OPÄŤ SME SPUSTILI AJ sekciu ... ČLÁNKY NA TÉMU ZDRAVIA, ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU A VÝŽIVY ...

12.02.2023

Milí priaznivci a vážení čitatelia, tak ako sme sľúbili, na základe vášho záujmu, opäť spúšťame sekciu článkov na témy o Zdraví, životnom štýle, vyváženej výžive, starostlivosti o fyzické telo, čo je v dnešnom svete základným pilierom, pokiaľ chceme ako ľudské bytosti byť a žiť plnohodnotne a pracovať na svojej lepšej verzii, byť oporou pre priaznivý vývoj a teda aj prospechu v evolúcii. Budeme aj v tejto oblasti stále pracovať na zlepšovaní a prinášať vám mnoho zaujímavostí a praktických výsledkov.

Pokiaľ nemáme v poriadku seba ako ľudskú bytosť, čo sa týka aj fyzického tela, len ťažko môžeme na základe svojho vyžarovania a energetického potenciálu bytosti radiť druhým ľuďom a svojmu okoliu, ako správne žiť, čo je dobré a čo je zlé, čomu sa vyhnúť pri rozhodnutiach, atď  ...

Sekciu týchto článkov nájdete na tomto webe, pre registrovaných čitateľov (Osobný rozvoj / Zdravie, články, rady / Blog Zdravia)  TU.

Prosíme, ospravedlnte prípadné výpadky tejto sekcie, nakoľko sa na jej prevádzke priebežne pracuje. Ďakujeme.


Príjemné dni a veľa síl prajeme :-)


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2023

https://www.ariadneknihy.sk/