TAPIN RADIO - PREVZATÉ 

ZAUJÍMAVÉ TEMATICKÉ RELÁCIE

Odporúčame tematické relácie, ktoré otvárajú oči, sú spracované veľmi kvalitným spôsobom a naozaj do hĺbky. Nenechajte sa manipulovať, ovládať a šikanovať. Zistite si informácie, poznávajte históriu a zistite fakty.

Vypočujte si postupne všetky tieto relácie, Vítek Jiras z TapinRadio si dal na nich záležať. Relácie sú skvelé a otvárajú oči. Veľmi kvalitne spracované a do hĺbky k problematike manipulácie, depopulácie, ovládania na našej Zemi. Zdieľajte aj s inými, naozaj veľmi odporúčam.


UTAJENÁ HISTÓRIA ELEKTROMOBILOV

Utajená historie elektromobilů před 100 lety: Elektrolokomotivy, kočáry, taxíky nebo osobní auta ?????
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/elektro:e 
Pořad pojednává o historii elektromobilů před více než 100 lety, od začátků elektrických lokomotiv a kočárů až po první elektrický automobil z roku 1885. Zabývá se rovněž komerčními elektromobily v USA v roce 1893, elektrickými taxíky v USA a Anglii a zlatým věkem elektromobilů v letech 1900-1910. V pořadu jsou rovněž zmínění Henry Ford a Thomas Edison a jejich vztah k elektromobilům. Závěr se věnuje otázce, jak se budou elektromobily vyvíjet v budoucnosti a zda mají dostatečnou kapacitu, potenciál, parametry
a vlastnosti, aby mohly v dnešním světě uspět.


PSYCHOLÓGIA TOTALITY

1/4 Psychologie totality: Podřizuje se věda novému ideonáboženství? Smysl práce a systémové vyhoření
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/psycho-1:e 
Pořad pojednává o vztahu mezi vědou a ideologií a jak se tento vztahprojevuje v současných společenských otázkách, jako je pandemie COVID-19. Kapitoly se zabývají otázkou smyslu práce a systémového vyhoření. Diskutují o tom, jak věda a ideologie ovlivňují naši psychologii a jak se to projevuje v našich životech a pracovním prostředí. Kapitoly také upozorňují na riziko falešné vědy a jak ji rozlišovat od vědy skutečné. Závěrečná kapitola naznačuje, že věda a ideologie budou nadále klíčovými tématy
diskusí a výzev v současném světě.


2/4 Psychologie totality: Digitalizace umělé společnosti. ?? Lidskost, komunikace a význam jazyka ??
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/psycho-2:7 
Druhý díl se zabývá vztahem člověka a přírody, umělé společnosti, jazyku a komunikaci a digitálním světem. Kapitoly se také zaměřují na téma čísel a jak jsou vnímané subjektivně a objektivně. Diskutují o touze po jistotě a jak může vést k narůstající nejistotě a narcismu. Závěrečná kapitola naznačuje, že třetí díl se bude zabývat dalšími tématy souvisejícími se vztahem mezi člověkem a technologií a jak to ovlivňuje naše psychologické, sociální a kulturní chování.


3/4 Psychologie totality: Touha po jistotě a přeregulovaná společnost. ??? Formování a vzestup masy ??
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/psycho-3:2 
Třetí díl se věnuje vývojové psychologii egoismu a narcismu, regulační manii, rovnocennosti versus podřízenosti a tématu strachu, nejistoty a politické korektnosti. Kapitoly se také zabývají formováním a vzestupem mas a diskutují o čtyřech podmínkách, které umožňují formování davů. Závěrečná kapitola naznačuje, že další díly pořadu se budou věnovat dalším tématům týkajícím se společenských a psychologických aspektů současného světa.


4/4 Psychologie totality: Autocenzura, či strach hovořit nahlas. Jak můžeme bojovat proti totalitě?
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/psycho-4:9 
Čtvrtý díl se zaměřuje na téma totality a alternativních způsobech boje proti ní. Úvod shrnuje, co jsme slyšeli v minulých dílech, následující kapitoly se pak věnují tomu, jak se masy řídí symboly a mýty, kdo jsou vůdci masy a jaké role hrají konspirace a ideologie v totalitních režimech. Závěr pak nabízí možnosti, jak mohou alternativní hnutí bojovat proti totalitě a jak se mohou bránit manipulaci a ovládání. Celkově se tedy jedná o pořad zaměřený na psychologii a dynamiku moci a jak proti ní bojovat.


KLAUS SCHWAB A SVETOVÉ EKONOMICKÉ FÓRUM2/2 Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum: Globální lídři, infiltrace vlád a digitální budoucnost

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/klausschwab-2:4 
Druhý díl pojednává o různých tématech spojených s technologickým a společenským vývojem. Kapitoly se zaměřují na výchovu tzv. mladých globálních lídrů a jejich roli v současném světě, diskutují o otázkách souvisejících s pandemií, jako jsou covidové pasy a digitální identita. Dále se zabývají tématy jako je "Velký reset", čtvrtá průmyslová revoluce, digitální měna a kreditní sociální systém. Kapitoly také představují nové technologické vynálezy, jako je čip do mozku a diskutují o jejich vlivu na společnost. Závěrečná kapitola vyzývá globální tvůrce k jednání a řešení klíčových otázek současného světa.

1/2 Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum: Kdo stojí za oponou? ?? Historie a současnost Davosu ????
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/klausschwab-1:5 
Pořad pojednává o historii a současnosti Světového ekonomického fóra v Davosu a jeho zakladateli, Klausi Schwabovi. Kapitoly se zaměřují na různé etapy a významné události v historii fóra, včetně jeho zrodu v roce 1971, jeho expanzi a globalizaci v průběhu 70. a 80. let, vliv politických událostí jako je pád železné opony a válka v Iráku, a finanční krize v roce 2008. Závěrečná kapitola naznačuje, že Světové ekonomické fórum bude nadále klíčovým fórem pro přemýšlení o budoucnosti globální ekonomiky a politiky a bude stále více ovlivňovat současné otázky, jako jsou změna klimatu, pandemie a technologický pokrok.VEČNÝ GÉNIUS MOZART

1/4 Věčný génius Mozart: ?? Malý skladatel v pěti letech. ?? Ze Salcburku do Evropy. Sladká Paříž! ????
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/mozart-1:b
Pořad pojednává o životě slavného hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. V první části jsou představení jeho rodiče, dále jeho rané roky, od narození v Salcburku přes první výlety do Bavorska a Vídně až po první cestu Evropou a návštěvu Paříže v roce 1763. Diskutuje se o vlivu Mozartových rodičů, jeho raných hudebních schopnostech a prvních úspěších v evropských hlavních městech.


2/4 Věčný génius Mozart: Opera v 11 letech. Jak dobýt kontinent? Od Londýna přes Vídeň až po Itálii
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/mozart-2:f

Druhý díl pokračuje v životopisném příběhu Wolfganga Amadea Mozarta. Popisuje jeho cesty a pobyty v různých evropských městech, včetně Londýna, Haagu, Vídně a Itálie. Zároveň se také zabývá vlivem Mozartovy hudby a jeho
významem pro hudbu jako takovou. V závěru se posluchači dozvědí, co následuje v další části pořadu.


3/4 Věčný génius Mozart: Za císařem do Vídně. Z ulice do šlechtických sálů a Constanze před oltářem
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/mozart-3:9 
Třetí díl pokračuje Mozartovým pobytem ve Vídni, kde se usadil natrvalo a kde prožil významnou část své skladatelské kariéry. Posluchači se dozvědí o jeho spolupráci s italským libretistou Lorenzem da Pontem a o vzniku oper Don Giovanni, Figarova svatba a Cosi fan tutte. Dále se dozví o Mozartových finančních problémech, jeho nemoci a smrti.


4/4 Věčný génius Mozart: Pětkrát v Praze. Figarova svatba, Giovanni a Requiem s odchodem na věčnost
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/mozart-4:6 
Čtvrtý díl pojednává o životě a díle Wolfganga Amadea Mozarta. Kapitoly se věnují různým obdobím Mozartova života a jeho významným dílům, jako jsou opery Figarova svatba, Don Giovanni, Kouzelná flétna a Requiem. Prochází se Mozartovými cestami po Evropě a vztahy s jeho rodinou a mecenáši. Závěrečná kapitola se věnuje Mozartově památce a jeho vlivu na hudbu a kulturu.

AGENT TROCKIJ: KTO FINANCOVAL RUSKÚ REVOLÚCIU 1917?


1/2 Agent Trockij: Kdo financoval ruskou revoluci 1917? Trockij v New Yorku a Lenin ve Švýcarsku ????
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/trockij-1:c 
Pořad pojednává o otázce, kdo financoval ruskou revoluci v roce 1917 a jaká byla role agenta Leona Trockého a Vladimíra Lenina v tomto procesu. Epizoda se zaměřuje na pobyt Trockého v New Yorku, jeho setkání s židovským bankéřem Jacobem Schiffem a jeho projev v Cooper Union v lednu 1917. Dále se také věnuje Leninově činnosti ve Švýcarsku a obecně otázce vlivu amerických a evropských financí na události v Rusku v této době.


2/2 Agent Trockij: Kdo financoval ruskou revoluci 1917? Pokusy o rozvracení Ruska. A co Hitler? ????
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/trockij-2:5 
Druhý díl pojednává o tématu, kdo financoval ruskou revoluci v roce 1917 a jak se k ní postavili dva klíčoví aktéři, Leon Trockij a Vladimír Lenin. Zabývá se jejich pobyty v zahraničí, konkrétně Trockého pobytem v New Yorku a Leninovým ve Švýcarsku, a zjišťuje, jakým způsobem se jim podařilo tajně proplížit do Ruska. Dále se věnuje jejich rivalství a spolupráci během revoluce a po jejím skončení. Pořad se také zaměřuje na americké bolševiky a na zapojení židovských bankéřů do financování revoluce.

ŽIVOT STEPANA BANDERU


1/3 Život Stěpana Bandery: Boj za nezávislost západní Ukrajiny. Poláci, nesmiřitelní nepřátelé ?????
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/bandera-1:b 
Pořad pojednává o životě Stěpana Bandery, ukrajinského nacionalisty a zakladatele OUN, organizace usilující o nezávislost západní Ukrajiny. Vysvětluje, jak Ukrajina byla historicky rozdělená mezi západ a východ, a jak se OUN snažila o založení nezávislého státu. Pořad také popisuje ideologii ukrajinských fašistů a přibližuje události, jako byl Varšavský
proces nebo vražda Pierackého. Závěr pořadu naznačuje témata, na která se posluchači mohou těšit ve druhém díle


2/3 Život Stěpana Bandery: Čistka a genocida Čechů, Poláků a Židů. ?? A nakonec? Americká ochrana! ??
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/bandera-2:7 
Druhý díl pojednává o životě Stěpana Bandery a ukrajinských fašistech. V úvodu se pořad vrací k minulému dílu a rekapituluje důležité události a informace. Následující kapitoly se zaměřují na období let 1936 až 1960 a popisují Lvovský proces, Ukrajinskou národní revoluci, židovský pogrom Banderovců, Ukrajinskou povstaleckou armádu a Banderu v německém kriminále.
Také se zmiňuje americká podpora ukronacistů v rámci operace Rollback v letech 1945 až 1950. Závěr nabízí náhled na další témata, která budou Spracovaná ve třetím díle.


3/3 Život Stěpana Bandery: NATO cvičí Ukrajinu. Armádní akademie, Centuria, Azov a Pravý sektor ??
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/bandera-3:7 
Třetí díl pojednává o ukrajinském nacionalistickém hnutí a jeho vůdci Stěpanu Banderovi. V této části se hovoří o období po druhé světové válce, kdy se Bandera a jeho stoupenci snažili najít oporu v západním světě, zejména v USA. Dále se hovoří o Banderově kultu a jeho pozici v současné Ukrajině, včetně NATO a ukrajinské Národní armádní akademie. Zmiňuje se
také tajná skupina Centuria.


PRAVDA O SREBRENICI


1/2 Pravda o Srebrenice: Chorvatští Ustašovci, Vatikán a Američané. Muslimové v Bosně a nacisté SS ??
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/srebrenica-1:0 
Pořad pojednává o událostech během války v Bosně a Hercegovině v 90. letech 20. století, zejména o údajném masakru v Srebrenici v roce 1995. Zahrnujehistorický kontext regionu, včetně sporů mezi Srby a Chorvaty, angažmá  amerických a vatikánských sil a vztahů mezi muslimskými bojovníky a nacistickými jednotkami SS. Kromě toho se pořad zaměřuje na roli bosenských muslimů v konfliktu, včetně případu Naser Oriće, a na události vedoucí k údajné genocidě v Srebrenici.

2/2 Pravda o Srebrenice: Genocida Srbů a muslimové jako oběti. Západní propaganda a dvojí standardy
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/srebrenica-2:e 

Druhý díl pojednává o masakru, který se stal ve městě Srebrenica v roce 1995 během války v Bosně a Hercegovině. Kapitoly popisují události vedoucí k údajnému masakru, průběh samotného masakru a následky pro oblast a pro mezinárodní společenství. Dále se věnuje Operaci Bouře, vojenské operaci vedené chorvatskou armádou v srpnu 1995. Zmiňuje také Mezinárodní trestní tribunál pro Jugoslávii a otázku, zda tato instituce mohla být zodpovědná za otravu  bývalého jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiće. Závěr se pak zaměřuje na kritiku dvojích standardů a globální mafie.


SPRIEVODCA PANDEMICKOU GALAXIOU

4/4 Průvodce pandemickou galaxií: Jak globalisté připravili COVID-19? Bill Gates, GAVI, CEPI a WHO ??

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/covid-4:8 

Čtvrtý díl se zaměřuje na různé organizace a nadace, které se snaží připravit svět na pandemické hrozby a zlepšit zdravotní péči a udržitelný rozvoj. Mezi zmíněné organizace patří Světová zdravotnická organizace (WHO),GAVI, CEPI, Nadace Billa a Melindy Gatesových, ONE a Globální fond. Také jsou zmiňované konkrétní osobnosti, jako je Bill Gates, Klaus Schwab, Seth
Berkley a další. Pořad rozebírá role těchto organizací a lidí v přípravě na pandemické hrozby a snaze o udržitelný rozvoj. Mezi další témata patří inovace v oblasti zdravotnictví a boj proti klimatickým změnám. Závěrem se pojednává o Cílech udržitelného rozvoje OSN.

1/4 Průvodce pandemickou galaxií: Jak globalisté připravili COVID-19? Investuj málo, vydělej balík!


https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/covid-1:5 

Tento pořad rozkrývá informace o tom, jak byla pandemie COVID-19 uměle vytvořená globálními elitami, aby vydělaly velké peníze. Hovoří o tom, jak byly statistiky zkreslované, aby situace vypadala horší, než ve skutečnosti byla, a jak se big pharma korporace snažily maximalizovat své zisky. Dále se zmiňuje o neziskovém sektoru, který hraje důležitou roli v tom, jak se pandemie řeší, a o konkrétních osobnostech, jako je Dustin Moskovitz nebo Rebecca Katzová, kteří stojí za různými projekty. Pořad dále rozebírá čtyři fáze pandemie a v závěru uvádí témata, která nás čekají ve druhém díle.

2/4 Průvodce pandemickou galaxií: Jak globalisté připravili COVID-19? Poradci, cvičení a Rockefeller

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/covid-2:4 
Druhý díl se zaměřuje na různé organizace a osobnosti, které se podílejí na globálních zdravotnických a bezpečnostních projektech. Zmiňuje se například Iniciativa pro jadernou hrozbu založená Tedem Turnerem a senátorem Samem Nunem, technika PPP projektů, Centrum pro globální rozvoj, Rockefellerova nadace a mnoho dalších. Dále jsou představované postavy jako Ursula Von derLeyenová, Peter Piot, Elizabeth Cameronová, Dr. John Nkengasong, Margaret  Hamburgová a další. Cílem pořadu je poskytnout pohled na lidi a organizace,  které falešně tvrdí, že mají za cíl chránit svět před pandemiemi a jinými globálními hrozbami.


3/4 Průvodce pandemickou galaxií: Jak globalisté připravili COVID-19? Klaus  Schwab a Světová banka ??

