KNIHY mnohokrát nesú KĽÚČE k VÝNIMOČNÝM POSOLSTVÁM ...

07.08.2022

Dnes začneme trošku netradične :-):-) Známy americký jasnovidec Edgar Cayce (1877 - 1945), realizoval vo svojom živote mnoho seáns pre pomoc ľudským bytostiam, v ktorých predpovedal s vysokou presnosťou udalosti, ktoré sa udejú v budúcnosti. O tom niet pochýb. Máme preštudované všetky jeho knihy a spisy, v ktorých sú detailne tieto procesy a vízie uvedené. Zaujímavým paradoxom zostáva, že práve Cayce je nočnou morou aj pre súčasnú Bidenovu administratívu, a pochopiteľne aj samotný Deep State. Prečo? Nuž skúsme vytiahnuť jeden z bonbónikov, ktorým Cayce "vytáča" ešte aj v súčasnosti nielen amerických elitárov.

Niekedy v roku 1944 Cayce predpovedal na základe telepatického napojenia na sféry Univerzálneho informačného poľa tohto Vesmíru, že v 21. storočí bude nádejou pre ľudskú civilizáciu energia a impulzy charakteru Slovanstva prichádzajúce práve z Ruska, vyberáme z rozsiahlejšej kapitoly časť jedného citátu : 

" ... Poslaním slovanských národov je zmeniť podstatu ľudských vzťahov, oslobodiť ich od sebectva a hrubých materiálnych vášní, obnoviť ich na novom základe - na láske, dôvere a múdrosti. Nádej príde z Ruska do sveta - nie od komunistov, nie od boľševikov, ale zo slobodného Ruska! Kým sa tak stane, uplynie veľa rokov, no nádej svetu dá vývoj Ruska ...".

Isteže, niektorých ide roztrhnúť od zúrivosti, najmä pokiaľ vedia, že Cayce mal podľa matematiky vysokú úroveň pravdivosti, ďaleko cez 90 %. Pre zaujímavosť napríklad presne predpovedal s presnosťou na kvartál, vynorenie častí Atlantídy v Karibskej oblasti. Potvrdzujú to viaceré vedecké výskumy podmorskej archeológie. O tomto budeme podrobne písať v našej pripravovanej knihe Atlantída a Ľudstvo Dneška.

Takže na Zdravie, my vždy opakujeme, že súcit a ľudskosť sú princípy a základy vysoko čistých etických hodnôt, ktoré nepochopili ani mnohé bytosti, ktoré žili v blízkosti Krista a mnohí to nechápu dodnes. MIER nezvniká šialeným zbrojením a vojnovým štváčtvom. Práve Slovania majú tento latentný potenciál ukrytý v sebe, i keď to žiaľ väčšinou nie je vidieť (česť výnimkám). Potrebujeme kľúče k vyslobodeniu z vnútornej neslobody, uvedomiť si drvivou väčšinou populácie nepoznaný pojem vnútornej slobody a vyváženosti jednotlivca. Je to veeeľmi hlboké. Tam niekde v hĺbke srdca je tá iskra, Svetlo, ktorá pokiaľ sa rozžiari vyváženosťou, súcitom, ľudskosťou, spoluprácou, úctou, láskou, tvorí podporu Života a Evolúcie, prosperity, celkového vzostupu.

Je vhodné si uvedomiť zásadnú skutočnosť, že matematika už dávno preukázala v súvislosti so skúmaním nekonečna, že existuje bod za nekonečnom, označený ako ALEF. Taktiež, že za prvým bodom za nekonečnom existuje ďalší a ďalší .. Alef 1 ... Alef 2 .... až Alef X. Takže ľudská hlúposť, skazenosť, tuposť, hyenizmus nemajú hraníc. Netreba si maľovať svet na ružovo. Tieto energie sú tu na Zemi a my sa s tým musíme vysporiadať. Mravný zákon v srdci a hviezdne nebo nad hlavou nás vedú, naznačujú, že prekonanie stále vyššej úrovne vnútornej čistoty ľudskej bytosti je na každom z nás, cieľom je cesta.  


Ešte stále existujú medzi nami na Zemi mnohé kreatúry, ktoré nie sú ľudskými bytosťami. Áno, to, že žijú v telách človeka (homo sapiens sapiens), ešte neznamená, že ide o ľudské Svetelné bytosti. Neschopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom, dokonca zosmiešňovanie týchto zásadných rozdielov, je jedným z charakteristických rozkladných elementov relativizácie hodnôt v postmoderne. Dokonca aj do škôl sa nám snažia postupne politické pseudoelity nasúvať tento temný parazitujúci systém. Všetko je jedno, hlavne, že budeme šťastní. Nihilizmus a ničotnosť je moderným štýlom žvota aj u mladej generácie (česť výnimkám). Povrchnosť a vyprázdnenosť je dnes v spoločnosti "IN" v beznádeji, že digitálne vedomie nás zachráni. Nie, omyl, nezachráni, naopak, už väčšinu civilizácie ovláda a pomáha ju totálne zdebilizovať.

Áno, zlo je veľmi trúfalé, drzé, bezočivé, chrapúnske a prehnane suverénne. Tak to býva, čím väčší idiot, tým väčší suverén, bez schopnosti sebareflexie a myslenia. Je fatálny rozdiel skutočne celistvo myslieť a dovidieť až k ďalekým dôsledkom svojich rozhodnutí a na druhej strane si o sebe myslieť, že myslím. Aj myslenie "po vchodové dvere svojho bytu" je pre iekoho myslením :-) Úrovne Vedomia a tomu zodpovedajúce poznanie sa nesie na rôznych frekvenciách nosných energo - informačných polí.

