PODUJATIA

Tento rok sa môžete tešiť osobne 
na prednášku a diskusiu o zdraví 
v Hontiansko-novohradskej knižnici 
vo Veľkom Krtíši 
na témy:

21. apríla 2023

Diéta alebo Zdravý životný štýl (Ako môže psychika, stavba tela a endokrinný systém ovplyvniť zdravie?) - teoreticky aj prakticky náš overený spôsob práce na sebe.

a predbežne 6. októbra 2023 

Ako si zostaviť zdravý jedálniček? Makro a mikroživiny vo výžive - ako ovplyvňujú zdravý životný štýl.

Tešíme sa na Vašu účasť a ďakujeme za zdieľanie.Nepoznaná história ľudstva

Príjemné stretnutie s priaznivcami kníh a poznania sa uskutočnilo 11.10.2022 v Hontiansko-novohradskej knižnici vo Veľkom Krtíši. Rozprávali sme sa o skrytej histórii ľudstva, o dôležitosti pravdivého poznania, minulosti, vzdelávaní, najvyššej hodnote - ľudskom živote a o latentnom nevyužitom potenciále ľudských bytostí dnešného typu. Ďakujeme organizátorom aj účastníkom.

Link: Knižnica Veľký Krtíš

POKIAĽ MÁTE ZÁUJEM ZORGANIZOVAŤ STRETNUTIE A BESEDU S NAMI PRE SKUPINU ĽUDÍ VO VAŠOM MESTE, NAŠOU PODMIENKOU JE ÚHRADA CESTOVNÝCH NÁKLADOV A ZAKÚPENIE NIEKTOREJ Z KNÍH, KTORÉ PRINESIEME SO SEBOU, PRÍPADNE DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK PRE NAŠE OBČIANSKE ZDRUŽENIE, KTORÉ POUŽIJEME PRE NAŠU ČINNOSŤ A VYDÁVANIE KNÍH.
MÔŽEME  ZAVÍTAŤ AJ K VÁM SPOLU S NAŠIMI KNIŽKAMI A PODELÍME SA S VAMI O NAŠE POZNANIE