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/covid-3:f
Třetí díl pojednává o tom, jak různé organizace, nadace a jednotlivci, včetně Rockefellerovy nadace, Wellcome Trustu, Google, DARPA, Světového ekonomického fóra a Světové banky, připravují svět na pandemii. Pořad se zaměřuje na konference, průmyslovou revoluci, připravenost, monitorování aprevenci budoucích pandemií a na přípravu a financování projektů pro  zvládání pandemií, jako je vývoj nových léků a vakcín


AIDS A COVID: UPRADOVANÉ VÍRUSY, BAKTÉRIE A BIOLOGICKÁ VOJNA. SMRTIACE LABORATÓRIÁ, GUĽKY A BOMBY

AIDS a COVID-19: Upgradované viry, bakterie a biologická válka. Smrtící laboratoře, kulky a bomby! ??
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/aids:1c 
Pořad se zaměřuje na možnou souvislost mezi vznikem a šířením viru HIV/AIDS a COVID-19 s biologickou válkou a experimenty prováděnými v laboratořích. Pořad přináší různé teorie a fakta, které naznačují, že některé viry byly uměle vytvořené a šířené s úmyslem použít je jako zbraň. Zmiňují se například výzkumy v laboratořích, vznik určitých vakcín, africký prasečí mor na Haiti, ale také biologické časované bomby. Pořad se snaží upozornit na možná rizika spojená s biologickou válkou a výzkumem v laboratořích, ale také na to, že není dostatečně prozkoumaná a popsaná celá problematika biologických zbraní.PLANÉTA AKO ZBRAŇ

1/3 Planeta jako zbraň: Rozkývání zemských systémů armádními pokusy. Biosféra a vrstvy atmosféry ???
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/planeta-1:2 
Tento pořad se zabývá vlivem armádních pokusů na zemské systémy, zejména na biosféru a vrstvy atmosféry. Úvodní kapitola rozděluje pořad do několika částí a dále se kapitoly věnují konkrétním případům, jako je využívání ochuzeného uranu v Jugoslávii a Iráku a znečištění životního prostředí americkou armádou. Další části pořadu se zaměřují na jednotlivé vrstvy atmosféry, včetně troposféry, stratosféry, mezosféry a ionosféry, a jaké účinky na ně měly armádní pokusy. Jsou zmiňované i různé pojmy, jako geoinženýrství, elektrojet, magnetosféra, Van Allenovy radiační pásy a oběžná dráha. Kapitoly také pojednávají o konkrétních projektech, jako je Projekt Argus a Projekt Starfish, které byly zaměřené na testování a využívání zemských systémů v rámci armádních operací. Závěrečná kapitola shrnuje vliv armádních pokusů na zemské systémy a naznačuje, co se bude dále v pořadu prozkoumávat.

2/3 Planeta jako zbraň: Nikola Tesla, plazmové zbraně, skalární vlny a ohřívače ionosféry typu HAARP
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/planeta-2:f 
Druhý díl se zabývá tématem vesmíru a vojenských aplikací spojených s ním. Úvodem se zmiňuje o předchozím dílu a poté se představí řada projektů a technologií využívaných v rámci vesmírného bojového výzkumu. Zmiňují se například projekt Timberwind, Hvězdné války, laserové, mikrovlnné a plazmové zbraně, stejně jako incident v Banjawarnu a osobnost Nikola Tesly. Velká část pořadu se věnuje skalárním vlnám a experimentům, které jsou s nimi spojené, stejně jako využití elektromagnetických zbraní a kybernetické války. Závěrem pořadu jsou uvedená témata následující epizody.

3/3 Planeta jako zbraň: Seismické vlny, které vyvolají zemětřesení a ovládání atmosférických větrů ??
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/planeta-3:8 
Třetí díl se zabývá tématem geoinženýrství, tedy zásahy do přírodních procesů Země s cílem kontrolovat nebo měnit podmínky na planetě. Pořad popisuje různé experimenty, které se provádějí v této oblasti, včetně chemických a vlnových experimentů, ionosférických ohřívačů jako je americký HiPAS a HAARP, ruského Datlu a manipulace mysli a zemské sondážní Tomografie. Pořad se také dotýká tématu ovlivňování činnosti lidského mozku.Nabízí rovněž další souvislosti geoinženýrství se zemětřeseními a záplavami. Závěr se věnuje tématu přirozené rovnováhy planety a důležitosti jejího zachování.


Ako Židia vynašli HOLYWOOD?

1/2 Jak Židé vynalezli Hollywood: Budování iluze amerického snu. Od kinosálů k filmovým magnátům ????
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/hollywood-1:c 
Relácia sa venuje histórii vzniku Holywoodu, ktorý bol vytvorený prevažne židovskými imigrantami z Europy. Úvod kapitol ukazuje, ako sa Los Angeles stalo v počiatku 20. storočia centrom filmového priemyslu a ako to ovplyvnilo aj celú Ameriku. V ďaôšďej častl sú zmienené mená niekoľkých kľúčových osobností, ktoré sa podieľali na budovaní tohto priemyslu. Další kapitoly se věnují fikci amerického snu, která se stala hlavním tématem filmové produkce v Hollywoodu. Jsou také popsané životní příběhy několika filmových magnátů, jako Adolpha Zukora, Marcuse Loewa a Otto Kahna. Další kapitoly se zabývají konflikty, které vznikly mezi některými producenty, například mezi Carlem Laemmlem a Thomasem Edisonem. Celkově jsou kapitoly zaměřené na historickou perspektivu a vysvětlují, jak byl Hollywood vytvořený a jak ovlivnil americkou kulturu.

2/2 Jak Židé vynalezli Hollywood: Neurocinema a filmy k ovládání mysli. Témata a agendy ve filmech?
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/hollywood-2:4 
Druhý díl se zabývá vlivem filmového průmyslu na společnost a jak se tato moc využívá k ovlivňování myšlení diváků. Úvodní kapitola odkazuje na minulý díl pořadu a zmiňuje se o několika osobnostech, které budou dále prozkoumané, jako Louis B. Mayer, Lewis J. Selznick, Samuel Rothapfel a Benjamin Warner s rodinou. Další kapitoly se věnují propagaci různých agend a myšlenek v rámci filmové produkce. Jsou zmiňované například podprahové manipulace v filmech, neurocinema a patenty pro kontrolu mysli. Dále jsou popsané strategie využívané v televizi, které mohou být vnímané jako hypnóza. Kapitoly se také zaměřují na propagaci války, genderismu a rasových agend ve filmech. Jsou zmiňované případy, kdy jsou do filmů vkládaná jména skutečných osob, historické nesrovnalosti a přepisování historie. Závěrečná kapitola shrnuje, jaký vliv má filmový průmysl na společnost a jak se dá využít k manipulaci s názory a myšlením diváků.


Zločinecký podnik Bidenov

1/2 Zločinecký podnik Bidenů: Jak čínský drak obědval se strýčkem Samem. Peníze, politici a rozvědky
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/biden-1:e 
Pořad pojednává o zločinném podniku Bidenových, tedy rodiny bývalého amerického viceprezidenta, později prezidenta Joe Bidena. V průběhu jednotlivých kapitol se podrobněji prozkoumává, jakým způsobem Bidenovi
využívali své politické vlivy a kontakty k výhodnému podnikání, zejména voblasti obchodních vztahů s Čínou. Popisuje se přitom mnoho obchodů a transakcí, u nichž se mluví o "pračkách peněz" a podezírání z korupce. Hlavní postavou příběhu je Hunter Biden, syn Joe Bidena, který hrál v celé kauze klíčovou roli.

2/2 Zločinecký podnik Bidenů: Volání ukrajinské stepi po dolarech. Světové korupční schéma Burisma ??
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/biden-2:d 
Druhý díl pojednává o podezřelých obchodech a pračkách peněz v souvislosti s rodinou Bidenových. Kapitoly se zaměřují na Hunterovu čínskou asistentku,
Bidenovo centrum a jeho cestu k prezidentskému úřadu. Dále se zabývají začátky firmy Burisma v Ukrajině, spojení s Mykolou Zločevským a Ihorem
Kolomojským, Bidenovou lobbistickou činností pro Burismu a jeho synem Hunterem, a zmizením peněz v Burismě a PrivatBank. Kapitoly také zahrnují
vztahy s Havají a Ruskem a vztahy s politickými stranami, nadacemi a fondy jako pračkami peněz.


KLAN BUSHOV

2/3 Klan Bushů: Rasová hygiena a eugenika. Podpora rudých Khmerů a Pol Pota.Bin Ládinovi v Americe
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/bush-2:9 
Druhý díl se zaměřuje na temnou stránku rodiny Bushů, konkrétně na oblast rasové hygieny a propojení s nacistickým režimem. Epizoda popisuje, jak Bushovi a jejich přátelé Draperovi a Grayovi podporovali eugeniku a rasovou segregaci. Dále se zabývá Bushovým působením v americkém Kongresu, kde prosazoval snížení růstu populace, a jeho vztahy s Henry Kissingerem a saúdskou královskou rodinou. Epizoda rovněž ukazuje, jak Bush a jeho nadřízený Kissinger podporoval Pol Pota v Kambodži během oficiálního působení v Číně a jak byli Bushovi propojení s rodinou bin Ládinů.

1/3 Klan Bushů: Američtí obchodníci se smrtí. Zbraně Stalinovi, Hitlerovi i Mussolinimu. Čistá rasa!
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/bush-1:a 
Pořad se zabývá historií rodiny Bushů a dalších prominentních amerických podnikatelů, kteří v minulosti těžili z obchodu se zbraněmi a obchodovali s totalitními režimy jako byli Stalin, Hitler a Mussolini. Začátky Bushovy rodiny jsou spojené se spřízněnou bankéřskou rodinou Harrimanových, a jejich lodní společností Hamburg-Amerika Line, která měla vazby na nacistické Německo. Harrimanova banka, kterou podporovali Bushovi, obchodovala jak se Sovětským svazem, tak s nacistickým Německem. Bushové se
také spojili s nacistickými partnery a podporovali myšlenku rasové hygieny. V této souvislosti se zmiňuje spojenectví s rodinou Farishových

3/3 Klan Bushů: Přátelé, pašeráci drog. Válka v Zálivu a obchody v Kuvajtu. Carlyle, krev a peníze ??
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/bush-3:1 
Ve třetím díle jsou rozebírané vazby mezi klany Bushů a bin Ládinů, falešná válka proti drogám a její následky, americká intervence v Perském zálivu a
role Bushů v této krizi, a vztahy Bushů a jejich spolupracovníků s investiční společností Carlyle Group. Pořad se také zabývá konceptem "prezidentských mafií" a toho, jak se toto spojenectví politických a podnikatelských elit projevuje v rozhodování vlády a v zahraniční politice.


TRUMP A RUSKÁ MAFIA

2/3 Trump a ruská mafie: Návštěvy v Moskvě. Putin, Kushner, Leviev, Federace židovských obcí v Rusku
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/trump-2:5 
Druhý díl pojednává o vztahu Donalda Trumpa a Ruska, a to zejména o podezřeních z vlivu ruských mafií na jeho podnikání a politické aktivity. Zmiňuje se také o vztahu Donalda Trumpa a Vladimíra Putina a o vlivu ruských mafií v USA. Pořad také diskutuje o možných vazbách mezi Trumpem a StB a o obavách z ruského vlivu na americkou politiku. Česká stopa je
zastoupená návštěvou restaurace U Holubů a její spojitostí s ruskou mafií. Závěrečná část pořadu naznačuje další téma pro další díl, totiž židovskou
stopu.

1/3 Trump a ruská mafie: Špinavé peníze přes byty v Trump Tower. Mogilevič, Ivankov, StB a Ivanka ??
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/trump-1:5 
Pořad pojednává o vazbách mezi Donaldem Trumpem a ruskou mafií. Bytové jednotky v Trump Tower v New Yorku byly používané k praní špinavých peněz  přes mafiánské organizace. Mezi klíčové postavy spojované s těmito aktivitami patří Semjon Mogilevič, Ivankov, David Bogatin, Felix Sater a další. Pořad také zkoumá vztah Ivany Trumpové k československé StB. Podrobně se věnuje právníkovi Royi Cohnovi a jeho roli v životě Donalda Trumpa.

3/3 Trump a ruská mafie: Hlavy organizovaného zločinu. Politici a šéfové rozvědek. Hra na nepřítele
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/trump-3:ac 
Třetí díl pojednává o možném zapojení mezinár. zločineckého syndikátu do Trumpova vzestupu k moci a jeho obchodních praktik, včetně vazeb na ruskou mafii a organizovaný zločin. Zmiňuje se zde řada osobností, jako například Felix Sater, Michael Cohen, Paul Manafort a Vladimír Putin. Také se řeší možná spojení Trumpova impéria s korupcí a lobbingem. Zaznívají též náznaky o židovské stopě a o vlivu organizovaného zločinu na některá Trumpova obchodní centra.


NACISTICKÉ KORENE EURÓPSKEJ ÚNIE

1/2 Nacistické kořeny EU: Jak Hitlerovi průmyslníci a bankéři plánovali evropské společenství? ?? ????
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/eu-1:7 
Tento pořad se zabývá tématem nacistických kořenů vzniku Evropské unie a jak nacističtí průmyslníci a bankéři plánovali evropské společenství. V úvodu jsou představené dokumenty a plány vytvořené během druhé světové války, které měly sloužit k integraci evropských zemí. Dále se pořad zaměřuje na korporátní kartely a vliv průmyslových skupin na vznik Evropské unie. Jsou zde zmíněné i kontroverzní postavy jako Walter Hallstein a Carl Friedrich Ophüls a jejich vliv na formování evropské integrace. Na závěr se pořad dotýká tématu manipulace s patenty a kriminální historie německého chemického kartelu IG Farben.

2/2 Nacistické kořeny EU: Od Adenauera přes Kohla po Merkelovou. Panzerfaust rezaví, kartely rostou!
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/eu-2:0 
Druhý díl pojednává o historii Evropské unie a jejích politických vůdců, kteří byli spojováni s nacistickou minulostí. V úvodu se zmiňuje o předchozí epizodě a pak se seznamuje s několika osobnostmi, jako jsou Hans Globke, Herman Josef Abs, Konrad Adenauer, Angela Merkelová a dalšími, kteří měli nějaký vztah k nacistickému režimu nebo jejich předchůdců. Dále
se v pořadu diskutuje o vzniku Evropské unie a jak nacisté měli vliv na vznik jejích zakládajících smluv, jako byly Římská smlouva nebo Maastrichtská smlouva. Zmiňují se také kontroverze kolem evropské armády a nacistického zapojení do NATO. V závěru se diskutuje o tom, jaký byl vliv těchto vůdců a institucí na současnou Evropskou unii a její politiku.


EXISTOVALA BÁJNA ATLANTÍDA?

Existovala bájna Atlantída? Kde sa rozprestierala? V akom období existovala, kedy sa datujú jej počiatky?  Aké zdroje poznania nám hovoria o Atlantíde? Diela, v ktorých môžeme vidieť zmienky o Atlantíde. Existujú empirické dáta o jej existencii? Zaujímavosti týkajúcej sa Atlantídy. Zaujímavosť v súvislosti s Atlantídou, ktorá sa zrkadlí v súčasnom svete ako odkazy z nej pre dnešné ľudstvo? Pripravovaná kniha : ATLANTÍDA A ĽUDSTVO DNEŠKA ...

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/ariadne-1:3<br> 


Škola Ameriky

1/2 Škola Ameriky: Kurzy zabijáků a výcvik pro atentátníky. Líheň systémového násilí made in USA ????
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/skolaameriky-1:c 

Pořad pojednává o kontroverzní vojenské škole Ameriky, která byla původně založená v roce 1946 a nabízí širokou škálu výcviku vojenských, bezpečnostních a civilních pracovníků ze zahraničí. Pořad se zaměřuje na historii a kurzy této školy, které jsou kritizované pro svůj agresivní přístup, mučení a školení atentátníků. V úvodu se hovoří o americkém imperialismu a globálním kapitálu, které jsou považované za hlavní motivy vytváření a financování této vojenské školy. Dále se pořad zabývá historií Školy Ameriky od jejího vzniku v roce 1946 až po současnost. Zmiňuje se také nový areál, který byl pro školu postavený v americkém státě Georgia.
Hlavní část pořadu se věnuje jednotlivým kurzům, které Škola Ameriky nabízí. Mezi ně patří například kurz civilně-vojenských operací, kurz humanitárního odminování, kurz vojenského zpravodajství a další. Zdůrazňuje se, že některé z těchto kurzů jsou kontroverzní a kritizované pro své praktiky, jako například mučení a školení atentátníků. V závěru pořadu se hovoří o vizích a plánech, které Škola Ameriky má vůči různým zemím, jako například Argentina a Bolívie. Celkově je pořad Škola Ameriky kritický vůči této vojenské škole a jejím praktikám, a zdůrazňuje, že její existence je příklademsystémového násilí, které je spojované s americkým imperialismem
a globálním kapitálem.

2/2 Škola Ameriky: Kurzy zabijáků a výcvik pro atentátníky. Kádři k upevnění korporátní pěsti trhu ??

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/skolaameriky-2:c 

Druhý díl se zaměřuje na výcvik agresivních vojenských a bezpečnostních pracovníků z Latinské Ameriky na nechvalně proslulé Škole Ameriky. V úvodu pořadu se hovoří o tom, co jsme slyšeli v minulém díle a o tom, jak se tento díl bude věnovat konkrétním zemím Latinské Ameriky, kde jsou absolventi Školy Ameriky kritizovaní za své brutální praktiky. Hlavní část pořadu se věnuje jednotlivým zemím Latinské Ameriky, jako například Chile, Ekvádor, Guatemala, Haiti, Honduras, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Nikaragua,Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay a Venezuela. V každé části se ukazuje, jak absolventi Školy Ameriky ovlivňovali politickou situaci v dané zemi, jak se podíleli na porušování lidských práv a na potlačování opozice. 

V závěru pořadu se hovoří o dětech Condoru ze Školy Ameriky, což jsou absolventi této školy, kteří se podíleli na násilném potlačování opozice v
Latinské Americe v 70. a 80. letech. Je zdůrazněno, že Škola Ameriky byla součástí strategie USA na prosazení korporátního kapitalismu v Latinské Americe a na upevnění vlivu USA v této oblasti. Celkově je pořad kritický vůči Škole Ameriky a ukazuje její roli v posilování korporátního kapitalismu v Latinské Americe a na potlačování lidských práv a opozice v této oblasti.


