Chcete sa brániť proti ÚŽERNÍCKYM PRAKTIKÁM SLOVENSKÝCH ELEKTRÁRNÍ ? ... nech sa páči máte možnosť a oporu !

19.10.2022

Chcete sa brániť proti úžerníckym praktikám Slovenských elektrární a sabotáži, ktorá má ohroziť prakticky všetkých občanov SR? Máte záujem skutočne preukázať odvahu a česť, ľudskú dôstojnosť? Alebo budete stále len vyskakovať v krčme a klebetiť, intrigovať poza chrbát? Uvedomíte si hrozbu vopred, alebo budete akceptovať úžernícke praktiky v súvislosti s tvorbou cien elektrickej energie?

Dnes v relácii internetového rádia InfoVojna Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom, okrem iného privítali moderátori Norbert Lichtner a Adrian Repčok aj hostí JUDr. Katarínu Burdyovú a Ing. Rudolfa Huljaka, ktorí sa veľmi jasne vyjadrili k jednej z najdôležitejších tém súčasnosti, ktorá zaváňa sabotážou a ekonomickou likvidáciou občanov SR. Slovenské elektrárne sú najväčším parazitom na Slovensku. Stačí sedliacky rozum na pochopenie podstaty. Nenormálny, legislatívou krytý princíp úžery na občanoch pri tvorbe ceny za elektrickú energiu, ktorý je "dôsledkom" sankcii EÚ proti Rusku. Ceny, ktoré v podstate môžu v blízkej budúcnosti zničiť ekonomicky mnohých ľudí, je úplne jedno či ide o podnikateľov alebo spotrebiteľov v domácnostiach. Všetko je prepojené. Preto je potrebné konať a chrániť svoju ľudskú dôstojnosť, aby sme zachránili dôstojné podmienky pre život.

Nespoliehajte sa na opozíciu, na politikov, pretože vidíte akým spôsobom hlasujú v parlamente. Keď vnímate duchovné pozadie sveta, viete aké kšefty a rôzne prepojenia medzi sebou majú, žiadna koalícia, či opozícia, je len mocenský boj a špina. A navonok je to teatrálne vystúpenie. Veriť je možné sebe, v prvom rade svojmu srdcu. 

Blížiace Komunálne voľby sú veľmi dôležité, môžu priniesť nádej. Aspoň maličkú. Podobne je to aj so štátnymi úradníkmi, väčšinou iba bigotne robia to, čo im nejaký nadriadený povie, podporujú úžernícke a totalitné praktiky štátu smerujúce proti občanom (v drvivej väčšine je platná legislatíva šikanujúca ľudí), sú v drvivej väčšine totálne ako ľudské bytosti obmedzení, hlavne, že ich niekto (štát) platí. Výnimky? Je ich minimum. Sú ako bioroboti bez etiky, morálky, bez svedomia, hlavne, že dostávajú výplatu. Rodinkárske praktiky umožňujú, že sa dostávajú na dobré fleky len ľudia "po haluzi" a nie na základe kvality odbornosti a etiky. Je potrebné vymeniť všetko, aj zem v kvetináčoch na všetkých úradoch. Spoločnosť potrebuje ozdraviť absolútne, nech idú zametať ulice tí, ktorí nedokážu samostatne myslieť, tí, ktorí nemajú svedomie a nemajú problém ísť ako úradníci proti občanom Slovenska. Tu nejde len o nepríčetného Hegera, ani o Čaputovú, ktorá dnes ukázala svoju úbohosť v Štrasburgu ako v cirkuse, ide aj o mnohých úradníkov, ktorí sú totálne úbohí a len sa "vezú" za štátne peniaze.


Otvorený list v súvislosti s ochranou občanov SR pred úžerníckymi cenami elektrickej energie, ktorý spomínala dnes vo vyššie uvedenej relácii JUDr. Burdyová je možné podpísať, je to na každom z nás. Ukážte teraz odvahu a tvorivosť v konkrétnej situácii, nielen to, že viete kecať po vchodové dvere svojho bytu.

Okrem iného, úroveň firiem, ktoré zabezpečujú výrobu a dodávku elektrickej energie až ku konečnému spotrebiteľovi, je na Slovensku katastrofálna. Vieme to z nielen z vlastnej skúsenosti. Nenažratosť monopolu nemá hraníc. Rozvodné siete pritom nevyhovujú svojou kvalitou, či už NN alebo VN sietí. V okrajových častiach regiónov (malé obce a pod.), je kvalita rozvodných systémov, zastaralá, v úbohom katastrofálnom stave. Stačí sa pozrieť na konkrétne lokality. 

S týmito subjektami, ktoré majú čo do činenia s výrobou a distribúciou elektrickej energie by mal štát urobiť definitívne poriadok, pretože sú to paraziti v drvivej väčšine jednak na úrovni zamestnancov, ale aj manažérov, riadiacich pracovníkov až po akcionárov. Vieme o tom svoje. Schovávanie sa za automatické systémy IT technológií pri vybavovaní sťažností, reklamácii, rôznych požiadaviek zákazníkov, chronické a opakované výpadky sietí, nenažratosť bez uvedomenia si potreby inovácii a rekonštrukcií starých rozvodov NN a pod.. Táto čvarga vám bude bezočivo vypisovať upomienky za neskoré zálohové platby, na druhej strane majú nevyhovujúce rozvodné siete NN s opakovanými výpadkami a čo je vrchol, klame pri fakturácii dodávok uvádzaním nepravdivých údajov o skutočne spotrebovanom množstve elektriny za obdobie (osobná skúsenosť). Áno, takáto čvarga to je !

Ide o čisté zneužívanie monopolu na Slovensku už dlhú dobu. Je na mieste urobiť totálnu očistu týchto spoločností, vyčistiť ich od skazených systémov riadenia, ľudí, aby nemohli zneužívať občana SR ako rukojemníka. 

Vytvorili si aj vďaka politickým kreatúram vo vedení štátu toxický monopol ... fungujú ako štát v štáte. Žiadne povinnosti, iba práva aplikované jednostranne nevýhodnými praktikami. Ochrana konečného spotrebiteľa pred úžerníckymi praktikami je na Slovensku na prvom mieste, pritom je potrebná spolupráca občanov.


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022https://www.ariadneknihy.sk/