Tatiana Gračeva: Čína v náručí draka

Kniha Tatiany Gračevy, zhrňujúca autorove predchádzajúce analytické štúdie, predkladá modernému čitateľovi takmer senzačné závery o súčasnom ekonomickom, politickom a duchovnom stave Číny. Krajina s viac ako miliardou ľudí, Čína je podľa autora v moci Neviditeľnej Khitanie, ázijského náprotivku Neviditeľnej Chazarie, zjednotenej duchom kmeňa Dan a usilujúcej sa v jedinom mystickom impulze o vybudovať kráľovstvo Antikrista - nový svetový poriadok

Počet strán: 400

Formát: A5

ISBN: 978-80-69029-01-9

31,50 €

Autorka robí zaujímavú cestu časom a priestorom; od čias izraelských kmeňov až po naše časy, od starovekého Egypta až po japonské ostrovy. Historici objavili 5 kmeňov Izraela, ktoré stratili svoju etnickú príslušnosť a zmenili sa v Číne na "CHIMÉRU, politický a duchovný konglomerát". "Zakamuflovali svoju etnickú príslušnosť tak, že po rozpustení medzi Číňanmi [ale nestanúc sa Číňanmi!!!] začali MANIPULÁCIU tejto krajiny!" Aká je súvislosť medzi 1., 2. a 3. svetovou vojnou s vojnou Džingischána a Džingisidov? Ale "tieto vojny spája aj skutočnosť, že vo všetkých týchto vojnách bolo a je HLAVNÝM cieľom RUSKO!" V prvých troch (z hľadiska času) nakoniec VYHRALO Rusko. Zvíťazí aj v poslednej už rozpútanej "tretej" svetovej vojne , ktorá by sa podľa plánu zákulisného sveta mala skončiť nástupom ANTIKRISTA na celom svete.

Čínske vedenie a ČÍNSKY ľud si musia uvedomiť, že ak splynú v láske a priateľstve ako ich "nahí predstavitelia" so svetom v zákulisí a stanú sa budovateľmi nového svetového poriadku a Antikristovho globálneho impéria, budú čeliť NEVYHNUTNEJ smrti.