NACHÁDZAJÚ SA NA MARSE STAVBY PYRAMÍD AFINITNÉ S EGYPTSKÝMI?

03.05.2022

Pekný deň priatelia, áno, otázka je jasne zadefinovaná. Práve odpovede na tieto otázky môžu vyslobodzovať obmedzenosť ľudského Vedomia. Uvolniť dogmy, ktoré brzdia vo vzostupe. Vtedy viete pochopiť, že to, čo sa vám stáročia, či tisícročia javí ako pravda, pravdou nie je, resp. existujú aj vyššie hladiny Pravdy, než si myslíme.

Je to, ako keď si človek myslí, že vláda štátu a jeho prezident (ka), v ktorom žije, je spravodlivá, pretože je zadubený, nemá nadhľad. Stačí mu plný nákupný košík a je mu jedno, kto mu tento odpad v obchodnom reťazci predá. Drvivá väčšina ľudí nevie prekuknúť lož, nevidí, rozum a intelekt totiž na pravdivosť nestačí. Sú leniví, duchovná lenivosť aj hmotná lenivosť. Je potrebné celistvé komplexné poznanie.

Dnes je drvivá väčšina ľudí ľahko oklamateľná, stačí, keď im niekto niečo sľúbi. Je to princíp úpisu. Práve z toho ťažia aj politici a tak sa dostali aj k totálnemu ovládaniu niektoré temné rodinky na Planéte Zem s globalistickými a eugenickými princípmi. Mier nie je pre nich skutočná hodnota. Budeš robiť čokoľvek, čo Ti poviem ja, pretože ja Ťa zaplatím. Žiadna etika, princíp liberalizmu a smiešnej vytesnenej karikatúry liberálnej demokracie ako skrytej temnoty ovládajúcej bábky cez konzum. 

Aj na Slovensku je nevyzretosť ľudí na vysokej úrovni, ako keby to bola duchovná puberta národa. Krivíme ideály, stále sa opičíme po niekom zvonka za úpisy, nedokážeme tvorivo myslieť a vážiť si vlastný potenciál. "Ušľachtilo" podporujeme vojny dodávaním zbraní na rôznych miestach Planéty Zem. Česť výnimkám :-). 

Paradoxne sme na Slovensku dokázali za posledných cca 30 rokov zvoliť v rámci "rozvíjajúcej sa demokracie" takých politikov, ktorí v drvivej väčšine rozkradli to, čo vytvorili v druhej polovici 20. storočia generácie dnešných dôchodcov svojou drinou a lopotou a ešte k tomu, ako v kabarete si títo politici vytvorili legislatívne rámce, ktoré legalizovali v podstate morálnu špinu úrovne stoky v praktickom živote. Ale sme úžasní, však?! (česť výnimkám). Sebestačnosť bola a je poniektorým na smiech, nech sa páči, máte, čo ste chceli. Nájdu sa aj pozitívne momenty, otázkou zostáva, kde sa nachádzame v súčasnosti na Slovensku? 700 tisíc ľudí pod hranicou biedy (v tom lepšom prípade), dôchodcovia žijú zo žobračeniek. A nejaký Miklóš vám bude rozprávať, akú nízku produktivitu práce máte ľudia na Slovensku, vzhľadom k výške platov?! Fuj!

Planéta Zem a Príroda nepotrebujú súkromné vlastníctvo, drancovanie, či koristníctvo, potrebujú spojenie s Ľuďmi na všetkých úrovniach, spoluprácu. Pokiaľ je národ duchovne "v puberte", tak aj kvalita a úroveň pravdivosti informácii, ktoré konzumuje drvivá väčšina ľudí, je tomu zodpovedajúca.

Jedine vnútorná čistota, naladenie a ich zvyšovanie u ľudskej bytosti je východisko, u každého jednotlivca. Vtedy je možné "stúpať" a uzemňovať nové inšpirácie, "presvetľovať hmotu", skutočná evolúcia. Potom nie je problém rozoznávať aj temné, exopolitické a iné štruktúry, vedieť rozoznať pravdu a lož, dobro a zlo. Taktiež nie je problém vopred prekuknúť "sladko sa tváriace fešandy", ktoré sa chcú stať prezidentkami.


Podobne je to aj pri otázke z úvodu tohto článku. Odpoveď je možné poctivo spresňovať. Prepracovať sa k nej. Dnes sa učí aj na vysokých školách mnoho s prepáčením kravín a nezmyslov. Pochopiteľne nielen na Slovensku. Ale akademická obec tlačí často mainstreamové nepravdivé výdobytky vedy vrchom, spodom. V mnohých oblastiach, česť minimu výnimiek. Stačí sa pozrieť na archeológiu, medicínu ale aj iné.

