Podľa informácii z duchovného pozadia je ÚPADOK VÝVOJA na Slovensku v súčasnosti nezvratný ... alebo NEPOUČILI sme sa z histórie ...

23.11.2022

Dobrý deň vážení "televízni diváci", vážení čitatelia :-) 

Podľa informácii, ktoré sú získané z duchovného pozadia sveta sme sa na Slovensku dostali s frekvenciou temnej negatívnej energie energeticko - informačných polí a Vedomia do úrovne, kde sme prekročili hranicu, ktorá je v štruktúrach zla veľmi nebezpečná. Zrejme pri nastúpenej tendencii sme si vybrali nezvratnosť vývoja smerom k temnej strane sveta. Žiaľ, situácia duchovných energii, ktoré ovládajú ľudí na Slovensku (česť výnimkám, ktorých je máličko), je toxická a jej pomer prekročil únosné hranice v každej oblasti života. V duchovnej "svetelnej" úrovni sme prepadli ... niekde 95 až 99 % obyvateľov Slovenska. Toto je pravda, či sa niekomu páči alebo nie a praktický život to potvrdzuje.

Tak, tak, priaznivý vývoj sa netvorí rečami, ani vytesnenými úchylkami, ale skutočnou spoluprácou, vnútornou vyváženosťou, priaznivým energetickým naladením, vnútornou potrebou Pravdy v praktickom živote, naladením sa na dobro, vlastným zlepšovaním. Kvalita bytostí, ktoré vo svojej nízkosti a démonickosti nedokážu nič urobiť pre iného človeka zdarma je na Slovensku dominantná (toto je typ západného "amerického" človeka). Tak aj dopadneme ako národ, sami sme si vybrali. Sami sme si vybrali frekvenciu úrovne Vedomia, taká je úroveň našej slobodnej vôle. Voľby a ich alibizmus nič nezmenia. Jedine premena ľudských bytostí k dobru, čím viac ich bude, tým lepšie.


S profesorom Šafinom, sme sa rozhodli aj práve pre tento úpadok nastaviť zrkadlo tým, že ešte na sviatky tohto roka vyjde výborná kniha s názvom "Od Byzancie k Eurázii alebo Exodus do Orientu". Táto kniha okrem iného nesie mimoriadne impulzy, ktoré môžu napomôcť pochopiť sebapoznaním vnútro každému človeku. Prečo sa deje to, čo sa deje vo svete? Alebo je to náhoda ako by povedal minister Káčer? Neexistuje Deep State, či tieňová svetová vláda, netvorila sa už dávno? Podobne tak, budúci rok bude vydaná u nás trošku hrubšia kniha autora prof. Šafina, ktorá bude podrobne pravdivo rozoberať tému Chazarov.  

Otázka pre každého človeka ... Prečo som tu na Zemi? Aby som zarábal a konzumoval dokolečka dokola? Alebo, aby som táral dristy, ktoré v skutočnosti nemajú žiadnu hodnotu? 

Práve to, čo si mnohí nechcú priznať, a síce, že energetické naladenie ľudskej bytosti je kľúčové pre to, čo ľudská bytosť vyžaruje okolo seba. Pretože také má aj myslenie, videnie, vnímanie, tvorivý proces dobra a Pravdy, práve táto vec, na ktorej sa väčšina smeje a ignoruje ju, v podstate ľudí zničí. Každý má právo povedať svoj názor, i keď je hlúpy. Druhá vec je vyššia etika, ktorá hovorí, že sloboda je spojená so zodpovednosťou a za to, čo si vypustí človek z úst by mal aj zodpovedať. V neposlednom rade si treba uvedomiť, že pokiaľ drvivá väčšina ľudí je duchovne prepadnutých, tak ich názory a myslenie sú taktiež v celkovom kontexte svojou úrovňou síce podľa nich "slobodné", ale v skutočnosti vedú k úpadku, čo sa prejaví skôr či neskôr v materiálnom svete. 


Excelentný príklad úpadku je viditeľný na Slovensku napríklad v oblasti právnických povolaní a rezortu spravodlivosti. 99 % právnikov nevie, čo to je spravodlivosť. Stačí, keď sa ich na to opýtate a máte vymaľované. Pretože ju nevnímajú ako energiu, nevedia v čom tkvie toxicita nepochopenia spravodlivosti. Stále iba rozumujú intelektuálne dristy. Vedia ju iba zo školy, z naučených fráz, toxickej aplikačnej praxe, tárajú, proste sú slepí. Absentuje celistvé tvorenie vyvážených dejov a reality.

