KTO STÁL za KAMUFLÁŽAMI s MIMOZEMSKÝMI CIVILIZÁCIAMI … UDALOSTI V NOVOM MEXIKU … ROSWELL & OBLASŤ 51 a iné …

29.06.2022

Milí priatelia, vážení čitatelia :-)

Podobne ako aj pri knihe Dve Tretiny - Dejiny Našej Galaxie sa obraciate na nás aj pri knihe Rozhovor s mimozemšťanom, ktorej preklad do slovenčiny vyšiel v apríli 2021 s mnohými otázkami, pre jej výklad. Snažíme sa teda aspoň naznačiť určité charakteristiky pre zvedavcov, ale tu je potrebné, aby sa každý namáhal myslieť aj sám ... vtedy je to čítanie zaujímavejšie.

Takže vzhľadom k efektivite, dnes prinášame z knihy Rozhovor s mimozemšťanom, časť siedmej kapitoly s názvom "Lekcie dávnej histórie", tak, ako uviedla na základe telepatických prenosov a komunikácie s mimozemskou entitou "Airl" pani Matilda O'Donnell MacElroyová. Isteže je potrebné pre pochopenie týchto textov mať slušné vedomosti z histórie exopolitických udalostí v našej Slnečnej sústave a galaxii a iné ...

...

Nech sa páči :

Kapitola siedma: Lekcie dávnej histórie 

(OSOBNÉ POZNÁMKY MATILDY O'DONNELL MACELROYOVEJ)


"Moja výuka s Airl pokračovala celú noc až do nasledujúceho rána. Musím povedať, že som bola fascinovaná, skeptická, šokovaná, znepokojená, vydesená a nespokojná s "lekciou", ktorú som dostávala od Airl. Nikdy som si nedokázala predstaviť nič z toho, čo mi hovorila - a to ani v mojich najdivokejších snoch a nočných morách.

Druhý deň popoludní, potom čo som sa vyspala, osprchovala a najedla, som bola vypočutá ohľadom rozhovoru z predchádzajúceho večera členmi Galérie, ktorí vytvorili záznam toho, čo mi Airl povedala. Na tomto sedení bola prítomná stenografka, ostatne ako vždy, ktorej som stručne vypovedala po každom rozhovore, a tiež tam bolo šesť alebo sedem mužov, ktorí ma požiadali, aby som im objasnila svoje výpovede. Ako vždy na mňa vyvíjali stály tlak, aby som využila svoj vplyv a presvedčila Airl, aby odpovedala na konkrétne otázky napísané členmi Galérie. Snažila som sa každého uistiť, že sa snažím, ako najviac môžem, aby sa tak stalo.


Napriek tomu sa každý nasledujúci deň stali len tri veci:

1) Airl rezolútne odmietla odpovedať na všetky otázky, ktoré ako vycítila, boli položené prostredníctvom mňa z Galérie.

2) Airl pokračovala v mojej "výučbe" v predmetoch podľa jej vlastného výberu.

3) Každý večer po našom rozhovore alebo výuke od Airl, mi dávala nový zoznam námetov, o ktorých sa chcela dozvedieť viac informácií. Každý večer som tento zoznam predávala do Galérie. Ďalší deň Airl dostala veľkú hromadu kníh, časopisov, článkov atď.. Všetky tieto veci študovala až do noci, keď som spala. To sa opakovalo každý deň, až do konca našich stretnutí.

Predmetom nášho ďalšieho rozhovoru bola lekcia od Airl o stručnej histórii Zeme a našej Slnečnej sústavy z pohľadu Oblasti."


