Tatiana V. Gračeva: Mýty o vlastencoch

NOVINKA !!!

NOVINKA !!!

V poslednom čase sa vo vlasteneckom prostredí výrazne zintenzívnili diskusie o osude vlasti. Vzduch bol naplnený blížiacou sa búrkou a jej predtucha vzrušila tých, ktorí premýšľali o budúcnosti Ruska. Vojna proti Rusku už prebieha. Odporcovia Ruska otvorene deklarujú začiatok 4. svetovej vojny (tretiu svetovú vojnu považujú za studenú, ktorá sa vďaka tomu, že nebola včas uznaná, skončila rozpadom ZSSR). Situácia hroziacej vojny zvonku, nevedomosť ľudí o možnej blížiacej sa katastrofe, slabosť vedenia a vlastná neochota brániť sa, vytvárajú predpoklad pre rozpad Ruska. To všetko podnecuje diskusie o tom, čo robiť na záchranu Ruska a nebudeme si zastierať pravdu, aj všetkých slovanských národov. 

Prečo existujú na Zemi démonické entity v ľudských telách, ktoré nechcú priznať dôležitosť princípu existencie národa a jeho kultúry pre priaznivý vývoj a vzostup Vedomia, schovávajúc sa pritom za pafilozofický výklad o "sociálnom a spoločenskom prežitku" ? 

Formát: A5

Počet strán:  210

ISBN: 978-80-69029-06-4

22,00 €