DEJINY NOVÉHO SVETOVÉHO PORIADKU

DAVID ALLEN RIVERA: POSLEDNÉ VAROVANIE

Toto je vynikajúci zdroj o povahe a pôvode hnutia smerom k jednosvetovej vláde. Množstvo hĺbkového výskumu vysvetľuje úlohy hlavných zložiek sprisahania v súčasnosti, ako sú Federálny rezervný systém, Výbor pre zahraničné vzťahy (CFR), Trilaterálna komisia a Bilderbergers. História Nového svetového poriadku je sledovaná, od Iluminátov a podnietenia Francúzskej revolúcie až po prevzatie vlády USA bankármi v roku 1913, svetové vojny, vzostup komunizmu a Organizáciu Spojených národov.ČAS TRVANIA: 18:42

Obsah a úvod do knihy, ktorá vysvetľuje okolnosti vzniku Nového svetového poriadku a príčiny udalostí dejúcich sa v súčasnosti.


ÚVOD 

ČAS TRVANIA: 56:16

Citáty politikov, predstaviteľov USA v médiách od začiatku 20. storočia, kde zjavne predstavujú Nový svetový poriadok. Bush, Clinton, Kissinger, Edward VIII., Rockefeller, Gorbačov, Roosvelt, House, Brzezinski a ďalší predstavitelia CFR, Bilderberger...


čas trvania: 1:08:02

Zrodenie tyranie, ilumináti, Adam Weishaupt, slobodomurári, utkávanie sprisahania, Dom Rothshild, Vault Bruton, Francis Bacon - Nová Atlantída, "Veľký plán"., Benjamin Franklin, 


čas trvania: 1:00:28

rast slobodomurárskeho knutia v 17. a 18. storočí, slobodomurárske hnutie ako náboženstvo?, organizačná štruktúra, infiltrácia iluminátov a rast, svetové ciele iluminátov, rast a likvidácia niektorých lóži a ich utajovanie...

CIELE ČLENOV ILUMINÁTOV Z ROKU 1785: 1. zrušenie monarchie a všetkej nadriadenej vlády, 2. zrušenie súkromného vlastníctva, 3. zrušenie dedičstva, 4. zrušenie vlastenectva, 5. zrušenie rodiny zrušením manželstva, akejkoľvek morálky a inštitútu spoločnej výchovy detí, 6. zrušenie akéhokoľvek náboženstva.


čas trvania: 1:07:59

Francúzska revolúcia a Ilumináti, Saint Germain, Alessandro de Cagliostro, revoluční vodcovia vo Francúzsku, PhiBetaKappa, Scull&Bones, Viedenský kongres 1814-15, Tajná zmluva z Verony, Vedenie iluminátov sa mení