Tých zvrátených anomálii je na Zemi neskutočne veľa. Ešte aj dnes sa nájdu medzi nami neľudia, ktorí majú problém si uvedomiť hrôzy spôsobené zhodením atómovej bomby na Hirošimu a Nagasaki. Americký bombardér "Silverplate" B-29-45-MO Superfortress, inak prezývaný ako Enola Gay, bol zbraňou, ktorá dokázala túto bombu niesť a 6. augusta 1945 ráno o 8:15 ju na Hirošimu zhodiť. Strašné ! Dochádza vám to, že prečo nechceme vojnu, nechceme aby sa posielali zo Slovenska zbrane na Ukrajinu? Zobuďte sa tí, čo to máte stále v hlavách vymetené, ešte je čas. To, že nepoznáte poniektorí pravdivo dejiny, je problém s doštudovaním a nie s tým, aby ste si liečili choré frustrácie podporou násilia. 

...

V našom článku zo dňa 1. 8. 2022 sme hovorili o úvahách vedy v spojení s poznaním duchovných zdrojov v súvislosti s antigravitačným pohonom, nachádzajúce sa v knihe Mimozemská inteligencia a cesta na Mars, ktorej preklad do slovenčiny vyšiel u nás v roku 2021. Dnes pokračujeme ďalšou časťou na túto tému z predmetnej knihy. Aj v tomto článku je vidieť dôležitosť vzdelávania a práce na sebe, namáhania sa. Dôležitosti matematiky, fyziky, geometrie a ďalších vedných disciplín a ich prepojenia. Nech sa páči :

Návrh plavidla s antigravitačným pohonom

Nasledujúce ilustrácie ukazujú, ako môže skutočný pohonný systém vyzerať. Elektromagnetická metóda levitácie by potrebovala podoprieť disk prostredníctvom spodného magnetického krúžku. Usporiadanie magnetov v podkove by zhora tlačilo na disk. V kombinácii s dolným krúžkom magnetickej levitácie by táto konštrukcia viedla k bezpečnej levitácii bez trenia. Pretože je disk zavesený magnetickými ložiskami, nič sa ho pri otáčaní nedotýka.

Výsledky experimentálneho výskumu určia najvhodnejší spôsob vývoja tejto technológie. Nejde len o pohonné prostriedky, ale aj o dizajn celého plavidla.

Obrázok 20.21., v knihe na str. 351  Zjednodušený pohľad zhora na pohon uložený v plavidle, 1993. Čísla okolo vonkajšej strany označujú umiestnenie trysok, ktoré nie je možné z tohto pohľadu zhora vidieť.

Ak sa prevedú do praktických modelov experimentálneho výskumu, prvky teoretického konceptu môžu vyzerať ako komponenty pohonu zobrazené na nasledujúcich obrázkoch.

Obrázok 20.22., v knihe na str. 351  Srdce jednotky: disk.

Obrázok 20.23., v knihe na str. 351  Výrez zberných krúžkov umiestnených nad a pod diskom. Mag lev opäť znamená magnetický levitačný krúžok.

Obrázok 20.24.,v knihe na str. 351  Výrez disku pripevnený v zostave jednotky.

Obrázok 20.25., v knihe na str. 352  Disk zapadol do zostavy zberného krúžku/rozdeľovacieho krúžku s bočnými otvormi, ktoré spájajú tienené vedenie s miestami propulzie okolo plavidla.

Obrázok 20.26., v knihe na str. 352 Výrez polovičnej časti celej zostavy zobrazujúci krúžok dolnej Mag lev dráhy, dráhy pre zotrvačník a samotný zotrvačník disku.


Vydanie sa na diaľkovú misiu v hlbokom vesmíre v neadekvátnom plavidle by sa dalo prirovnať k hromadeniu cestujúcich v nevhodnom, poddimenzovanom gumenom člne so zámerom preplávať rozbúrenými vodami do ďalekej krajiny. Môže, ale nemusí sa im to podariť.

Pri návrate zo sveta inžinierstva k procesu zasielania správ a komunikácie je dôležité mať na pamäti, že veľa symbolov a obrázkov je predložených ako metafora, to znamená ako vzdelávací nástroj pokrývajúci základné princípy pre tých, ktorí majú záujem lepšie porozumieť spôsobom, ako veci fungujú. Ako už bolo naznačené, niekde v nekódujúcej DNA by ľudia mohli mať všetko potrebné na dekódovanie týchto metafor, často im však prekáža kultúrna výchova alebo každodenný život.

Používanie geometrických modelov na vytváranie vzťahov, odovzdávanie správ a reprezentácia energetických polí sa pri mapovaní, respektíve inžinierstve planét alebo kozmických lodí, bežne neberie do úvahy. USGS napriek tomu mapuje Cydóniu (oblasť na Marse) so vzájomne prepojenými kruhmi a vytvára vesica piscis, ktoré vytvára práve tieto záležitosti. Dalo by sa to považovať za správu pre ETI, pretože je to v podstate iná verzia pozlátených medených diskov vyslaných na kozmickej lodi Voyager v roku 1977.


