Tatiana Vasilievna Gračeva

o autorke a diele

Sergej Vladimirovič Timčenko, člen Zväzu spisovateľov Ruska šéfredaktor časopisu Slavjanka: 

Tatiana Gračeva je svedomím a cťou Ruska. Bola a zostala Ruskou. Skutočne pravoslávna manželka-bojovníčka, ktorej od-vahe môže vzdať hold každý hrdina Ruska. Jej múdrosť dokázala prevážiť inteligenciu légií medializovaných politológov a "hovoriacich hláv". Ak by jej myšlienky, vyjadrené iba v jednej "neviditeľnej chazarii", kde talentovane spojila vedecký výskum a názory židovských historikov, spisovateľov, verejných činiteľov a zaviedla pojem "chazarokracia", potrebný pre skutočné pochopenie modernej reality, oblasť politológie, by sa stala majetkom celej spoločnosti, nikto by dnes netvrdil tie falošné a v podstate hriešne stanovovanie cieľov, podľa ktorých nešťastní Anglosasovia, Veľká Británia, USA – "kolektívny Západ" sú vyhlásené za nepriateľov Ruska a napokon, ktoré sú už dlho prísne kontrolované chazarokraciou - hlavnou hnacou náboženskou a geopolitickou silou bezprávia Mystery. 

S odvolaním sa na diela izraelského profesora stredovekých dejín na Tel Avivskej univerzite Abrahama Poljaka, na knihu 394 Tatiana V. Gračeva: Neviditeľná Chazária britského publicistu židovského pôvodu Arthura Koestlera "Trinásty kmeň", na články v židovských a západných encyklopédiách, Tatiana Gračeva presvedčivo prezentovala v verejné pole hypotéza o chazarskom pôvode moderných aškenázskych Židov, ktorí tvoria viac ako 90 % svetového židovstva. Podľa tejto historickej doktríny nie sú aškenázski Židia žiadnym spôsobom etnicky príbuzní s palestínskymi Židmi Starého a Nového zákona. Nie sú Semiti a sú prevažne chazarského, turkického pôvodu, geneticky majú bližšie k Hunom, Ujgurom a maďarským kmeňom, nie však k potomkom Abraháma, Izáka a Jakuba, k tým Židom, ktorým sa apoštol Pavol vo svojom posolstve venoval. Odtiaľ, pramení názor, aký dôležitý je tento objav pre skutočné vnímanie a pochopenie udalostí náboženského, ekonomického, politického života vo svete, ako aj v samotnom Rusku v kontexte jeho národnej bezpečnosti, je zrejmé a pochopiteľné pre každého mysliaceho človeka. 

Takmer senzačná bola ďalšia kniha Tatiany Gračevy - "Čína v náručí draka". V nej so svojou neodmysliteľnou mnohostrannou škrupulóznosťou uvádza verziu stáročného pobytu Číny pod vládou Neviditeľnej Khitanie - ázijského náprotivku Neviditeľnej Chazarie, zjednotenej judaistickým duchom kmeňa Dan a rodiny, väzby od čias ich spoločného pobytu v rámci Turkického kaganátu. Chazarokracia v Európe aj v anglosaskom svete, ako aj laokracia, generovaná čínskymi Khitanmi, sa od pradávna usilovali o jediný mystický impulz ovládnutia sveta, budovanie globálne-ho kráľovstva Antikrista, nového Babylonu resp. nový svetový poriadok. 395 Tatiana V. Gračeva: Neviditeľná Chazária Práve kvôli dosiahnutiu tohto cieľa chazarokracia aj dnes skrýva svoje skutočné etnické korene, privlastňuje si etnicitu starých Židov, rozpúšťa sa medzi národmi, v ktorých strede sídli a tvorí, podľa F. M. Dostojevskij, "štát v štáte". Podobne ako Chazari, aj čínsky Khitan sa odklonil od princí-pu etnicity. "Kamuflovali svoju etnickú príslušnosť," napísala Tatiana Gračeva, "aby sa rozpustili medzi Číňanmi a začali ma-nipulovať s touto krajinou...". "Kitanija sa pre Čínu stala tým, čím sa stala Chazaria pre Rusko… Chazarský svet je úzko spo-jený kmeňovým a duchovným príbuzenstvom so svetom Khitan a má s ním rovnaké náboženské ciele. Tieto dva svety sú dve krídla jedného draka (okrídlený had), symbol kmeňa Dan... Po zamotaní Ázie svojou sieťou začal svet Khitan (Invisible Kidania) využívať ázijský svet na dosiahnutie svojich politických, ekonomických a duchovných Ciele. Chazarský svet (Invisible Khazaria) urobil to isté vo vzťahu k západnému svetu. Knihy Tatiany Gračevy dávajú príležitosť vnímať všetko, čo sa deje vo svete a v Rusku, iným spôsobom. Ukazuje sa, že taký neočakávaný ekonomický rast a taký rýchly pokrok v digitálnych technológiách na kontrolu populácie v Číne, ktorému Chazarokracia pridelila úlohu rezervnej platformy po kolapse (a v dôsledku toho úplného drancovania) Spojených štátov. Pochopiteľné sú aj mnohé udalosti spojené s vojnou na Ukrajine, ktorá je v plánoch Neviditeľnej Chazárie predurčená na miesto vzniku Novej Chazárie. 

