Slovensko - história, osobnosti a zaujímavosti

My nesledujeme mainstreamové médiá, nakoľko ich kvalita je zrovnateľná so stokou. Výnimky v podstate neexistujú, je umenie niečo pravdivé nájsť, aspoň sčasti. Alternatívne médiá sa taktiež často odchyľujú od pravdivosti, nakoľko nechápu zásadný zmysel a dôležitosť, prečo je pravdivosť dôležitá pre priaznivý vývoj. Neustále prehrabávanie sa v...

Zlo nie je možné tolerovať. Pri pôsobení ZLA, neexistuje prejavovať voči nemu súcit, je to falošné, nemravné, nemá to nič spoločné so Svetelným pôsobením energii Lásky, úcty, spravodlivosti, Pravdy, Krásy, Dobra a Života v materiálnom svete. Dostali sme sa do stavu, kedy samotný ICC v Haagu zneužíva právomoci bez akejkoľvek kontroly, spreneveril sa...