Dve Tretiny Dejiny našej Galaxie

Viac o knihe


Kniha "Dve Tretiny" ponúka svojrázny pohľad na dejiny našej galaxie a spôsob jej osídlenia. Je to dômyselne prepracovaný text, v ktorom pomocou mýtov a alegórie autori odkrývajú prostredníctvom rozprávania príbehov hrdinov dejiny, ktoré sa odohrali v minulosti nielen na Planéte Zem a Planéte Mars, ale aj na iných planétach nielen našej Slnečnej sústavy, ale aj v iných kútoch našej a ďalších galaxií.

* Kde sa nachádzala planéta Altea?

* Kto boli Alteánska civilizácia?

* Základy vesmírnej filozofie, matematiky, fyziky, nukleárnej fyziky, geometrie, vznik antigravitačného pohonu v pradávnej histórii, hyperdimenzionalita, nekonečno.

* Počiatky osídlenia a civilizácie na Plejádach.

* Rôzne odnože Plejádskej civilizácie a Plejádske impérium, vojenské konflikty Plejáďanov s Alteánčanmi.

* Význam zlata, výroba rádioaktívneho zlata, jeho využitie a zneužitie v histórii ako zdroj konfliktov vo vesmíre.

* Osídlenie planéty Mars a budovanie života na Marse.

* Invazívne zásahy Plejádskych imperiálnych mocností do vývoja na Marse, na Zemi genetickým krížením DNA v dávnej minulosti.

* Ponúka odpoveď na otázku, kto boli ESÉNI a kto boli KABAL?

* ZEM ako mimoriadna planéta našej Slnečnej sústavy a Stredu Galaxie a mnoho ďalších cenných informácií.

* Má rýchlosť svetla konštantnú rýchlosť?

* Akou rýchlosťou plynie čas?

* Poučenie pre ľudstvo, že história sa neustále opakuje....
- Obsahuje úplne nové informácie o povahe svetla a gravitácie
- Ukazuje, prečo rýchlosť svetla v celom vesmíre nie je konštantná
- Skúma základné požiadavky na vývoj sebavedomého života
- Prináša nové poznatky o skutočných schopnostiach ľudského mozgu
- Diskutuje o dôležitosti prakticky okamžitého (kvantového) výpočtu- Vysvetľuje, ako sú všetky národy na Zemi súčasťou tejto histórie začlenené do svojich kultúr ako alegória
- Analyzuje množstvo ortograficky upravených fotografií NASA na povrchu Marsu, ktoré v kombinácii s mapami britských prieskumov v častiach južného Anglicka vykazujú pozoruhodné korešpondencie až afinitu
- Toto zistenie naznačuje preukázateľné, účelné spojenie medzi Marsom a Zemou na základe rôznych stavieb.