6-dielny seriál 

Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA

1/6 Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA: Stínová vláda, černé peníze, heroin a krysí stezky

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/vatikan-1:4 
Tento pořad se zaměřuje na temnou stránku historie spolupráce mezi Vatikánem, mafií a CIA. V úvodu se hovoří o šéfovi CIA Allenu Dullesovi a jeho spojení se švýcarskými bankami. Poté je představený James Angleton, člen OSS, předchůdkyně CIA, a jeho úloha v této spolupráci. Dále se pozornost zaměřuje na italského prince Junia Valeria Borghese a konferenci
ve Fort Hunt, kde byla formovaná stínová vláda a začaly se objevovat černé peníze. Další části pořadu se věnují tématům, jako jsou Paul Helliwell a jeho spojení s CIA, mafií a drogami, krycí letecká společnost CIA, distribuce drog pro černošské komunity a spojení mezi Charlesem Lucianem,
Meyerem Lanskym a sicilskou mafií. Dále se mluví o pašování heroinu a prostituci v Americe. Pořad se také věnuje operaci Husky, kdy americká armáda přistála na Sicílii během druhé světové války, kde koordinovala operace s mafií, a o vztahu CIA s Kubou. Pozornost se zaměřuje na to, jak byla CIA financovaná, a to prostřednictvím pašování drog do newyorského Harlemu. Pořad se také zabývá italskou politickou situací a krysími stezkami. Závěr pořadu se ptá, co nás čeká v budoucnu a jaké další temné
tajemství se může objevit v souvislosti s tímto temným spojenectvím.

2/6 Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA: Vatikánská banka, zednářské lóže a maltézští rytíři
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/vatikan-2:d   
Druhý díl se zaměřuje na temnou stránku historie spolupráce mezi CIA, mafií a Vatikánem. Úvod se věnuje tomu, co bylo v předchozím díle řečeno.
Následuje téma pašování drog a černých peněz přes vatikánskou banku, masakry před italskými volbami v roce 1948 a vatikánská eskadra smrti. Následné části pořadu se věnují dalším bankám spojeným s katolickou církví, maltézským rytířům a korsické mafii. Pozornost se dále zaměřuje na tureckou cestu, jihovýchodní asijskou cestu a zpravodajskou subkulturu, strategický Saigon a manipulaci médií falešnými zprávami. Pořad se také zabývá vztahy
mezi mafií a Vatikánem, Michele Sindonou, katolickým Gladiem a spojením mezi zednářskými lóžemi a mafií. Dále se hovoří o zmanipulovaných konklávech, zednářské lóži Propaganda Due, konferenci v Apalachinu a zátahu a mafii. V závěru pořadu se mluví o vzestupu Michele Sindony, další nové bance a spojení do Chicaga. Pozornost se zaměřuje na temnou stránku peněz, drog a katolické církve. Pořad končí výrokem o pečeti spojení mezi Vatikánem a mafií. Napříště se posluchači mohou těšit na další tajemné spojenectví, které bude odhalené.


3/6 Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA: Skříň kostlivců papeže Františka I. Operace Condor
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/vatikan-3:4 
Třetí díl pojednává o různých aspektech spojení mezi Vatikánem a mafií, včetně jejich spolupráce s CIA a drogovým obchodem. Konkrétně se zaměřuje na operaci Condor a její účastníky v Jižní Americe, včetně kardinálaBergoglia (pozdějšího papeže Františka). Dále se věnuje příběhům různých osobností, například účetního Roberta Calviho a Michele Sindony, a jejich propojení s katolickou církví a mafií. Pořad také diskutuje o různých bankách, které byly zapletené do této sítě, včetně vatikánské banky.

4/6 Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA: Vražda papeže, dohoda Šedých vlků a sicilských donů

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/vatikan-4:1 
Čtvrtý díl se zabývá kontroverzními fakty o zapojení CIA a dalších mocenských struktur do obchodu s drogami a černých financí. V jednotlivých kapitolách se řeší například role CIA při rozprodávání vatikánských majetků, infiltrace Rudých brigád v Itálii, operace Condor v Latinské Americe a spojení CIA s obchodem s heroinem z Afghánistánu. Zmiňuje se také vražda Jana Pavla I. a její možné souvislosti se CIA a dalšími tajnými službami.


5/6 Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA: Atentát! Nevděčný Jan Pavel II. dostal za vyučenou?
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/vatikan-5:f 
Pátý díl se zabývá tématem obchodování s drogami a jeho spojení s mafií, Vatikánem a CIA. Ukazuje různé způsoby, jakými jsou drogy pašované - vzduchem, po vodě a na zemi. Zaměřuje se také na důsledky drogového boomu, jako je například vliv na děti mafiánů. Dalším tématem je albánská mafie a  vliv kolumbijského Pablo Escobara a dalších drogových baronů na Vatikán. Pořad se také zabývá penězi z drog a polskou Solidaritou a vztahy mezi mafií a Vatikánem, zejména v kontextu případu Roberta Calviho. Kromě toho se pořad zaměřuje na atentát na papeže Jana Pavla II. a jeho přípravu, včetně úlohy organizace Gladio v Turecku. Zahrnuje také soudní proces a důkazy, stejně jako nečekané návštěvy ve vězení papežova atentátníka.  Závěrečná část pořadu se zaměřuje na zakládání nových podniků CIA.

6/6 Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA: Papež František, vejce Condoru. Zalykání bohatstvím
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/vatikan-6:c 
Šestý díl se věnuje různým kontroverzním tématům spojeným s Vatikánem a mafií. Mezi těmito tématy jsou například vražda bankéře Roberta Calviho,
zednářská symbolika, sekta Opus Dei, černé operace a americká výchova teroristů. Dále se v pořadu řeší drogový boom, který způsobuje značné společenské škody a mění vztahy mezi různými zeměmi. Poslední kapitola se zaměřuje na současnou situaci v katolické církvi a na papeže Františka. Celkově se jedná o provokativní cyklus, který má za cíl ukázat temné
stránky Vatikánu a jeho vlivu na celou společnost.


Turecko a Šedí vlci: Jak CIA vybavila mučírny v Istambulu. Líheň násilí a zdivočelé tajné rozvědky!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/sedivlci:9 

Tento pořad pojednává o vztahu mezi Tureckem, CIA a Šedými vlky - ultrapravicovou skupinou, která se vyznačuje násilím a terorismem. Pořad se zaměřuje na historii vyzbrojování Turecka, role NATO a tajné organizace Gladio v této oblasti, a také na vznik a působení Šedých vlků v zemi. Dále se zabývá podrobným popisem spolupráce CIA s tureckou vládou, včetně financování a vybavování mučíren a využívání Šedých vlků k potlačení politických nepřátel. Pořad dále diskutuje o tzv. Škole Ameriky, která byla tréninkovým zařízením pro latinsko-americké diktátory a jejich vojenské síly.Toto americké školící centrum je kritizované za to, že podporovalo a vytvářelo násilné režimy. Pořad se také zabývá teroristickými útoky na kurdské obyvatelstvo a vysvětluje, jak se Šedí vlci dostali do pozice moci.
Závěr pořadu se věnuje otázce budoucnosti a diskutuje o tom, jaké jsou možnosti, aby se podobné události neopakovaly příště.


TAJNÁ SIEŤ GLADIO

1/2 Tajná síť Gladio: Jak NATO a Američané trénovali teroristické buňky v Evropě. Masakry v Itálii ??
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/gladio-1:6 
Tento pořad pojednává o tajné síti Gladio, kterou založili Američané a NATO, aby trénovali teroristické buňky v Evropě v případě sovětské invaze. Po pádu Sovětského svazu však byla tato síť nadále aktivní a dokonce byla spojovaná s několika masakry v Itálii. Pořad se zaměřuje na historii a strukturu Gladia a popisuje několik konkrétních případů, včetně převratů Piano Solo a Tora Tora a vyšetřování masakru v Peteanu. Závěrem se pořad ptá, co dalšího se dozvíme o této tajné síti ve druhém díle.

2/2 Tajná síť Gladio: Strategie trvalého napětí. Francie, Španělsko, Portugalsko, Německo či Řecko ??
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/gladio-2:1 
Druhý díl se zabývá tajnou organizací Gladio, která byla vytvořená během studené války NATO a CIA s cílem připravit se na eventuální invazi Sovětského svazu do Evropy. Gladio se později rozšířila do mnoha zemí Evropy a stala se tajnou sítí, která se podílela na sabotážích a teroristických útocích. V pořadu jsou popsané aktivity Gladio v několika zemích Evropy, včetně Francie, Španělska, Portugalska, Belgie, Nizozemska, Lucemburska, Dánska, Německa a Řecka. Závěr pořadu zdůrazňuje, že strategie napětí, kterou Gladio používala, byla dlouhodobá a trvalá.


Americký vzdělávací systém??? 

Předloha pro hloupnutí generací. Neučit, nepamatovat, stačí Googlit! ??

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/americkyvzdelavacisystem:2 

Pořad se zabývá vzdělávacím systémem v USA a jeho problémy. První část se zaměřuje na to, zda je stále důležité učit se a pamatovat si informace v
době, kdy jsou informace snadno dostupné pomocí vyhledávačů, aneb nemusíš vědět, stačí Googlit. Dále se hovoří o světových statistikách, které ukazují, že vzdělávání v USA je stále hlouběji pod průměrem. Další část se zabývá mýtem o kritickém myšlení a znásilnění jazyka k propagandě. Následující kapitola také rozebírá rozdíl mezi vzděláváním a indoktrinací a zdůrazňuje, že mnoho amerických studentů platí za diplom místo toho, aby získali skutečné vzdělání. Poslední část pořadu popisuje šest hlavních jevů
indoktrinace ve vzdělávání, jako jsou inkluze, zrušení maturit a sociální a rasová rovnost. Celkově se jedná o kritiku západního vzdělávacího systému a jeho nedostatků, které mohou vést k nevzdělanosti a formování společnosti, která neumí kriticky myslet a používat vlastní rozum


Ztracená města v Amazonii: Po stopách vyspělých civilizací. Mayští architekti, matematici, zemědělci


https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/ztracenamesta:1 

Pořad se zaměřuje na pátrání po pozůstatcích vyspělých civilizací, které v minulosti obývaly oblast Amazonie. Zahrnuje příběhy dobyvatelů a objevitelů,
kteří se vydali do těchto oblastí, a také práci archeologů a vědců, kteří se snaží najít stopy po ztracených městech a civilizacích. V úvodu se
zmiňuje o prvních evropských objevech této oblasti a vlivu na původní obyvatelstvo. Následují informace o úrodné půdě, keramice a archeologických
nálezech. Dále se pořad zaměřuje na plukovníka Percy Fawcetta, který se snažil najít ztracenou civilizaci v Amazonii. Zmiňuje setaké revoluční
objev z roku 1993 archeologem Michaelem Heckenbergerem. Dále se pořad věnuje kácení pralesů a ztracení Mayů. Na závěr se pořad dotýká mayského kalendáře a jeho poselství.


Ukraina - propast mezi východem a západem: Systematické drancování Ukrajiny
a agrese sil NATO ????
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/ukrajina:5 

Pořad pomocí mnoha důkazů zkoumá mýtus o tzv. imperialistických ambicích a
rozpínavosti ruské federace, což se nám analytici a experti snaží stále
sugerovat. To, co Rusové provádějí nyní na Ukrajině, Američané prováděli
celou dobu své existence po celém světě. Ano, obě varianty jsou špatné.
Proč jsme najednou tak ohromení u Ruska, a zůstáváme chladní u USA?
Poslechněte si dosud nejpodrobnější dokument o krvavé pravdě Ukrajiny. Jak
to bylo na Ukrajině 8 let od roku 2014? Jak probíhaly přípravy základen
NATO v zemi? Proč západ ani slůvkem nekritizoval nacifikaci Banderových
stoupenců, ani perzekuci ruskojazyčné části obyvatel? Ruská invaze byla
vyústěním osmileté gradace a eskalace Ukrajiny. Na východě země vznikaly
základny NATO, a řadu let tu operovaly americké výzvědné služby. Máme
důkazy. Dokumentujeme výroky o sklonu k Nacismu politiků v Kyjevě. Masivní
těžbu lesů v Bukovině ukrajinských Karpat. Zálusk na těžbu břidlicového
plynu tzv. frakování. Ohromnou propagandu bývalé vlády Petra Porošenka.
Plošné zákazy a blokování ruských webů. Kapitolu školství (příprava zákazu
maďarských, rumunských a hl. ruských menšinových škol). Ekonomickou část
(pokles produkce, kontrast Ukrajiny a EU, ztráta území, exportu do
východních zemí atp. Detailní spolupráci české vlády s kyjevskou vládou
(Stropnický, Poltorak, vojenský opravárenský podnik v Šenově na
Novojičínsku, Tatra Kopřivnice) a Pořad pokrývá i rozsáhlé americké
základny po světě, přičemž se soustředí nejen na hlavní základny v Asii,
Austrálii, ale hlavně v Evropě, Slovensku a ČR (Náměšť nad Oslavou, Čáslav
- letecké základny NATO, a příprava voj. prostoru Brdy viz rozšířená obec
Jince.


Privatizace bezpečnosti: Jak bezpečnostní agentury profitují z chaosu? Strategie napětí ve světě!


https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/privatizacebezpecnosti:6 

Tento pořad se zaměřuje na problematiku privatizace bezpečnosti a strategie napětí ve světě. V úvodu jsou vymezené tři základní rysy tohoto jevu. Dále se pořad zabývá konkrétními příklady, jako je turecká operace Gladio, která byla součástí NATO. Podobně jako v Itálii a Řecku, i zde byly využité bezpečnostní agentury jako prostředek ke kontrole a manipulaci s veřejností.V další části pořadu jsou zmíněné konkrétní bezpečnostní agentury, které získávají obrovské zisky z neustálého chaosu a nestability ve světě. Mezi tyto společnosti patří například později přejmenovaná Blackwater, Diligence LLC, New Bridge Strategies, Booz Allen Hamilton a Science Applications
International Corporation. Pořad dále ukazuje napojení Diligence LLC na ruskou Alfa Bank a Far West a vztahy těchto společností s Saúdskou Arábií.
Je ukázáno, jak Far West vytvářel operace pod falešnou vlajkou, které vedly ke zvolení Vladimira Putina na pozici prezidenta Ruska. V závěru pořadu se upozorňuje na to, že tyto bezpečnostní agentury vytvářejí chaos a nestabilitu, což následně zvyšuje jejich zisky. Je tedy důležité, abychom si byli vědomí tohoto jevu a snažili se ho zastavit.


AMERICKÉ SLOBODNÉ BOMBY - NÁLETY USA NA ČSR POČAS A NA KONCI 2. SV. VOJNY

3/3 Americké svobodné bomby: Spojenecké nálety na ČSR. Škodovku nedostanete! Dividendy a tajná konta
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/bomby-3:f   

Třetí díl pojednává o náletech, které v roce 1944 a 1945 provedla americká armáda na území Československa během druhé světové války. V každé kapitole se popisuje jeden konkrétní nálet a jeho dopady na dané město či oblast. Pořad ukazuje, jak byly americké bomby použité jako prostředek k oslabení nacistického Německa, a jaký byl dopad těchto náletů na civilní obyvatelstvo. Zároveň se v některých kapitolách zabývá i politickým kontextem, například konferencí v Jaltě, a naznačuje možné důvody pro provedení náletů na konkrétní místa. Poslední kapitoly se věnují zvláště Plzni, kde byla zasažená i průmyslová zóna s výrobnou zbrojních továren Škoda, a ukazují, jak se město snažilo se zničením vyrovnat a začít znovu. Pořad se také dotýká otázky, zda byly nálety na Československo opravdu nutné a zdali je lze považovat za formu pomsty za jaltskou dohodu a ničení průmyslu spadajícího do sovětské sféry vlivu.


1/3 Americké svobodné bomby: Spojenecké nálety na ČSR. Když se kácí les, mrtví spojenci nevadí! (tu nájdete aj informácie o bombardovaní Slovenska a autentické nahrávky z doby 2.sv.vojny)
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/bomby-1:8 

Pořad se zabývá spojeneckými nálety na území Československa během druhé světové války. Pořad prozkoumává Sudety, strategii bombardování a konkrétní cíle, které byly zasažené. Mezi místy, které jsou v zmiňované v jednotlivých kapitolách, jsou Bratislava, Dubnica nad Váhom, Záluží u Mostu,
Chomutov, Pardubice, Dubová na Slovensku, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Praha, Břeclav, Kroměříž, Opava a Přerov. Pořad se zaměřuje na lidský dopad
bombardování a klade otázky ohledně morálního aspektu zasahování civilních obyvatel.


2/3 Americké svobodné bomby: Spojenecké nálety na ČSR. Dárek na Sv.  Valentýna. Praha, msta za Jaltu?
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/bomby-2:3 

Druhý díl se zabývá spojeneckými nálety na území Československa během druhé světové války. V jednotlivých kapitolách jsou popisované konkrétní nálety na různá města a obce, včetně jejich obětí, strategie a následků. Nálet na Prahu je připisovaný jako odplata za dohodu na Jaltské konferenci, kde se
spojenci dohodli na rozdělení Evropy. V závěru pořadu jsou shrnuté celkové dopady a ztráty, které tyto nálety způsobily.CHILE

50 let od Pinocheta. CIA a vojenský puč. Americká militarizace  světa a globalizace chudoby

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/chile:2b 

Tento pořad pojednává o americké roli v událostech, které vedly ke svržení demokratické vlády Salvadora Allendeho v Chile a následnému nástupudiktátora Augusta Pinocheta. Pořad popisuje, jak CIA podněcovala nepokoje v Chile a aktivně se podílela na přípravě vojenského puče. Dále se zaměřuje
na reformy Allendeho vlády, zejména na znárodňování a zvyšování daní pro korporace, což vyvolalo nelibost amerických bankéřů a korporací. Po
převzetí moci vojenskou juntou byla zavedená politika, která byla inspirovaná Chicagskou ekonomií a která měla za následek globalizaci chudoby v Chile. Pořad rovněž připomíná atentát na Orlanda Leteliera, bývalého chilského ministra zahraničí, který byl spáchaný chilskou tajnou službou DINA s podporou CIA.