Rovnaký princíp platí aj tu. Rozmiestnenie USGS na povrchu Marsu je dosiahnuté pomocou matematiky, ale odhaľuje sekulárnu a posvätnú geometriu. Pomocou desiatkovej a dvanástkovej sústavy (kilometre a míle) kóduje kultúrne záležitosti, klasickú mytológiu, predstavy mysle, tela a ducha, údaje o Zemi a biblické odkazy. Z toho potom vyplýva, že zmiešanie míľ, kilometrov a stôp môže mať iný význam, ako je jednoduché meranie vzdialenosti a mierky, ako je všeobecne známe. Míľu je možné považovať za dvanástkový systém, za prístup k časovým obdobiam: vzdialenej minulosti, ďalekej budúcnosti alebo súčasnosti.

Systém s dvanástimi bázami je v súlade so šesťstranným šesťuholníkom a vzájomne prepojenými štvorstenmi. Kilometre sú desiatkové systémy zosúladené s päťstrannými a päťuholníkovými tvarmi, s ich vnútornými hviezdami s pomerom fí a s ľuďmi, ktorí počítajú prstami po desiatkach. Existuje teda vzťah 6/5 a vzťah 12/10. A to sú prvé dva bloky v tejto hlavnej číselnej rade, čo je celkom vhodné pre staviteľov kamenných modelov predstavujúcich slnečné a lunárne energetické polia, ktoré sa nachádzajú v usporiadaní Stonehenge. Pre komplikovanejší príklad tejto hlavnej číselnej série by som mohla spomenúť deviate miesto tejto postupnosti, ktorá obsahuje 5 × 9 = 45 a 6 × 9 = 54, ktorých súčet je 99. Pri viacnásobnom postupe od 9 k 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 a 90 je násobilka 9 jedinou, ktorá dosahuje 54 a potom sa zrkadlí až do desiatej polohy tejto multiplikačnej tabuľky. Jedenásta pozícia opakuje, že číslo 99 je súčet 45 a 54, zatiaľ čo dvanásta pozícia je číslo 108.


Obrázok 20.27., v knihe na str. 354  Plán Atlantídy založený na Platónových spisoch spolu s pôdorysom vesmírneho vozidla s diskom s priemerom 54 stôp.


To všetko má jemné súvislosti s prevádzkou gravitrónového pohonu. Je postavený na pevnom disku s priemerom 54 stôp (v plavidle s dĺžkou 108 stôp). Tí, ktorí vidia za zrkadlo, nájdu za sklom viac informácií a ešte viac, keď bude disk s priemerom 54 stôp zladený s 54-míľovým kruhom.

Dve číslice 5 a 4 sa rovnajú 9 a deviaty násobok hlavného číselného radu je 45/54 a desiaty blok sa týka použitých elektrických frekvencií, konkrétne 50 Hz a 60 Hz, čo predstavuje 110 Hz. Akustický výskum Paula Devereauxa v Kennet Long Barrow v Avebury sa tu zameriava na technológiu RSD. Devereaux pripísal túto tonalitu mužskému hlasu a domnieval sa, že je pravdepodobné, že miestny kňaz/šaman spieval v mohyle v rámci harmonizácie so Zemou. (110 Hz je tón A2 a to by harmonizovalo s 13. alikvótnym tónom stupnice C dur, ako je opísané v kapitole 19). Je zrejmé, že títo vedci - Devereaux, Myers a Percy - dostávali dobré informácie a ich práce je možné hodnotiť na mnohých rôznych úrovniach.

Kennet Long Barrow stojí čelom na východ a podľa výskumníkov v britských energetických poliach je príjemcom jinovej energie energetickej línie Márie. Jangová energia Michaelovej línie ju úplne obchádza a smeruje z Avebury až k Svätyni, ale to je už iný príbeh. Existuje tu potenciálne spojenie jin (zem) a jang (ľudská energia), ktoré sa odvoláva na RSD, že by to mohlo byť vodítko k aktivácii štartovacej energie potrebnej na magnetickú indukciu?


Priemer výkopov Stonehenge (vonkajší kruh priekopy) vo vzťahu k vonkajšiemu okraju kruhu Avebury je 3,66 : 1. Použitím školy USGS kódovania časových cyklov na planéty tento pomer uznáva priestupný rok Zeme 366 dní, ktorý nastáva raz za štyri roky. Čo následne vedie k ďalšiemu meraniu sprístupnenému týmito metaforickými vzdelávacími účelmi: stope. Ak ľudia počítali množstvo pomocou prstov, používali stopu na ďalšie merania. Stimulovanie kruhu od centrálneho pólu a hodnotenie uhlov, vzhľadom na polohu Slnka, viedlo k spojeniu času s priestorom.

