Nikolaj V. LEVAŠOv

Posledný Apel ľudstvu


Z iniciatívy Nikolaja Viktoroviča Levašova 10. Júna 2010 v Štátna duma RF usporiadal okrúhly stôl "K otázke uznania genocídy ruského ľudu" za účasti zástupcov politických strán a verejné organizácie, štátnici a vedci. Na okrúhly stôl Bolo odôvodnene dokázané, že s cieľom úplného zničenia ruskej štátnosti a fyzického vyhladenia domorodého obyvateľstva Ruska bola rozpútaná systematická, dobre organizovaná a cieľavedomá vojna, ktorá sa vedie pomocou najmodernejších druhov vyhladzovania ľudí vrátane psychologické, biologické, genetické a vojensko-teroristické formy genocídy a etnocidu. Boli predstavené početné príklady duchovnej a mravnej, vzdelávacej, biomedicínskej, potravinovej, alkoholovej a drogovej, vojenskej teroristickej, národnostnej a etnickej, medzináboženskej, kreditnej a finančnej a hospodárskej agresie.

2. decembra 2011 sa uskutočnila schôdza iniciatívnej skupiny ruských občanov s cieľom nominovať Nikolaja Levašova na kandidáta na prezidenta Ruskej federácie. Čestný, zodpovedný, skutočne kompetentný, multilaterálne kompetentný a čo je najdôležitejšie, človek s veľkým písmenom, nezištne oddaný Rusku a ruskému ľudu, bol povýšený na najvyššiu vodcovskú pozíciu v krajine. Prvýkrát mali ľudia možnosť zvoliť si skutočne dôstojného prezidenta. Ale moc pomocou mnohých byrokratických prekážok a úplného vzdoru Rusky zakon neumožnil, aby sa Nikolaj Levašov stal jedným z kandidátov.

11. júna 2012 zomrel Nikolaj Viktorovič Levašov. Jeho smrť je výsledkom plánovaného zásahu do tela pomocou metód moderných obludných zbraní.

Jeho život nebol (s) precedensným bojom o existenciu planéty Zem, o prosperitu života na nej, o osvietenie ľudí s Poznaním, ktoré človeka oslobodzuje z pút otroctva. Znalosti v ňom obsiahnuté úžasné knihy, otvorili naše oči skutočnej hodnote ľudského života a nesmrteľnosti.

Prácu Nikolaja Levašova si veľmi vážil aj prof. Garjajev https://www.youtube.com/watch?v=_nfGN-8EFNs&list=PLHVvPeBs1sHE-7eca6N3Jdt2BacgGHQGp&index=14 , kde o ňom hovorí ako o géniovi, ktorý urobil neskutočnú vedeckú prácu.

Rozhovor s Nikolajom V. Levašovom


Moskva 28.2.2010

Nikolaj Viktorovič Levašov, vedec, fyzik, teoretik, vytvoril úplne novú teóriu vesmíru a odpovedal na mnoho otázok modernej vedy, ktoré boli predtým považované za neriešiteľné. Rôznorodosť vesmíru postavil ako základ a ukazuje, za akých podmienok vzniká živá hmota nevyhnutne podľa zákonov prírody, rodí sa inteligentný život a neskôr pri určitých nevyhnutných podmienkach aj vedomie. Pohľad Levašova nemá nič spoločné s vulgárnym materializmom a možnosti vedomia hodnotí ako zásadne neobmedzené. Pre neho nie je otázkou či môže myseľ ovplyvňovať hmotu, myseľ je schopná takých vecí, ktoré si nevedia predstaviť ani samí najsmelší fantasti.

Nikolaj Levašov sa nazýva ateistom. Domnieva sa, že ľudstvo nie je stvorené Bohom ani nie je jedinečným výtvorom prírody, pretože sme obklopení ďalšími inteligentnými civilizáciami. Úlohou človeka je prekonať úroveň rozumného zvieraťa, na ktorej sa nachádza drvivá väčšina a vystúpiť po stupienkoch evolúcie až na úroveň tvorenia.

Nikolaj Levašov sa narodil v Kislovodsku v roku 1961, vyštudoval Fakultu rádiofyziky na Charkovskej štátnej univerzite. Viac ako 15 rokov žil a pracoval v USA, vytvoril tu svoju vedeckú školu, v ktorej viedol semináre a zaoberal sa vzdelávaním študentov. Je autorom niekoľkých zásadných vedeckých prác, najmä "Nehomogénny vesmír", " Podstata a rozum", ktoré mu priniesli medzinárodné uznanie.

Nikolaj Viktorovič, vy tvrdíte, že ľudia nie sú jediné inteligentné bytosti vo vesmíre..

Vo vesmíre sú miliardy civilizácií na rôznych úrovniach vývoja. Sú také, ktoré ďaleko prevyšujú našu a sú aj menej rozvinuté. Avšak naša civilizácia sa ešte len musí narodiť a prejsť na kvalitatívne novú úroveň, kde napríklad človek môže silou svojej mysle vplývať na hmotu, na ekológiu, ovládať živly. Teraz všetci hovoria o konci sveta. V určitom zmysle je blízko, pokiaľ sa ľudstvo nepoučí a neprijme znalosti potrebné pre ďalší krok vo vývoji. V súčasnosti na planéte dominuje najprimitívnejšia z možných, technokratická civilizácia. A pokiaľ sa bude pokračovať v tomto sebadeštrukčnom smere, ľudstvo zničí samo seba a nič a nikto mu nepomôže.

Avšak Vy ste priniesli dobrú správu pre ľudstvo, že v roku 1996-1997 skončila najtemnejšia v histórií, tzv. noc Svaroga, ktorá bránila ľudom rozvíjať svoj potenciál a posúvať sa evolučne dopredu. Môžete vysvetliť čo je to noc Svaroga?

Pokúsim sa. Naše Slnko sa nachádza v jednom zo štyroch ramien našej špirálovitej galaxie na samom "zadnom dvore" tohto ramena. Náš vesmír je tvorený siedmimi prvotnými hmotami. Takzvaná fyzická alebo hustá hmota, ktorú my vidíme a cítime, je tvorená ich spojením v tých oblastiach priestoru, kde na toto spojenie vznikli vhodné podmienky. Ale fyzicky hustá hmota, tá, ktorá je známa súčasnej vede, tvorí iba 10 % z hmoty vesmíru, ostatnú časť hmoty vedci nazývajú "temnou" a neupresňujú z čoho je tých ostatných 90 %.