Nie náhodou existuje axióma v duchovnej oblasti, že "čím je vyššia frekvencia duchovnej pravdy a vyváženosti (keď chcete spravodlivosti), tým sa ťažšie ukotvuje do materiálneho sveta, ktorý je až príliš pominuteľný". 

Za posledných 30 rokov sa vytvoril nebotyčný toxický debilizačný astrálny egregor nielen v nízkej úrovni Vedomia občanov na Slovensku, ale aj Európy, atď.. Jasne je to vidieť, ako tieto energetické štruktúry "zhrubli" za posledných 30 rokov. Je to ako temná deka nad Slovenskom, Európou, ktoré prišli z USA, Anglicka a západných štruktúr. Je to hrozné. Výnimiek je tak málo, že ich je len veľmi slabo vidieť.

Vidíme to ako čiernu deku (látku), ktorá je rozvinutá nad Slovenskom, kde sem - tam je táto deka prepichnutá špendlíkmi, kde tu vidieť prechádzajúce tenké lúče svetla zhora do hmoty.

Príklad šikanovania v oblasti slušných a nevydierateľných ľudí v oblasti justície, ktorý otriasa Slovenskom, je prípad sudcu Dalibora Miľana, ktorý je už dlhšiu dobu šikanovaný štátnou mašinériou. Včerajším dňom došlo rozhodnutím práve vo veci Dalibora Miľana k prelomeniu temných vplyvov do ešte vyššej úrovne ovládania v oblasti justície. Hrubá temná energia sa uzemnila, legislatíva bola zneužitá proti skutočnej spravodlivosti niečo podobné svojim charakterom stálo na Slovensku za viacerými totálne toxickými rozhodnutiami za posledných 30 rokov. Opäť vidíme príklad, kedy duchovná spravodlivosť nie je viditeľná v praktickom živote, ale presne naopak. Nie je totiž ju možné uzemniť cez ľudské bytosti, ktoré by boli na čisté energie naladené. 

Tento moment sa stane veľmi temným v histórii novodobých dejín Slovenska, smerujúc k zničeniu štátnosti a zriadenia. Slováci nastúpili (česť výnimkám) samozničujúci proces, uzemnením temných energií dosť vysokej frekvencie. Samozrejme, že nič z toho, čo tu píšeme nevnímajú. Ani ultraliberálne tendencie nezachránia Slovensko pred zničením, tendencia je jasne viditeľná, práve naopak. Temné energie z duchovného pozadia svojim charakterom uzemňujú fašizoidné štruktúry v materiálnom svete. 


Stačí sa pozrieť na rozdeľovanie ľudí a podporovanie rozkladných elementov v spoločnosti zo strany pani Čaputovej za posledné 2 roky, nehovoriac o dementnej vláde SR. Bez najmenších pochybností vláda SR za posledné 2 roky spolu s pseudoelitami vedy, politky, štátnosti na Slovensku pripravili všetky podmienky pre zničenie Slovenska. Žiaľ, že niekto ich zvolil, krátkozrakí Slováci, sledujúci "hlavné" médiá, telenovely, "Farmu"..., kriminoviny a pod. Krátkozrakí a bezduchí Slováci, ktorí sú duchovné mŕtvoly, výnimiek je máličko. Tvorivosť sama o sebe ešte automaticky nezakladá princípy dobra, pretože tvorivosť môže byť ovládnutá aj zlom a tvoriť v materiálnom svete zlo. Pozabudli však na to, že deštruktívne pôsobenie energii temna v budúcnosti dobehne aj budúce generácie, aj ich deti a rodiny. Takže uplietli si bič aj na seba.

Podporovaním vojny na Ukrajine zo strany konkrétnych kreatúr a monštier na Slovensku, sa Slovensko žiaľ mimoriadne zaťažilo z hľadiska energetického vyrovnania (karmy), obrovské bremeno nám naložili spomínané deviantné bytosti temna, ktoré sa hrajú na demokratov.

Nezostáva nám nič iné, iba stále pracovať na sebe, svojej lepšej verzii, nestrácať Nádej, podporovať Odvahu, ktorá rozpúšťa strach, čo smeruje k pravdivosti, čestnosti, nevydierateľnosti a spravodlivosti, ktoré sú v materiálnom svete v podstate neviditeľné a pomáhať tak aj okoliu ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

https://www.ariadneknihy.sk/