Keď vám príbeh povie, že šesť stôp dlhá RSD je najmenší priemer, ktorý je účinný pre účely výskumu a vývoja, je užitočné obrátiť postup a myslieť na to, ako sa technológia premieňa na bioorganizmus. Šesť stôp vysoký človek by sa zmestil do systému pohonu päťdesiatštyri stôp deväťkrát a do dĺžky kýlu primárneho plavidla celkovo osemnásťkrát. Čo je užitočný tip, pretože celkový koncept RSD vyžaduje, aby jeho posádka pomohla s fungovaním systému. Znova tu hrajú úlohu harmónie a pomery. Ľudská hlava je v priemere okolo jednej sedminy fyzického tela, čo vedie k náznakom týkajúcim sa najmä systému čakier a predovšetkým korunnej čakry. Vzhľadom na to, že podľa ETI v skutočnosti existuje deväť čakier týkajúcich sa človeka, ďalšie dve sú nad hlavou, predpokladám, že tieto dve ďalšie čakry sa týkajú hyperdimenzionálnych energetických zón - a sú spojené s neviditeľnými astrálnymi a éterickými "telami." V súčasnosti najnovšie poznatky z duchovného pozadia sveta naznačujú až o počte 17 vonkajších energetických tiel, podľa schopnosti naladenia sa Ľudskej bytosti na stále jemnejšie svetelné energie (bioenergie). Vo všetkých kultúrach vedomých bytostí existuje veľa symbolov, ktoré odvodzujú naše spojenie s inými realitami, nielen s fyzickou a okrem tých, ktoré sa používajú v posvätnej geometrii a v matematike, poskytujú vlákna kontinuity aj rôzne zvuky, tvary a farby. Rovnako ako ľudská DNA. Aj toto je téma, ktorá vyžaduje pohyblivé snímky, aby táto téma bola zavŕšená a budeme sa ňou ďalej zaoberať online.

Delfíny a ich význam ako bytostí s vysokou úrovňou Vedomia

Pokiaľ ide o biológiu, hovorí sa, že cicavce, ktoré najviac odrážajú vedomé bytosti, sú veľryby. Delfín a veľryba už dávno figurujú v mýtoch a legendách o ľudských bytostiach a preto nie je žiadnym prekvapením, že tieto tvory boli zobrazené v glyfoch v obilí. Prekvapujúca bola skutočnosť, že tri z nich sa časom objavili a vytvorili trojuholníkový vzťah naprieč krajinou Wiltshire. Jeden z nich bol umiestnený blízko dediny Lockeridge. Okamžite nebolo možné zistiť, že sa jeho dĺžka zhoduje s dĺžkou neďalekého Kennet Long Barrow. Ani skutočnosť, že delfín v zmenšenej veľkosti zodpovedal životaschopnej časti mohyly, kde by sedel šaman (spievanie pri 110 Hz, ako naznačuje Devereaux), a skutočnosť, že táto mohyla presahuje vnútorné priehlbiny a tvorila optickú líniu so Silbury Hill naznačuje ešte energickejšie kombinácie. Kombinácia geografie, fyziky a metaforických ilustrácií poskytuje viac pevných a užitočných informácií týkajúcich sa komunikácie a modelovania kozmických lodí.

Tvar, ktorý na prvý pohľad vyzeral ako delfín alebo veľryba, sa stal skráteným názvom udalosti: takto sa vynoril v roku 1991 Delfín Lockeridge. Názov dostal podľa dediny vo Wiltshire najbližšej k poľu, v ktorom sa našiel a mysliac iba na cicavca, ktorému sa podobal, väčšina zmeškala skutočnosť, že glyf mohol odkazovať na záležitosti, ako sú časové cykly a harmonické pomery. Po profesionálnom prieskume odhalil čísla blízke hviezdnym (27,3 dní) a synodickým (29,5 dní) obežným obdobiam Mesiaca okolo Zeme, hmotnostný pomer Zeme k Mesiacu (80:81) a axiálne obdobie rotácie voči Zemi a Slnku (24:25). Myers a Percy (kniha Dve Tretiny - Dejiny Našej Galaxie) si tieto údaje všimli a keďže mali určité skúsenosti s týmito znakmi veľrýb, uvedomili si, že ide o dôležitú metaforu vo vzťahu k základnej technológii kozmickej lode. Pamätajte, že John C. Lilly, NASA a skupina SETI sa zaoberali výskumom interakcie delfínov s ľuďmi, či týmto agentúram nie je známe, aké je spojenie medzi delfínmi, glyfmi plodín delfínov a bezpečným cestovaním ľudí vesmírom, nie je známe. 

Ako mi povedala Phyllis Schlemmerová (kniha Výnimočná planéta): "Od TOM-a sme dostali obrovské množstvo údajov o delfínoch." Neponúkla mi, že by sa o to so mnou podelila a v materiáli, ktorý už zverejnila jej skupina, nebolo o delfínoch veľa, takže som sa jej opýtala, prečo to nezverejnila. "Koniec koncov," povedala som, "je to téma nesmierneho záujmu všetkých, ktorí sa podieľajú na osobnom rozvoji a ETI." Povedala mi, že všetky informácie boli v bezpečnom úložisku - a zmenila tému.

Ak sa zamyslíme nad príslušnými pasážami týkajúcimi sa delfínov z ETI komunikácií v Dvoch Tretinách aj vo Výnimočnej planéte a ich použitie pri práci Lilly odhalí mnoho významových vrstiev, ktoré pri prvom čítaní nie je možné pochopiť.

Obrázok 20.28., v knihe na str. 355  Zobrazenie glyfu v obilí Delfína z roku 1991, Lockeridge, Wiltshire, Anglicko. Delfín obsahoval rovnaké odkazy na Mesiac v polomeroch jeho stredného okruhu, ako boli kamene pôvodne v dvoch menších kruhoch na Avebury (dvadsaťsedem kameňov v severnom takzvanom lunárnom kruhu a dvadsaťdeväť v takzvaných slnečných lúčoch južného kruhu) a jeho dĺžky A:B, C:D a E:F môžu byť tiež obrátené a vyjadrovať hudobné harmónie.


