Čo je výnimočné v knihe VÝNIMOČNÁ PLANÉTA ?

24.05.2022

Mnohí záujemcovia sa pýtajú na knihu Výnimočná planéta, ktorej slovenský preklad bol pripravovaný 30 rokov po vydaní originálu. Aj napriek tomu je posolstvo tejto knihy dôležité ... v tomto článku prinášame niekoľko pasáží z tejto knihy.


Originál knihy Výnimočná planéta bol vydaný pred viac ako tridsiatimi rokmi ako jedna z veľmi dôležitých kníh, ktoré nesú nadčasové posolstvo pre ľudí. Prečo vychádza slovenský preklad tejto knihy práve dnes? (vyšiel už pred dvomi rokmi, stále je záujem oň)

Žijeme v náročnej dobe. Sme v tom spolu ako ľudská civilizácia. Nebudeme nálepkovať obdobie, v ktorom žijeme, aby sme nedávali energiu negatívnemu systému, ktorý vníma naša Planéta Zem v sučasnosti vo svojom vnútri ako "určité vredy". Nič nie je náhoda. Je jasné, že náročné lekcie sú pred nás, ako ľudskú civilizáciu postavené preto, aby sme ich zvládli a našli pozitívne východisko, pochopili, že len my sami držíme v rukách riešenia pre priaznivý vývoj. Aby sme zvíťazili nad negatívnym procesom. Je to len na nás ...

Sme tvorcovia vlastných životov, v našich srdciach drieme latentný potenciál nekonečnej tvorivosti. Náš genetický program čaká na otvorenie Nového priaznivého potenciálu vyššej Harmónie, vyššej vyváženosti, vyššej vnútornej čistoty a tvorivých schopností, ktoré sú v súlade s našou etickou a mravnou úrovňou. Nájdenie harmónie a tejto "rovnice" je jednou z úloh, ktorej sa máme naučiť na tejto planéte. Aby sme dokázali naučiť sa rozoznávať Pravdu a lož, musíme sa naučiť odolávať práve narušeniu našej vnútornej harmónie. Poučiť sa z minulosti, pochopiť chyby. Tu a teraz. Vždy máme Nádej zmeniť svoju budúcnosť, prekonať Strach, prísť na to, že sa nemáme čoho obávať. Strach sa vynára práve preto, aby sme ho prekonávali svojou zvyšujúcou sa úrovňou Vedomia. Bojíme sa toho, čo nepoznáme, čo nás podvedome ovláda.


Prečo sa dejiny opakujú? Alebo prečo sa dejiny rýmujú, či napodobňujú? Prečo nedokážeme rozpoznať lož a podsúvanie nepravdivých udalostí z minulosti? Prečo lipneme na dogmách a informáciách, ktoré nás ovládajú a uväzňujú aj v oblasti filozofie a vedy a považujú za bohov tých, ktorým to neprináleží? Prečo sú ľudia uväznení v mnohokrát "náboženských" dogmách, ktoré v mnohých prípadoch pretrvávajú ako paradigmy na ovládanie a manipulovanie ľudstva? Prečo sa frekvenčne nedokážeme pozdvihnuť pre vyšší nadhľad nad situáciou? Prečo naladenie našich bytostí u drvivej väčšiny bytostí na Zemi na čistejšie svetelné energie stagnuje? Prečo sme nedokázali ako celok (ľudská civilizácia) napríklad za viac než 2000 rokov pochopiť skutočný zmysel významu Vedomia, ktoré sprostredkovala na Zem bytosť Krista? Prečo sa tvárime, že sa nás to netýka? Čo nám to malo priniesť? Prečo si neuvedomujeme dôležitosť Planéty Zem nielen pre nás ale aj pre celý evolučný vývoj v celom Vesmíre a Stvorení? Prečo degeneruje ľudský genóm najmä z titulu konzumného spôsobu života západnej kultúry a potreby uplatňovania eugenických princípov temných systémov a bytostí na Zemi?

Veríme, že mnohé z odpovedí na vyššie uvedené otázky nájdete v tejto výnimočnej publikácii, ktorá sa aj pre nás stala sprievodcom v hľadaní našich vlastných odpovedí. Zároveň v tejto knihe nájdete niektoré odpovede, ktoré vyplývajú z čítania knihy Dve Tretiny - Dejiny našej Galaxie, ktorej preklad vyšiel v našom vydavateľstve v roku 2019 a obidve knihy spolu určitým spôsobom súvisia. Pri precíznom štúdiu detailov nájde pozorný čitateľ prieniky informácii so zdrojov poznania (duchovných), ktoré sú prijímané aj telepatickým spôsobom ...


Predkladáme príklad komunikácií a prenosov z knihy Výnimočná planéta ... z kapitoly 16 - Vojna a mier v 90. rokoch:

JOHN: V mierovom hnutí sa deje paradox. Ja som naznačil, že by sme sa nemali báť Rusov, ale mierové hnutie je do veľkej miery založené na strachu z nukleárnej vojny a myslím si, že strach má negatívny efekt ...

Tom: Strach privedie do fyzickej existencie to, čoho sa obávame.

JOHN: Ako môžeme čeliť tomuto paradoxu, ako hovoria mieroví bojovníci, že sa musíme zľaknúť, pretože strachom dosiahneme, aby ľudia začali niečo robiť?

Tom: Musíte si byť vedomí toho, že strach nič nedosiahne, iba ničí. Strach je najväčším nepriateľom všetkého, čo existuje na planéte Zem. Strach je otroctvo, strach nie je sloboda.

