Stále máme na SLOVENSKU nádej, že mravná intuícia ako duchovná úloha Slovanov v evolúcii žije ...

14.10.2022

V našich článkoch opakovane píšeme, že duchovnou úlohou Slovanov je v evolúcii ľudskej civilizácie mravná intuícia. Odkiaľ to vieme? Z duchovného pozadia sveta, so zdrojov pravdivých informácii. Je to dlhoročná prax, na ktorú sa môžeme spoľahnúť. Nikdy nesklamala. 

Mravná intuícia je niečo vyššie, čistejšie, energeticky jemnejšie, čo prevyšuje to nízke, prízemné, a často skazené, čo prináša západná kultúra hegemónie, ovládania, moci peňazí bez ľudskosti (česť výnimkám). 

V Slovanstve sa prejavovala mravná intuícia už v minulosti vo filozofii ako Sofiológia, ktorá smeruje k celistvej múdrosti a pravde, stále jemnejším hladinám spolupráce v mieri. Dejiny o tom vedia svoje. 

Taktiež opakovane v našich článkoch píšeme, že duchovnou úlohou Slovenska ako srdca Európy je vyváženosť, spájanie priaznivých spolupracujúcich častí do celistvosti, schopnosť rozpoznávať Dobro a zlo, Pravdu a lož, keď chcete tak vytváranie duchovných a materiálnych mostov pre spoluprácu a MIER so súčasnou schopnosťou silnej integrity osobností aj národa, tvorenie nových vyšších cností, o ktoré sa môže oprieť vedecko - technický pokrok. Život v súlade s Prírodou, sebestačnosť ... Áno, väčšina ľudí je od týchto téz vzdialená na svetelné roky ...

Je to presný opak toho, čo robí Čaputová a štátnické pseudoelity na Slovensku už vyše dvoch rokov. Zničili Slovensko, obrovské škody sa budú reparovať minimálne 15 rokov. Pokiaľ je srdce v organizme choré, ovládnuté temnými vplyvmi, nemôže zdravo fungovať ani organizmus.

V našich reláciách podcasty ... Rozhovory s profesorom Šafinom, sme hovorili okrem iného aj to, že sa prejavilo na Slovensku svojim názorom niekoľko mladých sudcov (mužov aj žien), ktorí si uvedomili, že mravná čistota je niečo, čo stojí nad skazenou a zneužívanou legislatívou tvorenou totalitnými vládami. Nie je možné tolerovať rámce práva, ktoré idú proti spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti. Boli sme príjemne prekvapení, že takéto bytosti medzi sudcami na Slovensku existujú. Pretože práve na Slovensku sa vytvárajú legislatívne rámce takého charakteru, aby ničili ľudskú dôstojnosť a smerujú proti spravodlivosti, o tom niet pochýb.

Zaujalo nas aktuálne stanovisko JUDr. Harabina, ktoré zverejnil aj na telegramovom streame dnes 14. 10. 2022 o 16:16 hod. v súvislosti s Čaputovou, jednoznačne je možné sa s ním stotožniť. Práve Čaputová je tá entita, ktorá zmarila petíciu občanov Slovenska za referendum opakovane, práve ona je tá, ktorá je vtelenou falošnosťou, práve ona je tá, ktorá šíri nenávisť a šikanovanie jednotlivcov, ktorí sú nepohodlní pre svoje názory. Ako ju nazval JUDr. Harabin "Čaputová spoluarchitekt a dlhodobý podprahový šíriteľ nenávistného extrémizmu". Jednoznačne podpisujeme.

Podobne sa trefne a pravdivo vyjadril aj sudca JUDr. Patrik Števík, ktorý je sudcom na Okresnom súde Bratislava II na adresu Čaputovej :

..."Zuzana Čaputová ohradzujem sa voči Vašim slovám ako človek, občan Slovenskej republiky a aj ako sudca. Už dva roky pevnou rukou, v ktorej stískate totalitné pero, podpisujete rozsudky smrti pre demokraciu, právny štát, nezávislosť súdnej moci, ľudské práva a suverenitu Slovenskej republiky. 

Robíte tak pod zámienkou solidarity, slušnosti a zodpovednosti. V skutočnosti však šírite či tolerujete nenávisť a zlobu voči ľuďom, ktorí nezdieľajú Vaše hodnotové nastavenie. Legendárne sú Vaše útoky na slobodu prejavu. Podporujete nenávistné prejavy voči občanom Slovenskej republiky, ktorí sa slobodne rozhodli nezaočkovať, ktorí nenaskočili na Vašu lživú protimierovú vojnovú rétoriku popierajúcu platné geopolitické zákonitosti a podporujete rozklad právneho štátu útokmi na súdnu moc spochybňovaním súdnych rozhodnutí tak, ako ste to urobili vo svojom poslednom vyjadrení. 