Mala som okamžitú istotu, že tieto údaje boli postúpené príslušným stranám a následne uzamknuté pred prístupom verejnosti. Keď sa tento glyf delfína objavil u príznačne pomenovanom Lockeridge, vyzeralo to ako spravodlivé hodnotenie.

Myers a Percy sa našťastie spojili už predtým, aj keď prekvapivým spôsobom. Rok predtým a západne od delfína z Lockeridge sa objavila ďalšia veľrybovitá ryba, ktorá bola taká veľká, že ju veľa pozorovateľov označilo za veľrybu. Jej "plutvy" neboli umiestnené mimo stredu, rovnako ako u delfína z Lockeridge. Tento glyf, ako im povedal ETI kontakt, je potrebné umiestniť do pôdorysu katedrály. Úplné ocenenie toho, že tieto budovy obklopujú posvätné priestory, je jednou z koncepcií a že tieto uzavreté priestory vymedzujú oblasti, ktoré sú osobitne prospešné pre ľudí a bioorganizmy, a takisto biblický príbeh o Jonášovi a veľrybe. Je zaujímavé, že katedrálou, ktorú "vybrali" (pri prekladaní svojich informácií do ilustrácií a textu pracovali s intuitívnym aj racionálnym myslením) bol Winchester v Hampshire. Analýza týchto glyfov znamenala oveľa viac, ako vtedy vedeli.

Táto katedrála, ktorá bola vybraná na použitie pri ilustrácii princípov energetickej premeny z jedného štádia do druhého, sa tiež nachádzala v blízkosti miesta známeho činnosťou UFO a formáciami glyfov. A práve na tomto mieste, Chilcomb Down, sa v máji 1990 objavil glyf zobrazený na obrázku 20.9, ako už bolo uvedené. Winchesterská katedrála, aj keď to títo dvaja rozhodne nevedeli, je jedinečná v tom, že jej zvony sú vyladené na stupnicu C dur - rovnako ako frekvencie nájdené v glyfoch v obilí Geraldom Hawkinsom. A hoci títo traja muži v tejto veci nekomunikovali, ako sa ukázalo, Hawkinsova hudobná teória, ktorá sa týkala geometrie ranných glyfov, sa neskôr objavila na konkrétnych komponentoch kozmickej lode Myersa a Percyho.


Keď Myers a Percy s Veľkou pyramídou skombinovali ešte jednu katedrálu, katedrálu v Salisbury (obrázok 19.1) tak, že prekryli pôdorys 2-D katedrály kolmo na pyramídu, toto cvičenie stálo na priereze pyramídou a pozorovaní, čo kombinácia obrysov katedrály odhalí. Vysvetlilo to mnohé veci ohľadom rozloženia vnútornej pyramídy, vrátane toho, prečo je Kráľova komora posunutá od centrálneho stĺpca. Akokoľvek sa to niekomu môže zdať smiešne, všetky vnútorné pevné časti tejto metaforickej pyramídy sú vyplnené kriedou. Výnimkou je centrálny stĺpec, ktorý tu predstavuje katedrála, komory, šachty a chodby, plus implikovaný torus na základnej úrovni pyramídy. Prekrytie týchto dvoch dizajnov bolo považované za model pre vysoko pokročilú superrýchlu kvantum alebo počítač s umelou inteligenciou. Z hľadiska metafory je toto porovnanie a popis veľmi informatívny. Majúc na pamäti funkčný pôvod tejto náboženskej budovy, má tu inverzia svoj palácový trón, kreslo sudcu alebo apsidu osadenú na Zemi. Z toho vyplýva, že pyramída, ktorá má okolo dutín kriedu, pripomína ľudské telo, jeho kosti a orgány. Pyramída naplnená kriedou je tiež odkazom na vápnik, z ktorého sú vyrobené kosti a ak kozmická loď nebude fungovať v súlade s prostredím, ako sa zistilo, kosti astronautov budú trpieť a zhoršovať sa, ako je to v súčasnosti na ISS. Vo vesmíre, keď na palube nie je k dispozícii gravitácia, stratia astronauti v priemere 2 percentá svojej minerálnej hustoty kostí mesačne, pretože kosti už nemusia podporovať telo proti plnej zemskej gravitácii.

Glyfy v obilí, ktoré sa prvýkrát objavili v geometrických podobách, sa nachádzali v blízkosti vrchu Silbury Hill, ktorý je z veľkej časti vyrobený z kriedy a je často obklopený vodou vytekajúcou z mohutných prameňov v jeho okolí. Pripomeňme si, že tento kopec je obdobou kužeľového vŕška na Cydónii, z ktorého vychádza špirála fí, ktorá sa dotýka krátera, Tváre a D&M Toru. Priemer Silbury Hill zapadá do základne Veľkej pyramídy a základňa Veľkej pyramídy zapadá do plošiny v Avebury. Tieto prekrytia katedrály (delfína) pyramídy prinášajú ešte viac, keď si človek spomenie, že 2-D rozloženie katedrály do takejto pyramídy odvodzuje matematickú sieť šesťuholníka. A ak sa vezme do úvahy, že snímky delfína ilustrujú paralelné situácie pre človeka alebo astronauta vo vesmíre, ak nie je prostredie vybavené vhodným prostredím na život. O zle umiestnených zajatých delfínoch je známe, že spáchajú samovraždu - jednoducho tým, že sa pre ďalší nádych nevynoria. Čo je tiež odsúdenie praxe udržiavania delfínov v obmedzujúcich podmienkach, ako je to v prípade súčasných plánov kozmických lodí s posádkou NASA.


