AUDIOKNIHY

Dôležité je si uvedomiť, že 100% pravdivosť nie je možné dosiahnuť žiadnym dejom. Vždy sa k nej môžeme čím viac približovať. Pravdivosť je totiž v rôznych úrovniach časopriestoru a vedomia na rôznych frekvenciách hladín vyváženosti "iná", pretože zapája do vyváženosti spolupráce stále väčšie celky, čo rozum nedokáže pochopiť. Každé literárne dielo z oblasti filozofie nesie v sebe určitú úroveň pravdivosti, ktorá z pohľadu individuálnej bytosti môže pre ňu niesť v aktuálnom čase dôležité energoinformačné statusy. Z vyššieho nadhľadu však môže byť vnímaná ako len čiastková.

GUSTAVE LE BON - PSYCHOLÓGIA DAVOV

Načítali sme pre našich poslucháčov knihu Gustava Le Bona : Psychológia davov, ktorá síce vyšla v roku 1895, ale keďže história sa opakuje, tak je aktuálna aj v súčasnosti. Na knihu nadviazali mnohí filozofi, sociológovia, ale aj politici a to až do dnešných čias. 

Veríme, že sa Vám kniha v audioforme bude páčiť.

DIALEKTIKA A ATEIZMUS - DVE NEZLUČITEĽNÉ PODSTATY

Dialektika a postoj k nej sú pomerne významnou témou, nakoľko história celého 20. storočia bola predovšetkým odzrkadlením pokusov vyriešiť životné problémy národných spoločenstiev i celého ľudstva na základe filozofie, ktorá dostala názov «dialektický materializmus». A kým nebude táto skúsenosť prehodnotená adekvátne vzhľadom na svoju pravdivú podstatu a úlohu v dejinách ľudstva, tak zdedené chyby filozofickej vedy z minulosti, a tiež chyba pohŕdania nutnosťou pestovať v ľuďoch zručnosť pravdoverného1 analyzovania Života - budú zárodkom nevyhnutných nešťastí, pretože podľa toho ako analyzujeme Život, tak sa v ňom aj správame, pričom mnohonásobne žneme plody činov ako našich vlastných, tak aj činov našich predkov, odovzdávajúc takto nevyhnutnosť žatvy plodov našej sejby - potomkom.

MAJSTER A MARGARÉTA

Kniha Majster a Margaréta - hymna démonizmu alebo evanjelium oddanej viery voforme komentárov vysvetľuje učenie o Bohu, bohoslovie ruskej civilizácie, vykladá historické a bohoslovecké aspekty kresťanstva i islamu, poslanie Krista i Mohameda.

Vysvetľuje a porovnáva doktríny Biblie i Koránu, ich úlohu v dejinách i miesto v modernom živote civilizácie. Je to pravdivé bohoslovie ruskej kultúry celého 20. storočia, učenie, ktoré v mnohom určilo osud civilizácie Ruska i celého ostatného ľudstva.

Viera sa v špecificky ruskej ceste k pravde nedá nanútiť, vyberáme a vytvárame si ju vedome či nevedome a potom pretavujeme do reálneho konania v podobe morálky. Paranoju vtedajšieho sovietskeho Ruska. Je preto pochopiteľné, že román nepohodlného autora vyšiel knižne najskôr vo Francúzsku a až neskôr (1973), aj to neúplný aj v Moskve.

Kniha je určená čitateľovi, ktorý hľadá odpovede na otázky morálky a viery a ktorý je unavený z tápania v prázdnom močarisku zbavenom akejkoľvek nádeje a viery.

OLIVER GERCHITZ:
FILADELFSKÝ EXPERIMENT

Audiokniha načítaná koncom roka 2021.

