OCHRANA DETÍ A MLÁDEŽE je dôležitejšia, než by sa na prvý pohľad zdalo ... alebo pozrime sa na Tavistock Institute ...

08.12.2022

Strašné, čo sa deje v temnote na Slovensku. Nenormality, anomálie, zlo, nebezpečné hrozby. Nie je možné ignorovať to, čo sa deje v súvislosti so zvrátenosťou ťažkého kalibru ... 

Národná rada SR bude v najbližších dňoch hlasovať o novele školského zákona, ktorú predložili poslanci Štefan Kuffa a Filip Kuffa. Jej posolstvo je jednoznačne v súlade s etickými a mravnými princípmi, ktoré podporuje samotná svetelná strana duchovného pozadia sveta. Opodstatnenosť "zákazu prezentácie a výučby sexuality propagujúcej homosexualitu, zmenu pohlavia alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení" na školách a v školských zariadeniach, je nespochybniteľná nielen z hľadiska vyššej etiky čistoty a mravnosti, ale aj v súlade s poznatkami vedy, a čo je najdôležitejšie s priaznivých duchovným vývojom ľudskej bytosti, ktorý podporuje samotná Planéta Zem a Príroda (...to je samozrejme pre mnoho prízemných, ovládnutých a konzumných egoisticky zmýšľajúcich ľudí nepodstatný argument, pretože nie sú celistvými bytosťami). Veľmi zásadnou a dôležitou myšlienkou je aj "zákaz činnosti združení a realizácia prednášok a školení zameraných na podporu homosexuality, zmenu pohlavia alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení".

Tento návrh je jednoznačne podporovaný Prírodou, jej energiami a pre priaznivý vývoj ľudskej civilizácie.

...

Spomínaný návrh sa stretol s výzvou "demokraticky uvažujúcich osobností", ktoré vyprodukovali niečo, čo nie je možné seriózne ani podrobiť kritike, pretože táto výzva nijako neobstojí. Už samotný úvod a text výzvy je nedôstojný, ide v podstate totálnu anomáliu, keď si ho pozorne prečítate. Nuž ako vidieť "osobnosti" zrejme ešte musia veľmi veľa doštudovať nielen v oblasti materiálnej pravdivej vedy, ale ako vidieť sú úplne vychýlení od duchovných pravdivých zdrojov poznania (poniektorí ani nevedia čo to znamená :-)). Je to úplná katastrofa, nuž ale už sme si zvykli na naše elity, však pán Čekan a ďalší. O tom by sme mohli diskutovať skutočne veľmi dlho. 

Jednoznanče podporujeme v princípe novelu školského zákona, predloženú vyššie uvedenými poslancami.


Určite mnohí poznajú Inštitút Tavistock, ktorý sme spomínali aj v našich podcastoch. Jeho doménou boli techniky mentálneho ovládania ... zručný bojovník vyhrá vojnu bez boja. Propaganda, ktorá sa týka LGBTI+, má hlboké korene min. spred 50 rokov, resp. 100 rokov z obdobia eugeniky. Mohli by sme ísť ešte do hlbšej minulosti, mnohým "osobnostiam" by sa "pretočili panenky", akí sú v skutočnosti nevedomí a nevzdelaní, ale o to viac nadutí (na svoju hlúposť) a rozdrapení. Práve najväčší agitári bývajú totiž totálne hlúpi a vôbec nevedia, čo v skutočnosti propagujú. Niečo podobné sa deje aj na Slovensku, dynamicky posledných 10 - 15 rokov. Tí, čo sú jasnozriví a napojením na sféry s čistými zdrojmi poznania (pár jedincov), to vedia. Niet pochýb, že agenda LGBTI+ smeruje aj k eliminácii ľudskej civilizácie, podobne ako demnetné úvahy o tom, že nie je potrebné, aby sa rodili deti, nakoľko sa tým zvyšuje uhlíková stopa na Planéte Zem. Aj na Slovensku žiaľ demencii a kretenizmu ruže kvitnú a nie je to len z dôvodu nedostatočnej činnosti funkcie štítnej žľazy ... proste katastrofa, niektorí jedinci jednoducho nevedia na čo sa tu na Zemi zrodili ...