Štúdie financované NASA naznačujú, že cestovanie vesmírom na veľké vzdialenosti by mohlo spôsobiť vážne poškodenie mozgu ľudí a mohlo by spôsobiť ich predčasné starnutie. Od februára 2019 Northwestern University v Spojených štátoch oznámila, že má výskumných pracovníkov vyvíjajúcich prediktívny model, ktorý pomôže NASA predvídať konflikty a poruchy komunikácie medzi členmi posádky a riešiť problémy, ktoré by mohli nastať alebo prekaziť misiu na Mars.

To nás privádza späť k mapovaniu Marsu USGS, ktoré na Marse vytvorilo vesicu piscis a ďalší aspekt týchto glyfov v obilí delfínov. Otočený o 90 °, vesica piscis je menej posvätnou geometriou a viac umením. Používa sa na zarámovanie obrázkov Panny Márie a Dieťaťa. Alebo z egyptského hľadiska je to Isis a Horus. Z astronomického hľadiska to možno čítať ako Pannu a Ryby a z kultúrneho hľadiska ako všetky tie slobodomurárske snímky zverokruhu vo Washingtone, DC. Z mystického hľadiska je predstava rýb a rybárskych člnov spojená s podobenstvom o Ježišovi, ktorý hovorí rybárom, ako získať viac rýb vrhaním sietí na druhú stranu člna, ktorý používajú.

Tieto dva kruhy menšieho Labyrinthus a väčšieho Colles môžu odrážať bočné strany člna a siete obsiahnuté v tomto podobenstve, zatiaľ čo samotné podobenstvo skutočne popisuje, že títo pracovití rybári, unavení a zúfalí z toho, že tvrdo pracovali bez výsledkov, boli stále dostatočne odvážni prijať to, čo im bolo povedané, a dôverovať informáciám natoľko, aby na ich základe mohli konať. Keďže za svoje úsilie dostali nadmieru odmien, bolo ulovených 153 rýb. Číslo, ktoré by si Munck určite všimol, predstavuje 9 - číslo, ktoré bolo tiež presným rozdielom medzi týmito dvoma priemermi Colles a Labyrinthus. Čo tých 153 rýb? Delfíny sa v sladkovodnom Galilejskom mori nenachádzajú, ale plávanie vo vodách a dýchanie vzduchu z pevniny predstavujú spojenie medzi pevninou a morom.


Tým, že symbol delfína predstavuje energetické aspekty a nie doslovne ryby, je k dispozícii viac informácií týkajúcich sa riadenia rozhrania človeka a kozmickej lode. Vzhľadom na schopnosť delfína efektívne fungovať s vybraným médiom a vzhľadom na to, že sa médium v ​​priebehu vekov menilo z vody na pevninu a späť na vodu, potom je opäť prítomný mýtus, keď si spomenieme na striedavé prstence s vodou (pôdou) na Platónovom modeli Atlantídy a na skutočnosť, že minojské paláce na Kréte obsahovali symboly delfínov.

Berúc do úvahy, že to, čo sa nazývalo delfín, nebol nevyhnutne tvor samotný. Ani to, že to musel byť nutne bočný pohľad na telo, ale skôr čelný pohľad na procesy spojené s delfínom a jeho funkciami. Čoraz zreteľnejšie sa vynára potreba premýšľať o všetkých diskutovaných veciach v súvislosti s fyzickými organizmami a technickými plánmi, ktoré demonštrujú proces premeny energie. Tieto glyfy možno interpretovať aj ako vykreslenie rôznych aspektov funkčnosti delfína a v prípade delfína je to všetko v mozgu.

Veľrybovité ryby sú známe svojou vrodenou inteligenciou a pre svoju príbuznosť s ľuďmi. Ich citlivosť na veľmi malé zmeny v ľudskom organizme - zmeny, ktoré si človek často neuvedomuje, vrátane začínajúceho tehotenstva - je dobre zdokumentovaná. Pokiaľ však ide o echolokačné schopnosti veľrýb, existujú niektoré dôležité náznaky ďalších fyzikálnych záležitostí, ako sú vlny a častice. Delfíny si užívajú plávanie pozdĺž luku lode. Pohyb lode pri pohybe vodou rozbíja vlny pod uhlom 19,47 °. Účinkom zvuku prechádzajúceho vodou, ktorý sa skladá z drobných častíc, vyvoláva pohybu týchto častíc tam a späť. Táto akustická vibrácia tiež vytvára tlakovú vlnu charakterizovanú kompresiou a expanziou média, v ktorom pôsobí. V brušnej dutine delfína sa nachádza plynový mechúr. Plyn sa dá ľahšie stlačiť ako voda, takže plávací mechúr sa rozpína ​​a sťahuje podľa zmien tlaku, ku ktorým dochádza vo zvukovom poli. Ak všetky ryby detekujú pohyb častíc v ich prostredí, potom iba niektoré druhy tiež detekujú tlak. Ploché ryby nemajú ani plávací mechúr a sú schopné vnímať iba častice. Chobotnica detekuje iba pohyb častíc, až na jednu výnimku, pelagickú chobotnicu, ktorá je hovorovo známa ako futbalová chobotnica. Delfíny detekujú ako časticové, tak tlakové vlny a ryby, ktoré dokážu detekovať tlak, majú lepšiu citlivosť a širší dosah sluchu ako tie, ktoré to nedokážu.


