Mimozemšťania v pozadí vlády USA

Slovenský preklad knihy Mimozemšťania v pozadí vlády USA autora Miltona Williama Coopera prináša pohľad na fakty týkajúce sa odtajnenia inštitúcie MJ12, ktorá bola založená v rámci prísne tajných tzv."neexistujúcich" inštitúcií s cieľom realizovať operácie týkajúce sa kontaktov s mimozemskými entitami. Okrem iného prináša prehľad udalostí súvisiacich s udalosťou v roku 1947 v Roswelli.

Odkrýva zaujímavé pozadie tieňovej vlády USA a jej sofistikovaných prepojení a "neviditeľných" akcií aj počas 20. storočia. Kniha nestráca nič na svojej aktuálnosti v dnešnej dobe, aj keď bola vydaná prvý krát v roku 1989. Jej posolstvom je aj čiastočne pochopiť udalosti, ktoré sa odohrávajú v dnešných dňoch. Aké dôležité je nebyť ovládaný a smerovať k rozširovaniu poznania a zvyšovaniu úrovne Vedomia každého jednotlivca. Je posolstvom vnútornej slobody jednotlivca ako základným pilierom vyváženej spoločnosti a objasňuje otázky, kam smeruje ľudstvo.

Počet strán: 60

Rok vydania: 2020

Viac o autorovi