Primárne hmoty, môžeme ich označiť písmenami A, B, C, D, E, F, G sú rozložené vo vesmíre nerovnomerne tak, ako je aj vesmír nehomogénny. Každá primárna hmota má svoje špecifické kvality a vlastnosti, preto, keď sa vlastnosti priestoru menia vďaka svojej rôznorodosti, tak veľmi veľa závisí od toho, aké hmoty a v akom pomere sa objavia v tej alebo inej oblasti priestoru. Prítomnosť navyše v tej alebo inej oblasti, tej alebo inej primárnej hmoty, má obrovský vplyv na život hviezd, na tektonickú činnosť, aktivitu planét a tiež na správanie, emócie a ľudský vývoj. Napríklad, dominancia v oblastiach nehomogenity primárnej hmoty E z celého radu dôvodov vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj ľudí vysokých, morálnych kvalít a spôsobuje civilizačné evolučné skoky. Takéto oblasti rôznorodého priestoru s takou štruktúrou kvality sa nazývajú dni Svaroga.

Prevaha primárnej hmoty G vedie k zvýšeniu prejavov nízko položených vlastností a kvalít a k vzniku takzvaného negatívneho evolučného skrivenia ako pre jednotlivca, tak pre civilizácie ako celok, preto oblasti rôznorodosti priestoru s takou štruktúrou nazývame noc Svaroga. Pri otáčaní našej galaxie sa Zem spolu s galaxiou pravidelne dostáva do tej alebo inej oblasti rôznorodosti priestoru, to znamená raz do dňa, inokedy do noci Svaroga. Čas prechodu Zeme cez územie noci Svaroga trvá od niekoľko stoviek po niekoľko tisíc rokov. Posledná najťažšia noc Svaroga trvala 1008 rokov, od roku 988 do roku 1995-1996.

Závažnosť, sila noci Svaroga je určená veličinou negatívneho evolučného skrivenia. Čím je táto veličina väčšia, tým ťažšie sa človeku odoláva inštinktom, emóciám a celkovo všetkému negatívnemu. Ľudia obdarení veľkou silou vôle sú schopní ísť proti prúdu, ale väčšina ľudí nemá taký potenciál. Keď je človek "zmagnetizovaný negatívom" je to isté ako vziať kus kovu a priblížiť k magnetu, veľký magnet pritiahne všetko k sebe. To isté sa deje aj tu, keď človek nemá veľký potenciál, to znamená silu vôle a vonkajšie vplyvy ho prinútia konať tak, ako potrebujú, vôľa je blokovaná. Každý človek sa rodí zvieraťom a úloha človeka je zvíťaziť nad svojimi inštinktmi a k tomu je potrebná zasa vôľa. Noc Svaroga vytvára optimálne podmienky pre rozvoj kvalít rozumného zvieraťa, napríklad pud sebazáchovy a pod. Vtedy je veľmi ľahké ľuďmi manipulovať, pretože pokiaľ je u človeka veľmi rozvinutý pud sebazáchovy, ten pre záchranu svojho života je pripravený predať všetko a každého.

Pokiaľ sa človek nestane pánom svojich emócií a svojho fyzického tela, v princípe zostáva otrokom a jeho je veľmi ľahké používať, čo v podstate všade vidíme. Preto je noc Svaroga optimálny čas, aby sociálni paraziti zachvátili moc, čo aj urobili. V podstate vytvorili sociálne zbrane vo forme náboženstiev a s ich pomocou začali zotročovať ľudí. A pozrite sa čoho dosiahli. Rusko napríklad dostali veľmi ľahko. Ale to je už na iný rozhovor. Mimochodom, nedávno som čítal, že podľa Tóry okolo roku 1995 začína koniec svetla a to je presne ako koniec noci Svaroga. Zaujímavá zhoda náhod? Aj krstenie Rusi sa zhodovalo zo začiatkom noci Svaroga. Náhoda? Žiadne náhody to nie sú.

Takže noc Svaroga skončila, teraz nastane svitanie, to znamená priaznivé podmienky pre rozvoj. Nemá to súvis, že dnes mnoho škôl vrátane hinduistickej, budhistickej hovoria, že je čas otvoriť tajné vedomosti, ku ktorým predtým mali prístup iba vyvolení?

Samozrejme, že všetko to spolu súvisí, ale čo si všetko človek nevypočuje na túto tému. Nedávno mi jedna dáma hovorí, že do roku 2012 my elita sa zachránime, všetko podradné zomrie a my sa presunieme na novú evolučnú úroveň. Akým spôsobom chcú tak jednoducho prejsť na inú úroveň? Oni tomu seriózne veria a seba zaraďujú medzi elitu. V tom lepšom prípade čítali Blavatskú, aj keď z môjho pohľadu je to plné zavádzanie. Povedzme, koľko nezmyslov je tam napísaných o šambale. Aj keď naozaj existuje čierna aj biela šambala. Pravá šambala sa nenachádza v Tibete, ale v čínskych horách. Je to priestor vo fyzickom svete, nachádza sa tam kvalitatívna bariéra a za ňou sa nachádzajú tí, ktorí odišli z obyčajného života. Je to dlhá história. Sú tam také zóny, kde nechodí žiaden miestny obyvateľ, pretože nikto sa odtiaľ nevrátil a chodia tam iba tí, ktorí môžu a majú právo alebo tam boli pozvaní.

To znamená, že tam, kde Rerich hľadal, tam je čierna šambala? Veď tam ho tiež nepustili, prečo?

Rerich na konci svojho života sám pochopil, že bol iba figúrkou v rukách niektorých síl. Potom vzápätí veľmi rýchlo zomrel, ale to je iná téma. Mnohí pre rôzne príčiny počujú zvonček, ale nevedia kde je. Ľudia vo väčšine prípadov nečítajú knihy, ale hneď sa sporia a tvrdia absurdné veci.

Tretie oko otvárajú..