Táto senzačná kniha odhaľuje tajomstvo, ktoré malo zostať navždy ukryté: fascinujúce a rovnako tak šokujúca dematerializácia americkej vojnovej lode vrátane jej posádky v priebehu druhej svetovej vojny. Keď sa vojnová loď prepadla do ničoty a v rovnakom okamihu zjavila na mieste vzdialenom tisíc kilometrov, boli pritom géniovia Albert Einstein a Nikola Tesla? Aké tajomstvo zamlčuje takzvaný Filadelfský experiment a jeho neuveriteľné pokračovanie Phoenix?  Autor preukazuje, že oba tajné pokusy sa naozaj udiali. Započalo sa s nimi už v 20. rokoch minulého storočia v Nemecku. Istá zoskupenia sa už vtedy pokúšali dosiahnuť prostredníctvom deformácie času spojením s mimozemskou inteligenciou. Moderná veda sa vtedy nechala inšpirovať ezoterickými a okultnými hypotézami. A ako sa ukázalo, nebola to inšpirácia zavádzajúca. V oboch pokusoch naplánovaných americkými vojenskými vedcami sa udialo niečo úplne neuveriteľné - podaril sa prienik časopriestorom.
Prečo sa však niečo také fantastické dodnes neoslavuje? Prečo namiesto jasania len prísne utajovanie alebo mlčanie? Prienik časopriestorom má totiž svoje veľmi temné stránky a dodnes ohrozuje prežitie ľudského druhu. Vzniknutá časová trhlina umožňuje prístup mimozemským inteligenciám z iných časopriestorových dimenzií na našu planétu. 


NAPOLEON HILL: 

AKO PREĽSTIŤ DIABLA

Audiokniha v československom podaní - znova sme s Yvetkou Rychtaříkovou načítali hodnotnú knihu, ktorá povzbudzuje ľudí k odvahe - kniha bola napísaná v roku 1937, ale vydaná až v roku 2011. Prajeme príjemné počúvanie. Počúvanie tejto inšpiratívnej knihy vám pomôže dostať sa z letargie a preorientovať sa z negatívneho zmýšľania na pozitívne. Dostane vás na novú, šťastnú cestu jasnejšej, lepšej a úspešnejšej budúcnosti. Tak ako Hill, aj vy ste tu preto, aby ste zvládli svoj strach, a aby ste mu nedovolili ovládať vás. Musíte byť vášnivo zameraný na svoj cieľ a rozhodnúť sa, kým chcete byť a konať tak, aby ste dosiahli svoje túžby. Na ceste za objavovaním úžasných myšlienok Hilla pochopíte, že sa s nimi dokážete stotožniť a dokonca prekonať, ak naozaj chcete, pretože vás nič nemôže zastaviť.

Hill správne povedal: "Vaše obmedzenia sú výtvorom vás samotných". Táto kniha vám pomôže uvedomiť si, že ak využijete poznanie získané z rozhovorov s päťsto najúspešnejšími ľuďmi našich čias, ste schopný prelomov. Zistíte, či je diabol, s ktorým Hill vedie rozhovor, skutočný alebo imaginárny, podobne ako diabol alebo diabli, s ktorými možno zápasíte vy sami, vo svojom živote a životných skúsenostiach.


VIKTOR FRANKL:

HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA

Viktor Frankl: Hľadanie zmyslu života - audiokniha v československom podaní -  s pani Yvetkou Rychtaříkovou sme načítali veľmi hodnotnú knihu pre povzbudenie ľudí, aby sa nebáli, našli v sebe odvahu - čítanie na pokračovanie - Len málo kníh zanechá v čitateľovi taký silný dojem ako kniha Hľadanie zmyslu života. Autor, svetoznámy neurológ a psychiater Viktor E. Frankl, ju napísal po prepustení z koncentračného tábora a hoci sa mu zážitky z neho stali hlavným podkladom, nejde o vyratúvanie krutostí, ale o originálnu psychoanalýzu vychádzajúcu z autorovho prístupu k hľadaniu zmyslu vlastnej existencie a života.

Od svojho prvého vydania v roku 1946 sa kniha stala svetovým bestsellerom, predalo sa z nej viac ako 10 miliónov kusov a bola preložená do viac ako tridsiatich svetových jazykov.