BLOG

Duchovné poznanie priaznivého vývoja hovorí o axióme, ktorá znie : "Čím je vyššia frekvencia energie vyváženosti (duchovná sloboda a spravodlivosť, ... úroveň Vedomia), tým ťažšie sa ukotvuje do materiálneho sveta." To je jedna z Právd, ktorá je platná, avšak veľmi nevítaná a nevďačná pre bežných ľudí. Slovensko je výnimočné za posledných 33...

Kto chce kam, pomôžme mu tam, sa hovorí. Rozklad a prehnitosť štruktúr EÚ, konkrétne Európskeho parlamentu ukázala učebnicový príklad začiatku konca tejto štruktúry, ktorý sa postupne blíži. Rezolúcia, ktorá účelovo označila Rusko za teroristický štát, je to isté, ako keby každému z občanov v EÚ a teda aj nám, namaľovali na chrbát terč. Jasné...

Táto téma na prekvapenie zaujíma mnohých z vás čitateľov, nakoľko vidíte tento princíp komplexu často prejavovať sa v spoločnosti aj na Slovensku, či už je to u politikov, úradníkov, manažérov, proste mnohí z vás to vnímajú ako často viditeľnú poruchu u ľudí.

Keď sa zamyslíme nad poslednými 33 rokmi života, prináša to mnohé veľmi pekné spomienky v rodinnom, pracovnom aj spoločenskom živote a pochopiteľne aj spomienky, ktoré sú skôr trúchlivé. Je to ako v Prírode :-)