Zvlášť, keď si uvedomíte, že nie je. To, čo kreslili na čelo, tak takým spôsobom jednoducho označovali výstup človeka na určitú evolučnú úroveň rozvoja. To neznamená, že na tomto mieste sa nachádza tretie oko. Videnie nie je späté s očami absolútne, my vidíme mozgom a u mňa sú toho dôkazom desiatky a stovky vykonaných experimentov.

Rovnako ako všetko ostatné v našom vesmíre, človek sa skladá zo siedmich vzájomne prestupujúcich primárnych hmôt, ktoré vo svojich rôznych kombináciách vytvárajú fyzické telo človeka, potom éterické telo, astrálne telo, prvé mentálne, druhé mentálne, tretie mentálne a štvrté mentálne telo. Cirkulácia jednotlivých hmôt medzi fyzickým telom človeka a telami jeho podstaty je v plnom zmysle slovo život. Planéta Zem má tiež sedem kvalitatívnych úrovní a v dôsledku toho šesť tak nazývaných kvalitatívnych bariér, ktoré človek postupne prekonáva pri vertikálnom vývoji.

Napríklad, dominancia primárnej hmoty E vytvára u človeka optimálne podmienky pre rozvoj plného tretieho a štvrtého materiálneho tela. Aj keď potenciálne u človeka na dokončenie takzvaného planetárneho cyklu evolúcie na Zemi musí byť prítomných všetkých sedem materiálnych tiel, v skutočnosti to tak nie je a všetci ľudia sa nachádzajú na rôznych úrovniach a fázach evolúcie. V priemere väčšina ľudí vytvorí len tri alebo štyri materiálne telá. Niekedy samozrejme oveľa viac, ale to sú iba jednotlivé prípady.

Ja nazývam podstatou človeka kolekciu všetkých materiálnych tiel, ktoré ho vytvárajú. V okamihu počatia do ľudskej genetiky, do biomasy vchádza podstata harmonická s úrovňou rozvoja genetiky. Ale problém je v tom, že v podmienkach našej planéty sa zahaľuje pamäť o minulých inkarnáciách, takže vo väčšine prípadov ľudská myseľ nemá žiadne priame spojenie s jeho podstatou. Niekto povie: a čo intuícia? To je pokus vedomia prijať posielané podstatou správy, môžu sa objaviť v snoch, pri zvláštnych situáciách, emóciách, ale celkovo u priemerného človeka kontakt s podstatou nie je.

Povedzte mi, v možnostiach evolučného vývoja je rozdiel medzi mužmi a ženami?

Samozrejme. Pre ženy je oveľa ľahšie začať vzhľadom k otvorenosti jej podstaty, žene je jednoduchšie rozvíjať sa na začiatku svojej duchovnej cesty. V ďalšom rozvoji jej táto otvorenosť veľmi škodí, pretože sa vďaka tejto otvorenosti stáva korisťou temných síl a ťažšie sa dokáže brániť. U mužov je to naopak, začína sa im ťažšie, ale ako prejdú určitú evolučnú cestu, je to pre nich ľahšie, pretože ich systém je stabilnejší a menej otvorený. Všeobecne platí, že muž a žena vidia svet úplne inak, to je axióma. Na tom nie je nič zlé, sú to dva kusy toho istého zrkadla, na tom je postavený princíp tantry. V súčasnosti biela tantra takmer neexistuje a všetci sa zaoberajú čiernou tantrou, čo v dvoch slovách znamená odčerpávanie sexuálnej energie v prospech jedného.

Mal som taký prípad, keď som bol ešte študentom. Raz sa sekretárka v našej škole posťažovala: "Kolja, chodí ku mne jedna žena, posedí pol hodinu a mne je zle, padám do kresla. Nemôžem nič robiť, aj keď obyčajne prichádzam domov z práce plná energie". Navrhol som jej, aby ma zavolala, keď táto žena príde nabudúce. Potom nás predstavila, vymenili sme pár slov a ja som stihol preskenovať situáciu, rýchlo prestrihol prísavku, ktorou sa dáma pripojila na našu sekretárku. Po nejakom čase sa tá žena chcela so mnou stretnúť. Pri stretnutí mi hovorí: "Viete, ja viem, že robím zle, ale inak zomriem ja". Ukázalo sa, že sa dostala do kontaktu s ďalším "veľkým guru", ktorý ju zasvätil do duchovnej úrovne prostredníctvom postele a povedal: "Teraz, pokiaľ nechceš, aby tebe samej bolo veľmi zle, musíš nájsť niekoho, od ktorého budeš brať energiu, tak si vyber". Táto nešťastná našla niekoľko ľudí, u ktorých brala po menších množstvách energiu, aby im veľmi neublížila. Samozrejme, pomohol som jej preseknúť toto spojenie.

Pokiaľ ide o bielu tantru, tá je založená na princípe harmónie medzi jedným mužom a jednou ženou. Na určitom stupni vývoja muž potrebuje kvality a vlastnosti, ktoré sú u ženy a bez týchto kvalít je nemožné ísť ďalej. Žena tiež na určitom stupni vývoja potrebuje kvality, ktoré sú u muža a chýbajú u nej. A dostať ich môžu iba pri vzájomnej výmene pri fyzickej intimite, kde si vymieňajú požadované kvality. Existujú aj špeciálne situácie, kedy sa tieto vlastnosti môžu vymieňať iným spôsobom.

Dobre, teraz som žena, ale mohla som byť mužom v minulom alebo môžem byť v budúcom živote?

Áno, samozrejme. Podstata nemá pohlavie, ale štruktúry. Preto, keď ženská podstata vstupuje do mužskej genetiky a táto genetika je silná, tak to bude normálny muž s jemným zmyslovým vnímaním a v tom nie je nič zlé. Ale ak je táto genetika slabá, tak to vedie k zženštilým mužom, ktorí sa správajú ako ženy, okrem toho podstata môže spôsobiť, že sa telo správa úplne inak, to sú už prejavy homosexuality.

Vo väčšine prípadov si podstata nevyberá telo podľa svojej vôle?

Áno. V okamihu počatia dochádza k vzplanutiu (expanzii) energie, ktorá pritiahne podstatu zodpovedajúcu na daný moment úrovne vzplanutia.

