Jeden príbeh z praktického života ...

18.10.2022

Milí priaznivci, dnes vám vyrozprávame jeden čerstvý príbeh z praktického života. Príbeh otca a jeho malého synčeka. Ide o príbeh mladého človeka, otca, ktorý sa nedávno vrátil z Anglicka. Dlhé roky tam študoval aj žil. Nedávno navštívil tento mladý muž všeobecného lekára, ktorému vyrozprával svoj príbeh ...

Na otázku, prečo sa vrátil práve v tomto období jeseň 2022 z Anglicka na Slovensko, potom, ako skončil covidový cirkus, odpovedal, že sa tak rozhodli s manželkou a to aj napriek tomu, že zarábal veľmi dobre, žili si nadštandardne. Aj napriek tomu povedal, že aj keby mu núkali trojnásobok platu, v Anglicku žiť nezostane.

Čo sa stalo? Prečo sa takto mladá rodinka rozhodla? Postupne sa mladý muž rozhovoril, i keď to liezlo z neho ako z chlpatej deky ...

Viete, stalo sa mi to, že keď som svojho syna Janka niesol v Anglicku, kde sme žili do škôlky a nazýval som ho synom, bol som verbálne napádaný a čelil som nepríjemným narážkam, že ako si dovolím nazývať svoje dieťa - môjho syna, že je chlapček. Bolo mi vysvetlené, že dieťa je tá bytosť, ktorá si sama vyberie, či je chlapček alebo dievčatko.


Mladý muž ďalej pokračoval vo svojom príbehu, že keď sa doma so ženou o tom rozprával, čo sa mu stalo v škôlke, bolo jej z toho zle. Veď predsa chlapček a dievčatko sú jednoznačne odlíšiteľní svojim pohlavím. Vzhľadom k tomu, že mi v škôlke zakázali nazývať vlastného syna chlapčekom, okamžite sme sa aj so ženou zbalili a rozhodli sme sa, že za žiadnu cenu nechceme žiť v takejto krajine. Mladí muž ďalej pokračuje rozprávaním o svojom príbehu ...

Dnes, v mene tolerancie, korektnosti a extrémov liberalizmu, sa niektoré skupiny spoločnosti snažia zrovnoprávniť novodobé životné koncepcie s tradičnými, vekmi vyskúšanými. Presadzujú neprirodzené a nezdravé životné štýly, škodlivé výchovné metódy, ktoré vedú do nešťastia. Neučme dievčatá hrať sa s autíčkami a chlapcov s bábikami! Čo je to za nezmysel, nechať rozhodovať šesťročné dieťa, či sa cíti ako chlapec, alebo ako dievča? To, či je niekto muž alebo žena, predsa určujú jeho anatomické danosti, do génov vpísané informácie, nie to, ako sa kto cíti. Vedci z Amerického kolégia pediatrov uverejnili výsledky svojho výskumu, ktorý úplne popiera hlavné tézy rodovej ideológie. Dokazujú, že poruchy sexuálnej identity majú psychický charakter a nie sú vrodené.

Spomenutý vedecký výskum úplne diskredituje rodovú ideológiu, pretože dokazuje, že pohlavie je determinované už od chvíle počatia človeka. Výskum ľudského mozgu už počas vnútromaterničného obdobia jednoznačne potvrdil rozdiely medzi mozgom dievčatka a chlapca. Už v šiestom týždni embryonálneho života dieťaťa začínajú mužské hormóny formovať inú neurónovú sieť ako ženské hormóny, takže z vedeckého hľadiska existujú zjavné, nepopierateľné rozdiely medzi mužom a ženou, a to nielen v stavbe tela, ale aj mozgu. 

Alebo je Príroda hlúpa, chcete tvrdiť, že Príroda a Planéta Zem, ktoré sú tu miliardy rokov a prežili dlhé obdobia aj bez prítomnosti ľudskej civilizácie, sú hlúpe, tupé, nepravdivé?

