ZVERSTVÁ PROTI ĽUDSKOSTI SPÁCHANÉ SPOJENÝMI ŠTÁTMI AMERICKÝMI v 20. storočí treba mať NA PAMÄTI ... je to posolstvo pre OCHRANU NAŠICH DETÍ a BUDÚCICH GENERÁCII 

06.08.2023

Dnes začneme trošku netradične. Známy americký jasnovidec Edgar Cayce (1877 - 1945), realizoval vo svojom živote mnoho seáns pre pomoc ľudským bytostiam, v ktorých predpovedal s vysokou presnosťou udalosti, ktoré sa udejú v budúcnosti. O tom niet pochýb. Máme preštudované v podstate všetky jeho knihy a spisy, v ktorých sú detailne tieto procesy a vízie uvedené. Zaujímavým paradoxom zostáva, že práve Cayce je nočnou morou aj pre súčasnú Bidenovu administratívu, a pochopiteľne aj samotný Deep State. Pochopiteľne nie je sám, koho tieto monštrá neznášajú, pretože im vidí do kariet. Prečo? Nuž skúsme vytiahnuť jeden z bonbónikov, ktorým Cayce "vytáča" ešte aj v súčasnosti nielen amerických elitárov.

Niekedy v roku 1944 Cayce predpovedal na základe telepatického napojenia na sféry Univerzálneho informačného poľa tohto Vesmíru, že v 21. storočí bude nádejou pre ľudskú civilizáciu energia a impulzy charakteru Slovanstva prichádzajúce práve z Ruska, vyberáme z rozsiahlejšej kapitoly časť jedného jeho citátu : 

" ... Poslaním slovanských národov je zmeniť podstatu ľudských vzťahov, oslobodiť ich od sebectva a hrubých materiálnych vášní, obnoviť ich na novom základe - na láske, dôvere a múdrosti. Nádej príde z Ruska do sveta - nie od komunistov, nie od boľševikov, ale zo slobodného Ruska! Kým sa tak stane, uplynie veľa rokov, no nádej svetu dá vývoj Ruska ...".

Isteže, niektorých ide roztrhnúť od zúrivosti, najmä pokiaľ vedia, že Cayce mal podľa matematiky vysokú úroveň pravdivosti, cez 90 %. Pre zaujímavosť napríklad presne predpovedal s presnosťou na kvartál, vynorenie častí Atlantídy v Karibskej oblasti. Potvrdzujú to viaceré vedecké výskumy podmorskej archeológie. Aj o tomto budeme podrobne písať v našej pripravovanej knihe Existovala bájna Atlantída ?

Takže na Zdravie, my vždy opakujeme, že súcit a ľudskosť sú princípy a základy vysoko čistých etických hodnôt, ktoré nepochopili ani mnohé bytosti, ktoré žili v blízkosti Krista a mnohí to nechápu dodnes. MIER nezvniká šialeným zbrojením a vojnovým štváčtvom. Práve Slovania majú tento latentný potenciál ukrytý v sebe, i keď to žiaľ väčšinou nie je vidieť (česť výnimkám). Potrebujeme kľúče k vyslobodeniu z vnútornej neslobody, uvedomiť si drvivou väčšinou populácie nepoznaný pojem vnútornej slobody a vyváženosti jednotlivca. Je to veľmi hlboké. Tam niekde v hĺbke srdca je tá iskra, Svetlo, ktorá pokiaľ sa rozžiari vyváženosťou, súcitom, ľudskosťou, spoluprácou, úctou, láskou, tvorí podporu Života a Evolúcie, prosperity, celkového vzostupu.

Je vhodné si uvedomiť zásadnú skutočnosť, že matematika už dávno preukázala v súvislosti so skúmaním nekonečna, že existuje bod za nekonečnom, označený ako ALEF. Taktiež, že za prvým bodom za nekonečnom existuje ďalší a ďalší .. Alef 1 ... Alef 2 .... až Alef X. Takže ľudská hlúposť, skazenosť, tuposť, hyenizmus nemajú hraníc. Netreba si maľovať svet na ružovo. Tieto energie sú tu na Zemi a my sa s tým musíme vysporiadať. Mravný zákon v srdci a hviezdne nebo nad hlavou nás vedú (ako povedal Immanuel Kant), naznačujú, že prekonanie stále vyššej úrovne vnútornej čistoty ľudskej bytosti je na každom z nás, cieľom je cesta.  