Ale napríklad ľudia ako Dalaj Lama si môžu vybrať narodenie?

Áno, Dalaj Lama si vyberá. Umierajúci Dalaj Lama ukazuje presne, kde sa narodí, aby si mohol rýchlo spomenúť na to, čo už poznal a mohol ísť ďalej.

Vaše závery sa do značnej miery zhodujú s pohľadom východných učení, najmä s budhizmom. Vy ste študovali tieto tradície?

Podrobne som to neštudoval, aj keď niečo poznám. V zásade si myslím, že tieto tradície dali málo na reálny evolučný rast jednotlivcov. Okrem toho, východné učenia deklarujú určitý strop vo vývoji, napríklad Indovia to chápu tak, že keď človek nahromadí sedem materiálnych tiel (jedno fyzické a šesť tiel podstaty) potom splynie s absolútnom, pod tým sa rozumie stav, pri ktorom zmizne všetkých šesť kvalitatívnych bariér. Považuje sa to za dosiahnutie stropu. Otvoril všetkých šesť dverí na planéte, ktorá je teraz jeho domovom a stojac na prahu nemá ďalej kam napredovať! Oni nechápu jedno, evolučný vývoj je principiálne nekonečný, množstvo tiel, ktoré môže podstata vytvoriť napredujúc po vertikále je nekonečné, ale aby človek mohol napredovať a vytvárať nové telá, je nutné naučiť sa vytvárať nové kvality, ktoré predtým nemal! Musí pochopiť, ako vytvoriť tieto kvality a ako ich používať na druhých úrovniach, v nových podmienkach a v tom je reálna praktická úloha evolúcie. Pokiaľ nevie používať nové kvality, akoby ich nemal.

Vezmite si jogu. Koľko existuje toto učenie? Tritisíc rokov. Koľko ľudí nasledovali toto učenie? Milióny. A koľko ľudí dosiahlo nejakých základných výsledkov? Napríklad výstup z tela, pre nich to nie je malý úspech, ale hovorí o nejakom malom evolučnom posune. Ale aj toho dosiahli iba jednotlivci. Pokiaľ je systém správny, tak sa každý musí naučiť dosiahnuť kontrolovaného výstupu z tela. A pokiaľ toho dosiahnu iba jednotlivci, o čom to hovorí? Že tento systém nepracuje ako systém, okrem toho vo vyššej joge sú mnohí chorí v zmysle fyzického zdravia. Pokiaľ vezmeme palicu a začneme vytĺkať kundaliny, čo sa stane? Vytlčieme si mozog. Je možné takýmto spôsobom pohnúť študentov z miesta, ale to nie je cesta vývoja.

Väčšina východných praktík, tých alebo iných, aj množstvo ich súčasných náhrad (klonov) stojí na tom, pustiť cez meditujúceho väčší alebo menší prúd primárnych hmôt, môžete ich nazvať ako chcete, energiou, pránou, podstata sa nemení. Áno, toto môže viesť k rozvoju už existujúcich tiel a v určitých prípadoch aj pomôcť vytvoriť nové, ale iba v tom prípade, pokiaľ je človek k tomu pripravený. Pozrite sa, máme púčik na rastline, no pokiaľ sa má sám otvoriť, musí dozrieť. Ale pokiaľ my zoberieme nedozretý púčik a otvoríme ho silou, povedie to k zničeniu púčika a veľmi rýchlo. Pokiaľ pustíme cez človeka menšie prúdy primárnych hmôt, môže vidieť niečo na iných úrovniach, ale to povedie k zničeniu človeka a aj jeho podstaty. Je to ako pustiť vodu v potrubí pod veľkým tlakom, voda pôjde, ale potrubie môže prasknúť. Aj dané od prírody videnie druhých úrovní často vedie ľudí, ktorí sú schopní niečo vidieť, k zničeniu. Nechápu, na akých základoch je to postavené, že je to možné pozdvihnúť, nerobia to a ide postupné zničenie.

V jednej knihe o Sahadža jóge som čítal ako žena, jogín, stojaca na brehu oceánu, pocítila, ako u nej v hlave vybuchla červeno-oranžová guľa a vyvodila z toho záver, že dosiahla dokonalosti, zbavila sa karmy a stal sa z nej veľký učiteľ guru. Čo sa s ňou vlastne stalo? Áno, nastal výbuch energie, ale akej? Červená znamená stres a oranžová sexuálnu energiu, to znamená, že u nej následkom stresu prišlo masívne uvoľnenie sexuálnej energie do mozgu. Povedzte, čo to má spoločné s duchovnosťou? Mala šťastie, že zostala živá po tomto spontánnom vzplanutí kundaliny. Všeobecne platí, že kundaliny, ktorá "vzplanula" v žiadnom prípade nie je pozitívna, ale má ničivý účinok na človeka.

Ako viete, v súčasnosti sa objavilo veľké množstvo takzvaných kontaktérov, ľudí, ktorí sa považujú za komunikačný kanál s inými úrovňami, s mŕtvymi, s inými planétami, s civilizáciami. Police obchodov s knihami sú zaplavené odhaleniami Kryona a jemu podobnými. Ako by ste to ohodnotil? U ľudí sa dramaticky zvýšila evolučná úroveň?

Človek sa môže na určitej úrovni rozvoja "prekopať" na druhú, vyššiu úroveň a myslieť si, že všetci, ktorých tam stretne sú anjeli, archanjeli, bohovia a podobné vyššie bytosti pripravené poskytovať poznanie. A bytosti z týchto iných úrovni sa často správajú ako? Podhadzujú spoľahlivé informácie, ktoré si človek môže ľahko preveriť, napríklad stane sa zemetrasenie, havária alebo niečo podobné. Nedostatok dôvery zmizne, človek sa otvorí a vtedy začnú posúvať informácie, ktoré si už človek overiť nemôže, ale ktoré už prijíma ako spoľahlivé.