KANADA

Je Kanada suverénní? Plány ministerstva války USA. Rukopis teroru CIA v  Quebecu a muslimů v Evropě!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/kanada:a7 

Pořad pojednává o vztahu Kanady a USA a otázce, zda je Kanada suverénní zemí nebo jen americkým satelitním státem. Zahrnuje historické pokusy USA o
anexi Kanady a plány americké invaze do Kanady. Dále se zaměřuje na separatistické hnutí v Kanadě a infiltraci CIA v Quebecu, která vedla k teroristickým útokům. Součástí pořadu jsou také informace o amerických
ambicích v Kanadě, mezinárodních smlouvách, překračování hranic a boji o vodu. Závěr se věnuje otázce, zda je americká hrozba pro Kanadu reálná nebo jenom chiméra.

Haiti - Somálsko Západu

1/3 Haiti - Somálsko západu: Jak Američané kolonizovali Haiti. City Bank, počasí a plán zemětřesení?https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/haiti-1:4 

Pořad pojednává o historii americké kolonizace Haiti a jejích dopadech na zemi a obyvatelstvo. V úvodu se mluví o National City Bank, která hrála klíčovou roli v amerických zájmech na Haiti. Dále se pojednává o převratu z roku 1915 a generálu Smedley Butlerovi, který byl poslaný na Haiti jako součást americké okupační síly. Během pořadu se také hovoří o vlivu
amerického kapitalismu na Haiti a jeho ekonomiku. Velký důraz se klade na vliv karibského počasí na Haiti a jeho hospodářství. Pořad také popisuje
akce Fronty za pokrok Haiti a masakr v Raboteau v roce 1994. V závěru se diskutuje o vztahu Haiti a CIA v letech 1991-1994.


2/3 Haiti - Somálsko západu: Biologická laboratoř, masové sterilizace žen.  Reformy, bída a převraty! 

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/haiti-2:3 

Druhý díl pojednává o politické situaci a událostech v Haiti v průběhu 20. století a začátkem 21. století. Zabývá se například masovou sterilizací žen
v Haiti a Portoriku, občanskou opozicí, vojenskou intervencí USA v roce 1994, první a druhou vlnou reforem, kosovským modelem a jeho haitskou kopií,
obchodem s narkotiky a převratem v roce 2004. Také se zaměřuje na to, jak se tyto události projevily v haitském zemědělství a jaké měly dopady na ekonomiku a politickou situaci v zemi.


3/3 Haiti - Somálsko západu: Pašování dětí a obchody s lidmi. Žoldáci,  atentáty a zlato pro Clintony

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/haiti-3:2 

Třetí díl se zaměřuje na aktuální problémy na Haiti. První část pořadu se věnuje pašování dětí a obchodování s lidmi na Haiti, které se staly velkým
problémem pro tuto zemi. Dále se pořad zabývá Jovenalem Moisem a masakrem v Lasalin v roce 2018 a nedávným atentátem na haitského prezidenta v roce2021. Také se diskutuje o privátních bezpečnostních agenturách a outsourcingu bezpečnosti v zemi. Pořad dále pokračuje diskuzí o
militarizaci karibské oblasti a zahrnuje i problematiku těžby zlata na Haiti. Závěr pořadu se zaměřuje na to, jak se Haiti stává somálskou kopií a jak se dá s tímto problémem bojovat.


ZÁHADA STRATENEJ ATLANTÍDY

1/2 Záhada ztracené Atlantidy: Stará Evropa. Strašlivé sopečné výbuchy a vlny tsunami ve Středozemí

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/atlantida-1:7 

Pořad pojednává o záhadě ztracené Atlantidy a zkoumá možné lokace této mýtické civilizace. Dále se věnuje sopečným výbuchům a tsunami ve Středozemí a porovnává různé katastrofy, včetně Théry/Santorini. Také sezabývá archeologickými vykopávkami a datováním na místech jako Akrotiri na Théře nebo Troja. Pořad také uvádí další možné lokace Atlantidy, jako jsou Kanárské ostrovy, Malta nebo Kréta. Závěr naznačuje, co bude zkoumané ve druhém díle pořadu.


2/2 Záhada ztracené Atlantidy: Jižní Amerika. Mořeplavectví a evropské  styky v době předkolumbovské

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/atlantida-2:4 

Druhý díl pojednává o tématu Atlantidy a o tom, zda je skutečností nebo pouze mýtem. V úvodu se odkazuje na minulou epizodu a následují kapitoly
věnované různým oblastem, které se Atlantidy týkají, jako jsou Karibik, Jižní Amerika, Mexiko a Egypt. Zmíněné jsou také ovály, kruhy a oblouky jako možné pozůstatky z Atlantidy. V závěru se klade otázka, zda Atlantida skutečně existovala, nebo je to jen chiméra.


PO STOPÁCH VIANOC


1/2 Po stopách Vánoc: Cesta Josefa a Marie, zrození Ježíše, Betlémská hvězda a mudrci z východu

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/vanoce-1:c 

Pořad pojednává o historii Vánoc, konkrétně o cestě Josefa a Marie do Betléma, zrození Ježíše, Betlémské hvězdě a mudrcích z východu. V úvodu se dozvíme o místech, kterými Marie a Josef na své cestě procházeli, jako jsou pouště, oázy a Mrtvé moře. Dále se v pořadu řeší historické události, jako
Zvěstování archanděla Gabriela, vládu krále Heroda, chrám Narození Páně, útěk do Egypta a vraždění neviňátek. Téma se dále rozšiřuje o pozadí a symboliku Vánoc, jako je jmelí, slunce, ohňové rituály a Dušičky. Pořad se zaměřuje i na další náboženství a mýty, jako je starý Řím, tajemní Drujdové a severská mytologie.


2/2 Po stopách Vánoc: Církev přetváří pohanské zvyky. Jak Vánoce zastavily  pár dní 1. světovou válku

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/vanoce-2:2 

Druhý díl pojednává o rozmanitých tradicích a  rituálech spojených s Vánocemi v různých zemích a kulturách. Popisuje historické a kulturní kořeny Vánoc, včetně původu vánočního stromu, koled, svátků Svatého Mikuláše a Svatého Františka z Assisi a jejich významu v různých zemích, jako jsou Polsko, Chorvatsko, Srbsko, Rusko, Egypt nebo Čína. Pořad také zkoumá, jak se komerční a konzumní Vánoce staly dominantním prvkem této sváteční sezóny v mnoha zemích. Nakonec poskytuje poselství o tom, co jsou Vánoce a jaký mají význam.


KTO VLASTNÍ POČASIE?

1/2 Kdo vlastní počasí? Od geoinženýrství k new dealu. Planetární lockdown a řízení zemského klimatu
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/kdovlastnipocasi-1:b 

Pořad se zabývá tématem geoinženýrství a jeho vztahem k řízení klimatu na Zemi. V úvodu se pořad zaměřuje na historii Římského klubu a jeho vliv na
rozvoj eko-šílenství, poté se věnuje vojenskému využití geoinženýrství v 60.a 80. letech 20. století a přechodu ke klimatickému inženýrství v 90.
letech. Pořad se také zabývá účastí CIA na klimatickém inženýrství a rozvojem technologie HAARP. Dále se soustředí na budování řízení klimatu,
na tzv. rozbitou vědu a na mocenský posun OSN s podpisem Pařížské dohody v roce 2011. ořad se uzavírá otázkou, co uslyšíme příště v souvislosti s
geoinženýrstvím a řízením klimatu.


2/2 Kdo vlastní počasí? Od geoinženýrství k new dealu. Zpeněžení planety a  lidí pro zisk korporací!
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/kdovlastnipocasi-2:1 

Druhý díl se zabývá tématem geoinženýrství, tedy technologií zasahující do přírodních procesů na planetě Zemi. Zaměřuje se na otázky, kdo kontroluje
počasí a jaký má vliv na život na Zemi. Pořad ukazuje historii geoinženýrství a jeho spojení s vojenským průmyslem, ale také jeho využití v současné době k rozkrádání a hromadění majetku. Zmiňuje se o
kontroverzních tématech, jako jsou aerosoly, lesní požáry a možnost uzavření vesmírného plotu. Pořad klade důraz na právo na informace a nutnost občanů aktivně se bouřit proti takovým praktikám.


1/3 Clintonova vražedná mašinérie: Začátky guvernéra Arkansasu. Praní peněz přes síť amerických bank

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/clinton-1:e 

Tento pořad se zaměřuje na kontroverzní fakta o Clintonově vražedné mašinérii. Pořad uvádí informace o tom, že bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka Hillary Clintonová jsou zapletení do řady zločinů a vražd. Konkrétně se zde pojednává o začátcích Billovy politické kariéry v Arkansasu a jeho praní peněz přes síť amerických bank. Dále se zmiňuje o úřadu pro financování rozvoje, advokátní kanceláři Rose Law Firm, zabijáckých jednotkách Contras a prvních sexuálních skandálech spojených s právníkem Vincentem Fosterem. Kromě toho se pořad věnuje také obřímu podvodu Whitewater, smrti Jamese McDougala a svědka Johnnyho Franklina Lawhona mladšího a zmiňuje se i o drogové aféře Sharlene Wilsonové.2/3 Clintonova vražedná mašinérie: Billovi drogoví přátelé a pašeráci.  Milenky, které mlčí navždy

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/clinton-2:b 

Druhý díl se zabývá různými kontroverzními kauzami, které se týkají bývalého prezidenta USA Billa Clintona a jeho manželky Hillary. V této konkrétní epizodě jsou probíraná úmrtí a zastrašování osob, které byly v
kontaktu s Clintonovými a měly informace o jejich aktivitách, včetně právníka Vince Fostera, bezpečnostního agenta Jerryho Parkse a dalších.
Kromě toho se také hovoří o kauzách týkajících se drog a nezákonných praktik v arkansaském podsvětí, jakož i o sexuálních skandálech spojených s Clintonovými včetně afér s milenkami a nátlakem na svědky. Epizoda končí otázkou, co bude následovat ve třetím díle.

3/3 Clintonova vražedná mašinérie: Manželé jako ušlechtilí bílí koně na ose Wall Street a CIA https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/3-3-Clintonova-vra%C5%BEedn%C3%A1-ma%C5%A1in%C3%A9rie.-Man%C5%BEel%C3%A9-jako-u%C5%A1lechtil%C3%AD-b%C3%ADl%C3%AD-kon%C4%9B-na-ose-Wall-Street-a-CIA:e 

Třetí díl pojednává o kontroverzích, které se týkají rodiny Clintonových. Epizody se zaměřují na různé události, jako jsou podezření z praní špinavých peněz, vražedná mašinérie, sexuální skandály a další utajované
záležitosti, které se týkají Clintonových a jejich spojenců. Mezi zmíněnými tématy jsou také Clintonova kampaň na prezidenta, jeho úřadování v Bílém domě, vztahy s Čínou, válka na Balkáně a Clintonova charitativní organizace
- Clinton Foundation. Další kapitoly se zaměřují na podezřelé smrti osob spojených s Clintonovými a představují svědky, kteří tvrdí, že byli zastrašovaní, aby se nedostali k pravdě. 

Marshallov plán

Jak Američané prali nacistické zlato. Osudy válečného bankovního a ropného kartelu

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/marshalluvplan:1 

Tento pořad se zaměřuje na historii Marshallova plánu a osudy válečného bankovního a ropného kartelu. Pořad mapuje politické vlivy, které stály za
Marshallovým plánem a zmiňuje rozpory mezi náčelníky štábů a Marshallovým plánem. V dalších kapitolách pořad přináší informace o nacistickém zlatě a amerických agentech ve Švýcarsku, jako například Thomasu McKittrickovi, americkému šéfovi Banky pro mezinárodní platby. Dále se pořad zaměřuje na historické osobnosti jako Harry Dexter White, architekta Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, a Algera Hisse, kteří byli obvinění ze
špionáže pro Sovětský svaz. Pořad také přináší informace o konfliktech mezi Richardem Nixonem a bratry Dullesovými a jejich vztahu k íránskému šáhovi.
Kromě toho se pořad zaměřuje na kontroverzi okolo tzv. "dýňových" dokumentů,které měly dokázat spojení Algera Hisse se Sovětským svazem. Celkově lze říci, že pořad přináší netradiční pohled na historii Marshallova plánu a ukazuje, jak politické a ekonomické zájmy ovlivňovaly tuto historickou
událost.


Podvodný americký experiment se zlatou rýží v Číně: Militarizace potravin a globální parní válec GMO

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/zlataryze:c 

Tento pořad pojednává o kontroverzním americkém experimentu s geneticky modifikovanou zlatou rýží, který se odehrál v Číně. Cílem experimentu bylo
zjistit, zda se dá pomocí genetické modifikace rýže zvýšit její obsah vitaminu A a tím pomoci překonat nedostatek tohoto vitamínu v některých částech světa. V pořadu jsou představené různé aspekty experimentu, jako například militarizace potravin a globální parní válec GMO, které se týkají možného využití geneticky modifikovaných plodin pro vojenské účely a potenciálního vlivu geneticky modifikovaných plodin na světovou populaci. Dále jsou prezentované kontroverze ohledně zlaté rýže a propagandistických
kampaní, které se snaží přesvědčit veřejnost o jejích přínosech. Pořad také zmiňuje vyšetřování Čínského centra pro kontrolu nemocí, které se týkalo
bezpečnosti experimentu a jeho etických aspektů. Na konci pořadu jsou prezentovaná zjištění ohledně patogenní povahy experimentu Tuftsovy univerzity a utajování informací ohledně výzkumu. Také jsou zmíněné tajné výzkumy GMO americké armády v Havaji. Celkově lze říci, že pořad se
zaměřuje na kritiku využívání geneticky modifikovaných plodin, zejména v armádním kontextu, a upozorňuje na potenciální rizika a etické otázky spojené s tímto tématem.


TAJNÉ NÁSTROJE PROPAGANDY

1/3 Tajné nástroje propagandy: Jak národu prodávat války? Inženýrství souhlasu a psychologie davu

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/nastroje-1:f  Tento pořad se soustředí na tajné nástroje propagandy a inženýrství 

souhlasu, které se používají ke změně veřejného mínění a k získání podpory pro války. Pořad se věnuje historii propagandy a diskutuje o příspěvcích
Edwarda Lippmanna a Edwarda Bernayse k této oblasti. Dále se zabývá tím, jak válečný marketing ovlivňuje veřejné mínění a jaký vliv mají obrazové
materiály jako fotografie a videa. Pořad se také dotýká kontroverzních taktik, jako terorizování německé komunity v Americe během první světové
války, a diskutuje o tom, jak jsou tyto taktiky používané k diskreditaci a potlačení odporu vůči válce. Závěr se věnuje tomu, co nás čeká v budoucnosti, pokud jde o tajné nástroje propagandy a jak můžeme rozpoznat a bojovat proti manipulaci veřejného mínění.


2/3 Tajné nástroje propagandy: Obchod a vzdělání. Univerzitní výchova systémových kádrů a manažerů

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/nastroje-2:a 
Druhý díl se zaměřuje na tajné nástroje propagandy a jejich využití v obchodu a vzdělání, konkrétně na univerzitní výchovu systémových kádrů a  manažerů. Pořad se zabývá tím, jak se manipulace a propaganda využívají k přesvědčení národa k válce a jak nefunkční volební systém může být využitý k posílení vládnoucí elity. Dále se věnuje tématu přechodu na vzdělávání a
obchod a diskutuje o tom, jak se tajné nástroje propagandy využívají k utváření systémových kádrů a manažerů. Závěr se dotýká toho, co můžeme
očekávat v budoucnu a jak se můžeme bránit manipulaci a propagandě nejen v rámci vzdělání a obchodu.

3/3 Tajné nástroje propagandy: Prodej emocí a pocitů, ne výrobků! Konzumujme, utrácejme, půjčujme si

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/nastroje-3:7 
Třetí díl se zaměřuje na způsoby, jakými se konzumní společnost snaží prodávat emoce a pocit štěstí a uspokojení, nikoli samotné výrobky. Reklamní agentury hrají klíčovou roli při formování našeho konzumního stylu života, což vede k nadměrnému utrácení a zadlužování se. Pořad také ukazuje,
jak jsou organizované zločinecké skupiny ochotné ochraňovat tento systém konzumního způsobu života. Závěrem se pořad zaměřuje na vliv USA v
zahraničí a jakým způsobem tento konzumní model exportuje.


