ARIADNÉ : Existovala bájna Atlantída ? (1. diel)

POSLEDNÉ KUSY !!!

NOVINKA  !!!

Prvá zo série kníh na tému existencie bájnej Atlantídy a veľkej epochy, prinášajúcej udalosti z dávnej histórie ľudstva na Zemi. Ľahký úvod do problematiky. Predpokladáme, že pripravíme štyri knihy na túto tému, v ktorých sa budeme zaoberať celostným poznaním, výskumami vedy, empirickými dátami, racionálnymi rozbormi na viacerých úrovniach, komplexnou systémovou analýzou rôznych hmotných aj duchovných zdrojov poznania, transdisciplinárnych prienikov vedných odborov... Kniha prináša aj individuálne rozhovory s ľudskými bytosťami, ktoré priniesli jedinečné poznatky o epoche Atlantídy vrátane dôkazov. Čo priniesla Atlantída okrem mimoriadneho vedecko - technického rozvoja? Etický pád? Nezvládnutie tvorivých schopností a zneužitie vyspelej vedy? Sebazničenie? Má Atlantída pre ľudskú civilizáciu nejaké posolstvá? Je to len výmysel, o ktorom podrobne písal Platón? Aké poznanie prinášajú rôzni autori na túto tému?

Formát A5, 354 strán


27,00 €

LIMITOVANÉ VYDANIE !