ROZHOVOR S MIMOZEMŠŤANOM

Obsahom tejto knihy je list, oficiálne prísne tajné prepisy rozhovorov Armádneho letectva USA a osobné poznámky, ktoré dostal autor knihy od zosnulej Matildy O'Donnell MacElroyovej. Jej list pre neho tvrdí, že tento materiál je založený na sérii rozhovorov, ktoré uskutočnila s mimozemskou bytosťou júli 1947 v Roswelli, ako súčasť jej úradnej povinnosti zdravotnej sestry v USA u Armádneho letectva.

Mimozemšťan, s ktorým urobila rozhovor, sa identifikovala ako dôstojníčka, pilotka a inžinierka Expedičnej jednotky Oblasti, rasy bytostí, ktorá posledných 10 000 rokov používala Pás asteroidov v našej Slnečnej sústave ako medzigalaktickú základňu. Jej poslednou vôľou bolo, aby sa prepisy konečne dostali na svetlo sveta.

V liste, ktorý bol doručený s prepismi, pani MacElroyová hovorí: "Ľudstvo musí poznať odpovede na otázky, ktoré sú obsiahnuté v týchto dokumentoch: Kto sme? Odkiaľ sme prišli? Aký je náš účel života na Zemi? Ak existuje inteligentný život inde vo Vesmíre, prečo nás nekontaktovali? Je nevyhnutné, aby ľudia pochopili ničivé následky pre naše fyzické a duchovné prežitie, ak nepodnikneme účinné kroky na potlačenie dlhotrvajúcich a všadeprítomných účinkov mimozemských zásahov na Zemi.


Kniha okrem iného potvrdzuje napríklad aj mnoho informácii uvedených v knihách Dve Tretiny, Výnimočná planéta a Mimozemšťania v pozadí vlády USA ... poukazuje vzájomnými prienikmi na pravdivosť informácii". Zaujímavosťou, ktorú prináša táto kniha je, že už pred viac ako 70 biliónmi rokov lineárneho vnímania času existovali v jednej vyspelej galaxii vyspelé výskumné laboratóriá vedeckých spoločností, ktoré sa zaoberali vytváraním éterických (nehmotných) genetických matríc a predpisov rôznych typov bytostí, prírodných a ľudských bytostí pre rôzne Svety a vetvy Stvorení...

Počet strán: 180

Rok vydania: 2021

18,90  EUR VRÁTANE  POŠTOVNÉHO