AUDIOKNIHY

Dôležité je si uvedomiť, že 100% pravdivosť nie je možné dosiahnuť žiadnym dejom. Vždy sa k nej môžeme čím viac približovať. Pravdivosť je totiž v rôznych úrovniach časopriestoru a vedomia na rôznych frekvenciách hladín vyváženosti "iná", pretože zapája do vyváženosti spolupráce stále väčšie celky, čo rozum nedokáže pochopiť. Každé literárne dielo z oblasti filozofie nesie v sebe určitú úroveň pravdivosti, ktorá z pohľadu individuálnej bytosti môže pre ňu niesť v aktuálnom čase dôležité energoinformačné statusy. Z vyššieho nadhľadu však môže byť vnímaná ako len čiastková.