Veľmi podrobné informácie o stavbách pyramíd, ktoré sú svojim charakterom afinitné k pyramídam v Egypte (Gíza) prináša kniha autorov Marry Bennettovej a Davida S. Percyho ... Mimozemská inteligencia a cesta na Mars z roku 2021, ktorej preklad z anglického originálu do slovenčiny sme pripravili a v septembri 2021 bol spustený predaj u nás (aj v akciách s inými knihami) a exkluzívne cez www.infovojna.bz.

V tejto knihe je možné nájsť podrobne popísanú súvsťažnosť medzi stavbami pyramíd na Marse a na Zemi, naznačovanú z hľadiska poznatkov vedy (nielen mainstreamovej), matematiky, geometrie, astrofyziky, geografie, deskriptívnej geometrie a filozofie s prepojením na temnú stránku dejín a histórie ľudstva. Skrývanie a utajovanie temných systémov na zemi (CIA, NSA, NASA, DARPA), sa odzrkadľuje v detailoch tejto knihy. Sledovací utajený satelitný špionážny program "CORONA" taktiež nájdete popísaný v tekto knihe, ktorý bol používaný už v 70. rokoch 20. storočia. Mnoho zaujímavostí, ktoré nesie táto kniha, je vhodné preštudovať aj opakovane, pochopiť ich do hĺbky. Často sa stáva, že je to totiž práve naduté ego a chladný intelekt, ktoré svojou obmedzenosťou bránia celkovému vzostupu Vedomia a čistoty ľudskej bytosti.

Kniha z hľadiska filozofie otvára mnoho otázok a ponúka aj odpovede na ne. Poukazuje aj na princíp operácie "PAPERCLIP", ktorá umožnila nacistickým pohlavárom, aby sa rozliezli po celej Planéte Zem po 2. svetovej vojne a následne tvorili celoplanetárne škodiace korporátne a politické štruktúry proti Ľudskej civilizácii.


Existujú vzácne zdroje informácii, ktoré prevracajú mnohé klamy mainstreamovej vedy hore nohami. Prieniky rôznych zdrojov poznania dávajú za pravdu. V našom článku zo dňa 26. apríla 2022 sme naznačili špecifické zdroje poznania prenášané aj z duchovných sfér (Manethó Heliopolský). Dnes spomenieme významného jasnovidca Edgara Cayceho, ktorý vytvoril tisíce výkladov prenosmi z duchovných sfér s vysokou úrovňou pravdivosti, potvrdených v hmotnom svete. Jeho kniha Tajomstvo Atlantídy, str. 114, uvádza v jeho výkladoch aj nasledovné informácie. Na otázku, ktorú mu položili ... Kedy bolo zahájené s výstavbou Veľkej pyramídy v Egypte? odpovedal nasledovne: "Bolo to od roku 10490 do roku 10390 pred našim letopočtom, pred vstupom Princa mieru (Ježiša Krista) do Egypta.". 

Veľmi zaujímavé je však duchovné bádanie z viacerých zdrojov potvrdené, ktoré hovorí, že Egyptská SFINGA je oveľa staršia než samotné pyramídy v Egypte. My sa taktiež stotožňujeme s informáciami, že SFINGA je svojim vekom ako dielo staršia nie menej ako 50 tisíc rokov a ide o dielo mimozemských entít. Upresniť by bolo možné vek SFINGY okolo 50 až 60 tisíc rokov lineárneho vnímania (pozemského) času. Potvrdzujú to viaceré zdroje poznania aj v duchovnej oblasti, skúmané posledných 30 rokov. Tejto téme budeme ako aj spojitostiam s dielami v Stonehenge (Anglicko), podrobne venovať aj niektoré ďalšie články a aj naše budúce knihy.

Je teda náhodou, že veľmi podobné diela stavieb ako na Zemi sa nachádzajú aj na Marse? Ako je možné, že architektúra okolia Pentagonu vo Washingtone, D.C., je veľmi nápadne podobná vrátane geometrie oblasti nazývanej Cydónia na Marse? 

Nech sa páči, prečítajte si knihu Mimozemská inteligencia a cesta na Mars, tam nájdete naznačené aj odpovede ... ich dôležitosť je väčšia, než by sa zdalo na prvý pohľad.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

https://www.ariadneknihy.sk/