2/2 Breivik: Norský teror jako systémová destabilizace. Vazby na mezinárodní podsvětí se zbraněmi!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/breivik-2:0 

Druhý díl se zaměřuje na analýzu Breivikova manifestu a videa, které zanechal před masakrem, a na to, co tyto dokumenty naznačují ohledně jeho
pachatelství. Dále zkoumá podobnosti mezi Breivikovým modus operandi a útoky organizace Al-Káida a Timothyho McVeigha v oklahomském atentátu. Pořad se také zabývá trvalou strategií zvyšování napětí ve společnosti, kterou lze vidět v Breivikově chování, a zkoumá jeho finanční zázemí a
případné spolupracovníky. Pořad se dotýká i tématu řádu 777, který zmiňuje Breivik v manifestu, a jeho spojení s organizací Far West LLC a mezinárodním obchodem se zbraněmi za drogy. Pořad se zaměřuje na to, kdo může stát za systémovou destabilizací, a diskutuje o možnosti zapojení globálních stínových elit. Závěr se pak věnuje Breivikovu vězení a jeho
budoucnosti.

1/2 Breivik: Norský teror jako systémová destabilizace. Co přesně vedlo k masakru a jak se odehrál?

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/breivik-1:5 

Pořad se zabývá masakrem, ke kterému došlo v Norsku 22. července 2011. Zabývá se otázkami, co vedlo k tomuto útoku, jak se odehrál a jaké jsou
jeho důsledky. Pořad se zaměřuje na Breivikovo zázemí a rodinu, jeho cestu do Prahy a roky před útokem. Popisuje, jak se události odehrály v den útoku,jaké byly okamžité následky a jak proběhl soudní proces. Pořad také zkoumá koncept "hlubokých událostí" a souvislosti s organizací Gladio. Otázky kolem Breivikova útoku jsou rozvíjené z různých úhlů pohledu a jsou zahrnuté i názory jiných autorů na téma terorismu. Klíčovou otázkou, kterou
pořad položí, je, zda útok byl způsobený konkrétní osobou, nebo zda se jednalo o hlubokou událost v systému, která byla záměrně naplánovaná k
destabilizaci. Pořad končí otázkou, co uslyšíme ve druhém díle.2/2 Bílý muž pod bičem otrokářů: Od negrů po white trash. Jak Amerika zbohatla, zatímco svět chudl?

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/bilymuz-2:8   

Pořad se zaměřuje na téma vybělené historie, která se týká zkreslování faktů a neobjektivního pohledu na historii v určitých zemích. Konkrétně se pořad věnuje Panamě, Haiti a Guatemale a ukazuje, jakým způsobem se americká historie prezentovala jako nadřazená nad ostatními kulturami. Pořad také ukazuje, jak se to projevilo v různých aspektech společnosti, jako například v otázce otroctví a dětské práce v Americe. Pořad se ptá, zda jsme se v dnešní digitální době vrátili do doby digitálního otroctví a
jak tento problém ovlivňuje současnou populaci. Celkově se jedná o kritickou reflexi historie a jejích dopadů na dnešní společnost.

1/2 Bílý muž pod bičem otrokářů: Drancuj, drancuj, vykrúcaj! Kovbojské  kolonizace americké armády

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/bilymuz-1:3 

Pořad se zaměřuje na temné stránky historie Ameriky, které nejsou běžně vyučované na univerzitách. Kapitoly se zabývají tématy jako jsou kolonizace,
otroctví a práce v Americe, demokracie a bohatství, kolonialismus a americký styl kolonizace. Ukazuje, jak tyto etapy ovlivnily historii Ameriky a jak vytvořily bohaté elity na úkor chudých lidí. Pořad se zaměřuje na to, jak bílí osadníci a armáda kovbojů drancovali a vykrádali původní obyvatelé Ameriky, jakým způsobem otroctví ovlivnilo americkou společnost a jak demokracie vytvořila bohatství pro elity, ale ne pro
národy. V závěru pořadu se posluchači dozví, jak tyto otázky ovlivňují současnou společnost a co mohou očekávat ve druhém díle.Päťdielny vynikajúco spracovaný seriál o vojne v Juhoslávii - odporúčame!!!

1/5 Válka proti Jugoslávii: Ekonomická demontáž. Nemáte na dluhy? Půjčte si od MMF a Světové banky!
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/jugoslavie-1:8 

Tento pořad pojednává o ekonomické demontáži bývalé Jugoslávie a rekolonizaci Bosny a Hercegoviny. V úvodu jsou nastíněné hospodářské
válečné zločiny, které vedly k rozbití Jugoslávie a rekolonizaci Bosny a Hercegoviny. Dále se vysvětluje historické pozadí a Ante Marković je zmíněný jako klíčová osoba, která odjela do Washingtonu. Poté se mluví o drcení ekonomiky neviditelnou rukou trhu a o přepracování právního rámce, které umožnilo bankrotní program a propouštění přebytečných pracovníků. V následující kapitole se vysvětluje politická ekonomie dezintegrace a západní "pomoc". Poválečná obnova a volný trh jsou prezentované jako
rekonstrukce v koloniálním stylu, která vedla od Bosny ke Kosovu. V této části se také mluví o převzetí kosovského nerostného bohatství a instalaci
mafiánského státu. Závěr se věnuje tématu neoliberalismu a jeho roli v této situaci. Celkově se jedná o kritický pohled na politiku a ekonomiku
západních zemí vůči bývalé Jugoslávii a Bosně a Hercegovině.

2/5 Válka proti Jugoslávii: Kosovská narkomafie ustavuje vládu. Hashim Thaci a Madeleine Albrightová
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/jugoslavie-2:8 

Druhý díl se zaměřuje na válku v Kosovu v letech 1998-1999 a otázku, kdo nese zodpovědnost za válečné zločiny. Další kapitoly se zabývají financováním kosovských "bojovníků za svobodu", agresivní válkou NATO proti Jugoslávii, mediální válkou a žalobou namířenou proti vedoucím představitelům NATO. Řeší se také spolupráce mezi Amerikou a Německem. Kromě toho se další část pořadu také zabývá otázkou nejistých důkazů o "humanitární katastrofě" před bombardováním a chronologií plánování NATO. Pořad se snaží odhalit pravdu o tom, co se skutečně stalo během konfliktu v
Kosovu a kdo nesl zodpovědnost za válečné zločiny. Závěr pořadu nabízí úvahu o tom, co uslyšíme příště.

3/5 Válka proti Jugoslávii: NATO, Pentagon a žoldáci v Kosovu. Chemické  zbraně v Chorvatsku
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/jugoslavie-3:1 

Třetí díl pojednává o válce v Kosovu v roce 1999 a jejích důsledcích. V úvodu jsou probírané události předcházející válce, včetně financování
Kosovské osvobozenecké armády a roli NATO v konfliktu. Dále jsou rozebírané události během války, jako je masakr v Račaku a vyslání pozemních jednotek NATO. Po skončení války je diskutovaná obnova Kosova, včetně zavádění reforem volného trhu a nárokování si válečných reparací. Také jsou
probírané důsledky konfliktu, včetně hrůzovlády a politických vražd v Kosovu. Následující část pořadu rozvádí otázku o nájemných generálech ze Spojených států a také o kontroverzích týkajících se použití chemických zbraní v Chorvatsku.

4/5 Válka proti Jugoslávii: Bombardování chemiček a ekologická katastrofa.  Bomby s ochuzeným uranem
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/jugoslavie-4:4 

Čtvrtý díl se zaměřuje na kontroverzní zahraniční politiku NATO vůči Jugoslávii a Kosovu. V několika kapitolách se řeší události jako masakr v Račaku a kapse Medak, operace Bouře, válka v Kosovu, vytváření mafiánského státu a ekologické katastrofy způsobené NATO. Také se hovoří o válečných
zločinech spáchaných NATO a výzvách k soudnímu stíhání zodpovědných osob. V pořadu jsou také diskutovaná témata jako jaderná válka nízké intenzity,
americká vojenská základna Bondsteel v Kosovu a rakovina u dětí.

5/5 Válka proti Jugoslávii: Opakování v Makedonii. Al-Káida a spojení s USA  a NATO na Balkáně!
https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/jugoslavie-5:8 

Pátý díl se zaměřuje na kontroverzní události a politické machinace, které se odehrály v Balkánském regionu v průběhu 90. let a začátkem 21. století.
Hovoří se zde o tom, jakým způsobem zahraniční mocnosti, především Spojené státy, ovlivňovaly situaci v této oblasti a jakým způsobem tato intervence vedla k etnickým čistkám a válečným zločinům. Pořad se také věnuje tvrzením o tom, že USA podporovaly teroristy v Kosovu, Makedonii a Bosně a jakým způsobem byly tyto skutečnosti utajované a zamlčované. Závěr pořadu se soustředí na citace osobností, které se vyjádřily k těmto událostem.


Zapomenutý holokaust v Indonésii: Jak Američané podnítili masakr tří milionů a obchody USA a ISIS! ??

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/zapomenutyholokaust:b 

Tento pořad se zabývá zapomenutým holokaustem v Indonésii, který si vyžádal životy tří milionů lidí v roce 1965. Pořad ukazuje, jak Američané podpořili
indonéskou armádu, aby provedla převrat a zlikvidovala komunistickou opozici, a jak americké firmy, jako Lockheed, úplatky zapojily k tomuto
cíli. Dále pořad popisuje, jak nová generace badatelů, jako John Roosa a Bradley Simpson, zkoumá tuto historii a snaží se přinést pravdu na světlo.
Pořad také ukazuje, jak důležitou roli hraje islám v Indonésii a jak Trumpova administrativa a Islámský stát v Indonésii mohou mít vliv na politickou situaci v této zemi.


Náměstí Nebeského klidu: ????? Mýtus o studentském masakru 1989 jako pokus
o čínskou barevnou revoluci

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/namesti:c 

Pořad pojednává o událostech na náměstí Nebeského klidu v Pekingu v roce 1989, kde se odehrály dvě události - dělnická vzpoura v Muxidi a studentský protest. Zabývá se také mýtem o studentském masakru, který je prezentovaný
jako pokus o čínskou barevnou revoluci a snaží se odhalit pravdu o tom, co se skutečně na náměstí stalo. Pořad se také věnuje politickému kontextu a
manipulaci veřejnosti pomocí médií, zejména amerického Voice of America a jejich role v událostech. Závěrem je zmíněné odhalení amerických depeší z Pekingu WikiLeaks, které ukázaly, že na náměstí Nebeského klidu nedošlo ke krveprolití a že se jedná o mýtus, který stále přetrvává.


Největší krádež německých patentů po 2. světové válce Američany ?? a stoleté dějiny elektromobilu 

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/patentyaelektro:8 

Pořad se věnuje historii krádeže duševního vlastnictví Německa Američany po druhé světové válce. V rámci této krádeže byly odcizené vynálezy a patenty
od německých vědců a inženýrů. Pořad také zkoumá dějiny elektromobilů, od prvního elektromobilu v roce 1905 až po ropnou lobby, která se snažila elektromobily vytlačit z trhu. Dále se věnuje politickým a ekonomickým faktorům, které ovlivnily popularitu elektromobilů, a jejich využití v průmyslu a dopravě.


Vybělená historie: Jak Američané  stříleli do dělníků, ?? a jak bankéři zosnovali fašistický převrat ??

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/vybelenahistorie:e 

Pořad se zabývá temnou stránkou americké historie, konkrétně násilným potlačováním dělnických hnutí a masivním vlivem korporací na politiku. Pořad se zaměřuje na období 19. a 20. století, kdy byli dělníci systematicky potlačovaní a zabíjení policií, armádou a soukromými armádami korporací. Dále se věnuje období Velké hospodářské krize a vzniku policejního státu, který sloužil k potlačení lidových vzpour. Zabývá se také korupcí a vlivem korporací na politiku, včetně plánovaného fašistického převratu v roce 1933 a vyrabování kont střední třídy v 70. a 80. letech 20. století. Pořad ukazuje, jak silné korporace a bohatí lidé mají vliv na politiku a jak jsou obyčejní lidé, včetně dělníků, potlačovaní a vykořisťovaní.

Centrální banky jako trojské koně: ?? Nástroje k odčerpávání bohatství a kontrole národních ekonomik!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/centralnibanky:5 

Pořad se zabývá rolemi centrálních bank v kontrole národních ekonomik a jak slouží jako nástroj k odčerpávání bohatství. Po úvodu, který představuje
centrální banky jako trojské koně, se pořad zaměřuje na historické události,jako atentáty na významné osobnosti, které měly kritický postoj ke kontrole ekonomik bankami. Dále se pořad zabývá vlivem centrálních bank na hospodářské krize, včetně Velké hospodářské krize a finanční krize v roce
2008. Kritizuje nadnárodní korporace a rozdíly mezi kapitalismem a socialismem v oblastech jako zdravotnictví, vzdělání a protekcionismus pro
korporace. Závěr upozorňuje na likvidaci sociálních jistot a dopady na běžné lidi.


1/2 Největší izraelský špion v Americe: MOSAD, letecký plukovník a konspirační byt jako základna

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/spion-1:0 

Pořad pojednává o Jonathanu Pollardovi, největším izraelském špionovi v Americe. V úvodu se dozvídáme o Pollardově dětství a pracovních začátcích. Poté se pořad zaměřuje na Pollardovy první kontakty s izraelskou rozvědkou a tajnou operaci s Izraelem v Paříži. Dále se dozvídáme o Pollardově předávání dokumentů a konspiraci v myčce pro auta. Po prozrazení a dopadení je Pollard zatčený před izraelskou ambasádou a následuje diplomatická roztržka. Pořad dále popisuje Pollardův soud a porušení dohody. Závěrem se ptá, co následuje ve druhém díle.

2/2 Největší izraelský špion v Americe: Židé a světová politika. Od bolševické revoluce až po Anglii

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/spion-2:0 

Druhý díl pojednává o případu Jonathana Pollarda, největším izraelském špionovi v Americe. V této části se zaměřuje na jeho soud, porušení dohody,
věznění a mezinárodní hnutí za jeho propuštění. Dále se pojednává o tajemstvích, která Pollard vynesl, například o Jihoafrické republice, Pákistánu, Austrálii, Sovětském svazu, Číně a afghánských mudžahedínech. Také se diskutuje o vztahu mezi Pollardem a antisemitismem a o tom, zda je Izrael oprávněný bojovat proti Arabům.


1/2 Al-Káida a Tálibán: Jak Američané stvořili a vycvičili islámské  organizace. Trénink v srdci USA!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/alkaida-1:6 

Tento pořad se zaměřuje na historii vzniku a tréninku teroristických organizací Al-Káida a Tálibán americkými tajnými službami. Obsahuje podrobnosti o tom, jak FBI a kanadská policie propustili Aliho Mohameda, vlivnou postavu v al-Káidě, a jak byl poté krytý tajnými službami. Dále se zaměřuje na náborové centrum al-Kifah, které sloužilo jako cíl pro nábor nových bojovníků pro Al-Káidu. Pořad také ukazuje spojení mezi Al-Káidou a drogovým obchodem v Tádžikistánu a dalších zemích. Závěr pak naznačuje, že další díl se bude zabývat vývojem těchto organizací.

2/2 Al-Káida a Tálibán: Jak Američané stvořili a vycvičili islámské  organizace. Banky, ropa a teror!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/alkaida-2:2 

Druhý díl pojednává o historii vzniku a vývoje organizací Al-Káida a Tálibán, které jsou spojované s teroristickými útoky v západních zemích, zejména v USA. Pořad se zaměřuje na úlohu USA, Saúdské Arábie a dalších zemí v podpoře těchto organizací, včetně financování a poskytování výcviku.
Dále se pořad věnuje americké politice v Afghánistánu a střední Asii, a to včetně americké ochrany některých členů Al-Káidy, včetně Usámy bin Ládina a jeho příbuzných. V závěru se pořad snaží zpřehlednit informační mlhu a poskytnout jasnější informace o historii těchto organizací a jejich vztahu
k USA a dalším zemím.


Skvelá trilógia o budovaní Líbie, sebestačného štátu s fungujúcim sociálnym systémom a smutný koniec plukovníka Kaddáfího vďaka závisti západných krajín a najmä  USA.

3/3 Libye: Západ drancuje a plení. Ropa, plyn, zlato a zmražená aktiva. Z prosperity do chaosu!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/libye-3:0 

Třetí díl pojednává o různých aspektech libyjské krize v roce 2011 a jejích následcích. V úvodu se připomene, co bylo řečeno v minulých dílech, a pak se přechází k tématům jako jsou uprchlíci z Libye, ropa, libyjská centrální banka a francouzská úloha v konfliktu. Dále se věnuje konečnému pádu Kaddáfího režimu a jeho dětem, a nakonec ukazuje, jak vypadá Libye dnes.

1/3 Libye: Kvetoucí zahrada Afriky plukovníka Kaddáfího. Al-Káida z USA do  Afghánistánu a na Balkán!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/libye-1:9 

Tento pořad pojednává o Libyi a o jejím bývalém vůdci plukovníku Kaddáfím. Zahrnuje jeho život, převrat a jeho vládu, která v době jeho vlády přivedla
Libyi k prosperitě a modernizaci. Nicméně, po jeho pádu v roce 2011, země upadla do chaosu a vznikla opozice proti Kaddáfímu, včetně Národní fronty
za spásu Libye, Národní konference libyjské opozice a Libyjské islámské bojové skupiny. Pořad také ukazuje, jak se Al-Káida dostala do Libye, Bosny
a Afghánistánu.