Rodová teória z tohto pohľadu nepredstavuje nič iné ako konzumný kult egoizmu, pozbavený morálky, bez akýchkoľvek obmedzení s dôrazom na inštinkty a pudovosť, ktoré zotročujú. V súvislosti s tragédiou, ktorá sa odohrala na Slovensku je nutné povedať zásadnú principiálnu skutočnosť - problém nie sú homosexuáli, problém nie sú ľudské bytosti, ktoré majú inú sexuálnu orientáciu. Problém je skupina heterosexuálnych zlomyseľných ľudí, obsadených temnými energiami ZLA, ktorí zneužívajú homosexuálnu agendu na zničenie rodiny. Skutočný problém je nenávisť, zlo, vytvárenie ideologickej propagandy fiktívnych foriem exhibicionizmu. Toto je problém a na jeho riešenie by sme sa mali skutočne zamerať ... Toľko príbeh mladého muža ...

...

Zásadným princípom je ľudskosť a súcit. Mnoho ľudských bytostí, ktoré sú "inak" sexuálne orientované, sú pobúrené a rozhorčené, tým, že tak chúlostivá a intímna téma, je zneužívaná na Slovensku na ideologickú propagandu. Tragická smrť mladých ľudí, je zneužívaná na vytĺkanie kapitálu elitárskych skupín, je to hrozné. Špina a skazenosť, zneužívanie smrti ľudí na štvanice v spoločnosti, smerujúce proti životu. Ľudia, ktorí sú "iní" sú ľudské bytosti, ktoré sú medzi nami na Zemi, sú rovnoprávne ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia úctu a ľudskú dôstojnosť. Väčšina z nich nemá potrebu sa predvádzať na rôznych verejných pochodoch, nepotrebujú nasávať morálne bahno, faloš, pretvárku. Sú priateľskí a častejšie oveľa ľudskejší, ako si vieme predstaviť. Nepotrebujú sa svojou orientáciou vyzdvihovať nad napríklad klasické rodiny, práve naopak, nie sú nadradení. Preto sú pobúrení zneužívaním ich orientácie na ideologickú propagandu, zlo a štvanice medzi ľuďmi. 

Namiesto toho, aby ľudia skutočne pracovali na svojej vnútornej čistote a naladení, teda, aby spolupracovali v MIERI, spolupráci, láske, vyváženosti, keď chcete vo Svetle, tak svojim obrovským duchovným a hmotným egom sa drvivá väčšina vybíja v konfliktoch a nenávisti. 

A áno, je nenormálne, aby niekto hlásal možnosť výberu 76 pohlaví, je to zvrátené, je to vrcholný mravný úpadok ľudskej bytosti, spoločnosti, je nebezpečné, aby západná veda velebila pedofíliu, a proti tomu sa vždy postavíme. Nemá to nič spoločné so svetelným a priaznivým vývojom na Zemi, nič z toho nie je evolúciou ľudskej civilizácie. Aj preto máme dieťa v domácej škole.

Stále a dookola budeme opakovať. Ľudská bytosť je duchovno - hmotná bytosť a pokiaľ v duchovnej oblasti neprijíma čisté energie a informácie, nie je možné, aby v materiálnom svete tvorila vyvážené deje a harmóniu, MIER. Pokiaľ bytosť nevie o sebe, nepozná sa, nemá naladený vnútorný mier a vnútornú slobodu, logicky ich nemôže tvoriť vo svete. Lenže to je mnohým na smiech. Tak to aj vyzerá na Zemi. Duchovné ego a hmotné ego nemajú nič spoločné s pravdivosťou, čistotou, oni sa od nej odchyľujú ... 

Samotná kvalita a charakter emócii ľudskej bytosti, podobne ako aj kódovanie tripletov (nukleotidov) na šróbovnici DNA pre aminokyseliny a proteíny, zodpovedá pôsobeniu, kvalite a čistote duchovných energií bytosti už pred jej vtelením. 

Démonickej duchovnej energii zodpovedajú nízke zvrátené emócie, hovoríme o zvieracom a démonickom type bytosti človeka.

Dobro a zlo (svetlo a temnota) sú odlišné, objektívne rozpoznateľné typy duchovnej energie. Je úplne jedno, či tomu niekto verí alebo nie, je to proste Pravda. 

Preto je potrebné sústavne pracovať tu na Zemi na svojej lepšej verzii. To nie sú dristy, to je najdôležitejšie. Nič nie je náhoda a to čo nevidíte ešte neznamená, že neexistuje ... Zlo nie je možné tolerovať !!!


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

https://www.ariadneknihy.sk/