(OFICIÁLNY PREPIS ROZHOVORU)

PRÍSNE TAJNÉ Oficiálny prepis Vzdušných síl Armády USA Letecká základňa v Roswelli, 509. bombardovacia skupina

VEC: ROZHOVOR S MIMOZEMŠŤANOM, 25. 7. 1947, 2. sedenie 


"Predtým, ako môžete pochopiť podstatu histórie, musíte najprv pochopiť podstatu času. Čas je len svojvoľné meranie pohybu objektov naprieč priestorom. Priestor nie je lineárny. Priestor je determinovaný uhlom pohľadu "JE-BYŤ" bytostí pri prezeraní objektu. Vzdialenosť medzi "JE-BYŤ" bytosťou a prezeraným objektom sa nazýva "priestor". Objekty alebo energetické hmoty sa v priestore nemusia nutne pohybovať lineárne. V tomto Vesmíre majú objekty tendenciu sa pohybovať náhodne, zakrivene alebo cyklicky alebo ako je stanovené dohodnutými pravidlami. História nie je len lineárny záznam udalostí, ako mnohí autori kníh o histórii Zeme naznačujú, pretože to nie je struna, ktorú by bolo možné natiahnuť a zmerať. História je subjektívne pozorovanie pohybu predmetov v priestore zachytenej skôr z pohľadu preživších ako tých, ktorí podľahli. K udalostiam dochádza interaktívne a súčasne - rovnako ako má biologické telo srdce, ktoré pumpuje krv, zatiaľ čo pľúca dodávajú kyslík bunkám, ktoré sa reprodukujú pri použití slnečnej energie a chemických látok z rastlín, v rovnakej dobe ako pečeň čistí toxické látky z krvi a odstraňuje ich prostredníctvom močového mechúra a čriev.


Všetky tieto interakcie sa prelínajú a prebiehajú súčasne. Aj keď čas beží postupne, udalosti sa nedejú nezávisle, lineárne. Aby sme si mohli prezrieť a pochopiť históriu ako skutočnú minulosť, je potrebné vidieť všetky udalosti ako súčasť interaktívneho celku. Čas môže byť tiež chápaný ako vibrácia, ktorá je jednotná v celom fyzickom Vesmíre. Airl vysvetlila, že "JE-BYŤ" bytosti existovali ešte pred začiatkom Vesmíru. 

Dôvod, prečo sa im hovorí "nesmrteľné" je preto, že sa "duša" nemôže narodiť a ani zomrieť, ale existuje v osobne predpokladanom vnímaní "som - budem". Starostlivo vysvetľovala, že nie každá duša je rovnaká. Každá má úplne jedinečnú identitu, silu, vedomie a schopnosti. Rozdiel medzi "JE-BYŤ" bytosťami, ako je Airl a väčšinou "JE-BYŤ" bytosťami obývajúcimi telá na Zemi je ten, že Airl môže vstúpiť a opustiť svoje telo podľa želania. Môže vnímať v rôznych identitách prostredníctvom hmoty. 

Airl a ostatní dôstojníci Oblasti môžu komunikovať telepaticky. Vzhľadom k tomu, že "JE-BYŤ" bytosti nie sú fyzickou osobou vo Vesmíre, nemajú miesto v prietore ani čase. "JE-BYŤ" bytosť je doslova "nehmotná". Môžu v okamihu prekonávať veľké vzdialenosti v priestore. Môžu pocity prežiť intenzívnejšie ako biologické telo, bez použitia fyzických zmyslových mechanizmov. "JE-BYŤ" bytosť môže vylúčiť vnímanie bolesti. 

Airl si tiež mohla pamätať na svoju "identitu", povedala by som, už od zatemnenej hmly času celé bilióny rokov! Hovorí sa, že terajší súbor sĺnk v tejto bezprostrednej blízkosti Vesmíru horel posledných 200 biliónov rokov. Fyzický Vesmír je takmer nekonečne starý, ale odhaduje sa na najmenej 4 biliardy rokov od jeho prvopočiatku. Čas je problematický faktor, aby sme ho mohli zmerať, pretože závisí na subjektívnej pamäte "JE-BYŤ" bytosti a od samého počiatku neexistujú žiadne jednotné záznamy udalostí vo všetkých častiach fyzického Vesmíru. 