2/3 Libye: Al-Káida v Kosovu a v Libyi. Kaddáfího nepřátelé a západ  financuje islámské žoldáky

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/libye-2:e 

Druhý díl se zaměřuje na konflikt v Libyi, který vedl k pádu režimu plukovníka Kaddáfího. Jednotlivé kapitoly se věnují různým aspektům této krize, včetně historie Kaddáfího nástupu k moci, jeho vlády, vztahu s opozicí a ozbrojenými skupinami, mezinárodnímu zásahu a zahraniční podpoře pro libyjské povstalce. Dále se věnuje roli Al-Káidy v této krizi a mýtům o
Kaddáfím.


1/2 2. světová válka: ?? Skupiny v zákulisí, zakázaný projev Bena Freedmana  a plánování Pearl Harboru 

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/2svetovavalka-1:1 

Tento pořad se zaměřuje na kontroverzní aspekty 2. světové války a ukazuje, jak skupiny v zákulisí mohou hrát roli ve vedení války. V první části se diskutuje o projevu Benjamina Freedmana, ve kterém tvrdí, že Židé mají zodpovědnost za obě světové války. Dále se hovoří o plánování útoku na Pearl Harbor a o tom, jak mohla být tato událost použitá jako záminka pro
vstup Spojených států do války. Celkově pořad ukazuje, jak může být historie a pravda zkreslená kvůli skrytým zájmům a jak je důležité být kritický k oficiálnímu narativu.

2/2 2. světová válka: ?? Jak Josef Stalin infiltroval Ameriku, a Adolf  Hitler chtěl mír s Británií!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/2svetovavalka-2:0 

Druhý díl se zabývá událostmi druhé světové války a zaměřuje se na politické intriky a manévrování jednotlivých zemí a mocností, včetně Spojených států, Sovětského svazu, Velké Británie a Německa. Pořad rozebírá důvody, proč USA vstoupily do války, infiltraci americké vlády Sovětským svazem, situaci na evropské frontě a vztahy mezi Německem a Velkou Británií.Další kapitola se zaměřuje na porušování pravidel války Velkou Británií a na to, jak Stalin ovládal východní a střední Evropu.


1/3 Média a propaganda: ?? Informační trhliny či ideozprávy. Učíme se rozpoznávat mainstreamové lži

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/mediaapropaganda-1:f 

Pořad se zabývá manipulací a dezinformacemi v masmédiích a jak se vyhnout pastem mainstreamového zpravodajství. V úvodu se hovoří o potřebě hledání pravdy a porozumění. V dalších kapitolách se věnuje rozlišování mezi názorem a informací, zákazům a tabu v médiích, způsobům jak rozpoznat propagandu a jak se učit skutečnému kritickému myšlení. Pořad také přináší příklady Bernaysovy tajné propagandy a ideozpráv podle politického úhlu. Závěrečná kapitola nabízí zamyšlení nad tím, co uslyšíme příště a jak si ověřovat pravdivost informací.

2/3 Média a propaganda: ?? Šplháme na vrchol pyramidy. Armáda, invaze,  rozvědky a novináři vynašeči

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/mediaapropaganda-2:7 

Druhý díl se zabývá tématem manipulace a lžemi v médiích. V úvodu se ptá na to, co jsme slyšeli minule, aby následně přešel k tématům jako je klamání
ve velkém měřítku, média jako mikrofon americké propagandy, cenzura tichem a vytváření a kontrola narativu. Dále se pořad zaměřuje na vztah korporací
a korporátních médií, na téma média, války a invaze a na taktiky, které se používají k připojení lží k pravdě. Konkrétní příklady jsou podané v kapitolách jako Slintavka a kulhavka ve Velké Británii, čínští "spekulanti s vepřovým masem" nebo SARS, MERS a ZIKA. Pořad se uzavírá myšlenkou na to, co uslyšíme příště, pokud nebudeme vědět, jak rozpoznat manipulaci a lži v médiích.

3/3 Média a propaganda: ?? Manipulace s fotografiemi, pálení historie, cenzura a ověřování faktů

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/mediaapropaganda-3:8 

Třetí díl se zaměřuje na manipulaci a falzifikaci historie a současnosti v médiích. Začíná se ukázkou několika příkladů lží, které byly předávané médiemi, a pokračuje se vysvětlením, jak jsou manipulované fotografie a jak probíhala cenzura v historii. Poté se pořad zabývá konkrétními případy spalování knih, jako například v Indii, Indonésii nebo na Filipínách. Dále se hovoří o klamavé důležitosti ověřování faktů v médiích a o organizacích, jako je Poynter's Institute a International Fact-Checking Network, které se
tímto zabývají. Nakonec se ukazuje, že i média samotná se kontrolují a snaží se eliminovat určitý typ zpravodajství, který nevyhovuje oficiálnímu narativu a vládnímu establishmentu.


Drogy a CIA: Po stopách světové drogové mafie. Od Thajska, přes latinskou Ameriku, po Afghánistán.

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/drogyacia:f

Pořad se zabývá zapojením CIA do obchodování s drogami po celém světě. V úvodu se hovoří o významu Úřadu pro koordinaci politiky jako základního stavebního kamene tohoto obchodování. Dále se v pořadu objevuje mnoho příkladů operací, které CIA prováděla, jako například operace Paper v Barmě,či zapojení do obchodování s drogami v Thajsku, Venezuele, Kolumbii, Mexiku a dalších zemích. Také se hovoří o historii heroinu v Afghánistánu a Pákistánu, a o drogové lobbistické síle v Pentagonu. Pořad se také věnuje
tématům, jako je praní špinavých peněz přes světové banky, zapojení afghánských politiků do drogového obchodu a názoru na neútočení na drogové laboratoře. Závěr pořadu se zabývá kolektivním popíráním této problematiky.


Psychologie Deep State: Latentní sklon k válkám. Anatomie konfliktů Korea, Vietnam a 11. září

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/psychologiedeepstate:b 

Pořad se zaměřuje na analýzu globálních politických konfliktů a vztahů mezi mocenskými strukturami, zejména v USA. Po úvodu se pořad zabývá historií
amerického Deep State od druhé světové války a vlivem USA na globální politiku. Následuje podrobná analýza tří hlubokých událostí - korejské války, vietnamské války a teroristických útoků z 11. září 2001. Pořad se dále věnuje vztahu CIA k ropným společnostem a drogám, zbrojním kontraktům,
bankovním podvodům a dalším temným stránkám americké a globální politiky. Závěr nabízí shrnutí klíčových prvků a připomínku toho, jak mocenské
struktury stále ovlivňují globální politiku.


1/2 Izraelský jaderný program: Nejstřeženější tajemství světa. Židovský terorismus a americký uran

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/izraelskyjadernyprogram-1:a 

Pořad se zabývá kontroverzním tématem izraelského jaderného programu a jeho historií. V úvodu jsou představené izraelské teroristické organizace, které
hrály roli v získání jaderných technologií a vývoji izraelského jaderného arzenálu. Dále se pořad zaměřuje na americké memorandum, které udržovalo
tajemství o izraelském jaderném programu. Francie, Británie a Norsko jsou zmiňované jako státy, které Izraeli pomáhaly s jadernými zbraněmi. John
Kennedy a jeho snaha zastavit izraelský jaderný program je také jedním z témat pořadu. Společnost Numec a její role v urychlení izraelského jaderného vývoje je dalším tématem. Pořad také zmiňuje loď plnou uranové rudy pro Izrael a agenta v Hollywoodu, který Izraeli pomáhal s výrobou jaderných zbraní. V závěru se pořad věnuje odhalení izraelských jaderných zbraní CIA a otázkám, které uslyšíme ve druhém díle. Celkově se pořad snaží přinést nové pohledy na izraelský jaderný program a ukázat, jaké důsledky by jeho přítomnost v regionu mohla mít

2/2 Izraelský jaderný program: Nejstřeženější tajemství světa. Jaderný  špion unesený MOSADem!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/izraelskyjadernyprogram-2:1 

Druhý díl pojednává o různých aférách a skandálech v politickém a soudním systému Spojených států. Zmiňuje se o případu Mordechaje Vanunua,
izraelského jaderného špióna, který byl unesený a uvězněný izraelskou vládou. Dále se věnuje odhalení, že někteří političtí sponzoři Donalda Trumpa zneužili svých funkcí a byli odsouzení za podvod, korupci a další trestné činy. Mezi tyto osoby patří Salomon Melgen, Elliott Broidy, Philip Esformes a Sholam Weiss. Pořad také zmiňuje Aviema Sellu, izraelského letce,který byl obviněný z přispění k převzetí americké technologie pro izraelský jaderný program.Od 2. světové války po současnost. Dlouhodobý plán USA podpory nacismu v Evropě


https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/cianaukrajine:f 

Pořad se zaměřuje na dlouhodobý plán USA, který spočíval v podpoře nacismu v Evropě. V úvodu jsou představené organizace OSS, předchůdkyně CIA a
postava ukrajinského nacionalisty Stepana Banderu. Následně jsou v pořadu popsány aktivity agentů CIA na Ukrajině a jejich vliv na politiku a média.
Jsou zmiňovaná jména jako Oleh Tyahnybok, Andrij Parubij, Dmytro Jaroš a další. Dále se pořad věnuje tématům jako nákup levných nemovitostí v době
krize, směrnice zpravodajské komunity 304, snižování cen pomocí války a trénování tajných ukrajinských jednotek. Pořad se také dotýká vlastnictví
médií a vlivu CIA na jejich obsah. V závěru se pak pořad zaměřuje na vztah CIA a internetu. Celkově se pořad snaží ukázat, jaký měla CIA vliv na Ukrajině od druhé světové války až do současnosti.

Humanita na rozcestí: Americká měnová reforma či tibetská propaganda.  Vzácná zlatá zrnka informací!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/humanitanarozcesti:5 

Pořad Humanita na rozcestí se zaměřuje na různá témata a události spojené s mezinárodní ekonomikou a politikou. Diskutuje se o dvou tématech - americké
měnové reformě a tibetské propagandě. V úvodu se pořad zmiňuje o třech vlivných osobnostech, které hrály důležitou roli v mezinárodní ekonomice -
David Rockefeller, Montagu Norman a Paul Warburg. Poté se pořad zaměřuje na Řecko, konkrétně na jeho ekonomickou situaci. Diskutuje se o tom, jak Řecko
čelí finanční krizi a jaké kroky se musí podniknout pro jeho záchranu. Další část pořadu se věnuje americké měnové reformě, která byla prosazovaná v 30. letech 20. století. Zmiňuje se, jak se Američané snažili vyřešit problémy spojené s ekonomickou krizí a jaké kroky podnikli v rámci velké krádeže zlata běžným Američanům. Poté se pořad zaměřuje na Irák a situaci
po americké invazi v roce 2003. Diskutuje se o tom, jaké dopady měla invaze na iráckou ekonomiku a společnost. Poslední část pořadu se věnuje Tibetu a
jeho vztahu k Číně. Diskutuje se o tibetské propagandě a o tom, jak Čína ovlivňuje vnímání tibetské kultury a národa. Závěr pořadu se zaměřuje na otázku, jakým směrem by se měla ubírat mezinárodní ekonomika a politika. Diskutuje se o tom, jak se dá dosáhnout spravedlivějšího a udržitelnějšího
světa. Celkově pořad nabízí zajímavé pohledy na různá témata a podněcuje k zamyšlení nad tím, jaké jsou současné výzvy a jak by se měly řešit.


1/2 Biologické zbraně: Vývoj a testování virových patogenů na lidech. USA, Kanada, Anglie a Japonsko

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/biologickezbrane-1:b

Tento pořad se zaměřuje na historii vývoje a testování biologických zbraní v USA, Kanadě, Británii a Japonsku. Úvod se věnuje základním informacím o
biologických zbraních a jakým způsobem mohou být tyto zbraně využité. Následující kapitoly se postupně věnují různým událostem a obdobím v historii vývoje biologických zbraní. Počínaje obdobím od roku 1860 až do roku 1942 se pořad soustředí na historické okolnosti, které vedly k vzniku biologických zbraní a na úlohu, kterou hráli výzkumníci a vlády v této
oblasti. Další kapitola se zaměřuje na vznik Výboru pro biologické zbraně a jeho role v americké vládě v letech 1941-1948. Dále se pořad věnuje výrobě
antraxu v USA v období od 40. let 20. století. Další kapitoly se soustředí na tajné biologické partnerství USA a Japonska v letech 1932-1950, vývoj biologických zbraní v USA a Kanadě v přelomu 40. a 50. let, využití biologických zbraní během korejské války v roce 1952 a operaci Drop Kick, při které byl hmyz použitý jako biologická zbraň v roce 1956. Kapitoly Big Buzz a Big Itch se věnují použití hmyzu jako biologické zbraně v roce 1958 a v rozprašování látky VX na ovce v Dugway v roce 1968. Následující
kapitola se zaměřuje na pokusy na vojácích, které provedl Robert McNamara v letech 1962-1971. Další kapitola pojednává o využití Agent Orange v
Vietnamu, Laosu a Kambodže v letech 1966-1972. Poslední dvě kapitoly se věnují biologickým zbraním v USA na Kubě v letech 1971-1997 a vývoji virových patogenů v dalších zemích. Celkově se jedná o obsáhlý pohled na historii vývoje a testování biologických zbraní v různých zemích, který přináší mnoho informací o tomto kontroverzním tématu.

2/2 Biologické zbraně: Geneticky modifikovaná semena jako globální nástroje  řízení lidstva a planety

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/biologickezbrane-2:d

Druhý díl pojednává o různých aspektech biologických zbraní a rizicích, která s sebou přináší vývoj biotechnologií. Úvod se zaměřuje na předchozí
díl a shrnuje jeho obsah. Následující části se věnují konkrétním událostem, jako je válka v Perském zálivu v 90. letech, výroba antraxu v projektu Bacchus, projektu pro nové americké století a nákupu antraxu v Dugway v roce 2005. Pořad také přináší informace o dalších továrnách na vývoj biologických patogenů a rizicích biologické války. Další témata, která jsou
v pořadu diskutovaná, zahrnují španělskou a ptačí chřipku, geneticky modifikované potraviny, antikoncepční kukuřici, trezor semen soudného dne
na Špicberkách, Rockefellerovu nadaci a globální zemědělskou revoluci, genetické inženýrství a jeho možné důsledky pro společnost a Zelenou
revoluci v agrobusinesu. Pořad také zkoumá, kdo je odpovědný za ochranu trezoru semen na Špicberkách a proč jsou tato semena tak důležitá. Nakonec se pořad ptá na otázku, zda by GMO mohly být použité jako biologická zbraň, a přináší závěr o rizicích spojených s biotechnologiemi.Americký Černobyl: Největší jaderná havárie v Americe. Roztavené jádro na  ostrově Three Mile Island

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/americkycernobyl:9

Pořad pojednává o největší jaderné havárii, která se stala v Americe na ostrově Three Mile Island v roce 1979. Po úvodu, kde se nám přibližuje historie a kontext, se zaměřuje na popis událostí, které vedly k havárii a na reakce lidí na ní. Kapitoly se věnují jednotlivým dnům, kdy se situace postupně zhoršovala a lidé v elektrárně bojovali o záchranu. Po havárii se řeší následky a dopady na zdraví lidí v okolí, přičemž se ukazuje, že rakovina byla jedním z mnoha negativních dopadů. Na konci se reflektuje celá tato katastrofa, připomíná se, co se z ní můžeme naučit a co bylo nutné udělat, aby se podobné havárie v budoucnu neopakovaly.


Utajený harvardský projekt: Jak Američané masivně těžili Čínskou DNA. Fauci, Wuhan a Covid? Možná!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/harvard:3

Pořad pojednává o kontroverzním experimentu, který provedli vědci z Harvardské univerzity a farmaceutických společností na obyvatelích Číny.
Tento experiment měl za cíl získat co nejvíce genetických informací a využít je pro vývoj nových léků. Výzkumníci používali neetické postupy a
odběry DNA byly často prováděné bez souhlasu pacientů. Po několika letech se objevily informace o tomto projektu a vyvolaly rozsáhlou kritiku a
podezření ze zneužití získaných dat. Pořad se zaměřuje na to, jak vědci a farmaceutické společnosti tuto problematiku zpracovávají a jaký dopad může
mít tato kontroverze na budoucnost medicíny a výzkumu. Zmiňuje se také otázka, zda tento projekt mohl souviset s vypuknutím pandemie Covid-19 a
zda je možné, že virus byl vypuštěný úmyslně jako součást záhadného a zákulisního plánu.


1/2 Špionáž západních rozvědek: ???? Odposlechy ze země i vesmíru. Světoví fízlové a mýtus o soukromí!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/spionaz-1:f

Tento pořad pojednává o historii a současnosti špionáže prováděné západními zeměmi. Po úvodu a krátkém vysvětlení začátků signálního zpravodajství jsou představené různé programy a operace, které se věnovaly odposlechům telegrafie, telefonů a později i internetové komunikace. Mezi nimi se nachází například projekt Shamrock, Five Eyes a projekt Echelon. Dále se dozvídáme o komerční špionáži a konkrétních zemích, jako jsou USA, Izrael, Francie a Rusko, které se této činnosti věnují. Francie je zmiňovaná kvůli svému odposlouchávání businessmanů v letadlech. Také se dozvídáme o Národní bezpečnostní agentuře (NSA) a rozdělení světa mezi systém Five Eyes. Závěr pořadu se věnuje otázce, co nás čeká v druhém díle v oblasti špionáže.

