AMERICKÉ BOMBARDOVANIE NOVÝCH ZÁMKOV dňa 7. októbra 1944 ... nesmieme pripustiť prekrúcanie pravdivého poznania histórie !

05.03.2023

Americké bombardovanie viacerých miest na Slovensku a v Čechách počas druhej polovice roku 1944, keď začalo oslobodzovanie území Slovenska Červenou armádou v spolupráci s partizánskymi skupinami na Slovensku a taktiež v spolupráci s Československou armádou, prinieslo obete na životoch obyčajných ľudí, ale aj materiálne škody. V tejto súvislosti Briti taktiež neboli "mŕtvy chrobák" a podieľali sa na týchto akciách. 

Práve z dôvodu, že v súčasnosti sa snažia rôzne mravne, eticky a mentálne narušené indivíduá prekrúcať dejiny 2. svetovej vojny, je morálna povinnosť týmto lžiam zabrániť. Aj poniektorí učitelia dejepisu by sa mali zobudiť, pretože vieme, že deťom v mnohých, najmä základných školách vymývajú mozgy ...

My sme napísali na našom webe v sérii 18 článkov o utajenej histórii nacistov a američanov na rôzne témy, kde prinášame pravdivé informácie. Aj v rámci operácie Paperclip, kde spolupracovali američania pri útekoch nacistov do Južnej Ameriky, Antarktídy, rôzne iné lokality, kde postupne vytvorili nacisti s americkým establishmentom nadnárodný kriminálny syndikát s oporou vo vojensko - priemyselnom komplexe po ukončení 2. svetovej vojny ...

Príkladom veľmi temných dejín je aj bombardovanie mesta Nové Zámky americkým letectvom dňa 7. oktobra 1944. Tragédia, pri ktorej zahynulo mnoho civilného obyvateľsva, nevinných ľudí, materiálne škody boli taktiež obrovské. Nálet amerického letectva bol cieleným pripraveným útokom na strategické lokality, ktoré boli významné, kde ľudské životy boli považované za niečo nepodstatné. Podobne, ako dnes vidíme, že na Sovensku je dôstojný život bežných občanov Slovenska pre "vládnu chásku v demisii" a p. Čaputovú nepodstatný. Američania boli známi svojim "kobercovým bombardovaním", kde nebrali ohľad na nič. Podobne ako briti aj američania radi používali kazetové, fosforové a iné nebezpečné bomby.

Bombardované američanmi boli v roku 1944 opakovane na Slovensku viaceré mestá  a obce napríklad Bratislava, Komárno, Nové Zámky, Dubnica nad Váhom, Dubová. Je veľmi dôležité v rámci objektivity mať na pamäti jeden zásadný princíp, spočívajúci v tom, že prezident Roosevelt nepovažoval vyhlásenia "bábkových vlád Slovenska", ktoré sa zosmiešnili napríklad vyhlásením vojny USA, za legitímne, i napriek kolaborovaniu slovenských politických špičiek s Hitlerovským Nemeckom (ide o obdobie pred 29. augustom 1944 a vypuknutím SNP). 

Aj napriek tomu, však zásahy američanov na Slovensku boli veľmi temné a likvidačné, so stratami na ľudských životoch. 

30. augusta 1944 Slobodný vysielač v Banskej Bystrici, v súvislosti s vypuknutím Slovenského národného povstania, vysielal okrem iného, že : "Slovenskí vojaci odmietajú bojovať proti Červenej armáde, ktorá nás pomáha vyslobodiť ... so súčasnou výzvou pre všetkých slovenských vojakov a mladých mužov, aby sa postavili proti nacistom a všetkým kolaborantom v hrdinskom boji za vlasť po boku Červenej armády a partizánov ...". 

Vráťme sa k 7. a 14. októbru 1944. Po vypuknutí SNP sa slovenské mestá stále objavovali v hľadáčiku američanov. 7. októbra 1944 išlo o najničivejšie bombardovanie američanmi na Slovensku. Mesto, ktoré bolo v tom čase súčasťou Maďarska, zažilo 3 hrozné vlny bombardovania zo strany američanov (posledný nálet 14. marca 1945). 

Dôvodom útoku na Nové Zámky podľa odtajnených materiálov z rôznych zložiek tajných služieb a archívov USA, bolo zničenie železničnej stanice, pretože mala dve depá pre lokomotívy, opavárenské dielne s potenciálom pre vybavovanie značného množstva dopravy. Išlo o strategický uzol pre východný front (obrázok nižšie ... zničený obytný komplex domov v centre mesta). 

Pokoj v Nových Zámkoch, so slnkom žiaracim na blankytnej oblohe, prerušil 7. októbra 1944 hluk sirén, americké letectvo prostrednícvom ťažkých bombardérov B 17 a B 24 Liberator s doprovodom stíhačiek P 51 Mustang, previedli na Nové Zámky  následne dva kobercové nálety.

7. októbra 1944 dopadlo na Nové Zámky okolo 700 bômb. Išlo o trhavé, zápalné, plynové a ľahké bomby, ráže 200 a viac kg. Dňa 14. októbra 1944 to bolo ďalších 96 ton bômb, ktoré zhodili američania na Nové Zámky.

Výsledok? Bolo zistených viac ako 364 veľkých kráterov po bombách, napočítaných okolo depa pre lokomotívy, ďalej, straty na ľudských životoch 4 000 mŕtvych, 817 ton zhodených bômb, viac ako 80 % zničených budov, katastrofa. Existuje aj mnoho autentických informácií od tých ľudí, ktorí prežili bombardovanie, k dispozícii sú fotografie a dokumentácia plánov amerických náletov, ako aj detailné rozkazy pre bombardovaciu skupinu.


Takýto je jeden z pravdivých obrazov amerických "osloboditeľov", ktorí "pomáhali" svojim mierotvorcovstvom ako "spojenencké vojská" likvidovať mimochodom okrajove aj civililné obyvateľstvo na Slovensku, v čase, keď už prebiehalo SNP, pripravovala sa spolupráca partizánskych formácii s Červenou armádou, ktorá vstúpila na naše územie 9. októbra 1944 a Československými jednotkami, bojujúcimi za oslobodenie našej vlasti.

V audioforme si vypočujte aj ďalšie zaujímavé informácie tu: TAPIN RADIO

Pokračovanie nabudúce ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023

https://www.ariadneknihy.sk/