Latinský názov plávacieho mechúra je vesica piscis. A vlny a častice vedú k myšlienkam o niekoľkých aspektoch kozmického inžinierstva, vrátane experimentu s dvoma štrbinami pre fotóny a o tom, ako by bolo možné riadiť vstup a výstup fotónov do plavidla, spolu s atmosférickými požiadavkami pasažierov.

V čase Pytagoriády sa vesica piscis považovala za posvätnú formu vďaka svojmu pomeru dĺžky k výške. Z geometrického hľadiska to je druhá odmocnina z troch vydelená dvoma (1,732 / 2 = 0,866). Čo je susedná strana tohto zvláštneho pravouhlého trojuholníka na Cydónii a jeho polovičného bodu. Ten je označený plochou stolovou horou, o ktorej nechce nikto v žiadnej z vesmírnych agentúr a ich pridružených organizácií hovoriť verejne. Existuje jedna posledná mierka, ktorú som nespomenula: druhá odmocnina z piatich. Ako uhlopriečka dvojitého štvorca môže súvisieť so základňou pokročilých počítačov a potom sa spojiť s niečím. Ako pomer 1,618 + 0,618 má afinitu so zlatým rezom a znova s niečím. Ako základ fraktálnej Mandelbrotovej množiny má príbuznosť s výpočtovou technikou a s glyfmi v obilí. Vynikajúce zastúpenie tohto fraktálu sa objavilo v blízkosti Cambridge vo Veľkej Británii a nikdy sa nepreukázalo, že by ho vytvorili ľudia. Plošina Nazca - ďalšie miesto plné glyfov.

Tvrdím, že veľká časť náhornej plošiny Nazca je ukážkou uplatnenia technickej spôsobilosti plavidla s technológiou RSD. Trysku číslo deväť z takéhoto plavidla možno použiť na výrobu nesmierne výkonných sústredených pletených lúčov energie. Je možné, že sa takáto technológia použila na skalpovanie tejto stolovej hory s plochým vrcholom na Cydónii, čím sa vytvorila umelo vyrovnaná stolová hora, ktorá je úplne odlišná od jej bezprostredného suseda alebo čohokoľvek iného na komplexe na Marse. Ako už bolo navrhnuté, podobná technológia sa mohla použiť na vytvorenie rovinatej plošiny Nazca, ako je to vidieť v hornej časti fotografie na obrázku 1.1. Rovnaká technológia by tiež uľahčila vytvorenie optických priamok na povrchu plošiny Nazca. To by zahŕňalo lichobežníkové tvary naprieč kilometrami andských hôr a definovalo mnoho glyfov nájdených na rovine s príhodným názvom Rovina stvorenia. Rovnako ako v prípade glyfov v obilí, niekoľko glyfov z Nazcy predstavuje druhy, ktoré nie sú v tom mieste pôvodné. Medzi týchto cudzincov patrí opica (Mono) a kolibrík, z ktorého sa nakoniec vyvinie niečo iné ako kolibrík! A znova, bohužiaľ, rovnako ako v prípade glyfov v obilí, aj originály majú svojich imitátorov. Príbeh, ktorý rozprávali opičie glyfy so svojimi 5-4 prstami na rukách a Manos so 4-5 prstami ruky a pravouhlým "ramenom", pripomína všetky tieto odkazy na deviate miesto majstrovského číselného radu 54/45.

Ďalej, keď si spomenieme, že nohy Mono majú každá po tri prsty a má vo svojich boustrofedónových brázdach vpletené tri pyramídy, zatiaľ čo jeho chvost je stočený do špirály, prináša zmienky o veľkej trojke v Gíze a násobkoch troch skupín troch pyramíd, ktoré sú na náhornej plošine. Tri prsty tiež pripomínajú malého šedého mužíka s troma prstami Colette Dowellovej. Manos, ktorý svojím pravým uhlom označuje piktogramy hlavy a rúk, pripomína pravý uhol, ktorý označuje polohu Tváre na Marse vo vzťahu k špirálovému vŕšku a päťstrannej pyramíde. Ak si vezmeme náznak, že v Nazce tvorí pravý uhol Manos jeden roh uhlopriečky a Mono druhý, môžeme ich ruky spojiť priamkou, ktorá, keď sa vezme ako druhá odmocnina z piatich, vytvára geometriu glyfov nájdených vo Veľkej Británii pripomínajúcu počítačom generovaný Mandelbrotov fraktál.

Ale Nazca, kde je položený príbeh ľudstva, spomienky, ktoré sa možno raz uložia do ľudskej nekódovanej DNA odhalené priamo na očiach, je príbehom zajtrajška. Keďže sme toto všetko odhalili, môžeme pochybovať o tom, že kolektívne vedomie planéty bolo zábavnou formou vychovávané vo fungovaní vesmíru od samého začiatku? Ale toto je hra s vážnym úmyslom. Skutočnosť, že NASA a jej pridružené spoločnosti strávili desaťročia výsmechom tých, ktorým pripadajú predmety UFO a ETI hodné zváženia, a vynorenie sa glyfov v obilí nepovažujú za vtip, nie je ani tak smiešna, ako smutná. Agentúre trvalo do februára 2020, kým zvrátila tento postoj a vyšla z úkrytu. Možno. V čase vydania knihy nie je jasné, či sa zjavné rozpoznanie pozorovaní pripísaných ETI skončí slzami radosti alebo smútku.