2/2 Špionáž západních rozvědek: ???? Telefony jako sběr informací.  Totalitní choutky západních vlád!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/spionaz-2:a

Druhý díl se zaměřuje na špionáž a odposlechy, které provádějí vládní organizace a soukromé společnosti. Na začátku jsou představené začátky signálního zpravodajství a různé programy, jako je Shamrock a Minaret, které sloužily k odposlechům telefonů a telegrafu v Americe. Dále se pořad zabývá programy, jako je systém Five Eyes a projekt Echelon, které slouží k odposlouchávání širokých oblastí celého světa a sledování klíčových slov. Dále jsou představené případy odposlechů politiků a korporací, jako je skandál dánských odposlechů a izraelský Pegasus. Pořad také diskutuje odposlechy mobilních telefonů a aplikací, jako jsou TikTok a WeChat, a
varuje před tajnými projekty vlád a korporací. Závěr upozorňuje na to, že odposlechy jsou stále velmi aktuálním problémem a že je třeba být opatrný a
chránit své soukromí za každou cenu.


1/3 Saddám Husajn: Jak si Američané vychovali svého nejlepšího diktátora?  Krycí firmy CIA v Čile

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/saddamhusajn-1:7

Tento pořad pojednává o Saddámovi Husajnovi, bývalém iráckém diktátorovi a jeho vztahu se CIA a Spojenými státy. Kapitoly se zabývají Saddámovým
dětstvím v Tikrítu a jeho prvním pokusem o atentát, jeho americkými kontakty v Egyptě a následným převratem v Iráku podporovaným CIA v roce
1968. Další kapitoly se zaměřují na Saddámovu spolupráci s USA v době íránsko-irácké války, a americkou pomoc při zbrojení Iráku včetně dodávek
chemických zbraní. Kapitoly rovněž popisují roli CIA v krytí svých operací v zahraničí, včetně kontroverzního případu v Chile. Závěr se věnuje otázce, co dalšího se dozvíme o amerických operacích v zahraničí a jejich vztahu s diktátory a autoritářskými režimy.

2/3 Saddám Husajn: Jak USA a Británie tajně vybudovaly iráckou válečnou  mašinérii? Chemické zbraně

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/saddamhusajn-2:1

Druhý díl se zaměřuje na historii Iráku a americké zapojení do této země, zejména během vlády Saddáma Husajna a války v Iráku v roce 2003. V průběhu kapitol se dozvíme o amerických kontaktech se Saddámem v 60. letech, dodávkách chemických zbraní do Iráku, americké léčce na Saddáma v Kuvajtu, masakru Kurdů, pokusech o barevné revoluce a sankcích ze strany OSN. Dále se bude hovořit o konkrétních událostech, jako je ochuzený uran, masakry v Fallúdže a americké velvyslanectví v Iráku. V závěru se budou vyskytovat otázky, co se stane dál, a co dalšího uslyšíme o americkém zapojení do Iráku v posledním třetím díle.

3/3 Saddám Husajn: Korporátní šelmy rvou Irák na kusy. Ochuzený uran, bílý  fosfor, ropa a zlato!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/saddamhusajn-3:e

Třetí díl se zaměřuje na americkou invazi do Iráku v roce 2003 a její následky. První kapitola se věnuje Paulu Bremerovi, který byl jmenovaný
ředitelem správy Iráku, a jeho zapojení do korupce a výprodeje iráckého majetku západním korporacím. Další kapitoly se zaměřují na financování invaze a využívání soukromých korporací a žoldáků k prosazování amerických zájmů v Iráku. Jedna kapitola se také věnuje tzv. "ropné loupeži století" a
následnému rozkradení iráckých ropných zdrojů. Pořad také zahrnuje diskusi o vlivu amerického imperialismu a neoliberálních ekonomických politik na
Irák a celý Blízký východ. Závěrečné kapitoly se ptají, co se naučíme z této zkušenosti a zda může být budoucnost světa jiná.


1/3 Depopulace planety: ? Proč bohaté globální elity nenávidí chudnoucí  lidstvo? Výprava ke kořenům!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/depopulaceplanety-1:2

Pořad s názvem Depopulace planety se zaměřuje na problematiku snižování světové populace a zjišťuje, proč některé bohaté globální elity tento trend
podporují. Výprava ke kořenům tohoto fenoménu vede k osobnostem jako Thomas Malthus, Charles Darwin, Herbert Spencer, Francis Galton, Emma Goldmanová a Margaret Sangerová, kteří se v minulosti zabývali otázkami populace a genetiky. Pořad se také zmíní o organizacích, které se věnují plánování rodičovství, jako Liga kontroly porodnosti a Plánované rodičovství, a o lidech jako John D. Rockefeller III. a Hugh Moore, kteří podporovali
snižování populace. V pořadu se dále řeší různé způsoby, jakými se bohaté globální elity snaží snížit populaci, včetně použití ekonomického tlaku,
zahraniční pomoci a propagandy. Zmiňuje se také tzv. mýtus o populační bombě, který je často používaný jako argument pro podporu depopulačních politik. V závěru se posluchačům nabídne úvaha o tom, co uslyší v dalším díle a jak by mohli přispět k diskuzi o tom, jak by se měla společnost s tímto tématem vypořádat.

2/3 Depopulace planety: ? USAID a WHO. Genocidní podniky s kriminální  minulostí. Sterilizace milionů

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/depopulaceplanety-2:d

Druhý díl se zaměřuje na téma kontroly populace a způsoby, jakými se v minulosti a současnosti snaží některé organizace a jednotlivci ovlivňovat
růst populace. V průběhu pořadu jsou zmíněné případy, jako Projekt 100 000, kdy byli do vietnamské války nasazovaní vojáci s nízkým IQ, nebo temný
odkaz programu USAID, který prováděl sterilizace v rozvojových zemích. Další kapitoly se věnují tématům, jako je vliv zdravotní péče na kontrolu populace, sterilizace žen v různých zemích (včetně Haiti, Peru nebo amerických Indiánů), používání vakcín ke kontrole plodnosti a selektivní biologické zbraně. V závěru pořadu se nabízí úvaha o tom, jaká témata budou v budoucnu diskutovaná v souvislosti s kontrolou populace a jak by se lidé mohli na tyto problémy připravit.

3/3 Depopulace planety: ? Epidemie eboly, MERS či ZIKA. Antikoncepční  kukuřice a chemie v jídle! ??

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/depopulaceplanety-3:a

Třetí díl se zabývá různými tématy souvisejícími s úbytkem obyvatelstva na planetě Zemi. Úvod pořadu se věnuje připomenutí několika epidemií, jako je
ebola, MERS a ZIKA, a vysvětluje, jak antikoncepční kukuřice a chemické látky v jídle mohou ovlivnit populaci. Další části pořadu se pak zaměřují na konkrétní případy a události, jako je výskyt eboly v Africe v roce 2014, uniknutí MERS z americké laboratoře v Jižní Koreji v roce 2015 a příběh viru ZIKA, který byl šířený geneticky modifikovanými komáry "terminátory" společnosti Oxitec. Pořad také diskutuje o tom, jak se virus ZIKA šířil po světě a jaké dopady měl na návštěvníky mistrovství světa ve fotbale. Dále se pořad zaměřuje na antikoncepční kukuřici, která byla vyvinutá v roce 2001, a na to, jak bavlna může být použitá jako sterilizační nástroj. V další části pořadu se hovoří o americkém eugenickém rasismu a o návrhu
doktora Johna Holdrena na používání sterilizačních chemikálií do nádrží s pitnou vodou. Nakonec se pořad zaměřuje na měkké metody depopulace, jako je
posilování homo a trans agendy. Závěr pořadu shrnuje nejdůležitější body diskuse a poskytuje náhled na to, jak se problém depopulace bude vyvíjet v budoucnu.


1/2 Bankéřští upíři: ?? Vysát a zadlužit aneb likvidace suverénních národů a nezávislých vlád ??

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/bankerstiupiri-1:2

Pořad se zabývá tématem privatizace a vlivem velkých bank a korporací na ekonomické a sociální hodnoty suverénních národů a nezávislých vlád. Zkoumá důvody vzniku privatizace, jakou roli hraje stát a trh a jak to ovlivňuje život běžných lidí. Pořad také přináší příklady "úspěšných" a "neúspěšných"
privatizačních projektů, například privatizaci britské železnice, pošty a Telecomu, a zkoumá vliv privatizace na veřejné služby, jako jsou vězeňství
a zdravotnictví. V dalších kapitolách pořadu se diskutuje o tom, jak soukromý sektor ovlivňuje veřejné výdaje, a jaký je rozdíl mezi kapitalistickými a socialistickými systémy. Také se zkoumá, jak čínský
systém zdravotní péče funguje v porovnání se západním a jak lze řešit přebytky v ekonomice.

2/2 Bankéřští upíři: ?? Vysát a zadlužit aneb likvidace suverénních národů a nezávislých vlád ??

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/bankerstiupiri-2:8

Druhý díl pojednává o privatizaci a dopadu této ekonomické politiky na různé země a jejich obyvatelstvo. Vysvětluje, co je privatizace a jaké jsou
její hlavní pilíře a kategorie. Dále se zaměřuje na konkrétní příklady, jako jsou Irák, Libye, Ukrajina, Řecko, Kypr, Irsko, Austrálie a Jugoslávie.
Pořad popisuje, jak privatizace vedla ke zbídačení a destrukci zemí a jak bankéři a korporace těží z tohoto procesu na úkor lidí. Také se věnuje roli
Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v globální kolonizaci. V jedné kapitole se diskutuje o tom, kdo je zodpovědný za finanční krize, bankéři
nebo lidé. Další kapitoly se zabývají privatizací vodních zdrojů, využíváním potravin jako zbraně a postdemokracií. Závěrečná kapitola shrnuje důležité body a nabízí náhled na to, jak se vyhnout negativním
dopadům privatizace.Soukromá armáda bankéřů a korporací. Války, zisk a plenění, zbytek světa  chudne. Skutečná tvář USA!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/soukromaarmada:0

Tento pořad se zaměřuje na problematikusoukromých armád bankéřů a korporací, kteří využívají války k zisku a plenění zdrojů na úkor chudších zemí a lidí. První kapitola se věnuje opakovanému schématu drancování a bohatnutí nejbohatších, kdy bankéři velkoryse půjčují na války a prohra zemí nevadí. Další kapitoly ukazují skutečné oběti a náklady válek a zločiny, které jsou často vymazávané z učebnic dějepisu. Zároveň je ukázaná
psychopatická povaha mnoha politiků a korporací, kteří jsou ochotní obětovat lidi a přetvářet pravdu ve svůj prospěch. Závěrečná část se pak zaměřuje na mediální manipulaci a fiktivní identity na sociálních sítích, které jsou využívané k propagaci korporátních zájmů a přetváření veřejného mínění.

Americký zdravotní systém: ?? Jsi nemocný? Prodej dům a zaplať! Big Farma, pojišťovny, zisk a korupce

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/americkyzdravotnisystem:1

Tento pořad pojednává o americkém zdravotním systému, který je nejdražší na světě a kde jsou zisky a korupce na denním pořádku. Po úvodu, který
představuje tuto problematiku, se pořad věnuje jednotlivým tématům. Jsou zde zmíněné příklady amerického zdravotnictví, kde pacienti musejí platit
vysoké sumy peněz, aby získali potřebnou péči. Dále se mluví o extrémní orientaci na zisk, kde je lepší nemarodit, a o rostoucích nákladech a korupci. Pacienti a nemocnice jsou vnímaní jako dojné krávy a mnoho lidí musí pro léčbu prodat své domy. Kvalita lékařské péče v Americe je také diskutovaná. Pořad také poukazuje na mýty o kvalitní péči a na to, jak Big
Farma lobbuje u americké vlády. Mluví se o lékařské přísaze a o tom, že jsou lékaři krytí před žalobami. V pořadu se také zmiňují potraty v čekárně a chyby amerických lékařů, kde šestina pacientů zemře zbytečně. Jak odškodnit pacienty, kteří jsoupoškození lékařskou chybou, je také zmíněno. Na závěr jsou představené případy smrti na parkovišti a nežádoucí účinky léků. Pořad se snaží ukázat, že americký zdravotní systém je problematický a že by si z něj ostatní země neměly brát ponaučení.


1/2 Lidské zrůdy MK-ULTRA: Psychofarmaka, halucinace, hypnóza, amnézie či programování osobností!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/mk-ultra-1:3

Pořad se zabývá tajnými projekty amerických vládních agentur, zejména programem MK-ULTRA, který byl založený v 50. letech 20. století. Zaměřil se
na experimenty s psychofarmaky, hypnózou, halucinogeny a amnézií za účelem programování osobností a vytvoření tzv. "super vojáků" nebo špiónů. Pořad se zabývá také dalšími projekty, jako jsou Monarch, Artichoke, Bluebird a další. V různých částech pořadu jsou prezentovaná svědectví obětí programu MK-ULTRA, včetně Claudie Mullenové, Karen Wiltshireové a Carol Rutzové. Kromě toho jsou zde také představení výzkumníci a  vědci, kteří se podíleli na projektech MK-ULTRA, včetně Dr. Johna Gittingera, Dr. Louise Jolyona Westa, Dr. Karla Pribrama a dalších. Pořad se také dotýká vztahu MK-ULTRA k dalším kontroverzním událostem, jako byly vraždy Roberta Kennedyho a Johna F. Kennedyho, teroristické útoky 11. září a další. V závěru pořadu se klade otázka, co uslyšíme příště a jaké další tajemství budou odhalena.

2/2 Lidské zrůdy MK-ULTRA: Vytvoření nevědomých lidských biorobotů. Jdi,  zabij, vrať se a zapomeň!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/mk-ultra-2:c

Druhý díl MK-Ultra pojednává o programu CIA, který se zabýval experimenty na lidských subjektech v období studené války. Tento program zahrnoval
mnoho podprojektů, jako například Artichoke, Bluebird, Monarch a další. Experimenty se zaměřovaly na hypnózu, halucinace, amnézii a programování
osobností. V pořadu se mimo jiné diskutuje o účastnících programu, jako byli Dr. John Gittinger, Dr. Louis Jolyon West a George Estabrooks, a také
o obětech programu, které byly vystavené různým formám mučení a zneužívání. V dalších částech se pořad zabývá konkrétními případy, jako například smrtí Franka Olsona a Harolda Blauera, tajemstvím Pont-Saint-Esprit, outsourcingem sexuálního zneužívání dětí a dalšími skandály, které se týkají programu MK-Ultra. Celkově se jedná o šokující přehled zločinů spáchaných v rámci programu CIA, který trval od 50. do 70. let a který se dodnes setkává s kritikou a odsouzením.


1/2 Co musíte vědět o čipování pod kůži. Od psa přes člověka po kyborga.  Doba transhumanismu je tu!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/cip-1:7 

Tento pořad pojednává o kontroverzní tématice čipování a jeho různých  použitích a dopadech na společnost. V úvodu se řeší strach a obavy z
čipování. Následující kapitoly se věnují "Zlaté trojici" papíru, mobilu a čipu a druhům a způsobům použití čipu v komerční sféře. Další části se zaměřují na propagaci čipování a výhody a benefity spojené s tímto trendem, včetně propagace zlepšení paměti a zvýšení bezpečnosti dětí. Součástí pořadu je i téma sledování skrze čipy a otázka využití čipů zpravodajskými službami a světovými špionážními programy. Celkově se jedná o diskuzi nad využitím moderní technologie a jejím dopadem na soukromí a bezpečnost obyvatelstva.

2/2 Co musíte vědět o čipování pod kůži. Od psa přes člověka po kyborga. Doba transhumanismu je tu!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/cip-2:c

Druhý díl pojednává o čipování a jeho využití v moderní společnosti. V úvodu se hovoří o obavách z čipování a strachu z neoprávněného přístupu k
našim údajům. Následuje kapitola, která se věnuje různým způsobům využití čipu a jeho komerčním aplikacím. Další části se pak zaměřují na propagaci
čipování v médiích a výhody, které s sebou čipování přináší. Nicméně, následující kapitoly popisují zneužití čipů v různých zemích, jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Austrálie, Švédsko, Itálie, Německo, Čína a
Česko. Také se diskutuje o tématu nanočipů a odporu proti čipování. Konečně,pořad se zaměřuje na transhumanismus a jeho vývoj v souvislosti s čipováním. Celkově tedy tento pořad nabízí rozsáhlý pohled na téma čipování a jeho využití v různých kontextech moderní společnost.


1/2 Špionské družice: ?? Počasí, komunikace, armáda. ?? Sledují a  odposlouchávají celou planetu! ??

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/spionskedruzice-1:5

Pořad nazvaný Špionské družice pojednává o satelitech umístěných na oběžné dráze Země, které slouží k mnoha účelům, včetně sledování počasí,
poskytování komunikačních služeb, průzkumu armádních cílů a dalších zájmů. V pořadu jsou popsané různé typy družic a jejich konstrukce, vysvětlené různé druhy oběžných drah a způsoby vypouštění družic do vesmíru. Další část pořadu se věnuje historii amerických špionážních družic, jako jsou například Corona, Hexagon a KH-11, které byly používané během studené války k průzkumu SSSR a dalších zemí. Dále jsou v pořadu zmíněné i další družice, jako například Landsat1, Helios 1, SPOT, Ikonos a telekomunikační družice. Pořad končí popisem nejnovější generace satelitů, včetně optických kamer, radarů a infračervených zdrojů. V závěru jsou naznačená témata, která budou
předmětem druhého dílu pořadu.


