O KOREŇOCH ,,KRÍZY" NIELEN NA UKRAJINE

Rozhovory s profesorom Šafinom na tému koreňov krízy na Ukrajine od najstarších čias až po dnešnú dobu - historické súvislosti, cirkevné pozadie...a súčasnosť

Knihy prof Šafina súvisiace s témou Ukrajiny, Krymskej vojny a aj pre pochopenie toho. čo sa deje v súčasnosti. Ideológia a relígia sú základom politického zriadenia, delenia sveta a aj vojen...


Zverejnené : 15. januára 2023

čas trvania : 2 hod: 14 min.

UKRAJINA - 20. časť rozhovorov s prof. Šafinom o situácii na Ukrajine - voľné pokračovanie : odhalenie duchovných príčin útokov proti pravoslávnej cirkvi na Ukrajine, ... západné elitárstvo, udalosti konca 19. storočia, vyvraždenie cárskej rodiny, ... "Čierna ruka" - atentát v Srbsku a začiatok 1. sv. vojny, ... cár Nikolaj II. a prvý návrh na odbrojenie, ... Jóbova kniha a jej význam, ... intrigy v oblasti nepravdivých informácií v minulosti, ... extrémy lži sa nachádzajú nielen v mainstreamových, ale aj v alternatívnych médiách, ... pravoslávna cirkev nepovažuje pápeža za neomylnú bytosť - korene nenávisti zo strany katolíckej cirkvi, ... paralely Brestlitovskej únie v súčasnosti, ... Lenin a korene Ukrajiny, ... extrémny sadizmus u Banderovcov, ... patriarcha Bartolomej ako proamerický sprostredkovateľ rozkolu, ... Porošenkova umelá "pravoslávna" cirkev na Ukrajine v súčasnosti, ... kolektívna hypnóza väčšiny obyvateľstva na Ukrajine, ... proroctvo o Kyjevopečerskej Lavre, ... Iľjin ako filozof citovaný Putinom ...Zverejnené: 15. oktobra 2022

UKRAJINA 19. časť rozhovorov s prof. Šafinom : voľná polemika na súčasné témy ... Brestlitovská únia ako princíp westernizácie Ruska, ... nebezpečenstvo okultizmu a mágie vo vzdelaní, extrémy západnej vedy, ... v čom spočíva vnútorný mravný rozklad ľudskej bytosti príčiny úpadku hodnôt v období postmoderny, nepochopenie výkladu Janovej Apokalypsy a eschatologického významu dejín, význam duchovného poslania Východu, Ruska, Slovanov pre evolúciu na Planéte Zem, ... zlo v Ukrajinských školách a vedenie detí k šovinizmu, sadizmu a nenávisti proti Rusom ...


Zverejnené: 9. októbra 2022

UKRAJINA 18. časť rozhovorov s prof. Šafinom ... roztrieštenosť, temné vplyvy, prenasledovanie a hrubý útlak pravoslávneho obyvateľstva na prelome 16. a 17. storočia v Poľsku po vyhlásení Brestlitovskej únie, korene banderovského fašizmu v katolíckom duchovenstve v období nenávistných náboženských vojen 17. storočia v Poľsku ... etická vyprázdnenosť a mravná skazenosť elít na Slovensku, neúcta k slovenským hrdinom, ... zneužívanie západnej vedy proti ľudskej civilizácii ... podpora pedofílie, ... aký je zmysel vedy? ... kniha Protokoly sovietskych murdcov a výskumy vedomia CIA, politické elity v geopolitike ako pederastovia, ... voľná polemika na súvisiace témyZverejnené : 1. októbra 2022


UKRAJINA - 17. časť rozprávania s prof. Šafinom: Obdobie po vyhlásení Brestlitovskej únie, na prelome 16. a 17. storočia ako živná pôda pre náboženské nenávistné vojny v 17. storočí až po povstanie Bohdana Chmelnického, prenasledovanie, hrubý útlak a násilie proti pravoslávnym a ľuďom, ktorí nesúhlasili so závermi Brestlitovskej únie, intrigy katolíckej cirkvi a vedenia Poľského štátu proti pravoslávnemu obyvateľstvu, podobne, ako v súčasnosti v diskriminačnej lživej politike západu a EÚ, Kozácky obetavý boj proti útlaku, zabratie a zhabanie majetkov pravoslávnych chrámov zo strany zástupcov Brestlitovskej únie, v roku 1623 dosiahli pravoslávni dočasné ukončenie teroru zo strany katolíckej cirkvi, Pápež Urban VIII. a jeho temné pôsobenie ... obdobie až po rok 1833, ... Dobro a zlo existujú objektívne ako úplne odlišné nosné typy energie, paralely s dnešným vývojom zla na Slovensku a v EÚ, Štátny pedagogický ústav SR a jeho indoktrinácia vo vzdelávaní, vymývanie mozgov deťom ...