Tatiana Gračeva, ktorá podrobne odhaľuje duchovnú podstatu Neviditeľnej Khazarie, neustále zaznamenávala v každej zo svojich kníh svoju finančnú, ekonomickú, ideologickú a politickú moc vo svete; dal jasne najavo, že nie nejednotná, "atomizovaná" ruská diaspóra je schopná odolať konečnej realizácii globálnych plánov Neviditeľnej Chazárie, akou sú dnes Rusi v Rusku, ale suverénny ruský ľud zjednotený v Isusovi Christovi. Hlboko chápala nevyhnutnosť opričninskej duchovnej a morálnej očisty Cirkvi a spoločnosti, oživenia pravého pravoslávia v duchu Svätej Rusi na ruskej zemi. Táto myšlienka je pravdivá, z hĺbky jej duše zaznieva vo všetkých jej knihách. Protikresťanskému projektu "Chazaria", napísala, dnes môže odolať iba obnovená Svätá Rus, ktorá presadzovala politický projekt tretieho Ríma ako nevyhnutnú ideologickú zbraň, národ-ný projekt na ochranu posvätnej ruskej štátnosti, ktorú môže us-kutočniť len politická moc, ktorá sa úplne podriadila Bohu, napriek svojej pýche sa preorientovala z princípu odluky posvät-ného a svetského na princíp synergického súladu svetských a cirkevných autorít. 

Čo je nemožné pre ľudí, je možné pre Boha. Jedine Boh môže poraziť Antikrista a zvrhnúť jeho moc vo svete. Profesionálne zaoberajúca sa predovšetkým otázkami národnej bezpečnosti, T. V. Gračeva dospela k pevnému poznaniu neoddeliteľnosti globálnych politických procesov od duchovnej a duševnej sféry života. Vo svojich štúdiách sa zaoberala okult-nými kabalistickými prvkami toho, čo sa bežne nazýva zákulisným svetom, varovala pred Tajomstvom bezprávia a blížiacou sa katastrofou, ktorá hrozila zničením Ruska. Vo svojom posolstve čitateľom dokázala komplexom vojensko-politických opatrení potrebu jednoty duchovného a morálneho boja ľudí za ich hodnoty, pretože bez pochopenia duchovnej zložky konfrontácie medzi Ruskom a jeho nepriateľskou sily, nie je možné ochrániť duše ľudí a vyhrať boj o ďalšie generácie. Ako základ duchovnej suverenity Ruska, Tatiana Vasilievna, samozrejme, považuje pravoslávie a duchovnú obrodu. Medzi hlavné diela Tatiany Gračevy patria "Neviditeľná Chazária", "Svätá Rus proti Chazarii", "Pamäť ruskej duše", "Keď moc nie je od Boha", "Posledné pokušenie Ruska" a ďalšie, ktoré nepochybne kladú autora medzi vynikajúcich vlaste-neckých bádateľov moderny a pre mnohých sa stali zjavením, nútiacim iný pohľad na dianie okolo. 

Začiatkom roka 2024 sme vydali poslednú a najviac opisujúcu knihu udalosti, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine od roku 2013. Všetko sa však začalo už v 60. rokoch 19. storočia a akú úlohu v tom zohrala Rakúsko- Uhorská monarchia, Ukronacisti a ako to celé v dejinách bolo a prečo to vyústilo práve do konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou - do bratovražednej vojny? V čom spočíva návrat do Chazarskej Atlantídy a prečo? A vraciame sa späť k Neviditeľnej Chazárii


RUSKÝ MEDVEĎ SA NIKDY NEVZDÁ, KEĎ SA RAZ PREBUDÍ!!!