Poznáme podrobne históriu koreňov aj z Dánska, Holandska a iných častí sveta, takže zbytočne nás niekto bude presviedčať, že o čom to celé je a koľko miliárd dolárov táto propaganda už zhltla za dlhé roky. Určite to nie je v záujme detí a ani mládeže. V prvom rade je to o špinavých peniazoch. Pokiaľ by všetci propagátori agendy 73 a viac pohlaví mali vedomosť, na aké energie a entity sa v duchovnom pozadí sveta napájajú, asi by veľmi rýchlo "spľasli" a skončili s týmito procesmi. Ide o démonické štruktúry, čo samozrejme konzumnej egoistickej bytosti zbytočne budete vysvetľovať. V tom je práve tá toxicita, že tieto bytosti uzemňujú toxické energeticko - informačné pole, charakteru degenrácie ľudského genómu, ktoré svojou kvalitou nemá nič spoločné s psychikou Ľudskej bytosti v súlade s Prírodou a Planétou Zem na priaznivom evolučnom vzostupe. Utajené výskumy ľudskej DNA týkajúce sa schopnosti prijímať a absorbovať, či deteminovať svetlo, hovoria za všetko jasnou rečou. 

Z hľadiska globálneho sa podarilo vybudovať masové spoločenstvo LGBT - deviantov, určených na realizáciu všetkých procesov v spoločnosti. LGBT devianti sú služiaci zombie - bioroboti, ktorých záujmy a potešenie sú zredukované na rôzne formy sexuálnych úchyliek. BIologicky nie sú schopní sa títo zombie schopní biologicky reprodukovať, čo v rámci politiky "zlatej miliardy" dáva ohromné možnosti v sledovaní a riadení populácie ako týchto "služobníkov", tak aj miliardy pomocných pracujúcich.

Psychopatické jadro vymývania mozgov cez LGBT je, že jednotlivec sa stane niekým, kým nie je (existujú našťastie aj nejaké výnimky) a zničením vnútorného pocitu (rozdvojením osobnosti) dochádza k ľahšej manipulácii s dieťaťom. Niečo ako projekt Monarch. LGBT propaganda je nástroj sociálneho inžinierstva. Ovládanie informácií je to isté ako ovládanie mysle a napomocní v tomto smere sú FaceBook, Instagram, Google aj Twitter, televízia, 3D kiná a "rozprávky". Aldous Huxley vo svojom "Prekrásnom novom svete" sústreďuje vedeckú metodológiu na udržanie všetkých obyvateľov mimo elity v permanentnom autistickom stave, ktorý je zamilovaný do svojho otroctva a vytvára diktatúru bez sĺz. Čo iné sa stane ľuďom, ktorí sú schizofrenici, prečo sa rodia autistické deti? V prejave z roku 1961 v Hlase Ameriky Ministerstva zahraničných vecí USA Huxley hovoril o svete farmakologicky manipulovaných otrokov, žijúcich v "koncentračnom tábore mysle", posilnených propagandou a psychotropnými drogami, naučiť sa "milovať svoje otroctvo" a vzdať sa všetkej vôle klásť odpor.

Identita muža a ženy na úrovni prepojenia fyzickej, biologickej, genetickej, éterickej, astrálnej, duševnej a duchovnej, v morfických a morfogenetických poliach Planéty Zem, ktoré podporujú evolučný vzostup ľudskej civilizácie (nie degeneráciu ľudskej bytosti a genómu), je jednoznačne odlíšiteľná a v žiadnom prípade nepodporuje zámenu, či benevolenciu, resp. degradáciu zvrátenosťou pocitov či emócii. Zvrátené emócie jedinca sú výsledkami degenerácie duševných procesov, teda démonických štruktúr pôsobiacich v psychike ľudskej bytosti. Pre tých, ktorí využívajú len 5 zmyslov ide pochopiteľne o "španielsku dedinu".  

Každá ľudská bytosť má právo na dôstojný život. Ľudská bytosť by však mala inklinovať aj k vzostupu ľudského Vedomia, nie k degenerácii. MIER, vnútornú vyváženosť ľudskej bytosti a dôstojný život, nie je možné zamieňať so znásilňovaním a šikanovaním heterosexuálnej väčšiny ľudských bytostí, zvrátenými prejavmi bezduchej anarchistickej úrovne slobody, energetickým parazitovaním a uzemňovaním temných duchovných systémov, ktoré priaznivý evolučný vývoj a podporu Života blokujú, alebo sa snažia ho dokonca zničiť ...

Dnešný vývoj na Planéte Zem degeneračný vývoj u konkrétnych jedincov potvrdzuje, keď je možné vidieť často v úlohách "politických svetových lídrov" aj zvrátených sexuálnych deviantov ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

https://www.ariadneknihy.sk/