David  A. Rivera

Posledné varovanie - Dejiny nového svetového poriadku


Toto je vynikajúci zdroj o povahe a pôvode hnutia smerom k jednosvetovej vláde. Množstvo hĺbkového výskumu vysvetľuje úlohy hlavných zložiek sprisahania v súčasnosti, ako sú Federálny rezervný systém, Výbor pre zahraničné vzťahy (CFR), Trilaterálna komisia a Bilderberger. História Nového svetového poriadku je sledovaná, od Iluminátov a podnietenia Francúzskej revolúcie až po prevzatie vlády USA bankármi v roku 1913, svetové vojny, vzostup komunizmu a Organizáciu Spojených národov.