Rozpad SOVIETSKEHO ZVÄZU a TRILATERÁLNA KOMISIA s B'nai B'rith ... alebo prečo je drvivá väčšina ľudských bytostí na Zemi stále v duchovnom páde ...

19.11.2023
Čo to znamená pre človeka "byť v duchovnom páde"? Nuž, nie je to až taká sranda, ako si mnohí ľudia myslia. Odpoveď v zjednodušenom zrozumiteľnom tvare vyzerá asi takto: Znamená to, že ľudská bytosť svojou frekvenciou priaznivej (keď chcete svetelnej) energie, na ktorú je naladená a ktorou vibruje, nestúpa na vzostupe, ale stagnuje, resp. naopak klesá, padá a teda nedokáže v reálnom praktickom živote vymyslieť nič lepšie, ako to, čo bolo v časopriestore doteraz. Takáto bytosť je "zacyklená", opakuje tie isté chyby a vychýlenia, resp. robí ešte väčšie chyby, ako v minulosti doteraz ... Nedokáže teda zlepšovať kvalitu svojho života, je sebecká, nedokáže rozpoznávať pravdu a lož, dobro a zlo ani rozdiely v tendenciách a logicky nedokáže ani prispieť k celkovej vyššej harmónii civilizácie a sveta a Planéty Zem, je energeticky odpojená od Prírody, v podstate je parazitom, vedome, ale najmä nevedome ... Na vzostupe je v súčasnosti  na Zemi okolo 20 miliónov ľudských bytostí ! ... to je úžasné :-)

Pripomeňme si záver nášho článku zo dňa 14. novembra 2023 :

Medzi funkcionárov a aktivistov Sorosovej nadácie patrili známi rusofóbi J. Afanasjev, šéfredaktor časopisu Znamya G. Baklanov, ideológ ničenia ruských dedín T. Zaslavskaja, neslávne známy právnik A. Makarov, sudkyňa Ústavného súdu E. Ametistova. Soros doplatil na protiruské aktivity politikov, ktorí zohrali tragickú úlohu v osude ZSSR, a najmä J. Afanasjeva. V roku 1990 financoval pobyt v USA skupine vývojárov programu 500 dní na zničenie sovietskej ekonomiky na čele s G. Javlinským a neskôr členov "Gajdar tímu" (keď ešte neboli vo vláde).

Na Sorosove náklady boli financované protiruské aktivity tlače a televízie a realizovaná príprava špecialistov pre "nezávislé televízne a rozhlasové vysielanie". G. Soros v roku 1989 v rôznych časopisoch a skutočne vyzýva na boj proti ruskému národnému hnutiu, pričom v ňom vidí najväčšie nebezpečenstvo pre svet v zákulisí, čo potvrdil opakovane aj pred televíznymi kamerami.

Pri sledovaní mnohostranných protiruských aktivít Sorosovej nadácie človeka udivuje nielen jej rozsah, ale aj dôkladné vypracovanie konkrétnych opatrení. V dôsledku toho vzniká pocit, že za Sorosom stojí obrovská a veľmi vplyvná organizácia. Neprekvapí vôbec, ak po niekoľkých rokoch zistíme to, čo potvrdzuje aj pravdivé duchovné pozadie sveta, že Sorosova nadácia bola v podstate fiktívna organizácia, prostredníctvom ktorej vláda USA s krytím CIA investovala peniaze do zničenia ruského národného hnutia a ruského štátu ... áno to je ten "Ďuri Báči Soroš", ktorý ani nevie, kde je Slovensko, ako nám poniektorí slovenskí klinickí idioti pred pár mesiacmi tvrdili, však Šeliga :-) ...................... Gorbačovov vstup do Trilaterálnej komisie treba presne pripísať januáru 1989. Stretnutie hlavných architektov sovietskej perestrojky a "bratov", ktorí pracovali pre "dobro" "architekta vesmíru" a nového svetového poriadku, sa uskutočnilo v Moskve ... Tripartitnú komisiu zastupovali jej predseda David Rockefeller (ktorý bol zároveň predsedom Rady pre zahraničné vzťahy), Henry Kissinger (šéf B'nai B'rith), J. Bertoine, V. Giscard d'Estaing a J. Nakasone ... Zo svetového zákulisia konvertitov to boli okrem M. Gorbačova, A. Jakovlev, E. Ševardnadze, G. Arbatov, E. Primakov, V. Medvedev a niektorí ďalší ...

...........................

Dnes pokračujeme ...