Súdnu moc zbavujete nezávislosti podpisovaním zákonov, ktoré popierajú princípy právneho štátu a obchádzajú legislatívny proces. Vyzývam Vás, aby ste sa prestali správať v úrade prezidenta ako aktivista šíriaci nenávisť medzi občanmi Slovenskej republiky a útočiť na súdnu moc a rozhodnutia súdov len preto, že sa snažíte zakryť svoj podiel viny za napätú a nedôstojnú situáciu v našej krajine plnú nenávisti. Vyzývam Vás, aby ste prestali šíriť vojnovú propagandu a ako hlava štátu sa zasadili za odstránenie rozporov, ktoré viedli k tragickému vojnovému konfliktu na Ukrajine. 

Prestaňte prenasledovať ľudí, ktorí odsudzujú vojnovú agresiu na Ukrajine, ktorí sú úprimne na strane mieru a zároveň sa pýtajú na príčiny konfliktu. Iba pochopením príčin sa v budúcnosti môžeme výhnúť opakovaniu vojenských agresii a stratám na ľudských životoch. Som občan Slovenskej republiky a nie je mi jedno akú krajinu odovzdáme našim potomkom.

Vaša predstava o mieri eskaluje napätie, ožobračuje občanov Slovenskej republiky a ohrozuje mierový život v našej krajine. Ako prozápadne orientovaný človek, ktorý si ctí 2500 ročný európsky filozofický, náboženský, politický a morálny odkaz na Vás apelujem, aby ste hľadali mierové riešenie za rokovacím stolom a nie na bojisku, na ktorom zomierajú desaťtisíce Európanov. Ontologická núdza, v ktorej sa ocitla európska spoločnosť sa nesmie riešiť zbraňami a obeťami na ľudských životoch, ale návratom ku koreňom európskej kultúry. Návrat k Platónovej starostlivosti o dušu, ktorá tvorí jadro európskej identity je zároveň návratom k mieru, ľudskej dôstojnosti, intelektualizmu a k uspokojivej životnej úrovni. Tak ako sa stal dialóg a zdravý rozum tvorcom európskych hodnôt založených na ius naturale, tak len dialóg ako priestor pre hľadanie pravdy môže previesť Európu cez úskalia dnešných dní."...

... opäť v princípe podpisujeme ...

...

V duchovnom pozadí sveta prebiehajú sústavne boje medzi Svetlom a temnotou na viacerých frekvenčných úrovniach. 

Žiaľ je potrebné pravdivo uviesť, že drvivá väčšina ľudí na Slovensku je stále pasívnych, ich integrita pokrivkáva, akoby bola ovládnutá, ich vnútro je paralyzované strachom zo straty majetku, postavenia, zamestnania, falošných istôt. Nezáujem, rezignácia, ešte stále si neuvedomujú najvyššiu hodnotu, ktorou je ľudský život. Štátnické pseudoelity ale aj mnoho ľudí je "obsadených" a ovládnutých temnými duchovnými bytosťami, väčšinou o tom nevedia ... avšak čo je podstatné škodia a parazitujú na okolí, ničia životy ľudí na Slovensku.

Práve z toho ťaží temná strana aj v duchovnom pozadí sveta, parazituje a útočí najmä v nižšej astrálnej úrovni. Preto je potrebné vystúpať na vyššiu frekvenčnú úroveň, výjsť zo zóny komfortu. Pokiaľ v sebe neživíme nádej, odvahu, vyváženosť, cnosti, vnútorný MIER, nemáme šancu zmeniť okolie. 

Nové priaznivé deje a koncepcie vývoja môžu vznikať jedine na vyššej úrovni Vedomia, oproti tej, na akej vznikli dnešné problémy.

Pani Čaputová, pokiaľ by mala štipku cti, dávno by sa vzdala funkcie, ani smrad by za ňou nezostal. Je to hanba, fuj ... Je to tak niečo úbohé, že je umenie takto zúfalo stratenú "elitu" nájsť v dejinách, skutočne hanba. Pochopiteľne, nie je jediná na Slovensku. Ešte aj v súčasnosti zneužívať tragédiu na zvyšovanie si popularity u občanov SR, ktorá je už dávno stratená ... je nám z toho na zvracanie ...  

Slováci majú obrovskú srdečnosť a to je niekedy sebazničujúce, najmä pokiaľ nemáme vnútornú vyváženosť bytosti. Stále sa spoliehame, že falošnou demokraciou sa niečo zmení. Nie nezmení !!!

Formulka "ja chcem mať pokoj" už neobstojí priatelia, na Zemi nie ste na to, aby ste "mali pokoj", ale aby ste splnili svoje poslanie, ktoré vás presahuje, kvôli ktorému ste sa tu zrodili ...

Každý jedinec musí vytvoriť viac pozitívnych činov pre dobro, pre priaznivý vývoj, než si dokáže predstaviť, to je sebaprekonanie, rozsvietenie svojho vnútorného svetla ...


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

https://www.ariadneknihy.sk/