SVETONÁHĽAD A FILOZOFIA

Hovorí sa, že filozofia je dušou histórie. V dnešnej spoločnosti máme možnosť vidieť kritické myslenie, ktoré nemá hlavu-pätu. Jeho cieľom je totiž iba deštrukčný význam, podporovaný rôznymi vytesnenými emóciami, vynárajúcimi sa z hĺbky temnôt podvedomia. Všetky články vzdelávacieho systému sa snažia viesť ľudí ku kritickému mysleniu. Postačuje to? Postačuje nám kritické myslenie vedené úrovňou spotreby a konzumného egoizmu k celkovému priaznivému vzostupu evolúcie jednotlivcov a civilizácie? Určite nie. Je tu niečo oveľa náročnejšie, čo si vyžaduje veľké množstvo vynaloženej energie a síce, zvyšovanie vnútornej vyváženosti, čistoty a naladenia na priaznivé energie podporujúce život a spoluprácu v tomto našom Vesmíre na planéte Zem. Schopnosť rozpoznať dobro a zlo, svetlo a temnotu. Na to je potrebné zapojenie celistvej múdrosti ľudskej bytosti, vrátane kvalitnej intuície. Práve filozofia je živá matka všetkých vied, ktorá učí spoznávať v materiálnom svete to, čo pravdivé duchovné zdroje poznania nesú už dávno. Vedie nás k tvorivému mysleniu, vytváraniu nových koncetuálnych téz spolupráce a prosperity, k schopnosti brilantného myslenia na rôznych frekvenčných úrovniach. Je to na každom z nás.


Predpredaj skvelej knihy profesora Šafina, 

kde nájdete historiografiu eurázijského hnutia 

a zamyslenie sa nad filozofickými otázkami 

Západníckého či Východného spôsobu života.  


Zverejnené: 5. 11. 2022

7. časť polemiky s prof. Šafinom o A. Duginovi, filozofia eurázijského hnutia v Rusku (od 19. storočla), vystúpenie prezidenta V. Putina na Valdajskom fóre, rozbor niektorých súvisiacich myšlienok ruských filozofov (A. Zinoviev, Danilevskij...), analýza Savického vývoja Eurázie ako nového typu Eurázijského konceptu sveta budúcnosti. Migračné vlny kultúry. Extrémy liberalizmu sú nenávistné a netolerantné a ich rozklad nastáva pri strete s konceptuálnym systémom riadenia spoločnosti (nacizmus, fašizmus, mormónsky mýtus) ... neprípustnosť nasúvania globálnej diktatúry na území Ruska a ochrana duchovných etických hodnôt tradičnej rodiny v Rusku ... výborný rozbor nepravdivosti Darwinizmu v diele N. Danilevského ... Možno znovu spojiť Česko-Slovensko?


Zverejnené: 29. 10. 2022

6. časť polemiky s prof. Šafinom na tému filozofia Alexandra Dugina. O ruských filozofoch - emigrantoch... Princípy eurázijského hnutia a jeho viacrozmernosť ... fungovanie štátu a sebestačnosť Ruska. Dôležitosť tvorenia cností pre kvalitu schopnosti myslieť, ... bez vnútorného mieru ľudskej bytosti niet mieru vo svete ... Pokrytectvo, faloš a oslavy elít ako prekrytie mravnej zvrátenosti. Degenerácia genofondu na Ukrajine. Falošné prejavy kresťanstva v dnešnom svete.


Zverejnené: 26. 10.2022

5. časť polemiky s prof. Šafinom na rôzne témy, aj o liberalizme, prečo pravdivé a čisté učenie bytosti Ježiša Krista nepodporuje LGBT agendu (podrobný výklad aj cirkevné dokumenty), Písmo a výklady Písma v dnešnom skrivenom poňatí ako podpora temnej strany sveta, podrobný výklad princípov a príčina zničenia miest Sodoma a Gomora, ako sa prejavuje v dnešnom svete tento princíp temnoty, vojna v Juhoslávii a list Clintonovi v 90. rokoch, o dielach prof. Šafina, ktoré majú dnes zásadný význam pre pravdivé poznanie minulosti a dejín aj pre mladšie generácie ... pravda ich totiž chráni pred temnotou a ovládaním ...Zverejnené: 22. 10.2022

Polemiky s profesorom Šafin... Alexander Dugin (4. časť)

Filozofia tradicionalizmu a očisty ruskej relígie, pochopenie kvality poznávania skutočnosti a prvky skĺbenia empírie, racionalizmu a metafyziky, duchovno vo filozofii u Dugina, knihy A. Dugina - Noomachia, pravoslávie a judaizmus ako dve protichodné viery, emigrácia Židov z Ruska (Schiffovci) a základ NewYorského židovstva, rusko-japonská vojna a revolúcia v Rusku, kniha Protokoly sovietskych mudrcov pre pochopenie ľudského genómu...

Hudba z filmu: Posledný Samuraj (Hans Zimmer)Zverejnené: 8. 10. 2022

Polemiky s profesorom Šafinom ... Alexander DUGIN (3. časť) Nádej a odvaha, podpora aj pre mladé generácie ... prečo je potrebné v živote stáť na strane Svetla, žiť a tvoriť Dobro, čestnosť, Pravdivosť, pojem cti, spravodlivosti aj napriek tomu, že žijeme v dobe mravne rozkladajúcej sa spoločnosti ... ľudské bytosti na Slovensku chcú MIER, nechcú vojnových štváčov, ... základné princípy filozofie tradicionalizmu Alexandra Dugina, podrobný výklad základných pojmov jeho filozofie a špecifiká, doba kalijugy a zmysel pravdy pre eschatologické zavŕšenie dejín, F. M. Dostojevský ... "krása spasí svet", očista ruskej religióznej filozofie zo strany A. Dugina, Fritjof Capra a kniha Tao Fyziky, ... prečo veda sama o sebe nemá zmysel pre evolúciu, pokiaľ nie je v spojení s duchovným rozmerom čistoty celistvého poznania múdrosti, nedostatočnosť empírie v poznaní.


Zverejnené : 2. 10. 2022

Polemika o princípoch liberalizmu jeho extrémov, ktoré sa v drvivej väčšine opierajú v duchovnom pozadí o temnú stranu, ovládanie, zlo, absencia vnútornej slobody jednotlivca a mravných cností, filozofia Alexandra Dugina ako zrkadlo západnej civilizácii, občania SR ako "Dezoláti" v TV ..., satanský typ liberalizmu ovláda a ničí konceptuálne riadenie spoločnosti ... pravdivosť proroctiev ruských filozofov, dielo B. Čičerina a F. M. Dostojevského. Scientologia a jehovisti. "Pravdivosť" médií. Totalitárne zriadenie na Slovensku ako falošná demokracia. Pitirim Sorokin a jeho významné dielo.Zverejnené : 25. 9.2022

Úvod do problematiky filozofie Alexandra Dugina, princípy jeho filozofie opierajúce sa o prehliadnutie politických konštrukcií smerujúcich od atlantských štruktúr na ovládanutie Ruska vnútorným nepriateľom, liberalizmus, neoliberalizmus, vplyvy oligarchie a paralely s vývojom na Slovensku. Zneužívanie tvorenia legislatívy na totalitné zriadenia. Georgij Florovskij, Boris Čičerin, potvrdené proroctvá ruských filozofov.