Výsledkom tajných rokovaní boli dohody o spoločných aktivitách, ktorých charakter v tom čase nebol nikomu jasný. Všetko sa však vyjasnilo koncom toho istého roku, keď sa M. Gorbačov v rovnakom zložení spolupracovníkov ako na stretnutí s delegáciou Trilaterálnej komisie stretol s prezidentom G. Bushom na ostrove Malta. Mnohí odborníci sa prikláňajú k názoru, že Malta sa stala miestom fatálnych dohôd Gorbačova s Bushom, ktoré čoskoro viedli k rozpadu ZSSR a kataklizmám v krajinách východnej Európy. Uzavretie dôležitej dohody na Malte, hlavnom meste Rádu maltézskych rytierov, ktorého kavalieri sú členmi Trilaterálnej komisie a Klubu Bilderberg, akoby symbolizovalo novú etapu vo vzťahoch medzi svetom v zákulisí a lídrami CPSU, ktorí súhlasili so zradením vlasti.

Rok 1990 sa stáva osudným v histórii Ruska. V krátkom čase sa mení systém vlády v krajine. Využijúc prechodné obdobie Gorbačov a jeho spolupracovníci z bývalého politbyra (Jakovlev, Ševardnadze, Medvedev, Primakov), kde sa rozhodovalo o všetkých najdôležitejších otázkach domácej a zahraničnej politiky, v podstate si úplne uzurpovali moc v krajine. Lebo ak im skôr v politbyre oponovala istá, takzvaná konzervatívna časť, tak ich v nových podmienkach nikto neobmedzoval. Prebieha vedomá demontáž a deštrukcia mnohých štátnych štruktúr a namiesto nich vznikajú tieňové zákulisné autority a predovšetkým slobodomurárske lóže a organizácie.


Ako to bolo s lóžou B'nai B'rith v Sovietskom zväze ?

Je celkom príznačné, že prvou oficiálnou slobodomurárskou štruktúrou, ktorá vznikla v ZSSR, bola medzinárodná židovská slobodomurárska lóža B'nai B'rith. Povolenie na otvorenie získala osobne od Gorbačova na žiadosť jedného z vodcov tohto Rádu Henryho Kissingera. V máji 1989 L' Arche, židovský mesačník v Paríži, informoval, že od 23. do 29. decembra 1988 bola delegácia francúzskej pobočky B'nai B'rith, pozostávajúca z 21 osôb, vedená prezidentom Marcom Aronom na návšteve Moskvy. Došlo teda k uzemneniu tejto lóže aj na území Sovietskeho zväzu.

Prvá lóža tohto rádu bola zorganizovaná počas návštevy a do mája mala 63 členov. V tom istom čase vznikli ďalšie dve lóže vo Vilniuse a Rige a neskôr v Petrohrade, Kyjeve, Odese, Nižnom Novgorode a Novosibirsku.

Bez obmedzení rástla aj sieť kancelárií takzvanej Sorosovej nadácie, ktorej väčšina zamestnancov bola zmesou slobodomurárskych funkcionárov a agentov západných spravodajských agentúr. Vďaka podpore zhora však dostávajú carte blanche. Podľa zahraničných analytikov, "Soros sa stal najvplyvnejšou osobou na obrovskom území rozprestierajúcom sa od brehov Rýna až po pohorie Ural."

Ako už bolo na základe poctivej systémovej analýzy mnohokrát správne poznamenané, Sorosova nadácia smeruje takmer chronicky svoje aktivity k zmene svetonázoru ľudí v slobodomurárskom duchu, vnucovaniu amerického spôsobu života, parazitovaniu na ekonomických ťažkostiach krajiny a najmä k zabezpečovaniu transferu intelektuálneho potenciálu Ruska v zahraničí (kradnutie duševného bohatstva).

Výňatky zo správy FSK o využívaní amerických politologických centier, univerzít, mimovládnych nadácií a verejných organizácií na spravodajské a podvratné aktivity na území Ruska americkými spravodajskými agentúrami, zverejnené začiatkom roku 1995 už teraz odôvodňujú záver, že fungovanie organizácií ako Sorosova nadácia bolo plne v réžii spravodajských služieb USA a Pentagonu v oblasti prieskumných a podvratných aktivít. Sorosova nadácia pod zámienkou propagácie ruskej vedy zbierala tajné informácie od vedcov, pričom každej súkromnej vedeckej osobe platí 500 dolárov. Soros financoval, úplne alebo čiastočne, množstvo protiruských novín a časopisov, vrátane Znamja, Okťabr, Zvezda, Zahraničná literatúra, Priateľstvo národov, Nový Mir, Divadelný život ...

