OBLBOVANIE ĽUDÍ, ktoré je tu už 80 rokov NEMÁ KONCA ...

25.10.2022

Predstavte si, aká informácia sa objavila 21. októbra 2022. NASA oznamuje neidentifikovaných členov študijného tímu leteckých javov. Nech sa páči, tu je časť správy publikovaná TU :

 NASA vybrala 16 jednotlivcov, ktorí sa zúčastnia svojho nezávislého študijného tímu o neidentifikovaných vzdušných javoch (UAP). Pozorovania udalostí na oblohe, ktoré nemožno identifikovať ako lietadlá alebo ako známe prírodné javy, sa kategorizujú ako UAP.

Nezávislá štúdia sa začne v pondelok 24. októbra. V priebehu deviatich mesiacov nezávislý študijný tím položí základy pre budúcu štúdiu o povahe UAP pre NASA a ďalšie organizácie. Na tento účel tím identifikuje, ako možno potenciálne analyzovať údaje zhromaždené civilnými vládnymi subjektmi, komerčné údaje a údaje z iných zdrojov, aby sa objasnili UAP. Potom odporučí plán potenciálnej analýzy údajov UAP agentúrou v budúcnosti.

Štúdia sa zameria výlučne na neutajované údaje. Úplná správa obsahujúca zistenia tímu bude zverejnená v polovici roku 2023.

"Skúmanie neznámeho vo vesmíre a atmosfére je základom toho, kto sme v NASA," povedal Thomas Zurbuchen, pridružený správca riaditeľstva vedeckých misií v ústredí NASA vo Washingtone. "Porozumenie údajom, ktoré máme o neidentifikovaných vzdušných javoch, je rozhodujúce, aby nám pomohlo vyvodiť vedecké závery o tom, čo sa deje na našej oblohe. Dáta sú jazykom vedcov a robia nevysvetliteľné, vysvetliteľné."

Neidentifikované letecké javy sú zaujímavé pre národnú bezpečnosť aj leteckú bezpečnosť a štúdia je v súlade s jedným z cieľov NASA zabezpečiť bezpečnosť lietadiel . Bez prístupu k rozsiahlemu súboru údajov je takmer nemožné overiť alebo vysvetliť akékoľvek pozorovanie, a preto je cieľom štúdie informovať NASA, aké možné údaje by sa mohli v budúcnosti zbierať, aby sa vedecky rozlíšila povaha UAP.

Oficiálnym predstaviteľom NASA zodpovedným za organizáciu štúdie je Daniel Evans, zástupca zástupcu pridruženého administrátora pre výskum na riaditeľstve NASA pre vedecké misie. Ako už bolo oznámené, nezávislému študijnému tímu predsedá David Spergel, prezident Simons Foundation.

"NASA spojila niektorých popredných svetových vedcov, odborníkov z oblasti údajov a umelej inteligencie, odborníkov na leteckú bezpečnosť, všetkých so špecifickým nábojom, ktorý nám má povedať, ako aplikovať plné zameranie vedy a údajov na UAP," povedal Evans. "Zistenia budú zverejnené pre verejnosť v spojení s princípmi transparentnosti, otvorenosti a vedeckej integrity NASA."  

...

Vážení priaznivci, keď si prečítate tento článok, neviete, či je to myslené ako vtip, alebo vážne. Pokiaľ študujete podrobne dlhé roky históriu a udalosti povedzme od roku 1930 v USA, oblasť Roswell a podobne, vzniká opodstatnený dojem, že niekto si tu robí z ľudí srandu a stále sa snaží ich oblbovať ešte viac. Už to nemá úroveň.

Je to skutočne úbohé. Informácie z duchovného pozadia sveta jednoznačne opakovane potvrdzujú, že vyššie uvedený článok a jemu podobné vyhlásenia NASA sú zmätočné, nepravdivé (asi tak 15 % je pravdivosť informácii). NASA aj spolu s ďalšími organizáciami a zložkami Deep State, vytvára paralelnú štruktúru pre oblbovanie ľudí a robí to celkom úspešne, už dlhé obdobie. Pritom tie najpravdivejšie informácie si pochopiteľne necháva pre seba, podobne ako vedecké elity v CERNe. Väčšinou však nevedia, aké hrozby sa za týmito informáciami skrývajú. Keď sa pozrieme na exopolitickú situáciu v oblasti našej Slnečnej sústavy, frekvenciám svetelných energií, ktoré svojou čistotou a vyváženosťou presahujú tento náš Vesmír, sa podarilo obnažiť sa stále hlbšie temné systémy skrytého ovládania na Planéte Zem, ktoré vedú do veľmi dávnej minulosti, teda v rámci časopriestorového kontinua dimenzie 3D (kde čas plynie lineárne), ide o dávnu minulosť. Stručne to povieme takto .... "Nikto nie je majiteľom Planéty Zem, žiadne mimozemské entity, nikto". Taká je Pravda.

Pokiaľ si podrobne prečítate knihu Mimozemská inteligencia a cesta na Mars, od autorov Mary Bennettovej a Davida S. Percyho, ktorú môžete kúpiť u nás, alebo v sekcii obchod internetového rádia InfoVojna, nájdete v nej kľúče preukazujúce ako NASA oblbuje dlhé desaťročia ľudí na Zemi a mnoho ďalších odtajnených informácií.


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

https://www.ariadneknihy.sk/