O SOFIOLÓGII

Nájdete nás aj tu: https://t.me/ARIADNE_KNIHY_PODCAST


Zverejnené: 8. júna 2022

12. pokračovanie Rozhovorov s profesorom Šafinom o sofiológii, o slepote našich elít, o pochopení, že pokiaľ nevidíme duchovné princípy, nemôžeme byť pravdiví, priaznivú energiu pre priaznivý vývoj možno čerpať len z duchovného pravdivého poznania a pozadia a dôležitosť celistvého pravdivého poznania dejín a histórie, neopakovať chyby. 


Zverejnené: 2. júna 2022

11. pokračovanie Rozhovorov s profesorom Šafinom o sofiológii, historiografii, význame prepojenia filozofie a dejín, skutočných princípoch Cyrilo - metodskej tradície, pravde a lži v dejinách a ich význame pre osudy ľudí a národov.


Zverejnené: 26. mája 2022

10. pokračovanie Rozhovorov s profesorom Šafinom o sofiológii a jej význame, celistvom poznávaní, dnes aj o Rusku, vplyve západnej civilizácie na ruskú kultúru, o knihách a voľnom čase. 


Zverejnené: 14. mája 2022

9. pokračovanie Rozhovorov s profesorom Šafinom o sofiológii a celistvom poznávaní, dnes aj o vzťahu V. S. Solovjeva a F. M. Dostojevskému a úvod do princípov filozofie slobody. Ďakujeme za zdieľanie. 


Zverejnené: 8. mája 2022

8. pokračovanie Rozhovorov s profesorom Šafinom o sofiológii, V. S. Solovjevovi a celistvom poznávaní. V druhej polovici si vypočujete voľné rozprávanie o zmysle života, CERNe, Stalinovi, histórii, zaujímavých knihách, súčasnosti a ďalších témach ... 


Zverejnené: 1. mája 2022

7. pokračovanie Rozhovorov s profesorom Šafinom o sofiológii, V.S.Solovjevovi a celistvom poznávaní. Rozhovor so Sofiou, nové svetové náboženstvo - synkretizmus, riešenie otázky neverectva ...


Zverejnené: 22. apríla 2022

6. pokračovanie Rozhovorov s profesorom Šafinom o sofiológii, V.S.Solovjevovi a celistvom poznávaní.

Príbeh Solovjova z Egypta, Thébaidská púšť, Svetlo na hore Tábor, Zmysel lásky a krásy, prorocké sny, Pravda odkrýva zmysel života, kvalita hmotnej výživy z hľadiska duchovného, nadspotreba ... 


Zverejnené: 19. apríla 2022

5. pokračovanie Rozhovorov s profesorom Šafinom o sofiológii, V. S. Solovjevovi, 21 ročný filozof, veda/západ a náboženstvo/východ ako ideál všejednoty Solovjeva, všeľudstvo, slavjanofilstvo, "odrieknutý idealizmus", Solovjev ako kazateľ presviedčajúci ľudí o ničotnosti tohto sveta, filozofický idealizmus - svet ako klam (Platon), Vyššie ženské kurzy v Moskve, Nitsche, Lopatin, láska k Polyvanovej, štipendium v Londýne, začiatok učenia o Sofii.


Zverejnené: 9. apríla 2022

4. pokračovanie Rozhovorov s profesorom Šafinom o sofiológii, V. S. Solovjevovi, o filozofických ideáloch Solovjeva - Hegel, Scheling, Kant, o prelesti ako duchovnom oklamaní v živote človeka, dôležitosť fyzického tela a jeho čistenia vo vyváženosti s duchovnou zložkou.


Zverejnené: 2. apríla  2022

3. pokračovanie Rozhovorov s profesorom Šafinom o sofiológii, V.S.Solovjevovi, jeho 2. vízia. 


Zverejnené: 28. marca 2022

2. pokračovanie Rozhovorov s profesorom Šafinom o sofiológii, V.S.Solovjevovi, jeho detstvo a dospievanie, ako vplývalo na jeho ďalší vývoj, hagiografia, ikonoborectvo, materializmus, nihilizmus, 1. vízia Solovjeva, prelesť v duchovnom svete.


Zverejnené: 24. februára 2022

1. časť Rozhovorov s profesorom Šafinom o sofiológii, V. S. Solovjevovi a celistvom poznávaní, prečo Solovjev, mirosozercanie, úvod do života V. S. Solovjeva, stručné zhrnutie jeho života.

Voľné rozprávanie o súčasnej situácii, spotreba a kríza konzumnej spoločnosti, o Rusku a diktáte covidu, o živote v Rusku, ruskej filozofii, rusofóbia, význam filozofie vo vzdelávaní.


Zverejnené: 4. februára 2022

Úvodná relácia, voľné rozprávanie o súčasnej situácii, spotreba a kríza konzumnej spoločnosti, o Rusku a diktáte covidu, o živote v Rusku, ruskej filozofii, rusofóbia, význam filozofie vo vzdelávaní.

Knihy profesora Šafina