Na podporu protiruskej literatúry vytvorila Sorosova nadácia špeciálne ceny, ktoré udeľovala špeciálna rada na čele so štyrmi spolupredsedami - S. Čuprininom, N. Ivanovou, G. Baklanovom a M. Masarským.

Novou etapou vo vývoji podvratných aktivít Sorosovej nadácie v Rusku bolo v roku 1995 vytvorenie takzvaného Sorosovho inštitútu "Otvorená spoločnosť". Hlavným cieľom ústavu je formovanie povedomia verejnosti v prozápadnom duchu a príprava protiruského personálu v oblasti školstva, kultúry a umenia. Okrem toho sa na túto prácu kladie osobitný dôraz v provinciách. V rámci programov Inštitútu otvorenej spoločnosti vychádzali knihy a príručky, v ktorých sa hrubo prekrúcajú a falšujú udalosti ruských dejín a hanobí sa pamiatka ruského ľudu.

Na rôznych seminároch a konferenciách Sorosovho inštitútu pre mladých sú mladej generácii aj v súčasnosti v mnohých krajinách vštepované myšlienky o nadradenosti západnej kultúry nad ruskou, neustále sa presadzuje myšlienka zaostalosti Ruska, tradičné hodnoty Západný svet je vnútený - kult násilia, krutosti, honba za peniazmi, morálna neslušnosť. Vo výkonnom výbore a dozornej rade Sorosovho inštitútu stáli takí známi rusofóbi ako spisovatelia G. Baklanov, D. Granin, V. Vojnovič, herec O. Basilašvili, T. Zaslavskaja.

Celkový objem prostriedkov smerovaných cez Sorosovu nadáciu na podvratné aktivity v Rusku presahoval už v rokoch 1995 a 1999 viac ako 100 miliónov dolárov. V apríli 1990 hlava Rádu Veľkého východného Francúzska J. R. Ragash na jednej z tlačových konferencií pripústil, že v Rusku už existujú osoby patriace do rádu, ktorý vedie.

Ako neskôr priznal ten istý Ragash, počas výsadby slobodomurárstva v krajinách bývalého socialistického bloku "v Rusku sme boli nútení prijať zvláštne opatrenia". Podľa Ragaša najskôr nadviazal kontakt s prvým tajomníkom ruského veľvyslanectva v Paríži Jurijom Rubinským. Povedal, že teraz je celkom možné oživiť slobodomurárstvo v bývalom Sovietskom zväze, aj keď nie bez odporu verejnosti. "Nebáli sme sa rizika," priznal Ragash, "a začali sme so zasväcovaním ruských bratov – tých, ktorí sa mali stať prvou pracovnou skupinou, ktorá zaviedla lóžu. Ako som povedal, prípad si vyžadoval určité utajenie.".

Nielen Ragaš, ale aj iní vodcovia slobodomurárskych lóží otvorene povedali (už po nastolení Jeľcinovho režimu), ako sa v bývalých socialistických krajinách a predovšetkým v Rusku pripravoval personál na infiltráciu. "Bolo ľahké uhádnuť, keď som počúval tieto príbehy," píše očitý svedok týchto odhalení, "že slobodomurári dlhé roky tajne verbovali občanov socialistických krajín, ktorí boli na dlhých zahraničných služobných cestách v západnej Európe a predovšetkým v Paríži.".

A samozrejme po návrate do vlasti nezostali nečinní, pravdepodobne plnili pokyny svojich zahraničných bratov a verbovali priaznivcov. Takmer každá lóža mala svoje vlastné oddelenia na prácu s týmito duchovnými odpadlíkmi. 

Od roku 1989 slobodomurári viedli širokú a v istom zmysle dokonca otvorenú kampaň na podporu podvratných slobodomurárskych myšlienok a náboru nových členov v Rusku. Existuje takzvaná "externalizačná" kampaň, v rámci ktorej slobodomurári prednášajú, referujú vo veľkých sálach, v tlači, v rozhlase a televízii.

V marci 1991 Rádio Liberty financované CIA vyzvalo obyvateľov ZSSR, aby nadviazali kontakt na vstup do slobodomurárskych lóží. Hostiteľka programu F. Salkazanova oznámila adresu, na ktorej sa mohli sovietski občania prihlásiť do slobodomurárskej lóže v Paríži. Táto lóža nebola jednoduchá, ale bola vytvorená špeciálne na "podporu šírenia slobodomurárstva v Rusku" a na obnovenie tamojšej "slobodomurárskej štruktúry". Aby bola táto lóža atraktívna, slobodomurárski falzifikátori ju nazvali "Alexander Sergejevič Puškin" (aj keď niekomu je dobre známe, že veľký ruský básnik nebol slobodomurár). "Bratia" z tejto lóže, ktorí hovorili v programe, vyzývali na morálne a duchovné zlepšenie spoločnosti, pričom za vzor považovali Spojené štáty, ktoré boli "od samého začiatku založené na slobodomurárskych princípoch".