Uvediem príklad zo svojej praxe. Bolo to v roku 1989 v čase, keď som sa už dlho venoval liečeniu a snažil som sa pomáhať ľuďom podľa svojich síl a znalostí. Prišla ku mne staršia žena zo Sverdlovska s rakovinovým nádorom v oblasti solar plexus. Na dôchodku sa rozhodla zaoberať duchovnosťou a našla si taký spôsob, že zobrala papier, nakreslila naň abecedu, zavesila mincu a začala s neuveriteľnou rýchlosťou pohybovať rukami. Dostávala sa do tranzu, začala cez ňu prúdiť energia, ani nehľadiac na papier jednoducho hovorila slová. Zároveň mi povedala, že má v Sverdlovsku skupinu, s ktorou seriózne pracuje s tým, že má kontakt s inými civilizáciami. Pozerám na ňu a vidím, že to nemôže robiť, pretože na to treba vlastniť určité kvality a ona také nevlastní. Rozmýšľal som, ako jej to objasniť, že niečoho takého nie je schopná, že si z nej robia blázna. Tak som sa rozhodol hrať hlupáčika. Spýtal som sa: "Môžem sa cez vás s niekým spojiť?" Ona hovorí: "Samozrejme, s kým chcete, len povedzte jeho meno". Povedal som a začala naväzovať kontakt, pri tom boli prítomní aj iní ľudia a seansa sa nahrávala. Pred vyzývanou bytosťou som sa skryl, ako, to je na iný rozhovor, ale je to možné, slovom, mňa nevidia, ale zato ja prekrásne vidím, že ten, koho som prosil skontaktovať, vôbec nie je, s kým sa beseduje. Každá bytosť má svoj individuálny, nezameniteľný kľúč a sfalšovať tento kľúč je nemožné, preto, keď sa v tomto vyznáš, pomýliť si niekoho s niekým nie je možné. Po chvíli hovorím kontaktovanému: (hovorím, znamená telepaticky) "Vy nie ste ten za koho sa vydávate!". On: "Akože nie som?". Ja som odstránil prikrytie a hovorím bytosti: "Ako sa voláš?". On: "Moje meno je Milon". Ja: "Tak prečo si Milon robíš z ľudí bláznov?". On: " Ja nie som vinný, oni sami ma kontaktovali! Mojou úlohou je sedieť na prvej mentálnej úrovni (zhruba preložené), pokiaľ niekto vyjde na túto úroveň, pripútať ho na seba a keď verí v Krista, tak hovorím, že som Kristus, keď v Mohameda, tak hovorím, že som Mohamed". Chápete? Úlohou tejto bytosti je zbierať z ľudí ich potenciál, ktorí oni tvorili veľa inkarnácií a pokiaľ im ho zoberú, tak musia začínať od začiatku. Je jasné, že táto bytosť je iba sluha, pracuje na vyššie postaveného pána a koľko je takých sluhov a pánov iba v našej slnečnej sústave? Koľko je takých systémov? A ľudia si myslia, že v prípade, keď sa im podarí nakuknúť do vyššej úrovne, tak tam stretnú iba vyššie svetlé sily, iba dobro, nič zlé tam predsa nemôže byť. Okrem toho, u ľudí vyhrávajú ambície, ja som dôstojný, mňa si vybrali na kontakt s inými civilizáciami. Nie je nutné teraz vysvetľovať, kde sa u mojej pacientky vzal nádor v oblasti solar plexus.

Spomínate si na film "Vij"? Moment, keď zovšadiaľ liezlo zlo? To je úplne reálny obraz. U človeka odoberajú potenciál nie iba počas bezohľadných spojení s kontaktérmi, ale aj pri takzvanej meditácií. V jednej z kníh presne popisujem, čo sa deje počas meditácií. Človek alebo skupina ľudí sa v tejto chvíli maximálne otvárajú. Zoberte si samé známe meditácie typu: "My posielame energiu vesmíru, vesmír prechádza cez nás, naše telo..", to je úplne to isté akoby ste hocijaké zlo pozývali k vám na obed: "Jedlo pripravené, poďte žrat!", a oni vás ochotne oberú o potenciál, ale ľudia to nechápu.

Stručne povedané, kontakt s dušami zomrelých je možný, aj so všetkými úrovňami planéty, aj za jej hranicami s inými civilizáciami. Ale dostať sa za hranice Zeme je možné iba pre podstaty, ktoré vytvorili šesť tiel (s fyzickým - sedem). Pokiaľ človek takúto úroveň nedosiahol, všetky jeho možné "kontakty" sa ohraničujú iba s bytosťami z astrálnej, v tom lepšom prípade prvej mentálnej úrovne.

Nikolaj Viktorovič, teraz dokonca moderná veda do istej miery súhlasí, že myseľ môže ovplyvňovať hmotu.

Myseľ skutočne môže vplývať na hmotu, ale všetko záleží na tom, od koho tá myšlienka pochádza. Pokiaľ je od obyčajného človeka, jeho myseľ neprekračuje rámec jeho lebky. Myšlienkové "žiarenie" je účinné iba v tom prípade, keď je človek evolučne rozvitý. Prečo si myslíte, že jedno a to isté zaklínadlo u jedného funguje a u druhého nie? Človek hovorí určité slová, vojde do tranzu, to znamená aktivoval svoj potenciál a samotné slová sú modulátor tokov. V zaklínadlách nie je dôležitý zmysel slov, samotné slová vyvolávajú určité modulácie, čo vedie k požadovanému výsledku. V súčasnosti aj tí, u ktorých zaklínadlá fungujú, nechápu prečo tomu tak je. Znalosti a chápanie mali tí, ktorý tvorili potrebnú kombináciu slov. Je potrebné mať veľa vedomostí a schopnosť ich analyzovať preto, aby sa pochopilo čo tam vlastne prebieha.

