľmi jasná - že nikdy nebudem s nikým hovoriť o ničom, čo som videla, počula alebo zažila počas svojej služby v armáde, pod trestom smrti za velezradu Spojených štátov amerických!

Ako vyšlo najavo, bola som zaradená do programu na ochranu svedkov federálnej vlády, až na to, že budem vládou chránená pred vládou. Inými slovami, budem nažive tak dlho, ako budem mlčať! Nasledujúce ráno som bola umiestnená na palubu malého vojenského lietadla, ktoré letelo na miesto môjho premiestnenia. Po niekoľkých krátkych preletoch medzi rôznymi mestami sme nakoniec skončili v Glasgow v Montane neďaleko priehrady Fort Peck.


Večer, pred mojim odletom, som ležala na posteli, rozjímala som nad celou záležitosťou a premýšľala som o tom, čo sa stalo Airl aj mne a zrazu som počula jej "hlas". Posadila som sa na svojej posteli a rozsvietila svetlo na nočnom stolíku! Zbesilo som sa niekoľko sekúnd rozhliadala po miesnosti. Potom som si uvedomila, že to bola Airl, "JE-BYŤ" bytosť. Jej telo samozrejme nebolo v miestnosti so mnou a ani nemuselo byť.

Povedala "Ahoj!" Tón jej myslenia bol obyčajný a priateľský. Bola to nepochybne Airl. Nemala som o tom najmenšie pochybnosti!Myslela som si, "Airl? Ste stále tu?" Odpovedala, že "tu" je, ale nie v tele na Zemi. Vrátila sa na svoju pozíciu na základni Oblasti, keď na ňu doktor a vojenskí policajti zaútočili vo vypočúvacej miestnosti. Potešilo ju, že som v poriadku a že ma prepustili bez ujmy. Lámala som si hlavu nad tým, ako im ušla. Bála som sa, že mohlo dôjsť ku zraneniu Airl tým elektrickým šokom. Povedala, že zvládla opustiť telo pred spôsobením šoku a vyhnúť sa tak elektrickému prúdu prechádzajúceho telom. Chcela mi dať vedieť, že je v bezpečí a že sa o ňu nemusím báť.

Prinajmenšom sa mi veľmi uľavilo!

Spýtala som sa Airl, či ju ešte niekedy uvidím. Airl ma uistila, že sme obe "JE-BYŤ" bytosti. Nie sme fyzické telá. Teraz, keď našla moju pozíciu v priestore a čase spolu môžeme stále komunikovať. Airl mi popriala všetko najlepšie a v tú chvíľu sme ukončili našu komunikáciu."

... veľmi zaujímavé čítanie pokračuje :-)

...

Je potrebné si uvedomiť princíp, že aj mimozemské entity v našom Vesmíre majú rôznu kvalitu. Veda a vlády nám to sústavne zatajovali viac ako 80 rokov a až v súčasnosti posledných pár rokov, sa nájdu seriózne pravdivé zdroje aj z oblasti vedy, ktoré vykladajú karty na stôl. Pochopiteľne, že ani nevieme, koľko toho ešte nevieme, pretože úroveň pravdivosti prinášaných informácii s duchovných sfér nad hmotou sa stále môže zvyšovať a spresňovať.

Existuje obrovské množstvo dôkazov jednak empirických, ktoré boli utajované dlhé roky, ale aj duchovných telepatických prenosov so "svetelnými pamäťovými jednotkami a sférami aj samotnej Planéty Zem", ktoré potvrdzujú skryté informácie o udalosti v Roswelli, ktorá bola len jednou z častí veľkých a dlhodobých kamufláží vlády USA. 

(Zrejme práve preto, sú USA vzorom pre celú Planétu Zem v oblasti mierotvorcovstva a vývoja slobody a demokracie) ...


Drvivá menšina z mimozemských entít v minulosti preukazovala a preukazuje aj v súčasnosti potrebu spolupráce v rámci nášho Vesmíru. Tí pozitívni, ktorí nás v minulosti z oblasti exopolitiky upozorňovali na vysokú hrozbu používania nukleárnych zbraní, neboli pre vládu USA populárni. Máme tu aj skutočných parazitov (zo súhvezdia Orion a iné), v našom Vesmíre robia skazu státisíce rokov z hľadiska lineárneho vnímania času.

Máme tu v našom Vesmíre však už spomínaných svetelných Arkturiánov, (súhvezdie Pastiera...Bootes) okrem iného chrániacich aj našu Slnečnú sústavu, ďalej Andromédsku radu Svetla, okrem iného aj chrániacu Zdrojovú energiu Planéty Zem, veľmi vzácnu Lyranskú humanoidnú rasu (jednu z našich Stvoriteľov), mimoriadne čisté entity zo súhvezdia Labute, atď.. Je potrebné si ich vážiť, že pracujú na svojich dôležitých úlohách. Budeme o tom písať aj v pripravovaných knihách ...


Mimozemské bytosti sú bytosti iného typu ako sme my Ľudské bytosti s našim genetickým programom (dvojvláknová pravotočivá šróbovnica DNA). Preto nám bola daná Stvoriteľmi možnosť otvárať latentný potenciál a nové schopnosti našich bytostí, v prípade, pokiaľ dokážeme zvyšovať svetelné naladenie bytosti na stále vyššie frekvencie (postupné otváranie nových sekvencii genetického programu).

Záleží to najmä od úrovne etiky, čestnosti a čistoty (mravnosti) a následne vyvážene tvorivých schopností. Akonáhle tvorivosť nie je v rovnováhe s etickou úrovňou bytosti, tak ovláda a parazituje. Rozdiel medzi spoluprácou a ovládaním, Pravdou a lžou, Svetlom a temnotou, je však možné vedieť rozpoznať len pri zapojení všetkých zložiek bytosti (emócie, vôľa, intelekt, intuícia) a celkovom priaznivom vzostupe Ľudských bytostí, nie pri stagnácii, či páde.


Ešte bude dlho trvať pokiaľ tento princíp pochopí väčšina ľudí na Zemi. Lenže pre Mier, spravodlivosť a konceptuálny vývoj sociálnej bezpečnosti na Planéte Zem je tento princíp nevyhnutný ... Pokiaľ deti a nové generácie majú žiť v Pravde a čestnosti, lepšej spoločnosti, v súlade a vyváženosti s Prírodou, musia poznať ako tvoriť kultúru mieru, opierať sa o hrdinov, ktorí zabránili vojnám, bojovali za skutočnú slobodu. Musia sa naučiť rozpoznať skutočných agresorov a pochopiť zlo a lož v dejinách.

V súčasnosti totiž existujú technológie, ktoré môžeme zjednodušene nazvať "pretáčanie času", ktoré niektoré entity chcú zneužiť na formátovanie negatívnej budúcnosti proti ľudstvu na Zemi (... pre vašu lepšiu predstavu si pozrite film TENET, režiséra Christophera Nolana). Možno si skutočne uvedomíte obrovský význam Planéty Zem pre priaznivý vývoj v tomto Vesmíre.

Práve preto Svetlo v Evolučných úrovniach Ľudskej civilizácie vždy musí pracovať na zvyšovaní svojej kvality a čistoty, aby odolalo temnote.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

https://www.ariadneknihy.sk/