Výzvy na pripojenie sa k slobodomurárstvu v Rádiu Liberty priniesli rozsiahlu poštu. Francúzske lóže začali dostávať listy z Vilniusu, Baku a Kyjeva. A potom už prebiehala individuálna práca s kandidátmi. Po výbere a overení bol kandidát "zasvätený", teda vysvätený za slobodomurára.

Slobodomurári Francúzska sa snažili "položiť kameň na budovanie demokracie vo východnej a strednej Európe". Uviedol to v septembri 1991 v Paríži v rozhovore s novinármi veľmajster slobodomurárskeho "Veľkého Orientu" Francúzska J. R. Ragash. Príslušníci "Veľkého východu" podľa neho mienia na tento účel zvýšiť potrebné materiálne a finančné úsilie.


Pokračovanie nabudúce ...

...............................

Pre pochopenie dôležitosti postavenia Slovenska v európskom priestore ako posla v srdci Európy, pre pochopenie jeho významu v dejinách, aby nebolo anektované rôznymi parazitmi (Soros, CIA a pod.), uvádzame aj pre dnešných analfabetov, že tieto pravdy nenájdete v plytkom vykecávaní sa v materiálnom svete v krčmách, či liberálnych kaviarniach a pod. Potrebujeme dostať ľudské bytosti na komplexnú kvalitu naladenia vrátane duchovnej zložky (... i keď rozhoduje slobodná vôľa človeka, to neznamená chodenie do kostola "len aby sa rátalo" a neznamená to ani meditovanie či napájanie sa na energetických astrálnych parazitov a temné entity...) ... Aby ľudia pochopili svoju súčasnú obmedzenosť (česť výmnimkám), kde všetko riadia len rozumom a egom, je potrebný etický a mravný vzostup .............. Nestačí totiž "vidieť a počuť", že sa niečo udialo, ale je potrebné pochopiť, prečo sa to udialo. Prečo sa deje tá ktorá situácia a pravdivo ju vedieť vyhodnotiť a následne napraviť, vyviazať, nenechať sa klamať .......... V tom nám bludné médiá hlavného prúdu (často aj alternatívne) nepomôžu, práve naopak. Ešte viac ľudí zblbnú a kvitne alibizmus. Je potrebné sa dostať na vyššiu úroveň Vedomia, energetickej čistoty, myslenia a tvorenia reality na základe vyvážených dejov ............................. Práve pre absenciu vzostupu harmónie a Vedomia aj súčasná politická špička tápa v plátaní obrovského množstva dier, ktorých je viac, než si dokážeme predstaviť. Isteže bordel po predchádzajúcich vládnych degenerátoch a diletantoch sa bude hojiť minimálne 10 - 15 rokov, lenže súčasná vláda nemá potrebnú kvalitnú konceptuálnu koncepciu. Chcete dôkaz? Tak napríklad za žiadnych okolností nemôžu byť vo vláde ministri ako Drücker či Dolinková, to je v podstate nie jeden, ale tisíce krokov späť ... To je len jeden z príkladov ... Pokiaľ by Fico toto pochopil, ani keby boli títo dvaja jediní na svete, nikdy by ich nemohol pripustiť do novej vlády ako ministrov. Podobne je to aj u Pellegriniho, ktorý chce byť prezidentom SR ... Chceš byť prezidentom a do vlády SR dávaš ľudí, ktorí škodia priaznivému vývoju od samého začiatku? ... To je striedanie dobrých momentov ako je jednorázová výpomoc dôchodcom 150,-- EUR na Vianoce 2023, s fatálnymi chybami. Ide o vyložene najslabšie články vlády, veľmi slabučké. Zatiaľ je to kvalitatívne "z dažďa pod odkvap" ... uvidíme ďalej, riešenia priaznivého vývoja existujú, avšak nie na tejto úrovni Vedomia, kde sa pohybuje drvivá väčšina populácie ... Uvedomte si na vyššie uvedených faktoch, že to, čo sa udialo v Sovietskom zväze, na Ukrajine, prebieha najmä posledné 3 až 5 rokov aj u nás na Slovensku, s opozdením pár rokov ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2023

https://www.ariadneknihy.sk/