Naši predkovia, potom ako bola naša civilizácia pred 13 tisíc rokmi hodená do doby kamennej, nemali možnosť začínať učenie od začiatku, pretože čelili naliehavej úlohe, ako prežiť. Preto riešili problém jednoducho. Tí, ktorí chápali, vzali a zapísali moduláciu tokov cez verbálne kódovanie, potom našli ľudí, ktorí boli od prírody obdarení a naučili ich v akej situácií povedať určité slová - zaklínadlo. Človek predniesol zaklínanie a akcia začala, všetko fungovalo. V priebehu doby volchvovia už iba študovali zaznamenané hotové zaklínadlá. V tom bol ten problém. Na Kyjevskú Rus prišli čierni mágovia pod rúškom kresťanských misionárov, akože poraziť pohanstvo, ktoré mimochodom na našom území nikdy nebolo, pretože tisíce rokov do toho existoval védizmus. Nech je to akokoľvek, čierni mágovia vyzvali volchvov na súperenie. Volchvovia, ktorí dovtedy pokojne chodili po vode, teleportovali sa, prechádzali cez steny a tak ďalej, pri súperení pred davom nič neukázali. Otázkou je, prečo nemohli nič ukázať? Pretože prednášali zaklínania, ktoré spúšťali cez nich prechádzajúce toky, ale pritom nechápali, čo vlastne robia na rozdiel od čiernych mágov, ktorí to nielen chápali, ale dokázali tieto toky zablokovať. Preto je potrebné, pokiaľ niečo pracuje, pochopiť, ako to pracuje a prečo.

A jazyky sú dôležité, v ktorých sa hovorí zaklínanie?

Nie. Presnejšie, ak chápete podstatu zaklínadla, jazyk nie je dôležitý. Ale pokiaľ človek jazyk, v ktorom je napísané zaklínanie nepozná a skomolí slová, tak zaklínanie fungovať nebude, pretože skomolené slová nesú inú informáciu a vytvárajú inú rezonanciu.

Chcem sa ešte spýtať na utrpenie. Je známe, že v kresťanstve je fakticky kult utrpenia, čím viac trpíš, tým sa viac očisťuješ. Boh ťa miluje, keď ťa necháva trpieť, atď.

Mám rád jedno porekadlo: "Bitie určuje vedomie". Iba bitie a reakcia na toto bitie je rôzna. Kresťanstvo ponúka pokorne trpieť a považuje to za predpoklad pre vyšší duchovný rozvoj. Ale vývoj napreduje nie z utrpenia, ale naopak, keď sa človek aj napriek ťažkej situácií a okolnostiam postaví a bojuje. Mimochodom, negatívne emócie skôr brzdia vývoj. V podstate aj pozitívne, to je tiež energetické vzplanutie a energetické vzplanutie vedie k prekrytiu vášho podmieneného stropu, čoho výsledkom je, že sa viac alebo menej ničíte. Skôr prekonávaním zvýšených emócií sa človek rozvíja, vtedy postupne stúpa na druhú vyššiu úroveň a nakoniec sa na nej ocitá. A utrpenie ho spúšťa smerom dole. Niekedy človeka donúti prebudiť sa, ale to málokedy.

Kresťanstvo hovorí, prúd ťa zachytil a nesie ťa, nechaj nech ťa nesie, pretože to je tvoj osud, to znamená zmier sa s tým. Ale skutočný pohyb vpred nastáva, keď ide človek proti prúdu, v tomto prípade sa naozaj rozvíja. Preto je potrebné nenechať sa unášať, ani stáť na mieste, ale mať silu vôle, odvahu a bojovať. Ak ste sadli do vlaku, ktorý ide z bodu A do bodu B, môžete chodiť po vlaku, posedieť si v jednom vagóne, v druhom, ale pokiaľ nevystúpite z vlaku, budete sa neúprosne pohybovať len do určeného bodu a nič viac. A ten, kto vysadol z vlaku, môže ísť ďalej peši alebo sadnúť na iný vlak, či sa môže vydať iným smerom, on nejde, kam ho vezie, snaží sa konať a iba cez konanie nastáva vývoj.

Nikolaj Viktorovič, pokiaľ viem, vytvorili ste svoj vlastný systém, ktorý Vám umožnil po osvietení poznaním nielen samému napredovať, ale aj pomáhať druhým ľuďom. Myslím tým to, čo Vy sám nazývate transformáciou mozgu. Môžete vysvetliť podstatu tohto procesu?

Najskôr je potrebné pochopiť, že fyzický mozog je len základom pre zabezpečenie procesu myslenia. Neuróny fyzického mozgu nemyslia, oni iba rozkladajú materiál fyzickej úrovne na hmoty jeho vytvárajúce a to tvorí potrebný potenciál na zabezpečenie ostatných úrovni neurónov. Éterické, astrálne a mentálne telá neurónov na príslušných úrovniach tvoria svoje systémy - éterické, astrálne a mentálne úrovne mozgu, ktoré sú rovnako hmotné ako fyzické. Proces myslenia vzniká práve na týchto úrovniach v dôsledku obehu rôznych prúdov energií medzi týmito úrovňami. V procese myslenia vzniká množstvo rôznych prúdov primárnych hmôt, čo sa týka zloženia aj aktivity, ktoré môžu zachytiť rôzny počet úrovní mozgu rozumnej bytosti. Pokiaľ rozumná bytosť nemôže zmeniť fyzický objem mozgu, čo jej bráni zmeniť rozmery kvalitatívnych štruktúr mozgu na iných úrovniach? To otvára dvere nekonečnému vývoju. Jediné, čo je potrebné vedieť, ako na to a pritom nenarušiť harmóniu na každej možnej úrovni.

Teraz o reštrukturalizácii mozgu. Áno, je to môj systém, vytvoril som ho, pretože som pochopil niektoré prírodné zákony čo a ako robiť. Niektorí ľudia si myslia, že ja jednoducho odblokujem mozog človeka, ktorý sa nachádzal v spánkovom režime, ale ja vytváram u toho alebo iného človeka tie kvality, ktoré on nikdy predtým nemal a mozog by ich mohol získať iba pri správnom vývoji. V súčasnosti súdiac podľa úrovne priemerného vývoja žijúcich bytostí je to nepravdepodobné, pretože podmienky sú nepriaznivé pre vývoj. Naša výchova, vzdelávanie a predovšetkým veda a náboženstvá vedú človeka po falošnej ceste a to má svoju príčinu. Navyše, vývoj nie je pre rozumnú bytosť niečo zaručené, je to iba možné. Pri transformácii prebieha nielen kvalitatívna zmena v ľudskom mozgu, ale aj vytvorenie tých tiel podstaty, ktoré predtým nemal. Potom, ako som pochopil a zvládol proces transformácie mozgu a podstaty (ducha), získal som experimentálne dôkazy, že po transformácií mozgu sa prakticky každému človeku stane ľahko dostupné to, čo sa vo východných učeniach pokladá za najväčšie úspechy.