Ešte stále existujú medzi nami na Zemi mnohé kreatúry, ktoré nie sú ľudskými bytosťami. Áno, to, že žijú v telách človeka (homo sapiens sapiens), ešte neznamená, že ide o ľudské "Svetelné" bytosti. Dosť ich vysedáva napríklad v Bruselskom stánku. Neschopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom, dokonca zosmiešňovanie týchto zásadných rozdielov, je jedným z charakteristických rozkladných elementov relativizácie hodnôt v postmoderne. Dokonca aj do škôl sa nám snažia postupne politické pseudoelity nasúvať tento temný parazitujúci systém. Všetko je jedno, hlavne, že budeme šťastní. Nihilizmus a ničotnosť je moderným štýlom žvota aj u mladej generácie (česť výnimkám). Povrchnosť a vyprázdnenosť je dnes v spoločnosti "IN" v beznádeji, že digitálne vedomie nás zachráni. Nie, omyl, nezachráni, naopak, už väčšinu civilizácie ovláda a pomáha ju totálne zdebilizovať napríklad inklúziou.

Áno, zlo je veľmi trúfalé, drzé, bezočivé, chrapúnske a prehnane suverénne. Tak to býva, čím väčší idiot, tým väčší suverén, bez schopnosti sebareflexie a myslenia. Je fatálny rozdiel skutočne celistvo myslieť a dovidieť až k ďalekým dôsledkom svojich rozhodnutí a na druhej strane si o sebe myslieť, že myslím. Aj myslenie "po vchodové dvere svojho bytu" je pre iekoho myslením. Úrovne Vedomia a tomu zodpovedajúce poznanie sa nesie na rôznych frekvenciách nosných energo - informačných polí.

Tých zvrátených anomálii je na Zemi neskutočne veľa. Ešte aj dnes sa nájdu medzi nami neľudia, ktorí majú problém si uvedomiť hrôzy spôsobené zhodením atómovej bomby na Hirošimu a Nagasaki. Americký bombardér "Silverplate" B-29-45-MO Superfortress, inak prezývaný ako Enola Gay, bol zbraňou, ktorá dokázala túto bombu niesť a 6. augusta 1945 ráno o 8:15 ju na Hirošimu zhodiť. Strašné !!! Dochádza vám to, áno vám idiotom a zvráteným démonickým bytostiam, že prečo nechceme vojnu, nechceme aby sa posielali zo Slovenska zbrane na Ukrajinu? Zobuďte sa tí, čo to máte stále v hlavách vymetené, ešte je čas. To, že nepoznáte poniektorí pravdivo dejiny, je problém s poznaním, doštudovaním a nie s tým, aby ste si liečili choré frustrácie podporou násilia. Bez najmenších pochybností je možné pravdivo uviesť, že USA sú teroristickým štátom, ktorý ako prvý použil jadrové zbrane proti civilnému obyvateľstvu !

V roku 2010 Robert Zubrin, prezident Pioneer Astronautics and the Mars Society, povedal:

"Nemyslím si, že NASA ide nejakým pozitívnym smerom. To je presne ten problém. Administratíva (rozumej Deep State) navrhuje minúť 10 rokov a 100 miliárd dolárov na dosiahnutie ničoho. NASA potrebuje cieľ. Týmto cieľom by mali byť ľudia zo Zeme na Marse už do roku 2020, čo nie je pravdou a zrejme sa to tak skoro nepodarí."

..............................................

Mnohí ste sa nás pýtali, že či je náhoda, to, čo sa deje s počasím na Slovensku v posledných dňoch? Nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, kde je to s počasím ešte horšie. Nuž priatelia, nie je to náhoda. Kľúče? Trošku si uvedomte z nadhľadu, ako sa správajú politické elity v Čechách a aj na Slovensku? Pochopiteľne nielen politické elity aj mnoho pomätených ľudí. Ako?...............................Je smiešne, pokiaľ si všelijaké monštrá, ktoré prebývajú v ľudských telách si ako inkarnáty myslia, že stoja nad zákonom a nad "Bohom", resp. nad zákonmi duchovného pozadia sveta Svetla. A pokiaľ si myslia, že znásilnia všetkých ľudí na Slovensku najmä v septembri 2023, aby volili liberálnu stoku a zničili štátnosť a zvrchovanosť, tak sú na fatálnom omyle. Ešte to zrejme bude zaujímavé.......................progresívne Slovensko lapá po dychu s 8 % preferencii, podobne ako Hlas, ktorému veľa nechýba, aby sa pozeral na dvere parlamentu zvonka. Podobne tak všetci zúria, že SMER valcuje a valcuje 25 % a viac ... Prekvapuje aj SNS so svojimi takmer 7 %. Fešáci a krásavice z SaS, OĽaNO, Sme Rodina a Demokrati degenerujú v úpadku tak, ako sa dalo očakávať, zostáva im zrejme len zúfalý pohľad na dvere parlamentu zvonka. Ešte zrejme budú prekvapenia ... a pamätajte Príroda a Planéta Zem všetko "vidia".© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2023

https://www.ariadneknihy.sk/