ARCHÍVNE RELÁCIE


Zdieľame prednášky profesora Staněka, s ktorým sme robili šnúru prednášok v rokoch 2017-18. Vytiahli sme ich z nášho archívu, zostrihali a predkladáme ich po štyroch rokoch ľuďom ako dôkaz, že ľudia sa nikam neposunuli. Prednášky, ktoré sme s ním robili boli na tému - Človek ako katalyzátor budúceho vývoja v spolupráci s Prírodou. Kam kráča spoločnosť budúcnosti? Práca na sebe, na každom jednom človeku, je veľmi dôležitou súčasťou toho, ako sa bude spoločnosť vyvíjať. Všetci máme možnosť pochopiť architektúru súvislostí - sofiológiu - koncepciu sociálnej bezpečnosti. Všetky tieto koncepcie, resp. filozofie majú jeden koreň a tou je ľudskosť a pochopenie zmyslu života - Prečo sme na Zemi a čo je naše poslanie. Kým sa vnútorná etika nedostane na vyššiu úroveň, spoločnosť ako taká nemá šancu sa posunúť mravne a technológia nám v mravnosti nepomôže, dostane skôr ľudstvo do pádu. Prajeme príjemné počúvanie :)

LIPOVANY, 22.03.2018
LIPOVANY, 22.03.2018

EMIL PÁLEŠ - SOFIOLÓGIA - pripravujeme