Naozaj každému človeku?

Absolútne! Zaujímavá vec je, že tam nie je dôležitá duchovná úroveň rozvoja toho alebo iného človeka, ale určité predpoklady jeho genetiky. Po tejto transformácií človek začína vidieť svoje vnútorné orgány alebo iných ľudí, má možnosť ich zväčšiť, zmenšiť, pozorovať ich pod rôznym uhlom. Viete si predstaviť zväčšiť srdce do veľkosti miestnosti? Žiadny moderný tomograf nemá podobnú diagnostickú kapacitu a žiadny tomograf neurobí výsledky na bunkovej a molekulárnej úrovni. Okrem diagnostiky, ľudia, ktorí prešli transformáciou, získali požadované kvality a vplyv na choré orgány s cieľom ich liečenia. Samozrejme, to nie je všetko. Pri veľmi vysokom rozvoji vyšších mentálnych tiel človek získava možnosť vplývať na prítomnosť a budúcnosť. Môže sa pohybovať po časovej osi dole alebo hore, môže veľmi veľa o čom ľudstvo dlho sníva.

Zastavíme sa trochu podrobnejšie na Vašom chápaní času. Súčasná veda priznala, že to je v každom prípade veľmi nestabilná kategória.

Samozrejme, pretože čas neexistuje vôbec, človek vymyslel taký pojem pre svoje pohodlie. Čas je hypotetický, pretože procesy sú hypotetické, tieto procesy pretekajúce v hmote a priestore majú svoje cykly a rytmy, ale napriek tomu na rôznych miestach planéty rovnaký proces prebieha rôznymi spôsobmi.

To znamená, že v niektorých častiach planéty čas plynie rýchlejšie a v iných pomalšie?

Áno, ale tieto rozdiely môžu byť tak malé, že si ich nevšímajú a oni sa hromadia a ozývajú sa. Na rýchlosť plynutia procesov vplýva forma materiálnych tiel a tiež množstvo a kvalita energií prichádzajúcich z vesmíru. Prichádzajúce toky z vonku najprv ovplyvňujú mentálnu, potom astrálnu, éterickú a nakoniec fyzickú úroveň. Tu leží odpoveď na hádanku k predpovedaniu budúcnosti, v ktorej nie je nič mystické alebo zázračné. Mám rád taký príklad, predstavte si, že sme na prvom poschodí sedem poschodového domu. Prvé poschodie je fyzická úroveň, druhé je éterická, atď. Obyvatelia siedmeho poschodia nezastavili vodu, ona zalieva ich poschodie, potom presakuje nižšie. Niekto ide výťahom hore a vidí potopu a začne varovať o hroziacom probléme susedov na prvom poschodí. Oni ho nazvú hlupákom, druhí jasnovidcom, iní prorokom.

Nikolaj Viktorovič, veľakrát ste sa vyjadrovali na tému, že súčasná medicína nesprávne chápe mechanizmus chorôb, preto sa nachádza v slepej uličke nehľadiac na farmakologický boom a možno aj vďaka nemu. Čo si myslíte Vy, čo je rakovina?

Človek je mnohobunkový organizmus, ale všetky jeho bunky vznikli zo zygótnych buniek a pokiaľ sa v tej alebo inej časti organizmu objavia modifikované bunky odlišujúce sa od normy, vtedy vznikajú podmienky na vznik rakovinového nádoru, bunky sa začínajú nekontrolovane deliť. Ale toto je v každom prípade dôsledok narušenia štruktúr na iných úrovniach nie iba na fyzickej úrovni, ale aj na éterickej a ďalších. Každá bunka má nielen fyzické telo, ale aj tie isté vyššie telá ako aj podstata. Príčiny rakoviny môžu byť rôzne, od stresu po narušenie genetiky, v každom prípade niektoré bunky pri tomto procese strácajú svoje vysoké úrovne a primerane tomu klesajú evolučne. Rakovina sa vyvíja veľmi rýchlo, pretože toky sa nedostávajú na vysoké úrovne, hromadia sa na jednej nižšej, čo podnecuje delenie buniek znovu a znovu. Preto aj odstránenie nádoru nerieši problém, narušenie na druhých úrovniach zostáva, z fyzickej úrovne je narušenie odstránené, ale z druhých nie. Preto sa zvyčajne po maximálne piatich až siedmich rokoch nádor vracia a vznikajú metastázy na iných miestach. Prečo za päť až sedem rokov? Pretože nádor vzniká v tkanivách, ktoré majú cyklus zámeny päť až sedem rokov. Kostné bunky sa zamieňajú menej často, raz za 15 rokov. Týmto spôsobom sa ľudské telo kompletne obnovuje každých 15 rokov, ale vek človeka nezáleží od veku buniek, u 15 ročného chlapca a 90 ročného starca je vek buniek rovnaký. Príčina starnutia je v inom.

Môžem sa spýtať, v čom?

V narušení harmónií medzi fyzickým telom a telami podstaty. V rozkvete ľudského života na vrchole síl je rýchlosť rozvoja všetkých týchto tiel rovnaká a preto človek maximálne otvára svoj tvorivý, duchovný a intelektuálny potenciál. Potom v priebehu času duchovný rozvoj predbieha fyzický, to znamená že rýchlosť rozvoja tiel podstaty predbieha rýchlosť rozvoja buniek hmotného tela, mení sa množstvo a kvalita pretekajúcej energie z fyzickej úrovne. V dôsledku toho sa na astrálnu a prvú mentálnu úroveň nedostáva energia, ktorá je potrebná na ich rozvoj. Pokiaľ sa "výživa" astrálnej a mentálnej úrovne narušuje, začína strata pamäte a narušenie mechanizmov myslenia. Začína proces starnutia.

