BLOG

Slovensko sa stáva v súčasnosti oveľa viac dôležitým svojim významom pre planetárny vývoj, než by sa na prvý pohľad zdalo. Naše krásne Slovensko zohráva kľúčovú úlohu v rámci boja Svetla s temnotou. Na základe duchovných informácii z viacerých pravdivých zdrojov poznania, ide o operácie prebiehajúce na rôznych frekvenčných úrovniach. Ide do...

My nesledujeme mainstreamové médiá, nakoľko ich kvalita je zrovnateľná so stokou. Výnimky v podstate neexistujú, je umenie niečo pravdivé nájsť, aspoň sčasti. Alternatívne médiá sa taktiež často odchyľujú od pravdivosti, nakoľko nechápu zásadný zmysel a dôležitosť, prečo je pravdivosť dôležitá pre priaznivý vývoj. Neustále prehrabávanie sa v...

Americké bombardovanie viacerých miest na Slovensku a v Čechách počas druhej polovice roku 1944, keď začalo oslobodzovanie území Slovenska Červenou armádou v spolupráci s partizánskymi skupinami na Slovensku a taktiež v spolupráci s Československou armádou, prinieslo obete na životoch obyčajných ľudí, ale aj materiálne škody. V tejto súvislosti...
Milí priaznivci a vážení čitatelia, tak ako sme sľúbili, na základe vášho záujmu, opäť spúšťame sekciu článkov na témy o Zdraví, životnom štýle, vyváženej výžive, starostlivosti o fyzické telo, čo je v dnešnom svete základným pilierom, pokiaľ chceme ako ľudské bytosti byť a žiť plnohodnotne a pracovať na svojej lepšej verzii, byť oporou pre...

Mílým priaznivcom, čitateľom a všetkým, ľuďom dobrej vôle želáme, aby v pevnom Zdraví a Vitalite, dosiahli priaznivého vývoja vlastných bytostí a svojho okolia, vytváraním vlastnej vyváženosti a vnútorného mieru prispeli k planetárnej mierovej konceptuálnej bezpečnosti. Snáď práve dnešný sviatok 30. výročia vzniku Slovenskej republiky pomôže...

Vážení priaznivci, čitatelia, blíži sa obdobie zimného slnovratu, veľmi dôležitého obdobia, kedy sa deje mnoho procesov, o ktorých sa mnohým ani nesníva. Pochopiteľne, že na prvom mieste je všetko živé, Príroda, Planéta Zem prechádzajú silnou očistou, na Zem prichádzajú z galaktického jadra "nové" priaznivé (keď chcete svetelné) energie, ktoré...

Keď sa zamyslíme nad poslednými 33 rokmi života, prináša to mnohé veľmi pekné spomienky v rodinnom, pracovnom aj spoločenskom živote a pochopiteľne aj spomienky, ktoré sú skôr trúchlivé. Je to ako v Prírode :-)