Rovnako, ako na Zemi, existuje mnoho rôznych systémov merania času, ktoré sú určené rôznymi kultúrami využívajúce cykly pohybu a východiskové body pre určenie veku a doby existencie. Fyzický Vesmír sám je tvorený zo zbližovania a spojenia mnohých ďalších jednotlivých vesmírov, z ktorých bol každý vytvorený "JE-BYŤ" bytosťou alebo skupinou týchto bytostí. Zrážka týchto iluzórnych vesmírov zmiešala, spojila a posilnila spoločne vytvorený Vesmír. Vzhľadom k tomu, že bolo dohodnuté, že energie a formy môžu byť vytvorené, ale nie zničené, tento proces vytváranina naďalej formuje stále rozpínajúci sa Vesmír takmer nekonečných rozmerov. 

Pred vytvorením fyzického Vesmíru bolo dlhé obdobie, počas ktorého neboli vesmíry hmotné, ale úplne iluzórne. Dalo by sa povedať, že Vesmír bol vesmírom magických ilúzií, ktoré sa objavovali a mizli úplne podľa vôle kúzelníka. V každom prípade bol "kúzelník" jednou alebo viac "JE-BYŤ" bytosťami. Mnoho "JE-BYŤ" bytostí na Zemi si ešte môže pamätať nejasné obrazy z tohto obdobia. Príbehy o mágii, čarodejníctve a kúzlach v rozprávkach a mytológií hovoria o takýchto veciach, aj keď veľmi približne. Každá "JE-BYŤ" bytosť vstúpila do fyzického Vesmíru potom, keď prišla o svoj vlastný "domáci" vesmír. 

To sa stalo vtedy, keď bol "domáci" vesmír pohltený fyzickým Vesmírom, alebo sa "JE-BYŤ" bytosti pripojili k iným týmto bytosiam, aby vytvorili alebo dobyli fyzický Vesmír. Schopnosť na Zemi určiť, kedy "JE-BYŤ" bytosti vstúpili do fyzického Vesmíru je veľmi ťažká z dvoch dôvodov :

A) Spomienky "JE-BYŤ" bytostí na Zemi boli vymazané a

B) príchod alebo invázia "JE-BYŤ" bytostí do fyzického vesmíru sa konala v rôznu dobu, niektoré prišli pred 60 biliardami rokov, iné zase pred 3 biliardami rokov. Každá oblasť alebo planéta bude počas krátkej chvíle, počas niekoľko miliónov rokov, prevzatá inou skupinou "JE-BYŤ" bytostí, ktoré vstúpia do danej oblasti.


Niekedy zajmú iné "JE-BYŤ" bytosti ako otrokov. Tí sú nútení obývať telá a vykonávať podradné alebo manuálne práce, hlavne ťažbu minerálnych rúd na planétach s veľkou gravitáciou, ako je Zem. Airl hovorí, že ona bola členom Expedičnej jednotky Oblasti viac ako 625 miliónov rokov do tej doby, ako sa stala pilotom misie pre biologický prieskum, ktorý zahŕňal príležitostné návštevy Zeme. Je schopná si pamätať celú svoju kariéru aj veľmi dlhú dobu pred ňou. Povedala mi, že vedci na Zemi nemajú presný merací systém, aby mohli zistiť vek hmoty. Oni to iba predpokladajú, pretože niektoré druhy materiálov starnú rýchlejšie, napríklad organické materiály alebo materiály na báze uhlíka, takže to vedie k zhoršovaniu kvality hmoty. 

Nie je to presné meranie veku kameňa, ktoré je založené na meraní veku dreva alebo kostí. To je zásadná chyba. V skutočnosti hmota nestarne. Nemôže byť zničená. Hmota môže zmeniť formu, ale nikdy nebude naozaj zničená. Oblasť prevádzala pravidelný výskum Galaxie v tejto časti Vesmíru od doby, kedy boli vyvinuté technológie pre cestovanie Vesmírom pred 80 biliardami rokov. Prehľad zmien na Zemi ukázal rast a pokles pohorí, zmeny rozmiestnenia kontinentov, posun pólov na planéte, objavovanie a miznutie ľadových čapíc, posun pólov na Planéte, objavovanie a miznutie oceánov, riek, údolí a zmeny kaňonov. Vo všetkých prípadoch je hmota rovnaká. Vždy je to ten istý piesok. Každá forma a látka je vyrobená z rovnakého základného materiálu, ktorý nikdy nestarne.

