Grigorij Petrovič KLIMOV: Škola vyššej sociológie

Gregory Klimov - narodený 26. septembra 1918 v Novočerkassku v Rusku.

V roku 1941 absolvoval Novočerkaský priemyselný inštitút a vstúpil do Vojensko-diplomatickej akadémie v Moskve. V roku 1945 absolvoval akadémiu a bol poslaný do Berlína ako člen sovietskej vojenskej správy.

V roku 1947 utiekol do Západného Nemecka. V rokoch 1949-1950 pracoval v tajnom tíme CIA s krycím názvom - Harvardský projekt na destabilizáciu komunistického systému pomocou špeciálneho typu ľudí s mocenským komplexom .

Nasledujúce knihy sú výsledkom 50-ročnej práce v tejto oblasti:

1951 - Pieseň víťaza (Terror Machine, Berlínsky Kremeľ, Kholop's Wings)

1970 - Princ tohto sveta

1973 - Prípad č. 69

1975 - Moje meno je Légia

1981 - Protokoly sovietskych mudrcov

1987 - Červená kabala

1989 - Boží ľud

2007 - Zjavenie (aka rodinný album)

Tri knihy sú vlastne učebnicami (konspektmi) cyklov prednášok vyrobených pre členov vyšších zamestnancov KGB tesne pred Perestrojkou .

Všetky tieto knihy sú vytlačené v tlačiarni «Sovetskaja Kuban» v Krasnodare v Rusku . Viac ako 1 milión predaných kópií.

Gregory Klimov zomrel 10. decembra 2007 vo svojom dome v New Yorku.


V našej preloženej knihe Protokoly sovietskych mudrcov nájdete predhovor profesora ThDr. Jána Šafina, PhD. 

Grigorij Petrovič Klimov

Knihu môžeme nazvať aj ako Anti-protokoly sionskych mudrcov !!! 

V knihe dostanete odpovede aj na otázky, ktoré ste si niekedy položili alebo ste sa nad nimi možno zamýšľali:

  • Kto sú to ľudia s komplexom mocI? Čo je to "komplex moci"? Čo je to vodcovský komplex? Čo je podstatou tohto problému?
  • Ako nájsť degenerátov?
  • Myslíte, že existuje veľa degenerátov?
  • Ako vieš, či nie si sám degenerovaný?
  • Prečo nepredpokladať, že sme všetci degenerovaní?
  • Čo si myslíte o bojovníkoch za "čistotu krvi"?
  • Pomôže náboženstvo proti degenerácii?
  • Aký je váš názor na slobodomurárstvo?
  • Myslíte si, že existuje celosvetové sprisahanie?
  • Môžu mať degeneráti deti?


Odpoveď na jednu otázok: 

Myslíte si, že existuje veľa degenerátov?

- Štatistiky pre tretie (3) štádium degenerácie (vrodené chyby) a štatistiky pre druhé (2) štádium degenerácie (duševné choroby) sú verejne dostupné. Môžete si to nájsť sami. Štatistiky pre prvé štádium degenerácie (sexuálna perverzia) nie je také ľahké nájsť.

Vezmime si údaje publikované v USA Dr. Wittelsom a Dr. Kinseym . Dr. Wittels vo svojom Sexuálnom živote amerických žien uvádza nasledujúce štatistiky:

Nevydaté ženy:

20 % malo viacnásobné homosexuálne vzťahy s inými ženami;
51 % - snívalo o homosexuálnych vzťahoch s inými ženami až po orgazmus.

Vydaté ženy:

15 % malo viacnásobné homosexuálne vzťahy s inými ženami;
32 % - snívalo o homosexuálnych vzťahoch s inými ženami až po orgazmus.

Tak čo muži ? Dr. Kinsey nám poskytuje nasledujúce štatistiky:

4 % malo viacero homosexuálnych vzťahov s inými mužmi;
33 % - snívalo o homosexuálnych vzťahoch s inými mužmi až po orgazmus.

Iné vedecké práce nám poskytujú trochu iný rozptyl údajov, no väčšina z nich sa pohybuje v rozmedzí 33 - 50 %. Teda každý tretí (každý druhý) človek spadá do prvého štádia degenerácie.

Keď boli tieto údaje analyzované na profesionálnej báze , objavil sa celkom zaujímavý obraz:

- 5% - roľníci (poľnohospodári);
- 10 % - robotníci (továreň);
- 50% - intelektuáli;
- 75% - pracovníci literatúry a umenia;
- 90% - pracovníci médií.

Tieto štatistiky nám dávajú nový pohľad na starú myšlienku triedneho boja (triedny boj). Triedny boj však nie je medzi bohatými a chudobnými, ale medzi degenerovanými a normálnymi ľuďmi.

Denník New York Times zverejnil výsledky štúdie, ktorú uskutočnila skupina amerických vedcov. Analyzovali 78 najväčších osobností v histórii ľudstva a ukázalo sa, že:

- 37 % malo počas života akútne duševné ochorenie;
- 83 % boli zjavní psychopati;
- 10 % bolo mierne psychopatických;
- 7% boli normálni ľudia.

Keď sa štúdia zúžila na 35 najväčších géniov v histórii ľudstva , ukázalo sa, že:

- 40 % trpelo akútnou duševnou chorobou;
- 90% boli psychopati.

Preto v degenerácii existujú tri "Zákony 90%" , tri základné zákony profesora Igora Borisoviča Kalmykova:

- 90 % všetkých závažných trestných činov je spojených s degeneráciou;
- 90% všetkých chorôb (s výnimkou infekčných) je spojených s degeneráciou;
- 90% všetkých géniov v histórii ľudstva boli degeneráti.

Študujem tento predmet viac ako 50 rokov a po všetkom tom čase výskumu som dospel k záveru:

Degeneralógiu musia študovať štátne bezpečnostné služby všetkých krajín bez výnimky. Je to potrebné, aby sme už nikdy nešli do vojny - národ proti národu, pre zábavu a sadistické radovánky vodcov zdegenerovanej sekty.

Dôrazne tiež odporúčam, aby sa základy degeneralógie povinne zaviedli do stredných škôl a prvých kurzov univerzít, aby normálni ľudia vedeli o existencii obrovskej triedy degenerátov a mohli sa v mladosti správne rozhodnúť pre vytvorenie zdravej rodiny.

Grigorij P. Klimov v troch dieloch spracoval tému degenerológie a ako sám hovorí, poslednú tretiu časť je vhodné si prečítať až po absolvovaní prvých dvoch stupňov degenerológie, resp. vyššej sociológie a to Protokolov sovietskych mudrcov a Červenej kabaly. V poslednej časti sa venuje analýze antisemitizmu, ako sa možno oslobodiť od vzorcov degenerácie a očistiť tak spoločnosť a ďalšie generácie. Svoje tvrdenia podložil znova ako v Červenej Kabale množstvom dodatkov. Kniha nestratila ani po desiatkach rokov na svojej aktuálnosti a je studnicou múdrosti pre tých, ktorí si uvedomujú skazenosť a formy psychologickej vojny, ktorá prichádza z určitých štruktúr. Je dokonca mimoriadne aktuálna práve dnes a je dôležitá aj pre štúdium psychológov, sociológov, ale aj politikov pre spytovanie si svedomia v rámci svojich mocenských ambícií.TAKTO SA STÁVAJÚ DIELA KLIMOVA AKTUÁLNE V KAŽDEJ DOBE A BUDE TO TAK AŽ DOVTEDY, KÝM BUDE POLITIKA HÝBAŤ SVETOM ... A PUDY ĽUĎMI...