UTAJENÁ HISTÓRIA o NACISTOCH ... ZÁKLADNE na ANTARKTÍDE a projekt "HIGH JUMP" ... (2. časť)

16.02.2023

Na úvod si pripomeňme ešte raz Slovenský Pochod za Mier v Lučenci, ktorý sa konal 10. februára 2023. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, patrí vám úcta !!! Samozrejme, že dôchodcovia opäť ukázali, že sú oporou, ide o budúcnosť ich detí a vnúčat !!!

Primátorku mesta Lučenec p. Pivkovú, ktorá hlasovala v parlamente NR SR za schválenie podpisu zmluvy DCA, by ste na pochode márne hľadali ...


Dnes pokračujeme druhou časťou článku na tému, ktorú sme začali dňa 11. februára 2023. V závere prvého článku sme uviedli nasledovné :

Jeden z účastníkov expedície "High Jump" menom Haarmann potvrdil, že 13. februára 1947, počas hliadkovania nad mapovaným terénom boli cudzími lietadlami napadnuté a zrejme aj zostrelené štyri americké lietadlá a niekoľko helikoptér, pretože zmizli bez stopy. Keď bolo napadnutých ďalších deväť amerických lietadiel a poškodené boli do tej miery, že neboli letuschopné, rozhodol sa admirál Byrd celú operáciu ukončiť, všetky jednotky stiahnuť a poškodenú techniku zanechať na pobreží. Ústup bol taký urýchlený, že sa podobal skôr úteku. Expedícia utrpela celkové straty okolo 1 500 vojenských osôb a utrpela veľké vojenské straty na vojenskom materiále.

Operácia, pôvodne plánovaná na 3 až 4 mesiace, skončila urýchlenou evakuáciou strednej skupiny už 22. februára 1947, západnej skupiny 1. marca 1947 a východnej skupiny 4. marca 1947. Chillské noviny "El Mercurio" zo dňa 5. marca 1947 vydali článok svojho reportéra Lee van Atta, prítomného pri celej operácii na vlajkovej lodi admirála Byrda. 

V článku bolo uvedené, že : " ... došlo k rýchlemu stiahnutiu síl US Navy z oblasti Antarktídy s názvom New Schwabenland, keď boli prieskumné a ochranné jednotky amerického námorníctva opakovane napadnuté mimoriadne rýchlo lietajúcimi diskovými lietadlami s antigravitačným pohonom, na ktorých boli označené insignie nacistickej Luftwaffe, proti ktorým boli americkí námorníci úplne bezbranní, neexistovala nijaká účinná obrana.". 

Dnes pokračujeme ...

Na tlačovej konferencii dňa 5. mája 1947 prehlásil admirál Byrd závažné skutočnosti, ktoré mnohým z establishmentu USA nevoňali. Tu je citácia jeho výroku : 

"Pre USA je nevyhnutnosťou uskutočniť obranné akcie takého charakteru, ktoré by vylúčili možnosť vojenského napadnutia z nepriateľských regiónov. Je horúcou nepríjemnou realitou, že v súčasnosti hrozí vypuknutie novej vojny, v ktorej by územie USA mohlo byť napadnuté mimoriadne rýchlo operujúcimi strojmi nevídanej sily, neznámeho pôvodu, lietajúcimi obrovskou rýchlosťou od jedného pólu k druhému. Uvedomujeme si, že všetko, čo sa odohralo pred našimi očami, vzbudzuje obrovské obavy, pričom by to mohlo budúcnosť učiniť veľmi spletitou ...".

Admirál Byrd bol ihneď po návrate predvolaný do Washingtonu a 14. apríla 1947 bol uvítaný štátnym sekretárom US Navy J. Forrestalom. Krátko potom bol dlho vypočúvaný bezpečnostnou službou OSS (predchodca CIA). Všetky materiály, ktoré boli privezené expedíciou, vrátane videozáznamov, boli okamžite prevedené do režimu "Top Secret" s najvyšším stupňom utajenia. OSS v obavách z vyzradenia veľmi utajovanej spolupráce s Iluminátmi a tieňovou vládou (Deep State) a entiami mimozemského charakteru (označovanými v tajných spisoch OSS a tajných archívoch SS ako Gizeh Intelligence z oblasti Aldebaran) presadila, aby bol admirál Byrd niekoľko mesiacov držaný v úplnom ústraní, pokiaľ neutíchne horúčkovité pátranie novinárov. Nakoniec bol admirál Byrd vyhlásený za mŕtveho, v skutočnosti však obdržal v rámci operácie Operation Deep Freeze novú identitu, ktorá ho mala chrániť pred útokmi cudzích tajných služieb. Admirál Byrd bol totiž živým nositeľom mimoriadne významných štátnych tajomstiev s vysokým stupňom utajenia.

Štátny sekretár J. Forrestal bol poslaný do dôchodku a umiestnený na psychiatrickom oddelení v Betheseda Naval Hospital, kde k nemu nemala prístup ani jeho manželka. Umiera nakoniec samovraždou - skokom z okna, ktorá bola pochopiteľne zinscenovaná tajnými službami. Podobný osud mal aj admirál Byrd, bolo totiž potrebné sa zbaviť čím skôr veľmi nepohodlných svedkov významných utajovaných skutočností. Podľa viacerých zdrojov poznania, vrátane duchovných, za objednávkou vrážd stojí Deep State (tieňová vláda, či Ilumináti).