...

(OSOBNÉ POZNÁMKY MATILDY O'DONNELL MACELROYOVEJ)

("Nemôžem si ani predstaviť, ako technicky a mentálne vyspelou sa môže civilizácia stať po biliardách rokov! Len pomyslite na to, ako pokročila naša Zem len za 150 rokov. Len pred niekoľkými generáciami ľudia cestovali pešo, na koni alebo lodi, čítalo sa pri sviečkach, kúrilo sa a varilo na ohni a neboli žiadne vnútorné rozvody!")

...

(OFICIÁLNY PREPIS ROZHOVORU - POKRAČOVANIE) 

"Airl mi popísala schopnosti "JE-BYŤ" dôstojníka Oblasti a demonštrovala to, keď sa telepaticky spojila s dôstojníkom Oblasti, ktorý sa nachádzal v Páse asteroidov. Pás asteroidov sa skladá z tisícov rozbitých kúskov planéty, ktorá sa kedysi nachádzala medzi Marsom a Jupiterom. Slúži ako dobrý odrazový mostík s nízkou gravitácou pre priplávajúce vesmírne lode, ktoré cestujú smerom ku stredu našej Galaxie. Požiadala dôstojníka, aby nahliadol do informácií uložených v "súboroch" Oblasti o histórii Zeme. Poprosila komunikačného dôstojníka, aby ju týmito informáciami "nakŕmil". Komunikačný dôstojník okamžite vyhovel žiadosti. Na základe informácií uložených v súboroch Oblasti mi bola Airl schopná poskytnúť stručný prehľad alebo "lekcie histórie". 

Toto mi Airl povedala o tom, čo Oblasť zistila o histórii Zeme: Povedala mi, že Expedičné jednotky Oblasti prvý krát vstúpili do Galaxie veľmi nedávno - približne pred 10 000 rokmi. Ich prvou akciou bolo dobyť domovskú planétu "Starej ríše" (toto nie je oficiálny názov, ale prezývka, ktorú dali vojská Oblasti podmanenej civilizácii), ktorá slúžila ako sídlo ústrednej vlády pre túto Galaxiu a ďalšie susediace oblasti vo Vesmíre. 

Tieto planéty sú umiestnené vo hviezdnych systémoch na chvoste súhvezdia Veľká medvedica. Nezmienila, ktoré hviezdy to presne sú. Po približne 1500 rokoch začala Oblasť stavať základne pre svoje vlastné jednotky pozdĺž trasy invázie, ktorá vedie smerom do stredu Galaxie a ďalej mimo ňu. Pred zhruba 8200 rokmi zriadili jednotky Oblasti základňu na Zemi v Himalájach, neďaleko hraníc moderného Pakistanu a Afghanistanu. Táto základňa slúžila praporu Expedičnej jednotky Oblasti, ktorá mala okolo 3000 členov. Postavili základňu pod alebo vnútri vrcholu hory. Vrchol hory vyvŕtali a vytvorili dutý priestor dostatočne veľký pre umiestnenie lode a ubytovanie personálu tejto jednotky. 

Bola vytvorená elektronická ilúzia vrcholu hory, aby bolo možné ukryť jednotku, kedy bol premietaný falošný obraz zvnútra hory cez silovú clonu. Krátko potom, čo sa tam usadili, na základňu zaútočil zbytok ozbrojených síl "Starej ríše". Ukrytá pozemná základňa na Marse patriaca "Starej ríši" existovala veľmi dlhú dobu, bez toho, aby o nej Oblasť vedela. Základňa oblasti bola zničená vojenským útokom zo základne na Marse a "JE-BYŤ" bytosti z Expedičnej jednotky Oblasti boli zajaté. Môžete si predstaviť, že Oblasť bola veľmi naštvaná stratou takého veľkého počtu vojenských dôstojníkov a iných členov jednotky, a tak poslali na Zem ďalšie jednotky, aby ich našli: Tie to jednotky boli napadnuté. "JE-BYŤ" bytosti z Oblasti boli zajaté rovnakým spôsobom ako všetky ostatné "JE-BYŤ" bytosti, ktoré boli poslané na Zem.

