PODUJATIA

Nepoznaná história ľudstva

Príjemné stretnutie s priaznivcami kníh a poznania sa uskutočnilo 11.10.2022 v Hontiansko-novohradskej knižnici vo Veľkom Krtíši. Rozprávali sme sa o skrytej histórii ľudstva, o dôležitosti pravdivého poznania, minulosti, vzdelávaní, najvyššej hodnote - ľudskom živote a o latentnom nevyužitom potenciále ľudských bytostí dnešného typu. Ďakujeme organizátorom aj účastníkom.

Link: Knižnica Veľký Krtíš

POKIAĽ MÁTE ZÁUJEM ZORGANIZOVAŤ STRETNUTIE A BESEDU S NAMI PRE SKUPINU ĽUDÍ VO VAŠOM MESTE, NAŠOU PODMIENKOU JE ÚHRADA CESTOVNÝCH NÁKLADOV A ZAKÚPENIE NIEKTOREJ Z KNÍH, KTORÉ PRINESIEME SO SEBOU, PRÍPADNE DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK PRE NAŠE OBČIANSKE ZDRUŽENIE, KTORÉ POUŽIJEME PRE NAŠU ČINNOSŤ A VYDÁVANIE KNÍH.
MÔŽEME  ZAVÍTAŤ AJ K VÁM SPOLU S NAŠIMI KNIŽKAMI A PODELÍME SA S VAMI O NAŠE POZNANIE