ROZHOVORY S PROFESOROM ŠAFINOM


Tieto rozhovory robíme pre naše vydavateľstvo a zároveň už 5. rok učíme vrámci domácej školy doma nášho syna a našim zámerom je obohatiť ľudí aj o zaujímavé témy z oblasti filozofie, aj tej na východ od nás. Na našu prosbu na pána profesora Šafina, že by sme radi urobili cyklus relácií pán profesor súhlasil a teraz ho tu s radosťou chceme privítať.

Pán profesor Ján Šafin je doktor teológie, bol dekanom Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity a momentálne stále vyučuje na Prešovskej univerzite, na katedre cirkevných dejín a byzantológie, zároveň plní úlohu pravoslávneho kňaza, vydal viacero publikácií a keď sa pozriem do databáze kníh, tak je tu uvedených množstvo titulov ako Sofia v dejinách - fragmenty z dejín učenia o Sofii, Sofiologické hľadania alebo neučiníš si modlu, Aktéri svetovej východnej otázky, kladie dôraz na samovzdelávanie. Dlhšie obdobie spolupracuje aj s Infovojnou.

Veľmi zaujímavé knižky pána profesora máme k dispozícii aj na našom e-shope E-OBCHOD.