2/2 Špionské družice: ?? Moderní tichá válka. Mikrovlny a laser. Vypneme  chytré město několika povely

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/spionskedruzice-2:4

Druhý díl se zabývá nejnovějšími vývoji v oblasti satelitů a vesmírných programů. V úvodu se zmíní o odhalení Edwarda Snowdena, který odhalil
některé tajné družice americké vlády. V dalších kapitolách se pak podíváme na nejnovější družice NROL-44 a 47, NROL-71 a NROL-101, které jsou součástí amerického vojenského programu. Pořad dále popisuje komercionalizaci družic,úpravu počasí a kontrolu 5G družic. V dalších kapitolách se zaměří na začátky armádních projektů z vesmíru, včetně programů s využitím mikrovln a laserů. Pořad se také zabývá super tajnými vojenskými projekty a
technologiemi, jako je program KUBERNETES pro ovládání chytrých měst z vesmíru a technologie LDAL pro vesmírné války, úpravu počasí a kontrolu
davů. Závěrečná kapitola pojednává o nejznámějších družicích, které byly v minulosti vypuštěné a jsou dodnes v provozu.


1/2 Poručíme větru dešti! ? Po stopách chemtrails a geoinženýrství v  amerických vládních dokumentech

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/1-2-poru-me-v-tru-de-ti-po-stop-ch:8

Tento pořad zahrnuje témata související s úpravou počasí a geoinženýrstvím. Některé kapitoly pojednávají o vládních návrzích a politikách na řešení
změny klimatu, jako je Doporučený národní program pro úpravu počasí z roku 1966 a zpráva Výboru pro obchod, vědu a dopravu Senátu USA z roku 1978.
Další kapitoly se zaměřují na technologie a strategie, které jsou využívané  k ovládání počasí, jako je zpráva amerického Výboru pro vědu a technologii z roku 2010 o inženýrství v oblasti klimatu a potřebách výzkumu a strategie mezinárodní koordinace. Některé kapitoly se věnují konkrétním projektům a lidem, kteří se zabývají úpravou počasí, jako je projekt Harvardské univerzity z roku 2021, bývalý ředitel CIA John Brennan a bývalý ředitel FBI Ted Gunderson. Zajímavé jsou také kapitoly, které se týkají ruských
patentů na ovládání počasí od Leva Alexandroviče Pochmeľnycha nebo nápadů Donalda Trumpa na využití jaderných zbraní k odvrácení hurikánů od USA.
Poslední kapitoly popisují patenty na technologie, které jsou používané k úpravě počasí, jako jsou rozprašovací nástavce pro výfuk motoru letadla,
generátory kouře pro letadla nebo způsob výroby srážek z atmosféry. Celkově první díl nabízí různé pohledy na úpravu počasí a geoinženýrství a přináší
zprávy a nápady o možnostech, jak se vypořádat s výzvami souvisejícími s klimatickou změnou.


2/2 Poručíme větru dešti! ? Po stopách chemtrails a geoinženýrství v  amerických vládních dokumentech

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/2-2-poru-me-v-tru-de-ti-po-stop-ch:c

Na začátku druhého dílu rekapituluji různé aspekty geoinženýrství a jeho vliv na životní prostředí a společnost jako celek. Některé z témat, které
se v pořadu objevují, zahrnují raketu s uvolňováním baria k vytváření iontových mraků v horních vrstvách atmosféry, satelitní úpravy atmosféry, falešné globální oteplování a chemický koktejl ve vodě způsobený používáním pesticidů, antibiotik, kosmetiky a dalších látek. Dále se diskutuje o systému ovládání davů, placení dezinformátorů a debunkerů a různých
aspektech ekonomiky a politiky geoinženýrství. Jedna z kapitol se také zaměřuje na historické příklady geoinženýrství, jako je Agent Orange, který
byl použitý během války ve Vietnamu k zatopení přistávacích ploch Vietkongu.
1/2 11. září, pozadí světové mafie: Jak Američané kšeftují s arabskými šejky. Bushové a bin Ládinové

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/911-1:4 

Tento pořad pojednává o událostech, které se staly v Americe od 11. září 2001. Hlavním tématem je spojitost vlády USA s teroristickými útoky, jaká je role amerických zbrojařských firem a jaké tajné operace byly prováděné v zájmu dosažení obrovských zisků. Pořad se zaměřuje na konkrétní osoby a společnosti, jako jsou Bushovi, Bin Ládinové, Carlyle Group nebo Black Water, a snaží se prozkoumat jejich možnou účast na teroristických útocích a válkách. Hlavním cílem pořadu je odhalit skutečnost za mnoha tajemstvími, které se staly v posledních letech, a zjistit, zda jsou všechny tyto teorie pravdivé, nebo jde pouze o spekulace a doměnky.


2/2 11. září, pozadí světové mafie: Jak Američané kšeftují s arabskými  šejky. Afghánistán a drogy

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/911-2:e

Druhý díl se věnuje tématu útoku na Světové obchodní centrum (WTC) v New Yorku dne 11. září 2001 a přináší nové pohledy naudálosti, které se v té
době odehrály. První část úvodu se věnuje shrnutí tématu předchozího dílu pořadu. Následně se zabývá historií budov WTC, včetně kontroverzního rozhodnutí o jejich zbourání. Další část se věnuje tématu předstíraných hrozeb, terorismu a pandemií, a jak jsou tyto problémy prezentované médii.
Další část se zaměřuje na vztah mezi Spojenými státy a Čínou a zahraniční politiku USA vůči Tádžikistánu, Saúdské Arábii a Tálibánu. Poslední část úvodu se věnuje obchodu s drogami v Afghánistánu a následně se přesouvá na téma dokumentu, kterým jsou "Piloti za pravdu o 11. září". Tento dokument přináší nové poznatky o tom, co se vlastně dne 11. září stalo.


1/3 Utajení démoni Nacismu: Americká eugenika, segregace a sterilizace -  základní škola pro Hitlera!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/utajenidemoninacismu-1:6

Pořad Utajení démoni Nacismu se zabývá vlivem americké eugeniky na nacistický režim. V úvodu se vysvětluje, co eugenika znamená a jak byla v USA aplikovaná formou sterilizace a segregace méněcenných ras. Následně se zaměřuje na to, jak nacisté čerpali z americké eugeniky a jak ji použili
jako základ pro své rasové zákony. V závěru pořadu se hovoří o tom, jak se eugenika po druhé světové válce maskovala za genetiku a antropologii a co
nás čeká v dalších dílech pořadu.

3/3 Utajení démoni Nacismu: Infiltrace Hitlerových agentů do CIA, FBI a EU. Čtvrtá říše přichází!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/utajenidemoninacismu-3:f 

2/3 Utajení démoni Nacismu: Americká pomoc Hitlerově válečné mašinérii.  Ropa, kaučuk, vozidla motory

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/utajenidemoninacismu-2:6

Druhý díl se zabývá rolemi velkých amerických korporací a bank v podpoře Nacistického Německa během druhé světové války. Úvodní část se zaměřuje na Rockefellerovu Standard Oil, která poskytovala ropu a paliva pro německou válku. Dále bude řeč o anglickém králi Eduardu VIII., který byl sympatizantem Hitlera. V další části se bude pokračovat v příběhu Standard Oil a jeho spolupráce s IG Farben, následované spoluprací Opelu a General Motors s Německem. Také bude zmíněný podnikatel Henry Ford, který poskytoval vojenská vozidla Němcům. Pořad se pak zaměří na roli společnosti IBM a jejího prezidenta Thomase J. Watsona při poskytování technologie pro evidenci a kontrolu vězňů v nacistických koncentračních táborech. Nakonec bude popsaná role banky Prescotta Bushe v obchodu s drahými kovy, uhlím a ocelí s Nacisty.

I třetí díl se zaměřuje na temné stránky historie a vztahy mezi nacistickým Německem a Amerikou. V první části jsou prezentované informace o tom, jak
Američané pomáhali Nacistům získat zdroje a technologie, které byly pro jejich válku důležité. V další části jsou představené operace Paper Clip a
MK-ULTRA, které ukazují, jak americké tajné služby využívaly bývalé nacisty a koncentrační tábory pro výzkum a kontrolu mysli. Pořad také ukazuje, jak
nacisté ovlivňovali zakládání Evropské unie a vztahy mezi dalšími Nacisty a rodinou Kennedyů. Závěrem se klade otázka, zda se všechny tyto informace
učí v běžné školní výuce.


1/5 Krvavá historie CIA: Írán, Gvatemala, Kongo, Kuba či Brazílie. Země jako hrací kostky po světě!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/cia-1:e

Pořad "Krvavá historie CIA" pojednává o tajných operacích a zásazích CIA do politických událostí v různých zemích po celém světě. Kapitoly se věnují
konkrétním případům, jako například operace Ajax v Íránu v roce 1953, operace Success v Guatemale v roce 1954, nebo operacím Zapata, Mangusta a
Northwoods na Kubě v letech 1960-1964. Dále se vysvětluje vazba Rooseveltových na tajné rozvědky, a zmiňuje se i operace v Kongu v roce 1960 a operace Bratr Sam v Brazílii v roce 1964. Kapitoly poukazují na to, jak CIA využívala různé taktiky a praktiky, včetně zásahu do volby, vražd a podpory převratů, aby prosazovala své zájmy v zahraničí.


3/5 Krvavá historie CIA: Íránská revoluce. Afghánistán - sovětský Vietnam.  Američané cvičí Tálibán!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/cia-3:e

Třetí díl pojednává o temné stránce americké zahraniční politiky a o tom, jak CIA a další americké organizace intervenovaly v zahraničí a ovlivňovaly
politické a ekonomické události po celém světě. Pořad se zaměřuje na organizace jako USAID a NED, které často podporují diktátorské režimy a prosazují své vlastní zájmy, a také na operace CIA v Guatemale, Kongu, Kubě a Brazílii. Dalšími tématy jsou íránská revoluce, americké rukojmí v Teheránu a podpora americké rozvědky afghánskému odboji proti Sovětům v 80. letech. Pořad se zaměřuje na kontroverzní praktiky, které jsou obvykle přehlížené, a na to, jak tato intervence ovlivňovala světové dějiny.

2/5 Krvavá historie CIA: Kennedy, Kuba, Vietnam, Čile. Drogy, black ops,  offshory a krvavé peníze!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/cia-2:e

Druhý díl se zaměřuje na tajemné a kontroverzní operace CIA v historii. V úvodní kapitole dojde ke krátké rekapitulaci předchozích dílů. Následující
kapitoly se pak věnují konkrétním tématům. Jednou z kapitol je atentát na Johna F. Kennedyho a otázka, zda měla CIA s jeho zavražděním něco společného. Další kapitola se bude věnovat obviněním, že CIA podporovala pašování drog z jihovýchodní Asie do celého světa a praní špinavých peněz z tohoto byznysu. Zabývat se budeme také zakládáním offshorů v daňových rájích, což bylo dalším způsobem, jak prát špinavé peníze. Dále se budeme
věnovat Operaci Phoenix, která byla součástí války ve Vietnamu, a Operaci Chaos, která se zaměřovala na špionáž v USA. Kapitola o Chile se bude
zabývat CIA a její účastí na pádu prezidenta Salvadora Allendeho v roce 1973. Dalším tématem budou výslechy šéfů CIA v americkém Kongresu a to, jak
se snažili odpovídat na otázky týkající se jejich operací. V poslední kapitole se budeme zabývat otázkou, zda CIA drancuje státy ve prospěch
korporací a zda zápas proti komunismu byl jen zástěrkou pro získávání suverenity a moci.


4/5 Krvavá historie CIA: Zbraně Íráncům, prachy Nikaraguy. Saddám v Kuvajtu. A západ platil Jelcina!

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/cia-4:1

Čtvrtý díl pojednává o různých událostech a kontroverzích, které se udály v období po skončení Studené války až po současnost. Po rekapitulaci
předchozího dílu se následně věnuji událostem jako jsou válka v Zálivu, kauze Monica Lewinská, útoky na Světové obchodní centrum a boji proti
terorismu, který se stal hlavním tématem po 11. září 2001. Pořad také řeší vztahy mezi zpravodajskými službami a politikou, jako například napojení
Clintonovy administrativy na KGB a Rusko. Dále se zabývá tématy, jako je špionáž a terorismus, včetně činnosti teroristy Usámy bin Ládina. Závěr pořadu se věnuje afghánské válce, vlivu Ruska a mafie na politiku akontroverzím okolo bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

5/5 Krvavá historie CIA: Clintonova mafie a nepřítel kdekoli. Drogy z  makových polí až na Wallstreet

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/cia-5:

Poslední pátý díl se zabývá některými z nejkontroverznějších momentů v nedávné historii Spojených států. Po úvodu, který rekapituluje předchozí díl, se pořad věnuje aféře okolo Moniky Lewinské a způsobu, jakým byla manipulovaná kauza Whitewater. Dále se pořad věnuje spekulacím o propojení prezidenta Clintona a jeho blízkých spolupracovníků s KGB a dalšími ruskými orgány. Pořad pokračuje popisem prvního útoku na Světové obchodní centrum v roce 1993 a práci dvojitého agenta Aldricha Amese pro CIA a KGB. Dalšími
tématy jsou Usáma bin Ládin, boj proti terorismu a útok na Světové obchodní centrum 11. září 2001. Pořad se pak věnuje situaci v Afghánistánu a
kontroverzním otázkám, jak peníze a drogy ovlivňují válku. Nakonec se pořad zabývá otázkami kolem Donalda Trumpa, jeho vztahu k Rusku a světové mafii.
Závěr shrnuje, jak všechny tyto události ovlivňují současnou geopolitickou situaci a mezinárodní vztahy.


1/2 Po stopách Pizzagate z oficiálních zdrojů: ?? Úspěšně ututlaná aféra ??  zneužívání dětí elitami? ??

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/pizzagate-1:d

Pořad se zabývá případy sexuálních zneužívání a obchodování s dětmi. Úvod se zaměřuje na mediální clonu, která aféru Pizzagate flagrantně zamlčela.
Jedna z nejznámějších afér, které jsou v pořadu zmíněné, je Rotherhamský skandál v Británii, kde byli odhaleni muži, kteří sexuálně zneužívali mladé
dívky. Dále se pořad zaměřuje na aféru Pizzagate, která se týkala obchodování s dětmi v pizzerii Ping Pong Pizza v USA. Pořad se také věnuje konkrétním osobnostem, které jsou s aférami spojené. Jednou z nich je Tony Podesta, bývalý šéf kampaně Hillary Clintonové, který byl obviněný z účasti na obchodování s dětmi. Další osobností je Jeffrey Epstain, bohatý finančník, který byl obviněný z obchodování s dětmi a nakonec údajně spáchal sebevraždu ve vězení. Pořad se také věnuje spolupachatelům Epstaina,jako jsou Nadia Marcinková, Sarah Kellenová a Lesley Groffová. Dále se pořad zabývá vztahem afér k politické scéně, konkrétně k rodině Clintonových.

2/2 Po stopách Pizzagate z oficiálních zdrojů: ?? Úspěšně ututlaná aféra zneužívání dětí elitami? ??

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/pizzagate-2:e

Druhý díl pořadu se zabývá tématem pedofilních sítí a skupin, které ovládají politici, celebrity a další bohatí lidé. První kapitola obsahuje shrnutí předchozího dílu, který se věnoval aféře Pizzagate. Následující kapitoly se zaměřují na jednotlivé osobnosti spojené s touto aférou, jako je Anthony Weiner, Steve Bannon, Woody Allen, Les Wexner, Leon Black, Kenneth Starr a princ Andrew. Další kapitoly se věnují kontroverzním
osobnostem jako Alan Dershowitz a Joe Biden a jejich případné účasti na pedofilních sítích. Pořad také zahrnuje diskusi o tom, jak masmédia ovlivňují vnímání této problematiky a přináší příklady pedofilních skupin
mimo Pizzagate. Závěrečná kapitola shrnuje hlavní body a závěry z celého pořadu.Šungit - kámen z Karélie: Řešení pro elektrosmog ???? nejstarší a  nejstřeženější tajemství na světě! ?? 

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/ungit-k-men-z-kar-lie-e-en-pro:b

Pořad pojednává o šungitu, což je vzácný minerál, který pochází z Karélie v
Rusku. Úvod se zaměřuje na to, co je šungit a jak vypadá. Další kapitoly se
zabývají vlastnostmi šungitu, jako jsou jeho absorpce, harmonizace,
antioxidace a vodivost. Následuje kapitola o různých typech šungitu a jeho
stáří a původu. Dále se pořad zaměřuje na těžbu šungitu a jeho historii v
Karélii, kde byl v minulosti používaný pro léčebné účely a výrobu
speciálních vod. Jedna kapitola se věnuje vztahu mezi šungitem a vodou a
další kapitola se zabývá pyramidami a jejich energetickými účinky. Pořad
také zahrnuje informace o tom, jak šungit může být použitý k neutralizaci
elektrosmogu. Další části se věnují různým tvarům a použitím šungitu, jako
jsou šperky ze šungitu a jeho vliv na zvířata. Předposlední kapitola
pojednává o tom, jak rozpoznat pravý šungit od falešného. Závěr se zaměřuje
na to, jakým způsobem může být šungit využívaný jako perpetuum mobile, tedy
jakým způsobem může být využitý pro nekonečnou výrobu energie.