JOHN: Predpokladám, že hovoríš o kataklyzme, ktorú môže spôsobiť nukleárna vojna, pretože v súčasnosti existuje mnoho strachu práve z tohto?

Tom: Áno.

JOHN: Môžete mi poradiť, ako presvedčiť ľudí, že si musia byť vedomí situácie a konať bez toho, aby boli motivovaní strachom?

Tom: Nesmú byť vtiahnutí do plánu situácie niekoho iného. To je ako magnet, zrazu sa všetky piliny pritiahnu k sebe a vytvoria magnetické silové pole.

ANDREW: Ak je nevyhnutné, aby sme prežili, aká bude potom naša práca, za predpokladu, že nedovolíte úplné zničenie, aj keď môže dôjsť k menšiemu zničeniu ako lekcia ?

Tom: Modlili by sme sa, aby to nemusel byť ani ten najmenší kúsok.

ANDREW: Dobre.

Tom: Je dôležité informovať ostatných, že energie myšlienkových foriem sú ničivejšie ako nukleárne hlavice, pretože nielen v súčasnosti, ale najmä v budúcnosti sa energie tak zdokonalia, že myšlienka je a bude kontrolným faktorom.

ANDREW: Áno. Teraz sa smiem opýtať, či v priebehu vývoja ľudského života na Zemi človek niekedy mal tento druh technologických možností a kapacity pre totálne zničenie?

Tom: Nie, bolo to lokalizované. Na vašej planéte došlo k posunom kôry Zeme. To však nepriniesol nukleárny chaos. V istom zmysle to malo rovnaký typ žiarenia, ale nevytvorili ho ľudia. Rozumiete rozdielu?

ANDREW: Áno, rozumiem. Dobre, jedná sa o ojedinelú udalosť v histórii ľudstva?

Tom: Je to prvýkrát na vašej planéte Zem, kedy je tak husto osídlená a existuje forma komunikácie, ktorou sú všetci okamžite informovaní a je to prvýkrát, čo súgenerácie bytostí zapuzdrené v negatívnom myslení, ale tiež prvýkrát, keď je toľko tých, ktorí existujú v službe pre planétu Zem a usilovne pracujú na tom, aby prestalo ničenie a umožnili taký vývoj Zeme, ako to malo byť v minulosti.

ANDREW: Teraz predpokladajme, ako jednu z možností, že nebude vážne použitie nukleárnych zbraní: znamená to, že dôjde k prírodným katastrofám a budú stále pokračovať ako prirodzený priebeh deštruktívnych udalostí?

Tom: Opäť sa pokúsime vysvetliť: Ak je vštepený strach, vytvára sa energia, ktorá to môže uskutočniť. Ale ak existuje dostatok pozitívnej viery v budúcnosť, potom vy ľudia tiež môžete zmierniť tlak na celej vašej planéte a pomaly ho uvoľňovať, aby sa znížilo množstvo energie, ktorá môže planétu zničiť. Nebude možné v každom okamihu vylúčiť každé ničenie, pretože aj v súčasnosti dochádza k zemetraseniam. Ale môže byť čiastočne odvrátené uvoľnením tlaku na planéte Zem.

ANDREW: Zaujímalo by ma, ako by sme sa niekedy mohli zbaviť hrozby nukleárnych zbraní a samozrejme pekným spôsobom by bolo dematerializovať ich a vyhodiť ich v nejakej čiernej diere vo Vesmíre, ale zjavne ...

Tom: Človek by potom vytvoril viac negativity.

ANDREW: Takže to nie je skutočná lekcia, dobre.

Tom: Keď sa ich nukleárna hrozba dotkne priamo, potom to náhle ľudí všetkých národov môže priviesť k Vedomiu. Iba ľudia môžu meniť ľudí. My nemôže meniť ľudí. Odstránenie hračiek ich nezmení.


Objednať knihu si môžete tu : VÝNIMOČNÁ PLANÉTA alebo tu

Mnohí čitatelia a vnímaví Ľudia si uvedomia, že prečo sa MIER nevytvára zbrojením. Nikdy! Pred hrozbou zbraňových systémov vyspelých technológii varoval už samotný Nikola Tesla.

MIER je možné vytvoriť len vo vnútri ľudských bytostí, vnútornou čistotou, vysokou úrovňou etiky, mravnej iniciatívy. MIER a Spravodlivosť vzniká ako prejavená vnútorná sloboda a vyváženosť Ľudskej bytosti, kde nárastom frekvencie energie vnútornej čistoty sa prekonávajú bariéry, strachy a ovládnutia, tvorí sa spolupráca stále vyššej vyváženosti vyššími úrovňami Vedomia ... máme to v rukách my Ľudské bytosti ...

To je umenie vyváženosti, neparazitovať na žiadnej inej bytosti a nenechať parazitovať ani na sebe, to je umenie sústavného vylaďovania na stále jemnejšie úrovne vyváženosti, teda Mieru a Spravodlivosti. Rozpoznávať Pravdu a lož. Neklamať a ani sa nenechať oklamať propagandou (mainstreamové médiá, veda oddelená od etiky a pravdivosti, atď). Tvoriť vyvážené deje a novú realitu úplne Nových evolučných princípov, neopakovať chyby a omyly vo vychýlenosti.

Na toto vylaďovanie nám nestačí rozum, rozumom a egom to nepochopíme. Potrebujeme zapojiť celistvé komplexné poznanie, zapojenie všetkých zložiek ľudskej bytosti vo výváženosti, emócii, vôle, intelektu, čistej intuície, Vedomia ... a nesledovať ako zacyklené "myši v kruhu" stále len zľavové akcie v obchodoch ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022https://www.ariadneknihy.sk/