Zverejnené: 24. septembra 2022

UKRAJINA - 16. časť - 30. jubilejná relácia s prof. Šafinom :  praktický život nám ukazuje eschatologický vývoj v dejinách, mravný a etický úpadok v západnej vede ... podpora legalizácie pedofílie, vedecko - technický pokrok nie je zárukou priaznivého vývoja a vzostupu, totalitné zriadenia ovládajú a ničia ľudskú civilizáciu cez platnú legislatívu, zvrátená ideológia Bieleho Domu (USA) - nemainstreamový názor človeka je považovaný za terorizmus, lož prozápadných elít vládne svetu ... Brestlitovská únia (9. október 1596) a jej duchovný pricíp ovládnutia východu ako vesternizácia Ruska, následný proces zvyšovania nenávisti proti Rusku vytvorením virtuálnej reality v histórii Ukrajiny, inkvizícia v katolíckej cirkvi ako ideologický nástroj násilia ... KRYM - prečo je taký dôležitý?, Laické bratstvá ako podpora čistoty pravoslávia ...Zverejnené: 17. septembra 2022

UKRAJINA - 15. časť rozprávania s prof. Šafinom : Podrobné rozprávanie o zásadných udalostiach a temných vplyvoch, ovládaní zo strany katolíckej cirkvi proti pravoslávnemu obyvateľstvu, o zákulisnom pôsobení pápeža, ... udalosti, ktoré predchádzali vyhláseniu Brestlitovskej únie v roku 1596, princípy dôsledkov tejto únie viditeľné dnes na Ukrajine aj u politických elít v Európe, nutkavá psychóza potreby ovládať ľudskú civilizáciu najmä v Rusku, vyplývajúce zo záverov Brestlitovskej únie (3. časť témy) ... Lucifer ako "princíp temnoty" v duchovnom pozadí prejavujúci sa v materiálnom svete ...


Zverejnené: 10. septembra 2022

UKRAJINA - 14. časť rozprávania s prof. Šafinom na rôzne témy : Zvrátenosť dnešných politických elít SR, ČR, temné korene v duchovnom pozadí na Ukrajine ako príčiny dnešného stavu, ... sadizmus, satanizmus, fašizmus u Banderovcov, podpora Banderovcov zo strany CIA po 2. sv. vojne, ... nebezpečenstvo okultizmu a mágie v duchovnom pozadí sveta pre život ľudských bytostí, filozofia slobody, udalosti koncom 16. storočia pred vyhlásením Brestlitovskej únie (2. časť témy) ...


Zverejnené: 3. septembra 2022

UKRAJINA - 13. časť rozprávania profesora Šafina o historických koreňoch, duchovnom pozadí a príčinách krízy NIELEN na Ukrajine. Udalosti od polovice 16. storočia, bytosť Ivan Hrozný, temné vplyvy katolíckej cirkvi a jezuitov v Poľsko-litovskom kráľovstve, udalosti predchádzajúce vyhláseniu Brestlitovskej únie, jej korene a dôsledky pre súčasnosť (1. časť témy). 

Pokračovanie tejto témy bude v 14., 15., 16. diely relácie!


Zverejnené: 27. augusta 2022

UKRAJINA - 12. časť rozprávania profesora Šafina o historických koreňoch, duchovnom pozadí a príčinách krízy NIELEN na Ukrajine. Prečo Marko Efezský nepodpísal Ferraro - florentský koncil? Dôkazy Sylvestra Syropulosa. Čo je to vernosť pravde a pojem cti, osobnosť Ivana Hrozného, historický vývoj po Ferraro - florentskom koncile r. 1439 až po vyhlásenie Brestlitovskej únie, protireformácia, renesancia, roztrieštený vývoj v kresťanstve, temné vplyvy v cirkvi v Poľsku, tlaky zo strany katolíckej viery proti Pravosláviu, zákulisné pôsobenie Ríma ...


Zverejnené: 20. augusta 2022

UKRAJINA - 11. časť rozprávania profesora Šafina o historických koreňoch, duchovnom pozadí a príčinách krízy NIELEN na Ukrajine. Princípy rozdielu medzi gréckokatolíckou cirkvou a pravoslávím. Zneužívanie výkladu pojmu "inakosť" na ukotvenie temných duchovných vplyvov do praktického života. Korene satanizmu, úpadok umenia, kultúry a estetiky v dnešnej spoločnosti aj mládeži.


