Peter Francevič Lesgaft: Rodinná výchova dieťaťa a jej význam

NOVINKA !!!

NOVINKA !!!

Rodinná výchova dieťaťa a jej význam" je dielom najväčšieho ruského učiteľa 19. storočia P.F. Lesgafta. Vzhľadom na život dieťaťa v rodine a škole autor rozoberá rôzne typy správania detí a ponúka originálne metódy rodinnej výchovy. Pre úspešný vývoj dieťaťa v rodine sa zdôrazňuje význam "inteligentnej, pravdovravnej, milujúcej matky". Veľká pozornosť sa v knihe venuje formovaniu sociálnej orientácie jednotlivca, jednote cieľov a zámerov rodinnej a verejnej výchovy. Kladie vedecké základy teórie rodinnej výchovy, zdôvodňuje jej ciele, obsah a metódy. Autor si kladie za cieľ zistiť súvislosť, ktorá existuje medzi podmienkami rodinného života dieťaťa a jeho prejavmi a zistiť, v akých podmienkach sa vyvíja temperament, typ a charakter človeka. Kniha bude užitočná učiteľom, psychológom, filozofom a historikom humanitných vied, študentom pedagogických a psychologických fakúlt, ako aj rodičom. Vynikajúci doplnok knihy Dokonalý učiteľ Davorina Trstenjaka, ako aj pre konceptuálne vzdelávanie spoločnosti s dôrazom na mravný vzor učiteľa.

Formát A5

Počet strán 230

14,00 €