VESMÍR V NÁS

Pripravujeme pre našich poslucháčov cyklus relácií (podcastov), v ktorých sa budeme rozprávať s astrofyzičkou a vysokoškolskou pedagogičkou doc. RNDr. Máriou Csataryovou, PhD. z Prešovskej univerzity. Budeme si hovoriť o zaujímavých témach, akými sú astrofyzika, astronómia, vyučovanie astronómie na školách, hlbšie pochopenie vesmíru, miesto Zeme v našej slnečnej sústave a podobné zaujímavé témy. Je autorkou metodickej príručky pre učiteľov a pracovného zošita pre materské a 1.stupeň základných škôl:  Letíme do vesmíru a odporúča interaktívny program pre poznávanie oblohy: https://stellarium.org/.

Podrobnejšie o pani docentke si môžete prečítať tu: https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/kfmt-fhpv/fyzika/ludia/maria-csatary/

 Otázky, čo by vás konkrétne zaujímalo v uvedených oblastiach. nám môžete napísať na mailovú adresu: ariadneknihy@gmail.com.

ROZHOVORY S DOC. CSATARYOVOU

ZVEREJNENÉ: 31. júla 2022

Úvodná relácia do témy astrofyziky : O vyučovaní astronómie na školách, prečo je dôležité ju vyučovať, aké dôležité je prepojenie fyziky a matematiky, kvalita vzdelávania v SR z pohľadu pedagóga, detstvo, dospelosť a objavovanie vesmíru. Mravný zákon v srdci a hviezdne nebo nad hlavou. Vesmír je živá bytosť.


ZVEREJNENÉ: 7. augusta 2022

Ľahký úvod do problematiky ... Slnko, naša Slnečná sústava, galaktické jadro, ... dôležitosť Slnka z viacerých pohľadov, energetické prepojenie galaktického jadra so Slnkom a planétou Zem, pochopenie vyšších harmónií života. Charakteristika Slnka z pohľadu vedy ...


ZVEREJNENÉ: 16. októbra 2022

Po dlhšej pauze sa znova vraciame k Vesmíru a hviezdam. Program aj pre deti o pozorovaní hviezd pomocou programu Stellarium  s pani doc. M. Csataryovou.  Vhodný pre deti ale aj pre dospelých, ktorí si chcú rozšíriť svoj obzor.

Otázky, ktoré by Vás zaujímalo ohľadom temy Vesmír, môžete písať do kontaktného formulára vpravo.