Hlavným princípom, pre ktorý boli odstránení, bola opozičná skupina amerických vlastencov operujúcich v rámci US Navy COM 12 / CABAL, ktorá po debakli s operáciou "High Jump" veľmi komplikovala uskutočňovanie tajných zámerov tieňovej vlády už od samého zahájenia experimentov v rámci projektu Rainbow (Filadelfský experiment), o ktorých sme písali v iných článkoch. 


Čo sa dialo po konfliktoch v súvislosti s operáciou "High Jump"?

Viaceré zdroje poznania naznačujú, že nacisti sa postupne presunuli z Antarktídy na tajné podzemné základne v Ohňovej zemi a v Argentíne. Duchovné zdroje poznania a pamäťové jednotky naznačujú, že došlo sčasti aj k nacistickým leteckým dočasným presunom na Mesiac (v orbite Zeme) a aj na určité prieskumné formácie na Marse. Vedný odbor archeoastronómia sa podrobne venuje najmä oblastiam na Marse známym ako Cydónia a Elysium (viď kniha Mimozemská Inteligencia a Cesta na Mars). Najvyššie špičky nacistov však zostali v tesnom kontakte s Iluminátmi (na území USA) v rozvíjaní štruktúr celosvetovej fašistickej totalitárnej tieňovej vlády.

8. januára 1956 vedci z chilskej antarktickej expedície zaznamenali veľmi rušnú niekoľkohodinovú leteckú prevádzku lietajúcich strojov neobvyklej konštrukcie valcového a diskoidného tvaru v oblasti Weddelovho mora. V skutočnosti uniknuté utajené informácie potvrdili, že išlo o tajnú americkú námornú operáciu s názvom "Penguin War", ktorej výsledok bol oveľa horší, ako osud už popisovanej expedície admirála Byrda. 

Po tajnej dohode so SSSR, boli opustené nacistické základne na Antarktíde zničené dvomi nukleárnymi náložami v rámci experimentovania s ovládaním pôsobenia tohto typu zbraní. Všetko bolo zdokumentované podrobnými dôkazmi, mapami, obrazovými dôkazmi, ktoré dodnes existujú. Potvrdzujú to napríklad aj dôkazy a merania vedcov z Juhoafrickej republiky, ktorí v oblasti New Schwabenland potvrdili dve jadrové explózie. 

Prvá sa odohrala dňa 27. augusta a druhá 9. septembra 1958, išlo o odpálenie na povrchu. Prieskum tejto oblasti, prebiehal najprv v roku 1957 a neskôr opakovane pod krycím názvom "Medzinárodného geofyzikálneho výskumu", prevádzaný približne po uplynutí doby potrebnej k poklesu indukovanej rádioaktivity zasiahnutého územia na znesiteľnú úroveň. Okrem iného bolo zistené, že aktivita nacistických ponoriek a diskových lietajúcich strojov po roku 1947 v tejto oblasti "Zeme kráľovnej Maud", utíchla. 

Duchovné zdroje poznania jednoznačne potvrdzujú, že projekt s názvom "Deep Freeze", riadený Iluminátmi a tieňovou vládou, bol zásterkou pre úplné "upratanie" všetkého, čo sa stalo na Antarktíde v súvislosti s debaklom expedície admirála Byrda, vrátane zničenia opustených nacistických základní.

V tejto časti je potrebné obrátiť pozornosť na prastaré texty a to konkrétne Lhasský manuskript z tibetských kláštorov Bonn - po. Ide o mimoriadne pravdivé texty, ktoré boli preložené z tibetštiny viacerými autormi. V týchto spisoch sa uvádzajú presné miesta podzemných archívov na viacerých miestach Planéty Zem (nielen v Egypte, napr. Peru, Antarktída, Mount Shasta, Pyreneje, jazere Titicaca a ďalších ...), kde boli uschované dokumenty o informácicách vedy a technológii, ktoré sú mimoriadne staré a ešte aj dnes predbiehajú stále svoju dobu. Áno, ide aj o informácie, pre ktoré bol zlikvidovaný Nikola Tesla. Voľné zdroje energie v prospech ľudstva, by totiž položili súčasný finančný systém na lopatky. Podrobne sa o týchto informáciách zmieňujú viacerí bádatelia, napríklad Edgar Cayce, Lobsang Rampa (kniha Jaskyňa Predkov). Niekedy rozvedieme aj dielo Nikolu Teslu tak, ako sa v školách neučí ... 

Aj dnes máme možnosť vidieť množstvo nacistických pohrobkov, napríklad v štruktúrach Európskej únie (nielen Leyenovú), establishmente USA, na Ukrajine, a aj inde na Zemi, kde je možné priamo vystopovať ich nacistických predkov, ktorí boli súčasťou, alebo spolupracovali v minulosti s nacistickými špičkami, pri eugenických experimentoch na ľuďoch a podobne. Zamyslite sa, čo je možné očakávať od týchto neľudských kreatúr, ktoré si myslia, že sú nadradené ostatným ľuďom na Planéte Zem? Tomuto sa niekedy povenujeme.

Pokiaľ vás zaujíma hlbšie štúdium súvislostí, odporúčame knihu Posledné Varovanie - Dejiny Nového Svetového Poriadku, ktorá bude mať viac dielov ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2023

https://www.ariadneknihy.sk/