AUDIOKNIHY

Dôležité je si uvedomiť, že 100% pravdivosť nie je možné dosiahnuť žiadnym dejom. Vždy sa k nej môžeme čím viac približovať. Pravdivosť je totiž v rôznych úrovniach časopriestoru a vedomia na rôznych frekvenciách hladín vyváženosti "iná", pretože zapája do vyváženosti spolupráce stále väčšie celky, čo rozum nedokáže pochopiť. Každé literárne dielo z oblasti filozofie nesie v sebe určitú úroveň pravdivosti, ktorá z pohľadu individuálnej bytosti môže pre ňu niesť v aktuálnom čase dôležité energoinformačné statusy. Z vyššieho nadhľadu však môže byť vnímaná ako len čiastková.

PRIPRAVUJEME
PRIPRAVUJEME

Pokiaľ by ste chceli podporiť našu činnosť, môžete tak učiniť na bankový účet ARIADNÉ, o.z.  

IBAN SK90 0900 0000 0051 9327 8764 

do správy pre prijímateľa je potrebné napísať DAR 

alebo môžete prispieť aj nákupom kníh z e-shopu nášho vydavateľstva https://bit.ly/ARIADNE_eshop.