Fyzická smrť prichádza vtedy, keď všetky spoločne, éterické, astrálne, mentálne telá nie sú viac kompatibilné s fyzickým telom. Keď človek zomiera, jeho podstata ide po vytvorenom energetickom kanáli do jednej z úrovní Zeme a to tej, ktorej zodpovedá jej vývoj v čase smrti. Pokiaľ človek dokončil planetárny cyklus rozvoja, jeho podstata môže ísť nad rámec Zeme a dokonca aj slnečnej sústavy. Ale to sa stáva veľmi zriedka. Ak sa to stane, tak podstata začína nové kolo kozmickej evolúcie a po nejakom čase sa zase môže znovu vteliť. Ako rýchlo sa to stane závisí od mnohých vecí, niekedy to trvá dni a niekedy stovky rokov.

Mimochodom kresťanská cirkev nie náhodou považuje potrat za ťažký hriech. Pri potrate podstata, ktorá vošla do bunky vajíčka sa zbavuje možnosti vytvoriť z biomasy nové fyzické telo a preto nemôže ani vytvoriť energetický kanál ako to zvyčajne býva pri smrti človeka, aby sa vrátila na tú úroveň, z ktorej prišla. Iba v prípade, že je to podstata vysoko rozvitá a vlastniaca mentálne telá, môže vytvoriť energetický kanál a dostať sa z pasce. Pokiaľ mentálne telá nemá, tak sa jednoducho stane korisťou bytostí éterickej a astrálnej úrovne. Oni ju jedia a ona zomiera navždy spolu so všetkým vytvoreným evolučným potenciálom.

Stratí podstata pamäť po smrti, keď sa oddelí od fyzického tela a čaká na ďalšie vtelenie?

Nie, práve naopak. Po smrti, po oddelení od tela sa pamäť podstaty odhaľuje a znovu sa zahaľuje pri tvorení nového fyzického tela.

Určite sa podstata človeka znovu vtelí na Zem?

Nie, to nie je nevyhnutné, ale nevteliť sa na Zem môžu iba podstaty veľmi vysokej evolučnej úrovne, ktoré vlastnia tak povedané " kľúče", to znamená kvality, ktoré im umožňujú vteliť sa v iných svetoch. Pokiaľ takéto kvality nemajú, tak sa podstata vráti na jej príslušnú úroveň planéty a bude čakať na ďalšiu možnosť rozvíjať sa vo fyzickom tele.

Nikolaj Viktorovič, aký je dnes podľa Vášho názoru optimálny spôsob pre súčasného človeka, ktorý chce prísť k skutočnému evolučnému rozvoju?

Pochopenie. To znamená, v prvom rade prísť k osvieteniu poznaním, pretože bez osvietenia poznaním sa napredovať vôbec nedá. Je potrebné pochopiť svet, v ktorom žijeme v prvom rade skôr, ako začneme konať. Pochopiť prírodné zákony, zákony evolúcie ducha (podstaty) a zákony evolúcie civilizácie. Nie iba pasívne poznať zákony, ale aplikovať ich a konať v súlade s nimi. Pokiaľ človek koná, iba vtedy rastie, napreduje, postupne vytvára to, čomu ja hovorím evolučné "mäso". Keď vytvorí tohto "mäsa" dostatočne, dochádza k pootvoreniu druhej úrovne. Ak urobil všetko správne, musí sa vedieť zorientovať, pretože na druhej úrovni sú úplné odlišné zákony celkom iného charakteru, iné koncepty a predstavy. Pokiaľ bude konať rovnako ako na predošlej úrovni, tak sa začína ničiť a vracia sa späť tam, kde začal. Keď človek čelí problému, musí ho riešiť. Ak ho rieši správne, posúva sa dopredu, ak nesprávne, vracia sa späť.

Ešte dôležité. Iba cez konanie nasmerované nie na seba samého sa môže človek rozvíjať. Nehovoríme o každodenných obyčajných aktivitách. Napríklad, umyť nohy druhému je tiež konanie pre jeho dobro. Aj oprať mu, či jedlo navariť. V istom zmysle to môže pomôcť nedegradovať, ale tieto činnosti s evolučným vývojom nesúvisia. Pretože pokiaľ ste vy napríklad pochopili, že dva plus dva sú štyri a potom to opakovali miliónkrát, to vám nepomôže posunúť sa na vyššiu intelektuálnu úroveň, to vám ani nepomôže pochopiť, že dva plus tri je päť.

Moskva 28.02.2010

ZDROJ: https://www.levashov.info/English/articles-eng.html

Vesmír.. Tajomstvá života.. ako z mŕtvej hmoty vznikol život? Prečo má človek schopnosť myslieť? Ako sa na Zemi obhjavil človek? Čo sa deje v okamihu počatia a ako sa vyvíja ľudský zárodok? Sú ľudia vo vesmíre sami? Žijeme na planéte Zem prvý krát alebo nie a čo vlastne znamená reinkarnácia?

Väčšina vesmírnych civilizácií sa oproti nám nachádza na kvaliatívne odlišnej úrovni vývoja. Väčšina ľudí nie je informáciu pochádzajúcu z iných civilizácií vysielaných telepaticky a mentálne prijať. Prečo?

V najbližšej dobe je našej civilizácii dané prejsť vlastným zrodom, ale je potrebné, aby sa čo najviac ľudí vyvinulo do úrovne ľudskej, čomu vývoj zatiaľ nenasvedčuje a skôr je človek ovládaný rôznymi formami manipulácie. Potrebujeme sa prebudiť, pokiaľ nechceme, aby sa náš spánok stal večným!

Zákony prírody stále platia a bez riadneho pochopenia týchto zákonov ďalší vývoj nebude možný. V súčasnom momente sa ľudstvo dostalo na falošnú cestu. Sokrates povedal: "Poznaj sám seba a poznáš celý svet.", bohužiaľ, ľudia nepočúvali - začali poznávať okolitý svet bez toho, aby spoznali seba samého a tak sa potomkovia dostali do slepej uličky...

Táto kniha ponúka abecedu a gramatiku nových znalostí. Nájdete tu odpoveď na otázku, ako vznikla Zem, kedy a prečo sa objavil Rozum, odkiaľ a prečo sa objavil na Zemi človek, čo sa deje s človekom po smrti aj pri počatí a ďalšie kľúče ku vzniku života a zákonitostiam jeho rozvoja...

Spoznajte jednotu zákonov mikro a makrokozmu a zistíte, čo sa deje v samom strede "čiernej diery" a to možno zmení váš uhol pohľadu na históriu ľudstva.