VESMÍR V NÁS

Pripravujeme pre našich poslucháčov cyklus relácií (podcastov), v ktorých sa budeme rozprávať s astrofyzičkou a vysokoškolskou pedagogičkou doc. RNDr. Máriou Csataryovou, PhD. z Prešovskej univerzity. Budeme si hovoriť o zaujímavých témach, akými sú astrofyzika, astronómia, vyučovanie astronómie na školách, hlbšie pochopenie vesmíru, miesto Zeme v našej slnečnej sústave a podobné zaujímavé témy. Je autorkou metodickej príručky pre učiteľov a pracovného zošita pre materské a 1.stupeň základných škôl:  Letíme do vesmíru a odporúča interaktívny program pre poznávanie oblohy: https://stellarium.org/.

Podrobnejšie o pani docentke si môžete prečítať tu: https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/kfmt-fhpv/fyzika/ludia/maria-csatary/

 Otázky, čo by vás konkrétne zaujímalo v uvedených oblastiach. nám môžete napísať na mailovú adresu: ariadneknihy@gmail.com.

ROZHOVORY S DOC. CSATARYOVOU

ZVEREJNENÉ: 31. júla 2022

Úvodná relácia do témy astrofyziky : O vyučovaní astronómie na školách, prečo je dôležité ju vyučovať, aké dôležité je prepojenie fyziky a matematiky, kvalita vzdelávania v SR z pohľadu pedagóga, detstvo, dospelosť a objavovanie vesmíru. Mravný zákon v srdci a hviezdne nebo nad hlavou. Vesmír je živá bytosť.


ZVEREJNÍME: 7. augusta 2022

Ľahký úvod do problematiky ... Slnko, naša Slnečná sústava, galaktické jadro, ... dôležitosť Slnka z viacerých pohľadov, energetické prepojenie galaktického jadra so Slnkom a planétou Zem, pochopenie vyšších harmónií života. Charakteristika Slnka z pohľadu vedy ...