Mozaika histórie

fakty z rôznych období histórie, o ktorých sa v škole neučí

Vychádzajúc zo situácie vo svete, na základe mnohých úvah a polemík, sme sa dohodli už v lete roku 2022 s profesorom Jánom Šafinom, že uverejníme jeho rozsiahlu prácu, ktorá je v dnešnom období o to viac aktuálna. Možno je náročná na pochopenie, avšak pre nadšencov sofiológie (nielen pre nich), filozofie, histórie, pochopenie duchovných princípov...

Úplne na začiatku tohto článku odpovedáme stručne na otázky čitateľov charakteru, či v tejto realite, v ktorej žijeme na Zemi je možné dosiahnuť skutočnú spravodlivosť? Odpoveďou je pochopiteľne NIE. Nie je to možné. V našej úrovni reality je v súčasnosti tak vysoká toxicita energeticko - informačných štruktúr rôznych egregorov pôsobiacich v...
Len veľmi málo ľudských bytostí žijúcich na Zemi má aký - taký prehľad o pravdivej histórii udalostí a dejov, ktoré prebiehali v dávnej či mladšej histórii na Zemi. Isteže, bez celostného poznania si v tejto oblasti nepomôžeme. Je síce veľmi náročné dopracovať sa k schopnostiam telepatických prenosov z duchovného pozadia sveta - priaznivých sfér,...

I keď máme leto, svieti slniečko a je teplo (čo je skvelé), v snahe o relaxáciu stále sa vynárajú témy, ktoré možno na prvý pohľad vyzerajú ako nie dôležité. V skutočnosti však ide o veľmi toxické energie a energeticko - informačné algoritmy, podporované temnými systémami z duchovného pozadia sveta. O to viac, že sú produkované určitými pomätenými...

Vzhľadom k dnešnému významnému sviatku, o ktorý sa opierajú dlhodobo, mnohokrát falošne aj naše politické elity, sme sa rozhodli spolu s profesorom ThDr. Jánom Šafinom, PhD, že uverejníme jeho prácu, ktorou sa snažil spresniť zásadné princípy a narovnať pokrivené omyly v súvislosti s misiou Svätých bratov Cyrila a Metoda.