EXISTUJE PREPOJENIE MEDZI PLANÉTOU MARS A WASHINGTONOM, D.C. ?

13.05.2022

Čo myslíte, ako by ste odpovedali na túto otázku, pokiaľ by sa vás to niekto opýtal?

Opäť sa vrátime ku knihe Mimozemská inteligencia a cesta na Mars, autorov Mary Bennettovej a Davida S. Percyho, ktorej preklad z anglického originálu do slovenčiny sme vydali v septembri 2021.

Táto kniha pojednáva práve aj o polemike k predmetnej otázke, resp. naznačuje odpoveď na ňu. Niet pochýb o tom, že mnoho ľudí pri usporiadaní mesta Washington, D.C. našlo skryté geometrické súvislosti a tvary, najmä čo sa týka navrhovanej architektúry. Ako sme už spomínali, na planéte Mars sa nachádza oblasť, nazývaná Cydónia. Geometrické tvary tejto oblasti, presne zdokumentované výskumom a snímkami Marsu, konkrétne formácie pravouhlého trojuholníka medzi konkrétnymi objektami na Marse afinitne korešpondujú s usporiadaním mesta Washington, D.C. a jeho hlavných budov.

Washingtonská formácia budov Pentagon - White House - Capitol, na základe mapy z roku 1792, a práve uhlopriečka 90 - 30 stupňov, zodpovedá presne situovaniu Pennsylvania Avenue, ktorá vedie od White House ku Capitol. Formácia objektov, nachádzajúca sa na Marse v oblasti Cydónia ... Pyramída - "Tvár na Marse" - Vŕšok, je na základe geometrickej afinity preukázateľná, práve s už vyššie spomínanými súvsťažnosťami Pentagon - White House - Capitol (viď str. 145, knihy - mapy).

Všetky tajomstvá samozrejme nebudeme prezrádzať :-). Kto chce, môže si kúpiť knižku a študovať do hĺbky. Naskytajú sa stále nové otázky. Ovplyvňuje úroveň Vedomia hmotu a konanie človeka v nej, aj bez toho, aby sa jednalo o vedomé procesy? Tu je potrebné sa ponoriť hlbšie do minulosti ...


Srdce hlavného mesta USA bolo rozmiestnené podľa kritérií, ktoré stanovili otcovia zakladatelia a je veľmi dobre zdokumentované, že väčšina z týchto zakladateľov boli slobodomurári, ponorení do staroegyptského náboženského a sakrálneho umenia. Je potrebné si však uvedomiť, že ak krajina faraónov ovplyvnila duchovné túžby týchto zakladateľov, republikánsky model prijatý Rimanmi a neskôr Francúzmi informoval politický svet a predstavy o gréckej civilizácii o akademickom myslení.

Tu je identická radosť tvorcov mesta, kde do svojich plánov začlenili filozofiu a symboliku svojich plánov a predstáv. Vytvorili mriežkovú maticu, v ktorej boli skryté dvojrozmerné geometrické tvary. Niektoré ulice a parky definovali tieto tvary, ich uhly a križovatky prerušované významnými budovami alebo sochami, pričom ako celok oživovali práve tí, ktorí tam žili. 

Môžeme si položiť otázky ... Vzájomná súvsťažnosť matematiky, deskriptívnej geometrie, geodézie, topografie a ďalších vedných oborov v architektúre súvislostí je náhodná? Kto bol tvorcom architektom pozícii stavieb Washingtone? Odkiaľ čerpal inšpirácie a tvorivé impulzy? Alebo je to náhoda, že celostným poznaním preukazujeme afinitu medzi formáciami na Marse a priamo na Zemi? Washington D.C., totiž nie je jediné miesto na Planéte Zem, kde je preukázateľná spojitosť s objektami na Marse. Tieto výskumy prebiehajú minimálne 80 rokov. Je nepodstatné, že väčšia časť z nich bola utajená. Sondy ako napríklad Mariner a Viking a ich materiál - snímky Marsu - boli jasne identifikované.

Pokiaľ by sme hypoteticky hovorili len o nevedomých procesoch, práve tak je preukázateľnosť duchovných inšpirácii z Vedomia do hmoty jednoznačná. Pochopiteľne, že v rámci štúdie hlbokej minulosti (nielen mainstreamovej) ľudstva a nášho Vesmíru existujú informačné systémy a duchovné zdroje poznania, ktoré potvrdzujú aj to, že ako prvé boli z hľadiska lineárneho plynutia času vybudované práve objekty na Marse (pred viac než 350 tisíc rokmi), teda skôr, než sa to udialo neskôr v Gíze (Egypt) a Washingtone, či na iných miestach Planéty Zem. 


Bystrému čitateľovi v žiadnom prípade neunikne fakt, že na strane zakladateľov mesta Washington, D. C. a tvorcov jeho architektúry, bol evidentný záujem o stavby pyramíd v Egypte a "bohov", ktorí inšpirovali. Odhodlanie NASA dostať sa do spojitosti so súhvezdím Orion vo svojich projektoch ide až do takej miery, že mytológiu súhvezdia Orion z Egypta, až magicky NASA začleňuje do svojich projektov, o čom niet pochýb. 

Nie je možné vylúčiť, že práve to Vedomie, ktoré inšpirovalo pred stovkami tisíc rokov pri tvorení objektov na Marse, práve to isté pravdepodobne inšpirovalo pred tisíckami rokov tvorcov stavieb pyramíd a technológii v Egypte a pred stovkami rokov architektov mesta Washingtonu D. C.. Vedecký a celostný pohľad na poznanie to potvrdzuje. Existuje mnoho dôkazov, dokonca niektorí matematici uvádzajú, že rozmiestneniu hviezdnych schém po celom meste dominuje súhvezdie Panny z oblohy.

Pierre Charles L' Enfant, pôvodný architekt usporiadania mesta Washington, si pôvodne predstavoval, že pamätník v hlavnom meste krajiny (Pamätník Amerického námorníctva, v knihe str. 150), bude predstavovať "oslavu prvého vzostupu námorníctva a zasvätenie jeho pokroku a úspechom". Jeho ašpirácie z roku 1775 sa na ďalších dvesto rokov nedostali ďalej ako do predstáv. 

V roku 1977, rok po odhaleniach týkajúcich sa snímok formácie "Tváre na Marse" zo sondy Viking, sa plán vrátil na rysovaciu dosku a znovu ho aktivoval admirál Arleigh Burke. Prelom v záležitosti pamätníka sa nakoniec udial v decembri 1985. Je náhodou, že v tom istom mesiaci vykonal v Nevade teoretický fyzik Edward Teller priekopnícke práce iného druhu : vykonával totiž podzemný jadrový test spojený s premenou výsledných röntgenových lúčov na protiraketové laserové zbrane? O dva roky neskôr bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti Zenith Star pre vesmírne systémy chemickej laserovej obrany ...

...

Pre vzostup Vedomia je potrebné zvyšovanie vnútornej čistoty, vyváženosti naladenia ľudskej bytosti, nie mágia a rôzne skratky. Pochopiteľne ďalšími atribútmi sú prirodzená pokora, úcta a láska k múdrosti a poznaniu. 

Dvere, ktoré sa otvárajú pre spojenie "tam hore a stále vyššie", totiž neotvára nikto, koho by bolo možné podplatiť ... 


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022


https://www.ariadneknihy.sk/