OLIVER GERCHITZ: FILADELFSKÝ EXPERIMENT

Audiokniha načítaná koncom roka 2021.

Táto senzačná kniha odhaľuje tajomstvo, ktoré malo zostať navždy ukryté: fascinujúce a rovnako tak šokujúca dematerializácia americkej vojnovej lode vrátane jej posádky v priebehu druhej svetovej vojny. Keď sa vojnová loď prepadla do ničoty a v rovnakom okamihu zjavila na mieste vzdialenom tisíc kilometrov, boli pritom géniovia Albert Einstein a Nikola Tesla? Aké tajomstvo zamlčuje takzvaný Filadelfský experiment a jeho neuveriteľné pokračovanie Phoenix?  Autor preukazuje, že oba tajné pokusy sa naozaj udiali. Započalo sa s nimi už v 20. rokoch minulého storočia v Nemecku. Istá zoskupenia sa už vtedy pokúšali dosiahnuť prostredníctvom deformácie času spojením s mimozemskou inteligenciou. Moderná veda sa vtedy nechala inšpirovať ezoterickými a okultnými hypotézami. A ako sa ukázalo, nebola to inšpirácia zavádzajúca. V oboch pokusoch naplánovaných americkými vojenskými vedcami sa udialo niečo úplne neuveriteľné - podaril sa prienik časopriestorom.
Prečo sa však niečo také fantastické dodnes neoslavuje? Prečo namiesto jasania len prísne utajovanie alebo mlčanie? Prienik časopriestorom má totiž svoje veľmi temné stránky a dodnes ohrozuje prežitie ľudského druhu. Vzniknutá časová trhlina umožňuje prístup mimozemským inteligenciám z iných časopriestorových dimenzií na našu planétu.