Koniec a začiatok

Končíme tam, kde sme začali. Ľudia vždy pozerali na nočnú oblohu a premýšľali: "Je niekto tam vonku?" Teraz sme schopní odpovedať na túto otázku a možno urobiť objav, ktorý by sa v histórii ľudstva zaradil medzi najhlbšie.

V marci 2019 National Geographic oznámil, že "Nie sme sami." Zdá sa, že aj toto sa predtým hovorilo všeobecne, pokiaľ ide o scenáre založené na strachu, ale tentoraz sa zmenilo niečo iné. V roku 2020 došlo k ďalšiemu prelomu vo vede, keď bola 25. januára prijatá ako životaschopná hypotéza modifikácie Einsteinovej teórie všeobecnej relativity týkajúcej sa gravitácie.

Predpokladá sa, že Einsteinove teoretické častice gravitácie sú nehmotné. Až do tohto roku sa teória hmoty stretávala s určitým odporom, pretože navrhuje, aby tieto hypotetické častice (gravitóny), o ktorých sa hovorí, že sprostredkujú gravitačnú silu, mali hmotnosť. Tiež predpokladal, že ak táto hypotéza bude platná, potom by gravitácia mala slabší vplyv na mierky veľmi veľkých vzdialeností. Týchto vedcov zaoberajúcich sa teóriou hmoty zaujímajú aj ďalšie aspekty gravitácie, napríklad jej rýchlosť, ktorá sa nikdy priamo nezmerala a tiež to, či sa gravitácia pohybuje rôznymi rýchlosťami naprieč rôznymi materiálmi.

Aj keď to možno ospravedlňuje nedostatok akejkoľvek doteraz zistenej temnej energie a akékoľvek drobné zmeny v rýchlosti svetla, ktoré sa doposiaľ našli, pretože temná hmota, temná energia a gravitón zostávajú celkom hypotetické, títo vedci by možno chceli presadnúť na iného koňa a pozrieť sa bližšie na fotón. Čo ak má táto teória hmoty čiastočne pravdu v tom, že vesmír je osídlený časticami, ktoré síce majú hmotnosť, ale v skutočnosti ide o fotóny. Ako bolo povedané, teraz sa ukázalo, že fotóny majú hmotnosť, ako je to vidieť na holografických snímkach. Čo ak tieto fotóny tvoria túto chýbajúcu energiu?

V každom prípade, či už ide o časticu alebo silu, slabšia gravitácia by postúpila miesto silnejšiemu fotónu a umožnila by v určitých prostrediach vyššiu rýchlosť svetla, čo by viedlo k pochopeniu, že rýchlosť svetla nie je konštantná. A že je to hmota fotónu, ktorá sa dá naštartovať, aby mohla pracovať. Glyf hradu Barbury to vysvetlil v roku 1991, keď sa o ňom jednoducho uvažovalo ako o modeli premeny energie fotónov z pomalej na rýchlu.

Či už je celá táto extrapolácia glyfov, symbolov a metafory do plánov novej technológie otázkou inšpirovanej kreativity vedúcej nad logikou alebo základom uskutočniteľnej technológie vpred, ukáže iba experiment a čas. Ponuka celodenných výletov na okraj zemskej atmosféry je v poriadku a dobrá, ale budúcnosť ľudstva môže závisieť od schopnosti úspešne cestovať do hlbokého vesmíru. Z tohto dôvodu je potrebná celková koncepčná obnova technológie kozmických lodí, najmä pokiaľ ide o generovanie čo i len čiastočnej sily g na palube plavidla, čo by bolo nevyhnutné pre trvalý blahobyt budúcich cestujúcich v kozmickom priestore. S takouto technológiou musí byť možné, aby podnikaví priekopníci zo Zeme dokázali bezpečne cestovať a vkročiť na Mars v zdravom stave. A všetky zistenia výskumu doteraz negujú možnosť ľudí v blízkej budúcnosti uskutočniť úspešné cesty k cieľov, ako je Mars, v súčasnej kozmickej lodi NASA.


V roku 2010 Robert Zubrin, prezident Pioneer Astronautics and the Mars Society, povedal:

Nemyslím si, že NASA ide nejakým pozitívnym smerom. To je presne ten problém. Administratíva navrhuje minúť 10 rokov a 100 miliárd dolárov na dosiahnutie ničoho. NASA potrebuje cieľ. Týmto cieľom by mali byť ľudia na Marse už do roku 2020, čo nie je pravdou a zrejme sa to tak skoro napodarí.

Projekt Mars, ako ho nazval von Braun, bol doteraz dlhý a nesúrodý, s početnými nesprávnymi zákrutami a mnohými neúspechmi, aj keď s mnohými sondami bol dosiahnutý úspech. Otázka získania kontaktu ETI zo stránok sci-fi a vedeckých faktov bola rovnako komplikovaná. Hra sa skončila. Údaje, ktoré sa zdali byť všetky metaforou, sa ukazujú ako úplná skutočnosť. A hlavné vedecké koncepty, ktoré sú vytesané do kameňa po celé desaťročia, sa konečne prehodnocujú. Teraz je čas na zmenu paradigmy a s úplne novým prístupom k vesmírnemu cestovaniu s posádkou sa pred nami otvára cesta na Mars.

Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie informácie a bádanie vlastnou iniciatívou, môžete si zakúpiť knihu Mimozemská inteligencia a cesta na Mars u nás alebo v obchode na www.infovojna.bz.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2022https://www.ariadneknihy.sk/