OSLOBODZOVANIE ÚZEMIA SLOVENSKA 1944-45 A SNP

Lokalita : Podkriváň - Detva - Vígľaš                                     Lokalita :  Dukla - Tokajík - Dobšiná - Telgárt -                                                                                                                             Muráň - Červená skala - Horehronie

Oslobodzovanie územia SLOVENSKA a udalosti Slovenského národného povstania v období ukončenia 2. sv. vojny roky 1944 - 1945 ... 1. časť rozhovorov s Ing. Jurajom Stehlíkom o oslobodení územia Slovenska v lokalite Podkriváň - Detva - Piešť - Stožok - Vígľaš - Dúbravy - Očová - Zvolenská Slatina - Lieskovec - Zvolen ... Červenou armádou a jej jednotlivými formáciami, Altajská divízia, ústredná Moskovská divízia, 40. a 42. armáda a ďalšie ... Kráľovská 1. a 2. rumunská armáda pôsobila pri oslobodzovaní zo smeru od Ábelovej a Budinej, spolupráca s jednotlivými zložkami Červenej armády, ... horské prostredie a členitý terén na Slovensku viac vyhovovali oslobodzovacím vojskám než fašistom, prínos partizánov a odboja s precíznou koncepciou, ... detailné informácie o pribehu oslobodzovacích operácií okolo Vígľaša, ... sídlo fašistického velenia Wehrmachtu na Slovensku v Očovej, dôležitosť pravdivého poznania minulosti o našej vlasti, histórii ako súčasť sebaúcty k sebe a k národu a ďalšie zaujímavosti ...

Zverejnené : 3. septembra 2023 (relácia v trvaní 1:48)

2. časť rozprávania o oslobodzovaní územia Slovenska a udalostí Slovenského národného povstania v období ukončenia 2. sv. vojny v rokoch 1944 - 1945 s Ing. Jurajom Stehlíkom : 79. výročie SNP a uctenie pamiatky hrdinov SNP na Dukle a v obci Tokajík, ... udalosti vstupu na územie Slovenska a ťažké boje na Dukle, ... SNP a koordinácia partizánov a Červenej armády, ... operácie 1., 4., 2., 3. Ukrajinského frontu v oslobodzovacích operáciách, ... pôsobenie 1. tankovej armády Wehrmachtu, nacistov, fašistov s pechotou a jednotkami SS na Slovensku, ... hlavné ciele oslobodenia ... smery Berlín, Budapešť, Wiedeň, ... význam ropných ložísk okolo Balatonu, ... význam 2. ukrajinského frontu cez Maďarsko pri likvidácii nemeckých okupantov, ... význam Kráľovskej rumunskej armády pri oslobodení stredu Slovenska a Horehronia, ... partizánske operácie okolo obcí Muráň, Telgárt, Staré Hory a mnoho rôznych zaujímavostí z tohto obdobia ...