Zverejnené: 13. augusta 2022

UKRAJINA - 10. časť rozprávania profesora Šafina o historických koreňoch, duchovnom pozadí a príčinách krízy NIELEN na Ukrajine. Ferraro - Florentský koncil, jeho priebeh a dopad na ďalší sled dejín, Marko Efezský, Ambrózy Pogodin.Zverejnené: 6. augusta 2022

UKRAJINA - 9. časť rozprávania profesora Šafina o historických koreňoch, duchovnom pozadí a príčinách krízy NIELEN na Ukrajine. Dejiny sa "rýmujú" a napodobňujú, pochopenie tajomstva historických udalostí, odkrytie zla a temných vplyvov dáva múdrosť, pôsobenie neviditeľného duchovného pozadia energií, Gregor Palama o viere a ďalšie zaujímavosti.


Zverejnené: 30. júla 2022

UKRAJINA - 8.časť rozprávania profesora Šafina o historických koreňoch, duchovnom pozadí a príčinách krízy NIELEN na Ukrajine... filozofické úvahy v súvislosti so sebaúctou a potrebou pravdivosti. Svetlo je pravda. Cielené nepravdy a propaganda v mainstreamových médiách spôsobujú úpadok civilizácie v dejinách. Korene príčin sporov a ovládania, vybrané spisy udalostí v histórii ľudskej civilizácie a cirkvi. Kartágo, Rím, Grécko, Platón, Križiacke výpravy, vplyv oligarchie na ovládanie, Byzancia a Islam.


Zverejnené: 23. júla 2022

UKRAJINA - 7.časť rozprávania profesora Šafina o historických koreňoch, duchovnom pozadí a príčinách krízy NIELEN na Ukrajine. Násilie na Litve a v Poľsku v minulosti proti duchovným princípom Ruska a pravosláviu. Apoštol Litvy. Voľná debata - pochopenie významu dejín. Tri veľké klamstvá v histórii. Odpovede na otázky poslucháčov.


Zverejnené: 16. júla 2022

UKRAJINA - 6.časť rozprávania profesora Šafina o historických koreňoch, duchovnom pozadí a príčinách krízy NIELEN na Ukrajine. Temné vplyvy pôsobiace z Ukrajiny do Prahy. Naplnia sa staré proroctvá? Prečo nebol pochopený Mesiáš a misia Ježiša Krista? Nenávisť a prenasledovanie proti princípom duchovna v Rusku.


Zverejnené: 9. júla 2022

UKRAJINA - 5. časť rozprávania profesora Šafina o historických koreňoch, duchovnom pozadí a príčinách krízy NIELEN na Ukrajine. Zrkadlenie v dejinách a v súčasnosti, Lyonská únia, Čierna Hora, Bulharsko, Moldavsko, zákernosť Michala VIII., temné vplyvy pápeža Gregora X., Brestlitovská únia proti pravosláviu a Východu, zneužívanie viery na ovládanie más.

Prečítajte si: PROFESOR JÁN ŠAFIN: DEJINY ÚCTY K SVÄTÝM BRATOM


Zverejnené: 5. júla 2022

UKRAJINA - 4. časť rozprávania profesora Šafina o historických koreňoch, duchovnom pozadí a príčinách krízy NIELEN na Ukrajine. Okrem toho si môžete vypočuť aj komentár k aktuálnemu dianiu, RTVS, temné entity, ktoré pôsobia na Zemi, zrada a faloš v histórii aj okolo bytosti Krista, princípy rozpoltenosti Východu a Západu v duchovnej oblasti, zvrátenosť a opakovanie temných vplyvov v dejinách aj na Ukrajine, potvrdenie Dostojevského proroctiev v súčasnosti.Zverejnené: 1. júla 2022

UKRAJINA - 3. pokračovanie rozprávania s profesorom Šafinom: Brestlitovská únia, korene šovinizmu a nacionalizmu, nenávisť proti Slovanom, zrkadlenie v dejinách, temnota v duchovnom pozadí cirkvi západného sveta smerujúca proti východu a pravosláviu. Dôležitosť princípu hľadania pravdy a celistvého poznania. Tvorenie vyvážených dejov. Posúvame sa ďalej v čase. Veľmi cenné informácie pre všetkých, ktorí majú záujem o hlbšie poznanie a hľadanie pravdy. 


Zverejnené 26. júna 2022

UKRAJINA - 2. časť rozprávania profesora Šafina o historických koreňoch, duchovnom pozadí a príčinách krízy na Ukrajine. Veľmi cenné informácie pre všetkých, ktorí majú záujem o hlbšie poznanie a hľadanie pravdy, dôležitosť princípu vyváženosti, pochopenie vrstiev, prečo sa deje to, čo sa deje. Posúvame sa ďalej v čase.


Zverejnené: 21. júna 2022

UKRAJINA - 1. časť rozprávania profesora Šafina o historických koreňoch, duchovnom pozadí a príčinách krízy na Ukrajine. Veľmi cenné informácie pre všetkých, ktorí majú záujem o hlbšie poznanie a hľadanie pravdy, pochopenie vrstiev, prečo sa deje to, čo sa deje. 


Knihy profesora Šafina