Nikolaj V. LEVAŠOV: Posledný apel ľudstvu

Vypredané BUDE SA ROBIŤ DOTLAČ

Kniha ponúka čitateľom nový systém poznania a pojmov prírodných zákonov, ktoré sú potrebné na to, aby každý mysliaci Ja pochopil, čo sa deje s ním, s ľuďmi okolo neho a s našou planétou. Táto kniha je pre tých, ktorých cieľom je preniknúť do tajov prírody, pochopiť zázrak vzniku života, čo je duša a čo sa deje s človekom počas a po smrti. Takéto pojmy ako duša, duch, energia, frekvencia, informácia, astralita, prestávajú byť mystické a nepoznateľné a menia sa na prirodzené pojmy podmienené evolučnými zákonmi živej hmoty. V tejto knihe sa po prvýkrát podáva vysvetlenie takmer všetkých javov živej a neživej prírody a jednoty makro a mikrokozmických zákonov. Autorovi sa podarilo vytvoriť jednotnú teóriu poľa a zjednotiť pojmy Príroda do jedného celku.

Dodatok o torzných poliach, ktoré vplývajú na zdravie človeka. Utajené výskumy za posledných 100 rokov (vákuum, bioenergie, rozdiel medzi svetlom a temnotou a iné zaujímavosti....).

Kniha obsahuje 182 kvalitných autorských farebných ilustrácií. Matematika je veda ktorou dokážete zápísať aj duchovné zákony sveta, na rôznych frekvenciách úrovne Vedomia.

Formát: A5

Strán: 402

ISBN: 978-80-973184-6-8

EAN: 9788097318468

35,00 €