Všetkým bola spôsobená amnézia a ich spomienky boli nahradené falošnými obrazmi a hypnotickými príkazmi a boli poslané na Zem obývať biologické telá. Dnes sú stále súčasťou ľudskej populácie. Po veľmi úpornom a rozsiahlom vyšetrovaní straty svojich posádok Oblasť zistila, že "Stará ríša" operovala veľmi široko a veľmi starostlivo skryto vďaka operačnej základni v tejto Galaxii niekoľko miliónov rokov. Nikto presne nevie ako dlho. Nakoniec sa vesmírne lode jednotiek "Starej ríše" a Oblasti stretli jedna k jednej v otvorenom boji v priestore Slnečnej sústavy. 


Podľa Airl prebehla bitka medzi jednotkami "Starej ríše" a Oblasti okolo roku 1235 n.l., kedy jednotky Oblasti nakoniec zničili poslednú vesmírnu loď jednotiek "Starej ríše" v tejto časti Vesmíru. Expedičné jednotky Oblasti tu tiež v tejto dobe stratili mnohé zo svojich vlastných plavidiel. Asi o tisíc rokov neskôr bola základňa "Starej ríše" náhodou objavená na jar roku 1914 n.l. Objav bol vykonaný, keď bolo telo arcivojvodu rakúského "ovládnuté" dôstojníkom Expedičných jednotiek Oblasti. Tento dôstojník, ktorý bol umiestnený v Páse asteroidov, bol poslaný na Zem na rutinnú prieskumnú misiu. Účelom tohto "ovládnutia" bolo používať telo ako "prestrojenie", ktorého prostredníctvom môže preniknúť do ľudskej spoločnosti s cieľom získať informácie o aktuálnom dianí na Zemi. Dôstojník ako "JE-BYŤ" bytosť má väčšiu moc ako bytosť obývajúce telo arcivojvodu, kedy skrátka "vytlačil" bytosť von a prevzal kontrolu nad telom. 

Avšak tento dôjstojník si neuvedomil, ako boli Habsburgovci nenávidení nepriateľskými frakciami v krajine a tak ho zaskočilo, keď bolo telo arcivojvodu zavraždené bosenským študentom. Dôstojník (alebo "JE-BYŤ" bytosť) bol zrazu "vyhodený" z tela, keď ho vrah zastrelil. Dezorientovaná "JE-BYŤ" bytosť sa neúmyselne ocitla v jednej zo silových clon amnézie a bola zajatá. Nakoniec Oblasť zaistila, že široká oblasť Vesmíru je sledovaná "elektronickým silovým poľom", ktorá kontrolu všetky "JE-BYŤ" bytosti na tomto konci Galaxie vrátane Zeme.

...

V tejto časti článku ešte budeme pokračovať ďalšími, zatiaľ nepublikovanými informáciami ... 

Kto boli ďalšie osoby, ktoré sa osobne zúčastnili vypočúvania mimozemšťana v roku 1947 v Roswelli? 

Nech sa páči : Generál Nathan Twining, Generál Stuart Symington, Generál Jimmy Doolittle, Generál Hoyt Vandenberg, Generál Lauris Norstad, prítomný americký pilot Charles Lindbergh (absolvoval prvý sólový prelet nad Atlantickým oceánom v roku 1927 v lietadle Ryan NYP), duchovný bádateľ Džiddú Krišnamurti.

Tieto osoby osobne pravidelne videla pri výsluchoch mimozemskej entity v Roswelli v roku 1947 pani Matilda O'Donnell MacElroyová.

V ďalších článkoch sa im budeme venovať podrobnejšie ... Prinesieme aj autentické fotografie tlačových médií, ktoré vyšli v júli roku 1947, popisujúce túto udalosť. 


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

https://www.ariadneknihy.sk/