K dnešnému sviatku 30. výročia vzniku SLOVENSKEJ REPUBLIKY ... bez pochopenia princípu duchovného zmyslu existencie, sú akékoľvek polemiky o priaznivom vývoji iba stratou času ...

01.01.2023

Mílým priaznivcom, čitateľom a všetkým, ľuďom dobrej vôle želáme, aby v pevnom Zdraví a Vitalite, dosiahli priaznivého vývoja vlastných bytostí a svojho okolia, vytváraním vlastnej vyváženosti a vnútorného mieru prispeli k planetárnej mierovej konceptuálnej bezpečnosti. Snáď práve dnešný sviatok 30. výročia vzniku Slovenskej republiky pomôže uvedomiť si sebaúctu a úroveň vlastnej vyváženosti, lásky, ktorá môže vyžarovať aj do okolia.

Nie je to len o vykrikovaní, nie je to o "otváraní očí" ľuďom, je to v prvom rade o vnútornej čistote ľudských bytostí. Len vtedy môžu prichádzať skutočne nové priaznivé riešenia, ktoré nie sú len výkrikom do tmy a intelektuálnym výdobytkom slabučkého vzdelania.

Bez pochopenia duchovného zmyslu existencie národa, sú akékoľvek polemiky len stratou času, tzv. "sizyfovskou robotou". My sme žiaľ nepochopili tento duchovný princíp ani po novembri 1989, ani po 1. januári 1993. Práve naopak, zapredali sme sa, česť všetkým výnimkám. Zaslúžime si to, čo sa deje, informačné pole a kolektívne vedomie, je frekvenčne a energeticky na takej úrovni, kde je. Česť výnimkám, ktoré sú väčšinou zosmiešňované.

Slovensko, má duchovnú úlohu, okrem iného, byť duchovným vzorom "Posla Mieru" v srdci Európy, má byť práve tým princípom umenia mravnej intuície čistoty srdca, svojou úžasnou Prírodou a veľkosťou ľudskosti, dokázať vybrať a tvoriť to najlepšie a vyvažovať vychýlenia akýchkoľvek extrémov. Samotný slovenský jazyk svojou zvučnosťou, frekvenciou, intonačnou kvalitou a dynamikou, to jasne naznačuje, že je výnimočný ako prostriedok pri kultúrnom používaní pre tvorenie kvalitných jedinečných dejov ... myšlienka ... SLOVO ... čin.

Jeho duchovnou úlohou je vzor Ľudskosti, vznešenej kultúry prajnosti a vrúcnosti a schopnosti stále byť lepším človekom s vyššou vnútornou vyváženosťou, úprimnosťou, priateľskosťou, hodnotami stojacimi nad plytkosťou konzumného egoizmu ... Ukázať, že múdrosť, pravdivosť a na druhej strane chabé vzdelanie, sú v dnešnej dobe často diametrálne hodnotove odlišné princípy, ukázať, že vzdelanie bez etiky a mravného zákona vo vnútri človeka, sa stáva zbraňou.

Slovensko má ukázať vyšší zmysel času a spravodlivosti pre celý svet ... 

Tak, nech sa nám to v Novom roku podarí, aspoň sčasti ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

https://www.ariadneknihy.sk/